วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

[Thai Translation] [STATION] 10CM X CHEN – BYE BABE เนื้อไทย แปลไทย

10CM X CHEN – BYE BABE
เนื้อไทย แปลไทย하루 종일 연락했는데
ฮา รู โช งิล ยอน รัก แฮท นึน เด
ผมส่งข้อความหาคุณทั้งวัน
1 없어지지 않은 상태
อี รี ออบ ซอ จี จี อัน นึน ซัง แท
แต่คุณก็ยังไม่ได้อ่านเลยสักข้อความไหน
이제서야 봤대
อี เจ ซอ ยา พวัท แด
คุณบอกว่าคุณเห็นนะว่ามีข้อความเข้า
일이 너무 많대
อี รี นอ มู มัน แด
คุณบอกว่าคุณยุ่งมากเลย
믿으면 안돼
มี ดือ มยอน อัน ดแว
ผมเชื่อคุณได้ไหม
내가 백번 얘기했는데
แน กา แพก บอน แย กี แฮท นึน เด
ผมบอกคุณเป็นร้อยครั้งแล้ว
너는 이미 답이 나온 상태
นอ นึน อี มี ทา บี นา อน ซัง แท
คำตอบอยู่ตรงนั้นแล้ว
눈에 보이게
นู เน ทา โพ อี เก
ชัดเจนมาก
빼곤 아는데 불쌍하게
นอ แป กน ทา อา นึน เด พุล ซัง ฮา เก
ใครก็รู้ ยกเว้นคุณคนเดียว ช่างน่าเศร้าใจอะไรอย่างนี้
지금 되게 바보 같애
นอ ชี กึม ทเว เก พา โบ กา แท
ตอนนี้คุณดูโง่มาก ๆเลย

때마다 얼굴은
แว พล แต มา ดา ออล กู รึน
ทำไมคุณถึงดูสวยขึ้น
예뻐지는지
ทอ เย ปอ จี นึน จี
ทุกครั้งที่ผมเจอคุณแบบนี้กันนะ
마음 부풀어만 가는데
แน มา อึม พู พู รอ มัน คา นึน เด
หัวใจของผมพองโต
마치 풍선같이
มา ชี พุง ซอน กัท ชี
เหมือนลูกโป่ง
옆에서 보는 내가
ยอ เพ ซอ โพ นึน แน กา
ตอนที่ผมมองคุณ
마음이 불안해
มา อือ มี ทอ พู รัน แน
ผมประหม่ายิ่งกว่าเดิมเสียอีก
말해 터져 버리기 전에
มัล แฮ ทอ จยอ บอ รี กี ชอ เน
บอกผมที ก่อนที่ตัวผมจะระเบิดเป็นเสี่ยง ๆไป

Bye bye bye babe 이렇게 말해도
Bye bye bye babe อี รอค เค มัล แฮ โด
ลาก่อนนะที่รัก ถึงคุณจะบอกอย่างนี้
네게 욕할 사람도 하나 없는데
นี กา ยก ฮัล ซา รัม โด ฮา นา ออบ นึน เด
ก็ไม่มีใครคิดว่าคุณเป็นคนไม่ดี
뭐가 문젠데
มวอ กา มุน เจน เด
เกิดอะไรขึ้นกัน
Bye bye bye babe 그렇게 말하고
Bye bye bye babe คือ รอค เค มัล ฮา โก
ลาก่อนนะที่รัก ถ้าผมเป็นคนพูดคำนี้
차갑게 돌아서고 나면
ชา กับ เก โท รา ซอ โก นา มยอน
แล้วหันหลังกลับไปอย่างเย็นชา
내가 나쁜 같은데
แน กา นา ปึน นม กัท ทึน เด
ผมจะดูเป็นคนเลวขึ้นมาเลย
Bye bye bye babe
ลาก่อนนะที่รัก
Bye bye bye babe
ลาก่อนนะที่รัก

저녁에 그앨 만났는데
ชอ นยอ เก คือ แอล มัน นัท นึน เด
ผมเจอเธอเมื่อตอนเย็น
보자마자 표정이 별론데
โพ จา มา จา พโย จอ งี พยอล รน เด
แต่ใบหน้าของเธอดูไม่ดีเท่าไร
오늘따라 모든
โอ นึล ตา รา โม ดึน เก
เธอบอกว่าเธอเบื่อ
재미없대 집에 가야겠대
แช มี ออบ แด ชี เบ คา ยา เกท แด
และต้องกลับบ้านแล้ว
그러다 여기 건데
คือ รอ ดา ยอ กี อน คอน เด
ผมเลยมาที่นี่

