วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

[Thai Translation] Wanna One – Beautiful เนื้อไทย แปลไทย


Wanna One – Beautiful
เนื้อไทย แปลไทย

바보같이 아쉬움 많은 노래가
พา โบ กัท ชี อา ชวี อุม มัน นึน โน แร กา
ผมหวังว่าบทเพลงที่เต็มไปด้วยความเสียใจโง่ ๆเพลงนี้
하늘에 닿기를
ฮา นือ เร ทัด กี รึล
จะส่งไปถึงฟากฟ้าไกล
눈물 속에 밤새운 기도가
นุน มุล โซ เก พัม แซ อุน แน คี โด กา
ผมหวังว่าคำภาวนาด้วยน้ำตาตลอดคืน
마음에 닿기를
มา อือ เม ทัด กี รึล 
จะส่งไปถึงหัวใจของคุณ

어렸어 내가 이럴 줄은 몰랐어
ออ รยอท ซอ แน กา อี รอล ชู รึน มล รัท ซอ
ตอนนั้นผมยังเด็ก ผมไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเป็นอย่างนี้
당연한 거라 그땐 생각했었어
ทัง ยอน นัน คอ รา คือ แตน แซง กัก แฮท ซอท ซอ
ผมคิดว่าก็คงเป็นการชดใช้
내게 남겨준 미소가
แน เก นัม กยอ จุน มี โซ กา
รอยยิ้มที่คุณทิ้งไว้
아직도 가슴속에 남아있어
อา จิก โด อี คา ซึม โซ เก นา มา อิท ซอ
ยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของผม

솔직히 아직은 받는 사랑이
ซล จิก คี นา อา จี กึน พัด นึน ซา รา งี
จากใจเลยนะครับ
필요한 가봐
พี รโย ฮัน คา บวา
ผมคิดว่าผมยังคงต้องการความรัก
홀로 남은 시간이 길어질수록
ฮล โร นา มึน ชี กา นี คี รอ จิล ซู รก
ยิ่งถูกทิ้งให้อยู่ลำพังนานเท่าไร
두렵고 그래
ทู รยอบ โก คือ แร
ผมก็ยิ่งกลัว
그때가 그립고 너무 보고 싶고 그래
คือ แต กา คือ ริบ โก นอ มู โพ โก ชิพ โก คือ แร
ผมคิดถึงคืนวันเหล่านั้น ผมคิดถึงคุณเหลือเกิน ใช่แล้ว
Yeah

I miss you so much
ผมคิดถึงคุณเหลือเกิน
이제서야 느껴 우리 공간
อี เจ ซอ ยา นือ กยอ อู รี คง กัน
ในที่สุดตอนนี้ผมก็สัมผัสได้ถึงที่ว่างของเรา
I miss you so much
ผมคิดถึงคุณเหลือเกิน
이렇게 눈물이 나는데
อี รอค เค นุน มู รี นา นึน เด แว นัน
น้ำตาไหลลงมาอย่างนี้
몰랐을까
มล รัท ซึล กา
แต่ทำไมผมถึงไม่เคยรู้เลย

So Beautiful Beautiful
สวย สวยเหลือเกิน
누구 보다 아름다울 너니까
คือ นู กู โพ ดา อา รึม ดา อุล นอ นี กา
คุณสวยกว่าใครอื่นใด
아프지 울지 향한 노래가
อา พือ จี มา อุล จี มา นอล ฮยัง ฮัน โน แร กา
เพราะฉะนั้น อย่าได้ป่วย อย่าได้ร้องไห้เลยนะครับ
들린다면 다시 돌아와
ทึล ริน ดา มยอน ทา ชี โท รา วา
หากคุณได้ยินบทเพลงนี้ที่มีไว้เพื่อคุณ ได้โปรดกลับมาหาผมนะ

