วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

[Thai Translation] BTS – Spring Day (봄날) เนื้อไทย แปลไทย

BTS – Spring Day (봄날)
เนื้อไทย แปลไทย


보고 싶다
โพ โก ชิพ ดา
ผมคิดถึงคุณ
이렇게 말하니까 보고 싶다
อี รอค เค มัล ฮา นี กา ทอ โพ โก ชิพ ดา
ยิ่งพูด ก็ยิ่งคิดถึง
너희 사진을 보고 있어도
นอ เฮ ซา จี นึล โพ โก อิท ซอ โด
ผมมองดูรูปคุณ
보고 싶다
โพ โก ชิพ ดา
แต่ก็ยังคิดถึงคุณอยู่ดี
너무 야속한 시간
นอ มู ยา ซก คัน ชี กัน
เวลาช่างโหดร้าย
나는 우리가 밉다
นา นึน อู รี กา มิบ ดา
ผมเกลียดคำว่าเรา
이젠 얼굴 보는 것도
อี เจน ออล กุล ฮัน บอน โพ นึน กอด โด
แม้เพียงได้เจอหน้ากันในตอนนี้
힘들어진 우리가
ฮิม ดือ รอ จิน อู รี กา
กลับเป็นเรื่องยากเหลือเกิน

여긴 온통 겨울 뿐이야
ยอ กิน อน ทง คยอ อุล ปู นี ยา
ณ ที่แห่งนี้ มีเพียงฤดูหนาวที่เข้ามาทักทาย
8월에도 겨울이
พา รวอ เร โด คยอ อู รี วา
แม้แต่ในเดือนสิงหาคม ที่นี่ก็มีเพียงฤดูอันเหน็บหนาว
마음은 시간을 달려가네
มา อือ มึน ชี กา นึล ทัล รยอ กา เน
หัวใจของผมขับเคลื่อนให้เวลาหมุนเวียนไป
홀로 남은 설국열차
ฮล โร นา มึน ซอล กู กยอล ชา
เหมือนภาพยนตร์ ยึดด่วน วันสิ้นโลก (Snowpiercer)ที่ถูกทิ้งลำพัง
(เหมือนนั่งรถไฟไปลำพัง?)
잡고 지구 반대편까지
นี ซน ชับ โก ชี กู พัน แด พยอน กา จี กา
ผมอยากจับมือคุณเอาไว้ แล้วไปยังอีกมุมหนึ่งของโลกใบนี้ด้วยกัน
겨울을 끝내고파
คยอ อู รึล กึท แน โก พา
ให้ฤดูอันแสนเหน็บหนาวนี้จบลงสักที
그리움들이 얼마나
คือ รี อุม ดือ รี ออล มา นา
ความปรารถนาจะต้องร่วงหล่นลงมาเหมือนดังหิมะแบบนี้อีกนานแค่ไหน
눈처럼 내려야 봄날이 올까
นุน ชอ รอม แน รยอ ยา คือ พม นา รี อล กา
เพื่อรอให้วันอันอบอุ่นในฤดูใบไม้ผลิมาถึงงั้นเหรอ
Friend
เพื่อน

허공을 떠도는
ฮอ โก งึล ตอ โด นึน
เหมือนดังฝุ่นธุลีผง
작은 먼지처럼 작은 먼지처럼
ชา กึน มอน จี ชอ รอม ชา กึน มอน จี ชอ รอม
ที่ลอยคว้างอยู่กว้างอากาศ
날리는 눈이 나라면
นัล รี นึน นู นี นา รา มยอน
หากหิมะที่ลอยละล่องอยู่นี้คือตัวผม
조금 빨리
โช กึม ทอ ปัล รี
ผมคงเข้าใกล้คุณ
네게 닿을 있을 텐데
เน เก ทา ฮึล ซู อิท ซึล เทน เด
ได้เร็วกว่าเคย

눈꽃이 떨어져요
นุน โก ชี ตอ รอ จยอ โย
เกล็ดหิมะโปรยปรายลงมา
조금씩 멀어져요
โต โช กึม ชิก มอ รอ จยอ โย
ล่องลอยไปไ
보고 싶다 보고 싶다
โพ โก ชิพ ดา โพ โก ชิพ ดา
ผมคิดถึงคุณ ผมคิดถึงคุณเหลือเกิน
보고 싶다 보고 싶다
โพ โก ชิพ ดา โพ โก ชิพ ดา
ผมคิดถึงคุณ ผมคิดถึงคุณเหลือเกิน

