วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[Thai Translation] Woohyun (INFINITE) - 끄덕끄덕 (Nod Nod) เนื้อไทย แปลไทย

Woohyun (INFINITE) - 끄덕끄덕 (Kkeu Deok Kkeu Deok)
เนื้อไทย แปลไทย


사람을 잊지 못해도 울다가
ซา รา มึล อิจ จี มด แท โด อุล ดา กา
ผมลืมไม่ได้ก็เลยร้องไห้ออกมา
사람을 잊고 싶어도 울다가
ซา รา มึล อิจ โก ชี พอ โด อุล ดา กา
ถึงผมจะอยากลืม ผมก็ยังเสียน้ำตาอยู่ดี
결국 욕심이라 전부 탓이라서
คยอล กุก ยก ชี มี รา ชอน บู แน ทา ชี รา ซอ
สุดท้ายแล้วมันก็คือความโลภ ความผิดของผมคนเดียว
맘속엔 내가 숨을 곳이 없네요
แน มัม โซ เกน แน กา ซู มึล โค ชี ออบ เน โย
ในหัวใจของผม ไม่มีที่ให้ผมซ่อนแล้ว

하루하루 말이 없어지는
นา ฮา รู ฮา รู มา รี ออบ ซอ จี นึน กอน
แต่ละวันที่ผ่านพ้น ผมพูดน้อยลงเรื่อย ๆ
겁이 이제 모든 말하기가
คอ บี นา อี เจ วา โม ดึน คอล มัล ฮา กี กา
เพราะฉะนั้นตอนนี้ ผมเลยกลัวที่จะพูดทุกอย่างออกไป
그대만은 이런 오해하지 마요
คือ แด มา นึน อี รอน นัล โอ แฮ ฮา จี มา โย
อย่าเข้าใจผมผิด
소리 말하지 않아도
โซ รี แน มัล ฮา จี อัน นา โด
ถึงผมจะไม่ได้พูดออกไป
맘을 들어요
แน มา มึล ทือ รอ โย
แต่ฟังเสียงหัวใจของผมสิ

굳은살 같은 눈물
แน คู ดึน ซัล คา ทึน นุน มุล
น้ำตาของผมเหมือนดังกระดูกงอกใหม่
숨이 버린 한숨
โต ซู มี ทแว พอ ริน ฮัน ซุม
เสียงถอนหายใจกลายเป็นลมหายใจเข้าออก
그래도 또다시 그리워
นัน คือ แร โด โต ทา ชี คือ รี วอ
แต่ผมก็โหยหาคุณอีกแล้ว
사랑을 믿느냐고 묻는다면
ซา รา งึล มิด นือ นยา โก มุด นึน ดา มยอน
หากคุณถามว่าผมเชื่อในรักไหม
끄덕 끄덕 끄덕
คือ ดอก คือ ดอก คือ ดอก
พยักหน้า พยักหน้า พยักหน้า

기다린다고
โต คี ดา ริน ดา โก
ผมรอคอยอีกครั้ง

지나간 잊으라고 하지만
ทา ชี นา กัน คอน อี จือ รา โก ฮา จี มัน
พวกเขาบอกให้ผมลืมทุกสิ่งในอดีต
이제 내가
อี แจ วา แว แน กา
แต่ทำไม
모든 잊어야
โม ดึน กอล อี จอ ยา แฮ
ผมต้องลืมทุกสิ่งด้วย ในตอนนี้

새삼스레 아플 내게 있지 않아
แซ ซัม ซือ แร อา พึล กอน แน เก อิท จี อัน นา
ผมไม่ต้องเจ็บปวดอะไรเลย
설령 울고 있더라도
ซอล รยอง นา อุล โก อิท ดอ รา โด
ถึงผมจะร้องไห้
위로하지 마요
วี โร ฮา จี มา โย
ก็ไม่ต้องมาปลอบใจ

굳은살 같은 눈물
แน คู ดึน ซัล คา ทึน นุน มุล
น้ำตาของผมเหมือนดังกระดูกงอกใหม่
숨이 버린 한숨
โต ซู มี ทแว พอ ริน ฮัน ซุม
เสียงถอนหายใจกลายเป็นลมหายใจเข้าออก
그래도 또다시 그리워
นัน คือ แร โด โต ทา ชี คือ รี วอ
แต่ผมก็โหยหาคุณอีกแล้ว
사랑을 믿느냐고 묻는다면
ซา รา งึล มิด นือ นยา โก มุด นึน ดา มยอน
หากคุณถามว่าผมเชื่อในรักไหม

무뎌져도 결코
นา มู ดยอ จยอ โด คยอล โค
ถึงผมจะไร้ความรู้สึกไป
가슴 안에선 결코
แน คา ซึม อา เน ซอน คยอล โค
ในหัวใจของผม
그대 하난 지울 없어요
คือ แด ฮา นัน ชี อุล ซู ออบ ซอ โย
ผมลบคุณออกไปไม่ได้
이것을 사랑이라 부른다면 허면
อี กอ ซึล ซา รา งี รี พู รึน ดา มยอน ฮอ มยอน
หากคุณเรียกสิ่งนี้ว่าความรัก ถ้าอย่างนั้น
끄덕 끄덕 끄덕 끄덕
กือ ดอก กือ ดอก กือ ดอก กือ ดอก
พยักหน้า พยักหน้า พยักหน้า

기다린다고
โต คี ดา ริน ดา โก
ผมรอคอยอีกครั้ง


Credit: klyrics, popgasa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น