Oh 그리워 그리워
Oh คือ รี วอ คือ รี วอ
โอ้ ผมคิดถึงคุณ ผมคิดถึงคุณ
거울 속에 혼자 서있는 모습이
คอ อุล โซ เก ฮน จา ซอ อิท นึน โม ซือ บี
มองตัวเองยืนคนเดียวในกระจก
낯설어 두려워 네가 필요해
นัด ซอ รอ ทู รยอ วอ นี กา พี รโย แฮ
ช่างดูแปลกตา และทำให้ผมรู้สึกกลัวขึ้นมา ผมต้องการคุณ
이제야 느끼는 내가 너무 싫어
อี เจ ยา นือ กี นึน แน กา นอ มู ชิล รอ
ผมเกลียดตัวเองที่มาตระหนักได้เอาตอนนี้
다시 돌아와
ทา ชี โท รา วา
กลับมาหาผมนะครับ

기억은 바다처럼 넓은 창고라고
คี ออ กึน พา ดา ชอ รอม นอล บึน ชัง โก รา โก
ความทรงจำต่าง ๆเป็นเหมือนโรงจอดรถขนาดใหญ่ เหมือนมหาสมุทร
안에서 하루 종일 헤매도
คือ อา เน ซอ ฮา รู โช งิล เฮ แม โด
ผมหลงทางอยู่ในนั้นทั้งวัน
혼자 느끼는 외로움마저
ฮน จา นือ กี นึน อี เว โร อุม มา จอ
แม้แต่ความเหงาที่เผชิญอยู่ตอนนี้
유일한 너의 흔적이라고
ยู อิล รัน นอ เย ฮึน จอ กี รา โก
ก็ยังมีร่องรอยของคุณอยู่
억지로 감은 견디고 있어 오늘도
ออก จี โร นุน คา มึน แช คยอน ดี โก อิท ซอ โอ นึล โด
ผมเลยข่มตาลงและอดทนให้วันนี้ผ่านพ้นไป

I miss you so much
ผมคิดถึงคุณเหลือเกิน
이제서야 느껴 우리 공간
อี เจ ซอ ยา นือ กยอ อู รี คง กัน
ในที่สุดตอนนี้ผมก็สัมผัสได้ถึงที่ว่างของเรา
I miss you so much
ผมคิดถึงคุณเหลือเกิน
이렇게 눈물이 나는데
อี รอค เค นุน มู รี นา นึน เด แว นัน
น้ำตาไหลลงมาอย่างนี้
몰랐을까
มล รัท ซึล กา
แต่ทำไมผมถึงไม่เคยรู้เลย

So Beautiful Beautiful
สวย สวยเหลือเกิน
누구 보다 아름다울 너니까
คือ นู กู โพ ดา อา รึม ดา อุล นอ นี กา
คุณสวยกว่าใครอื่นใด
아프지 울지 향한 노래가
อา พือ จี มา อุล จี มา นอล ฮยัง ฮัน โน แร กา
เพราะฉะนั้น อย่าได้ป่วย อย่าได้ร้องไห้เลยนะครับ
들린다면 다시 돌아와
ทึล ริน ดา มยอน ท่ ชี โท รา วา
หากคุณได้ยินบทเพลงนี้ที่มีไว้เพื่อคุณ ได้โปรดกลับมาหาผมนะ

Oh 그리워 그리워
Oh คือ รี วอ คือ รี วอ
โอ้ ผมคิดถึงคุณ ผมคิดถึงคุณ
거울 속에 혼자 서있는 모습이
คอ อุล โซ เก ฮน จา ซอ อิท นึน โม ซือ บี
มองตัวเองยืนคนเดียวในกระจก
낯설어 두려워 네가 필요해
นัท ซอ รอ ทู รยอ วอ นี กา พี รโย แฮ
ช่างดูแปลกตา และทำให้ผมรู้สึกกลัวขึ้นมา ผมต้องการคุณ
이제야 느끼는 내가 너무 싫어
อี เจ ยา นือ กี นึน แน กา นอ มู ชิล รอ
ผมเกลียดตัวเองที่มาตระหนักได้เอาตอนนี้ กลับมาหาผมนะครับ

