วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

[Thai Translation] EXO-CBX (첸백시) – Someone like you เนื้อไทย แปลไทย


EXO-CBX (첸백시) Someone like you
เนื้อไทย แปลไทย그댈 생각하면 여전히 따뜻해
คือ แดล แซง กัก ฮา มยอน ยอ จอน นี ตา ตึด แท
ผมรู้สึกอบอุ่นกว่าเคยเมื่อนึกถึงคุณ
그립다 말하면 그대 올까
คือ ริบ ดา มัล ฮา มยอน คือ แด อล กา
หากผมบอกว่าคิดถึงคุณ คุณจะร้องไห้ออกมาไหมครับ
세상은 멈추고 그대만 있네요
เซ ซา งึน มอม ชู โก คือ แด มัน อิท เน โย
โลกหยุดหมุนลง มีเพียงคุณที่อยู่ตรงนี้
해주고 싶은 그대 그대
แฮ จู โก ชิพ พึน มัล คือ แด คือ แด
คำที่ผมอยากพูดกับคุณ พูดกับคุณ
Oh someone like you
โอ้ ใครสักคนเช่นคุณ
듣고 있나요
ทึล โก อิท นา โย
คุณฟังอยู่ใช่ไหมครับ
Oh someone like you
โอ้ ใครสักคนเช่นคุณ
어디 있나요
ออ ดี อิท นา โย
คุณอยู่ที่ไหนกัน
꿈속에서 그댈
กุม โซ เก ซอ คือ แดล
หากผมพบเจอคุณได้ในความฝัน
만날 있다면 좋겠어
มัน นัล ซู อิท ดา มยอน ชด เกท ซอ
ผมคงจะมีความสุขมากเลย
나의 그대 나의 그대 love you
นา เย คือ แด นา เย คือ แด love you
ที่รักของผม ที่รักของผม ผมรักคุณ

그댈 지워내면 나는 없을 테죠
คือ แดล ชี วอ แน มยอน นา นึน ออบ ซึล เท จโย
หากเราลบเลือนช่วงเวลานั้นไป ผมคงไม่มีตัวตนอยุ่
후회로 남을게 뻔하겠죠
ฮู ฮเว โร นา มึล เก ปอน นา เกท จโย
ผมคงต้องเสียใจ
이별은 아프고 추억은 길겠죠
อี บยอ รึน อา พือ โก ชู ออ กึน คิล เกท จโย
คำลาเป็นเรื่องเศร้า แต่ความทรงจำจะยืนยาวเสมอ
떠나지 말아요 그대 그대
ตอ นา จี มา รา โย คือ แด คือ แด
อย่าจากกันไป ที่รักครับ ที่รัก
Oh someone like you
โอ้ ใครสักคนเช่นคุณ
듣고 있나요
ทึล โก อิท นา โย
คุณฟังอยู่ใช่ไหมครับ
Oh someone like you
โอ้ ใครสักคนเช่นคุณ
어디 있나요
ออ ดี อิท นา โย
คุณอยู่ที่ไหนกัน
꿈속에서 그댈
กุม โซ เก ซอ คือ แดล
หากผมพบเจอคุณได้ในความฝัน
만날 있다면 좋겠어
มัน นัล ซู อิท ดา มยอน ชด เกท ซอ
ผมคงจะมีความสุขมากเลย
나의 그대 나의 그대 love you
นา เย คือ แด นา เย คือ แด love you
ที่รักของผม ที่รักของผม ผมรักคุณ

멀어져 가도 그대
มอ รอ จยอ คา โด คือ แด
ถึงคุณจะอยู่ไกลลิบตา
그저 바라보고 있어요
คือ จอ พา รา โบ โก อิท ซอ โย
แต่ผมจะมองคุณอยู่ห่าง ๆอย่างนี้
언제라도 내게 와요
ออน เจ รา โด แน เก วา โย
มาหาผมได้เลยไม่ว่าเมื่อไร
그댈 기다리고 있어요
คือ แดล คี ดา รี โก อิท ซอ โย
ผมจะรอคุณอยู่ตรงนี้
그대여
คือ แด ยอ
รอคุณ

Oh someone like you
โอ้ ใครสักคนเช่นคุณ
찾을 없겠죠
ชา จึล ซู ออบ เกท จโย
ผมมองเห็นคุณไม่ได้เลยใช่ไหม
Oh someone like you
โอ้ ใครสักคนเช่นคุณ
떠나지 말아요
ตอ นา จี มา รา โย
ได้โปรดอย่าจากกันไปไหน
나는 안돼요
นา นึน อัน ดแว โย
ผมทำไม่ได้หรอก
그대 아니면 안되겠어
คือ แด อา นี มยอน อัน ดเว เกท ซอ
ผมไปต่อไม่ได้หากไร้คุณ
나의 그대 나의 그대 love u
นา เย คือ แด นา เย คือ แด love u
ที่รักของผม ที่รักของผม รักคุณนะครับ

Credit: colorcodedlyric, FLUENZA@youtube, popgasa, KIEINF