วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

[Thai Translation] [STATION] Suho & Youngjoo Song – Curtain (커튼) เนื้อไทย แปลไทย

Suho & Youngjoo Song – Curtain (커튼)
เนื้อไทย แปลไทย커튼이 막을 내려도
คอ ทือ นี มา กึล แน รยอ โด
แม้ฉากม่านจะปิดลงไป
이제 혼자 외롭게 있지 않아
อี เจ นัน ฮน จา เว รบ เก อิท จี อัน นา
ผมก็จะไม่เดียวดายและโดดเดี่ยว

지금 노랠 부르면
ชี กึม อี โน แรล พู รือ มยอน
เพราะในยามที่ผมขับร้องบทเพลงนี้
함께한 때로 돌아가는 거니까
ฮัม เก ฮัน คือ แต โร โท รา กา นึน คอ นี กา
ผมจะได้ย้อนเวลากลับไปตอนเรายังมีกัน

눈이 부시게 아름다운 Oh
นู นี พู ชี เก อา รึม ดา อุน นอล Oh
คุณช่างงดงามและสะดุดตา
잊을 수가 없어 힘이 들지만
อี จึล ซู กา ออบ ซอ นัน ฮี มี ทึล จี มัน
ผมลืมคุณไม่ได้ เป็นเรื่องยากเหลือเกิน

Baby
내가 힘이 드는
Baby แน กา ทอ ฮี มี ทือ นึน กอน
ที่รักครับ แต่สิ่งที่ยากกว่านั้น
그때 사랑이 다신 없다는
คือ แต คือ ซา รา งี ทา ชิน ออบ ดา นึน กอด
ก็คือความรักในคราวนั้นของคุณ กลับไม่มีเหลืออยู่อีกต่อไป

노랠 부르고 나면
อี โน แรล พู รือ โก นา มยอน
หลังจากร้องเพลงนี้จบ
다시 있을까
นอล ทา ชี พล ซู อิท ซึล กา
ผมจะได้เจอคุณอีกครั้งไหม
너와 함께 춤추고
นอ วา ฮัม เก ชุม ชู โก
ผมเต้นกับคุณ
입술에 맞추던 노래
นี อิบ ซู เร อิบ มัด ชู ดอน โน แร
ผมจุมพิตคุณพร้อมบทเพลงนี้
다시 만난다면 손을 잡고
ทา ชี มัน นัน ดา มยอน ทู โซ นึล กก ชับ โก
หากเราเจอกันอีกครั้ง ผมจะจับมือคุณเอาไว้ แล้วบอกคุณไป
아직도 내가
อา จิก โด แน กา
ว่าผมยังคงรักคุณเหมือนเดิม
사랑한다는 말한다면 자리에
นอล ซา รัง ฮัน ดา นึน กอล มัล ฮัน ดา มยอน อี ชา รี เอ
ถ้าผมบอกคุณไปในตอนนี้
Can you stay with me like that
คุณจะอยู่กับผมได้ไหม
Singing under the Curtain
ร้องเพลงไปใต้ผนังม่าน

오늘이 지나간대도
โอ นือ รี ชี นา กัน แด โด
แม้วันนี้จะผ่านพ้นไป
이제 네가 없이 지나칠 없어 No
อี เจ นัน นี กา ออบ ชี ชี นา ชิล ซู ออบ ซอ
ผมกลับไปต่อไม่ได้โดยไร้คุณ

흘러간 시간들마저
ฮึล รอ กัน ชี กัน ดึล มา จอ
แม้เวลากำลังหมุนเวียนไป
네가 곁에 없다면 아무 의미 없는데
นี กา แน คยอ เท ออบ ดา มยอน อา มู อึย มี ออบ นึน เด
หากไม่มีคุณข้างกาย ก็ไร้ความหมาย

Baby
내가 견딜 없는
Baby แน กา คยอน ดิล ซู ออบ นึน กอน
ที่รัก สิ่งที่ผมทนไม่ได้ก็คือ
같은 사람이 다신 없다는
นอ กัท ทึน ซา รา มี ทา ชิน ออบ ดา นึน กอด
ไม่ว่าใครก็แทนคุณไม่ได้

노랠 부르고 나면
อี โน แรล พู รือ โก นา มยอน
หลังจากร้องเพลงนี้จบ
다시 있을까
นอล ทา ชี พล ซู อิท ซึล กา
ผมจะได้เจอคุณอีกครั้งไหม
너와 함께 춤추고
นอ วา ฮัม เก ชุม ชู โก
ผมเต้นกับคุณ
입술에 맞추던 노래
นี อิบ ซู เร อิบ มัด ชู ดอน โน แร
ผมจุมพิตคุณพร้อมบทเพลงนี้
다시 만난다면 손을 잡고
ทา ชี มัน นัน ดา มยอน ทู โซ นึล กก ชับ โก
หากเราเจอกันอีกครั้ง ผมจะจับมือคุณเอาไว้ แล้วบอกคุณไป
아직도 내가
อา จิก โด แน กา
ว่าผมยังคงรักคุณเหมือนเดิม
사랑한다는 말한다면 자리에
นอล ซา รัง ฮัน ดา นึน กอล มัล ฮา ดา มยอน อี ชา รี เอ
ถ้าผมบอกคุณไปในตอนนี้
Can you stay with me like that
คุณจะอยู่กับผมได้ไหม
Singing under the Curtain
ร้องเพลงไปใต้ผนังม่าน

노래는 끝나지 않아
อี โน แร นึน กึท นา จี อัน นา
เพลงนี้จะไม่มีท่อนจบ
무대가 끝나고 커튼이 내려가도
มู แด กา กึท นา โก คอ ทือ นี แน รยอ กา โด
ถึงการแสดงจะจบลง และปิดฉากม่านลงไป
위한 노랜 계속될 거니까
นอล วี ฮัน โน แรน คเย ซก ดเวล คอ นี กา
เพราะบทเพลงเพื่อคุณจะมีต่อไปเสมอ

노랠 부르고 나면
อี โน แรล พู รือ โก นา มยอน
หลังจากร้องเพลงนี้จบ
다시 만날 있을까
นอล ทา ชี มัน นัล ซู อิท ซึล กา
ผมจะได้เจอคุณอีกครั้งไหม
너와 함께 춤추고
นอ วา ฮัม เก ชุม ชู โก
ผมเต้นกับคุณ
입술에 맞추던 노래
นี อิบ ซู เร อิบ มัด ชู ดอน โน แร
ผมจุมพิตคุณพร้อมบทเพลงนี้
가장 아름다운 보며
คา จัง อา รึม ดา อุน นอล โพ มยอ
ณ วินาทีที่ผมได้พบกับคุณผู้งดงามที่สุด
여전히 내가 얼마나
ยอ จอน นี แน กา ออล มา นา
ผมจะบอกคุณไป ว่าผมยังรักคุณอยู่เสมอ
사랑하고 있는지 말한다면 자리에
นอล ซา รัง ฮัน ดา โก อิท นึน จี มัล ฮา ดา มยอน อี ชา รี เอ
ถ้าผมบอกคุณไปในตอนนี้
Will you stay with me like that
คุณจะอยู่กับผมได้ไหม
Singing under the Curtain
ร้องเพลงไปใต้ผนังม่าน

Credit: popgasa, klyrics, KIE-INF

Talk: งานหยาบนะคะ ~.~ เดี๋ยวมาเช็คอีกที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น