วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Thai Translation] BTS (방탄소년단) – I Need U เนื้อไทย แปลไทยBTS (방탄소년단) – I Need U
เนื้อไทย แปลไทย

Fall (everything)
Fall (everything)
Fall (everything)
흩어지네
ฮือ ทอ จี เน
ทุกสิ่งทุกอย่างร่วงหล่นกระจาย
Fall (everything)
Fall (everything)
Fall (everything)
떨어지네
ตอ รอ จี เน
ทุกสิ่งทุกอย่างร่วงหล่นลงมา

땜에 이렇게 망가져
นอ แต เม นา อี รอค เค มัง กา จยอ
คุณทำผมหมดสภาพ
그만할래 이제 가져
คือ มัน ฮัล แร อี เจ นอ อัน คา จยอ
ผมอยากหยุด ผมไม่ต้องการคุณแล้ว
못하겠어 같아서
มด ทา เกท ซอ มวอด กัท ทา ซอ
ผมทำไม่ได้ บ้าบอสิ้นดี
제발 핑계 같은 삼가줘
เช บัล พิง กเย กัท ทึน กอน ซัม กา จวอ
ได้โปรดอย่าแก้ตัวอะไรอีกเลย

니가 나한테 이럼
นี กา นา ฮัน เท อี รอม อัน ดแว
คุณทำกับผมอย่างนี้ไม่ได้นะ
니가 모든 말은 안대
นี กา ฮัน โม ดึน มา รึน อัน แด
ทุกสิ่งที่คุณพูดมาก็เป็นเหมือนหน้ากาก
진실을 가리고 찢어
ชิน ซี รึล คา รี โก นัล จี จอ
ซ่อนความจริงไว้ ก่อนจะฉีกผมเป็นชิ้น ๆ
찍어 미쳐 싫어
นัล จี กอ นา มี ชยอ ทา ชิล รอ
มันทิ่มแทงผม ผมจะบ้าตาย ผมไม่ชอบเลย
전부 가져가 니가 그냥 미워
ชอน บู คา จยอ กา นัน นี กา คือ นยัง มี วอ
เอาออกไปให้พ้น ผมเกลียดคุณ

But you’re my everything (You’re my)
แต่คุณคือทุกอย่างของผม (คุณคือ)
Everything (You’re my)
ทุกอย่าง (คุณคือ)
Everything (You’re my)
ทุกอย่าง (คุณคือ)
제발 꺼져 huh
เช บัล ชม กอ จยอ huh
ไปเถอะครับ ไปเถอะนะ

미안해 (I hate u)
มี อัน แน (I hate u)
ผมขอโทษ (ผมเกลียดคุณ)
사랑해 (I hate u)
ซา รัง แฮ (I hate u)
ผมรักคุณ (ผมเกลียดคุณ)
용서해
ยง ซอ แฮ
ยกโทษให้ผมด้วย

I need you girl
ผมต้องการคุณ ที่รัก
혼자 사랑하고 혼자서만 이별해
แว ฮน จา ซา รัง ฮา โก ฮน จา ซอ มัน อี บยอล แฮ
ทำไมถึงเป็นผมคนเดียวที่รักคุณ ทำไมถึงเป็นผมคนเดียวที่เจ็บ
I need you girl
ผมต้องการคุณ ที่รัก
다칠 알면서 자꾸 니가 필요해
แว ทา ชิล กอล อัล มยอน ซอ ชา กู นี กา พี รโย แฮ
ทำไมผมยังต้องการคุณทั้งที่รู้ว่าต้องเจ็บ

I need you girl 아름다워
I need you girl นอน อา รึม ดา วอ
ผมต้องการคุณ ที่รัก คุณสวยเหลือเกิน
I need you girl 너무 차가워
I need you girl นอ มู ชา กา วอ
ผมต้องการคุณ ที่รัก คุณเย็นชาเหลือเกิน
I need you girl (I need you girl)
ผมต้องการคุณ ที่รัก (ผมต้องการคุณ ที่รัก)
I need you girl; I need you girl
ผมต้องการคุณ ที่รัก (ผมต้องการคุณ ที่รัก)

