วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[Thai Translation] Akdong Musician (AKMU) – Dinosaur เนื้อไทย แปลไทย

Akdong Musician (AKMU) – Dinosaur
เนื้อไทย แปลไทย


나의 옛날 동네
นา เย เยท นัล ทง เน
ที่ละแวกบ้านเก่าของฉัน
옛날 동네 반지하 빌라엔
เยท นัล ทง เน พัน จี ฮา พิล รา เอน
ที่ละแวกบ้านเก่าของฉัน ที่ห้องใต้ดินในบ้านพักตากอากาศ
가족 오순 도순
นี คา จก โอ ซุน โท ซุน
มีครอบครัวที่มีสมาชิกสี่คนอาศัยอยู่
오순 도순 살고 있었네
โอ ซุน โท ซุน ชัล ซัล โก อิท ซอท เน
พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

화장실 밑엔
ฮวา จัง ชิล มุน มี เทน
ใต้ประตูห้องน้ำ
쥐가 파놓은 구멍이
ชวี กา พา โน ฮึน คู มอ งี
มีรูหนูอยู่
매일 뒤척거리시던 아버지
แม อิล พัม ทวี ชอก กอ รี ชี อน อา บอ จี
ทุกคืน พ่อของฉันต้องนอนกระสับกระส่าย
No problem
ไม่มีปัญหา
아무것도 몰랐거든
นัน อา มู กอด โด มล รัท กอ ดึน
ฉันไม่รู้อะไรเลย

아직도 그때가 생생해
อา จิก โด คือ แต กา แซง แซง แฮ
ฉันยังจำช่วงเวลานั้นได้ชัดเจน
무서울게 없었던 어리기만 나를
มู ซอ อุล เก ออบ ซอท ดอน ออ รี กี มัน ฮัน นา รึล
ฉันในวัยเยาว์ไม่เกรงกลัวอะไร แต่
펄쩍 뛰게
พอล จอก ตวี เก ฮัน
สิ่งที่ทำให้ฉันสะดุ้งโหยง
펄쩍 뛰게
พอล จอก ตวี เก ฮัน
สิ่งที่ทำให้ฉันสะดุ้งโหยง
펄쩍 뛰게
พอล จอก ตวี เก ฮัน
สิ่งที่ทำให้ฉันสะดุ้งโหยงก็คือ
Dinosaur
เจ้าไดโนเสาร์
Dinosaur
เจ้าไดโนเสาร์

어릴 꿈에 나온 Dinosaur
ออ ริล ชอก แน กู เม นา อน Dinosaur
ตอนฉันเป็นเด็ก ฉันฝันถึงไดโนเสาร์
어릴 꿈에 나온 Dinosaur
ออ ริล ชอก แน กู เม นา อน Dinosaur
ตอนฉันเป็นเด็ก ฉันฝันถึงไดโนเสาร์

비명과 함께 깼네
พี มยอง กวา ฮัม เก แกท เน
ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงกรีดร้อง
함께 깼네 가족이 같이
ฮัม เก แกท เน นี คา โจ กี ทา กัท ชี
ทุกคนในครอบครัวตื่นขึ้นพร้อมกัน
따스한 이부자리
ตา ซือ ฮัน อี บู จา รี
ผ้าห่มแสนอบอุ่น
이부자리 발로 걷어찼지
อี บู จา รี ทู พัล โร คอ ดอ ชัท จี
ฉันเตะผ้าห่มอบอุ่นออกไปจากตัว

엄마는 안아줘
ออม มา นึน นัล อา นา จวอ
แม่กอดฉัน
감추는 울먹임
แน มด คัม ชู นึน อุล มอ กิม
ฉันซ่อนน้ำตาเอาไว้ไม่ได้เลย
TV 보며 진정하라 하셨지
TV โพ มยอ ชิน จอง ฮา รา ฮา ชยอท จี
แม่บอกให้ฉันไปดูโทรทัศน์แล้วใจเย็น ๆ
깜빡깜빡 거리네
กัม ปัก กัม ปัก คอ รี เน
ฉันกระพริบตา
까만 방이 번쩍거리네
กา มัน พา งี พอน จอก กอ รี เน
ห้องสีดำส่องแสงวาบขึ้นมา

아직도 꿈이 생생해
อา จิก โด คือ กู มี แซง แซง แฮ
ฉันยังจำความฝันนั่นได้
무서울게 없었던 어리기만 나를
มู ซอ อุล เก ออบ ซอท ดอน ออ รี กี มัน ฮัน นา รึล
ฉันในวัยเยาว์ไม่เกรงกลัวอะไร แต่
펄쩍 뛰게
พอล จอก ตวี เก ฮัน
สิ่งที่ทำให้ฉันสะดุ้งโหยง
펄쩍 뛰게
พอล จอก ตวี เก ฮัน
สิ่งที่ทำให้ฉันสะดุ้งโหยง
펄쩍 뛰게
พอล จอก ตวี เก ฮัน
สิ่งที่ทำให้ฉันสะดุ้งโหยงก็คือ
Dinosaur
เจ้าไดโนเสาร์
Dinosaur
เจ้าไดโนเสาร์

어릴 꿈에 나온 Dinosaur
ออ ริล ชอก แน กู เม นา อน Dinosaur
ตอนฉันเป็นเด็ก ฉันฝันถึงไดโนเสาร์
어릴 꿈에 나온 Dinosaur
ออ ริล ชอก แน กู เม นา อน Dinosaur
ตอนฉันเป็นเด็ก ฉันฝันถึงไดโนเสาร์

우리 창문을 부수고
อู รี ชิบ ชัง มู นึล พู ซู โก
เจ้าทำลายหน้าต่างของพวกเรา
가족에게 포효하던
แน คา โจ เก เก โพ ฮโย ฮา ดอน
เจ้าคำรามใส่ครอบครัวของฉัน
다시 만나면
นอล ทา ชี มัน นา มยอน
หากฉันเห็นแกอีกครั้ง
그땐 너보다
คือ แตน นอ โบ ดา
ฉันนั้น
크게 소리 지를래
ทอ คือ เก โซ รี ชี รึล แร
จะร้องตะโกนให้ดังยิ่งกว่าแกอีก
크게 소리 지를래
ทอ คือ เก โซ รี ชี รึล แร
จะร้องตะโกนให้ดังยิ่งกว่าแกอีก
크게 소리 지를래
ทอ คือ เก โซ รี ชี รึล แร
จะร้องตะโกนให้ดังยิ่งกว่าแกอีก
크게 소리 지를래
ทอ คือ เก โซ รี ชี รึล แร
จะร้องตะโกนให้ดังยิ่งกว่าแกอีก
Dinosaur
เจ้าไดโนเสาร์
Dinosaur
เจ้าไดโนเสาร์

어릴 꿈에 나온 Dinosaur
ออ ริล ชอก แน กู เม นา อน Dinosaur
ตอนฉันเป็นเด็ก ฉันฝันถึงไดโนเสาร์
어릴 꿈에 나온 Dinosaur
ออ ริล ชอก แน กู เม นา อน Dinosaur
ตอนฉันเป็นเด็ก ฉันฝันถึงไดโนเสาร์


Credit: klyrics, popgasa, KIE-INF