얼마나 기다려야
ออล มา นา คี ดา รยอ ยา
ผมต้องรอไปอีกนานแค่ไหน
밤을 새워야
โต มยอด พา มึล ทอ แซ วอ ยา
ผมต้องอดหลับอดนอนไปอีกกี่คืน
보게 될까 보게 될까
นอล โพ เก ทเวล กา นอล โพ เก ทเวล กา
จนกว่าจะได้เห็นคุณหรือเปล่า
만나게 될까 만나게 될까
มัน นา เก ทเวล กา มัน นา เก ทเวล กา
จนกว่าเราจะได้พบกันใช่ไหม

추운 겨울 끝을 지나
ชู อุน คยอ อุล กือ ทึล ชี นา
เมื่อฤดูอันแสนหนาวเหน็บนี้สิ้นสุด
다시 봄날이 때까지
ทา ชี พม นา รี อล แต กา จี
จนกระทั่งฤดูใบไม้ผลิหมุนเวียนมาอีกครั้ง
피울 때까지
กด พี อุล แต กา จี
จนกระทั่งดอกไม้เบ่งบานอีกหน
그곳에 머물러줘
คือ โก เซ ชม ทอ มอ มุล รอ จวอ
อยู่ตรงนั้นนานอีกสักหน่อย
머물러줘
มอ มุล รอ จวอ
อยู่ตรงนั้น

니가 변한 건지
นี กา พยอน ฮัน คอน จี
คุณเปลี่ยนไปหรือเปล่า
니가 변한 건지
นี กา พยอน ฮัน คอน จี
คุณเปลี่ยนไปหรือเปล่า
아니면 내가 변한 건지
อา นี มยอน แน กา พยอน ฮัน คอน จี
หรือเป็นผมเองที่เปลี่ยนไป
내가 변한 건지
แน กา พยอน ฮัน คอน จี
เป็นผมเองที่เปลี่ยนไป
순간 흐르는 시간조차 미워
อี ซุน กัน ฮือ รือ นึน ชี กัน โจ ชา มี วอ
ผมเกลียดแม้แต่วินาทีนี้ที่กำลังหมุนเวียนไป
우리가 변한 거지
อู รี กา พยอน ฮัน คอ จี มวอ
ผมคิดว่าเราต่างก็เปลี่ยนไป
모두가 그런 거지
โม ดู กา คือ รอน คอ จี มวอ
ผมคิดว่าทุกสิ่งเป็นไปอย่างนั้น
그래 밉다 니가 떠났지만
คือ แร มิบ ดา นี กา นอน ตอ นัท จี มัน
ใช่ ผมเกลียดคุณ ถึงคุณจะจากกันไป
하루도 너를
ทัน ฮา รู โด นอ รึล
ก็ไม่เคยมีเลยสักวัน
잊은 적이 없었지
อี จึน ชอ กี ออบ ซอท จี นัน
ที่ผมจะลบเลือนคุณไป
솔직히 보고 싶은데
ซล จิก คี โพ โก ชี พึน เด
ผมคิดถึงคุณเหลือเกิน จากใจเลย
이만 너를 지울게
อี มัน นอ รึล ชี อุล เก
แต่ตอนนี้ผมจะลบคุณออกไปจากหัวใจ
그게 원망하기보단
คือ เก นอล วอน มัง ฮา กี โบ ดัน
ผมจะได้ไม่เจ็บมากไปกว่า
아프니까
ทอล อา พือ นี กา
ต้องเกลียดคุณ

시린 불어내 본다
ชี ริน นอล พู รอ แน พน ดา
ผมจะพัดความเหน็บหนาวที่เรียกว่าคุณออกไปให้ไกล
연기처럼 하얀 연기처럼
ยอน กี ชอ รอม ฮา ยัน ยอน กี ชอ รอม
เหมือนดังควัน เหมือนดังควันสีขาว
말로는 지운다 해도
มัล โร นึน ชี อุน ดา แฮ โด
ผมบอกไปว่า ผมจะลบเลือนคุณไป
사실 아직 보내지 못하는데
ซา ชิล นัน อา จิก นอล โพ แน จี มด ทา นึน เด
แต่อันที่จริง ผมยังปล่อยคุณไปไม่ได้เลย