때마다 상태가
แว อล แต มา ดา ซัง แท กา
ทุกครั้งที่ผมมาที่นี่
나빠지는지
ทอ นา ปา จี นึน จี
ผมรู้สึกแย่กว่าเดิมเสียอีก
얘길 듣다 속이
นี แย กิล ทึล ดา โซ กี
ผมได้ยินเรื่องคุณ
터질 같애 폭탄같이
ทอ จิล กอท กา แท พก ทัน กัท ชี
แล้วรู้สึกเหมือนเป็นระเบิดที่จวนปะทุ
맘을 나도 모른다는
แน มา มึล นา โด โม รึน ดา นึน เก
อันตรายยิ่งกว่าเดิมเสียอีก
위험해
ทอ วี ฮอม แฮ
เพราะผมไม่รู้จักแม้แต่หัวใจของตัวเอง
말해 폭발하기 전에
มัล แฮ นา พก บัล ฮา กี ชอ เน
บอกผมที ก่อนที่ตัวผมจะระเบิดเป็นเสี่ยง ๆไป

Bye bye bye babe 이렇게 말하고
Bye bye bye babe อี รอค เค มัล ฮา โก
ลาก่อนนะที่รัก ถ้าผมเป็นคนพูดคำนี้
차갑게 돌아서고 나면
ชา กับ เก โท รา ซอ โก นา มยอน
แล้วหันหลังกลับไปอย่างเย็นชา
내가 나쁜 같은데
แน กา นา ปึน นม กัท ทึน เด
ผมจะดูเป็นคนเลวขึ้นมาเลย
Bye bye bye babe 그렇게 말해도
Bye bye bye babe คือ รอค เค มัล แฮ โด
ลาก่อนนะที่รัก ถึงคุณจะบอกอย่างนี้
네게 욕할 사람도 하나 없는데
เน เก ยก ฮัล ซา รัม โด ฮา นา ออบ นึน เด
ก็ไม่มีใครคิดว่าคุณเป็นคนไม่ดี
뭐가 문젠데
มวอ กา มุน เจน เด
เกิดอะไรขึ้นกัน
Bye bye bye babe
ลาก่อนนะที่รัก

Like this 너는 어항 속에
Like this นอ นึน ออ ฮัง โซ เก
ก็เป็นเช่นนี้ คุณเป็นเหมือนปลาที่ว่ายวนอยู่ในอ่าง
그냥 물고기 말해
คือ นยัง มุล โก กี มยอท พอน มัล แฮ
ผมต้องบอกคุณอีกกี่ครั้ง
Like this 그중에서는
Like this คือ จู เง ซอ นึน
ก็เป็นเช่นนี้ คุณคงเป็น
그나마 고래쯤은
คือ นา มา เชล คึน โค แร จือ มึน
ปลาตัวใหญ่กว่าใครเพื่อน
같은데
ทเวล กอด กัท ทึน เด
เหมือนกับปลาวาฬ
Nope
ไม่อะ

Bye bye bye babe 이렇게 말하고
Bye bye bye babe อี รอค เค มัล ฮา โก
ลาก่อนนะที่รัก ถ้าคุณบอกอย่างนั้น
지나고 나면
มยอจ พัม ชี นา โก นา มยอน
และค่ำคืนผ่านพ้นไปเพียงไม่กี่วัน
잊혀질텐데 뭐가 문젠데
อิจ ชยอ จิล แทน เด มวอ กา มุน เจน เด
คุณก็จะลืมผมไปแล้วล่ะ เกิดอะไรขึ้นกัน
Bye bye bye babe 그렇게 말하고
Bye bye bye babe คือ รอค เค มัล ฮา โก
ลาก่อนนะที่รัก ถ้าผมเป็นคนพูดคำนี้
차갑게 돌아서도 불쌍한
ชา กับ เก โท รา ซอ โด พุล ซัง ฮัน กอน
แล้วหันหลังกลับไปอย่างเย็นชา
나일 같은데
นา อิล กอท กัท ทึน เด
ก็ยังเป็นผมคนเดียวที่เศร้าใจ

Bye bye bye babe 근데 잠깐
Bye bye bye babe คึน เด ชัม กัน
ลาก่อนที่รัก แต่เดี๋ยวก่อนนะ
Bye bye bye babe 미안 전화
Bye bye bye babe มี อัน ชอน ฮวา
ลาก่อนที่รัก ขอโทษนะ จากโทรศัพท์
Bye bye bye babe 보고 싶대
Bye bye bye babe โพ โก ชิพ แด
ลาก่อนที่รัก เธอบอกว่าคิดถึงผม
Bye bye bye babe 먼저 갈게
Bye bye bye babe มอน จอ คัล เก
ลาก่อนที่รัก ผมต้องไปแล้ว
Bye bye bye babe
ลาก่อนนะที่รัก


Credit: KIEINF, colorcodedlyrics, popgasa