Yeah
이렇게 너처럼 예쁜 꽃을 안고
อี รอค เค นอ ชอ รอม เย ปึน โก ชึล อัน โก
ผมอยากถือดอกไม้ที่สวยเหมือนคุณเอาไว้
앞에 다시 서고 싶어
นี อา เพ ทา ชี ซอ โก ชิพ พอ
แล้วยืนอยู่ตรงหน้าคุณอีกครั้ง
Yeah
시절보다 멋진 모습을 하고
คือ ชี จอล โบ ดา ทอ มอด จิน โม ซือ บึล ฮา โก
ใช่แล้ว ผมอยากทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่าช่วงเวลาตอนนั้น
앞에 나타나고 싶어 Yeah
นี อา เพ นา ทา นา โก ชิพ พอ Yeah
แล้วยืนอยู่ตรงหน้าคุณ ใช่แล้ว

익숙했던 시간들을 손끝으로 그려
อิก ซุก แคท ดอน ชี กัน ดือ รึล ซน กือ ทือ โร คือ รยอ
ผมวาดภาพช่วงเวลาที่คุ้นเคยเหล่านั้นด้วยสองมือของตัวเอง
돌지 않는 시계처럼 제자리서 울어
ทล จี อัน นึน ชี กเย ชอ รอม เช จา รี ซอ อู รอ
ร้องไห้อยู่ในสถานที่เดิมเหมือนนาฬิกาพัง ๆ
반짝이던 천사 같은
พัน จา กี ดอน นอล ชอน ซา กัท ทึน นอล
คุณที่ส่องประกายสดใส คุณที่เหมือนดังนางฟ้า
아름다운 맘껏 안아보고 싶어
อา รึม ดา อุน นอล มัม กอด อา นา โบ โก ชิพ พอ
คุณผู้แสนงดงาม ผมอยากกอดคุณเอาไว้
다시 보고 싶어
กก ทา ชี โพ โก ชิพ พอ
ผมอยากเจอคุณอีกครั้ง

So Beautiful Beautiful
สวย สวยเหลือเกิน
어디선가 울고 있진 않을까
ออ ดี ซอน กา อุล โก อิท จิน อัน นึล กา
ถ้าหากว่าคุณร้องไห้อยู่ในที่ไหนสักแห่งล่ะ
떠나지마 가지마 사랑한단 거짓말
ตอ นา จี มา คา จี มา ซา รัง ฮัน ดัน คอ จิด มัล
อย่าจากกันไป อย่าไปเลยนะครับ แม้ความรักของคุณจะเป็นเพียงเรื่องโกหก
어떤 말이든 좋으니까
ออ ตอน มา รี ดึน โช ฮือ นี กา
ผมไม่สนใจหรอกว่าคุณจะพูดยังไง

Oh 그리워 그리워
Oh คือ รี วอ คือ รี วอ
โอ้ ผมคิดถึงคุณ ผมคิดถึงคุณ
그리워
คือ รี วอ
(ผมคิดถึงคุณ)
멀어지던 너의 마지막
มอ รอ จี ดอน นอ เย มา จี มัก คือ มัล
คำพูดสุดท้ายของคุณตอนที่คุณจากกันไปไกล
그리워
คือ รี วอ
(ผมคิดถึงคุณ)
낯설어 두려워 네가 필요해
นัด ซอ รอ ทู รยอ วอ นี กา พี รโย แฮ
ช่างดูแปลกตา และทำให้ผมรู้สึกกลัวขึ้นมา ผมต้องการคุณ
이제야 느끼는 내가 너무 싫어
อี เจ ยา นือ กี นึน แน กา นอ มู ชิล รอ
ผมเกลียดตัวเองที่มาตระหนักได้เอาตอนนี้

바보같이 아쉬움 많은 노래가
พา โบ กัท ชี อา ชวี อุม มัน นึน โน แร กา
ผมหวังว่าบทเพลงที่เต็มไปด้วยความเสียใจโง่ ๆเพลงนี้
하늘에 닿기를
ฮา นือ เร ทัด กี รึล
จะส่งไปถึงฟากฟ้าไกล
당신 향해 밤새운 기도가
ทัง ชิน ฮยัง แฮ พัม แซ อุน แน คี โด กา
ผมหวังว่าคำภาวนาที่มองไปที่คุณตลอดคืน
마음에 닿기를
มา อือ เม ทัด กี รึล
จะส่งไปถึงหัวใจของคุณ

Credit: popgasa, klyrics, KIEINF