눈꽃이 떨어져요
นุน โก ชี ตอ รอ จยอ โย
เกล็ดหิมะโปรยปรายลงมา
조금씩 멀어져요
โต โช กึม ชิก มอ รอ จยอ โย
ลอยละล่องไปไ
보고 싶다 보고 싶다
โพ โก ชิพ ดา โพ โก ชิพ ดา
ผมคิดถึงคุณ ผมคิดถึงคุณเหลือเกิน
보고 싶다 보고 싶다
โพ โก ชิพ ดา โพ โก ชิพ ดา
ผมคิดถึงคุณ ผมคิดถึงคุณเหลือเกิน

얼마나 기다려야
ออล มา นา คี ดา รยอ ยา
ผมต้องรอไปอีกนานแค่ไหน
밤을 새워야
โต มยอด พา มึล ทอ แซ วอ ยา
ผมต้องอดหลับอดนอนไปอีกกี่คืน
보게 될까 보게 될까
นอล โพ เก ทเวล กา นอล โพ เก ทเวล กา
จนกว่าจะได้เห็นคุณหรือเปล่า
만나게 될까 만나게 될까
มัน นา เก ทเวล กา มัน นา เก ทเวล กา
จนกว่าเราจะได้พบกันใช่ไหม

You know it all
คุณรู้ทุกอย่าง
You’re my best friend
คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดของผม
아침은 다시 거야
อา ชี มึน ทา ชี อล คอ ยา
เช้าวันใหม่จะมาทักทายเราอีกครั้ง
어떤 어둠도 어떤 계절도
ออ ตอน ออ ดุม โด ออ ตอน คเย จอล โด
เพราะไม่มีความมืดมิดไหน หรือฤดูกาลใด
영원할 없으니까
ยอง วอน ฮัล ซุน ออบ ซือ นี กา
ที่จะคงอยู่ไปตลอดกาล

벚꽃이 피나봐요
พอด โก ชี พี นา บวา โย
ดอกซากุระเบ่งบาน
겨울도 끝이 나요
อี คยอ อุล โด กึท ชี นา โย
ฤดูหนาวสิ้นสุดลง
보고 싶다 보고 싶다
โพ โก ชิพ ดา โพ โก ชิพ ดา
ผมคิดถึงคุณ ผมคิดถึงคุณเหลือเกิน
보고 싶다 보고 싶다
โพ โก ชิพ ดา โพ โก ชิพ ดา
ผมคิดถึงคุณ ผมคิดถึงคุณเหลือเกิน

조금만 기다리면
โช กึม มัน คี ดา รี มยอน
หากผมรอคอยต่อไปอีกสักนิด
며칠 밤만 새우면
มยอ ชิล พัม มัน ทอ แซ อู มยอน
หากผมอดหลับอดนอนต่อไปอีกสักหน่อย
만나러 갈게 만나러 갈게
มัน นา รอ คัล เก มัน นา รอ คัล เก
ผมจะได้พบกับคุณ
데리러 갈게 데리러 갈게
เท รี รอ คัล เก เท รี รอ คัล เก
ผมจะไปรับคุณเอง

추운 겨울 끝을 지나
ชู อุน คยอ อุล กือ ทึล ชี นา
เมื่อฤดูอันแสนหนาวเหน็บนี้สิ้นสุด
다시 봄날이 때까지
ทา ชี พม นา รี อล แต กา จี
จนกระทั่งฤดูใบไม้ผลิหมุนเวียนมาอีกครั้ง
피울 때까지
กด พี อุล แต กา จี
จนกระทั่งดอกไม้เบ่งบานอีกหน
그곳에 머물러줘
คือ โก เซ ชม ทอ มอ มุล รอ จวอ
อยู่ตรงนั้นนานอีกสักหน่อย
머물러줘
มอ มุล รอ จวอ
อยู่ตรงนั้น

Credit: klyrics, popgasa, KIE-INF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น