It goes round & round 자꾸 돌아오지
It goes round & round นา แว ชา กู โท รา โอ จี
ทำไมผมถึงเอาแต่กลับมาหาคุณอยู่แบบนี้
I go down & down 이쯤 되면 내가 바보지
I go down & down อี จึม ทเว มยอน แน กา พา โบ จี
ผมถลำตัวลงไป ผมมันก็แค่คนโง่คนหนึ่ง
무슨 짓을 해봐도 어쩔 수가 없다고
นา มู ซึน ชี ซึล แฮ บวา โด ออ จอล ซู กา ออบ ดา โก
ผมห้ามใจตัวเองไม่ได้
분명 심장, 마음, 가슴인데
พุน มยอง แน ชิม จัง แน มา อึม แน คา ซือ มิน เด
นี่มันหัวใจของผม ความรู้สึกของผมแท้ ๆ
말을 듣냐고
แว มา มึล อัน ทึด นยา โก
แต่พวกมันกลับไม่เคยฟังผมเลย
혼잣말하네 ( 혼잣말하네)
โต ฮน จัด มัล ฮา เน (โต ฮน จัด มัล ฮา เน)
ผมลองคุยกับตัวเองดูอีกสักครั้ง (พูดกับตัวเองอีกครั้ง)
혼잣말하네 ( 혼잣말하네)
โต ฮน จัด มัล ฮา เน (โต ฮน จัด มัล ฮา เน)
ผมลองคุยกับตัวเองดูอีกสักครั้ง (พูดกับตัวเองอีกครั้ง)
아무 제발 내가 잘할게
นอน อา มู มัล อัน แฮ อา เช บัล แน กา ชัล ฮัล เก
ไร้คำพูดใดจากคุณ ได้โปรด ผมจะดูแลคุณอย่างดี
하늘은 파랗게 (하늘은 파랗게)
ฮา นือ รึน โต พา รัด เก (ฮา นือ รึน โต พา รัด เก)
แต่ท้องฟ้าส่องแสงสดใส (ท้องฟ้าส่องแสงสดใส)

하늘이 파래서 햇살이 빛나서
ฮา นือ รี พา แร ซอ แฮท ซา รี พิด นา ซอ
ท้องฟ้าส่องแสงสดใส ดวงอาทิตย์ส่องแสงเป็นประกาย
눈물이 보이나
แน นู มู รี ทอ ชัล โพ อี นา พวา
ทำเอาน้ำตาของผมชัดเจนกว่าเคย
나는 너인지 하필 너인지
แว นา นึน นอ อิน จี แว ฮา พิล นอ อิน จี
ทำไมต้องคุณ ทำไมต้องเป็นคุณด้วย
너를 떠날 수가 없는지
แว นอ รึล ตอ นัล ซู กา ออบ นึน จี
ทำไมผมทิ้งคุณไม่ลง

I need you girl
ผมต้องการคุณ ที่รัก
혼자 사랑하고 혼자서만 이별해
แว ฮน จา ซา รัง ฮา โก ฮน จา ซอ มัน อี บยอล แฮ
ทำไมถึงเป็นผมคนเดียวที่รักคุณ ทำไมถึงเป็นผมคนเดียวที่เจ็บ
I need you girl
ผมต้องการคุณ ที่รัก
다칠 알면서 자꾸 니가 필요해
แว ทา ชิล กอล อัล มยอน ซอ ชา กู นี กา พี รโย แฮ
ทำไมผมยังต้องการคุณทั้งที่รู้ว่าต้องเจ็บ

I need you girl 아름다워
I need you girl นอน อา รึม ดา วอ
ผมต้องการคุณ ที่รัก คุณสวยเหลือเกิน
I need you girl 너무 차가워
I need you girl นอ มู ชา กา วอ
ผมต้องการคุณ ที่รัก คุณเย็นชาเหลือเกิน
I need you girl (I need you girl)
ผมต้องการคุณ ที่รัก (ผมต้องการคุณ ที่รัก)
I need you girl; I need you girl
ผมต้องการคุณ ที่รัก (ผมต้องการคุณ ที่รัก)

Girl 차라리 차라리 헤어지자고 해줘
Girl ชา รา รี ชา รา รี เฮ ออ จี จา โก แฮ จวอ
ที่รัก แค่บอกกันมาว่าคุณอยากเลิก
Girl 사랑이 사랑이 아니었다고 해줘
Girl ซา รา งี ซา รา งี อา นี ออท ดา โก แฮ จวอ
ที่รัก แค่บอกกันมาว่ามันไม่ใช่ความรัก
내겐 그럴 용기가 없어
แน เกน คือ รอล ยง กี กา ออบ ซอ
ผมไม่กล้าพอที่จะพูดมันหรอก
내게 마지막 선물을
แน เก มา จี มัก ซอน มู รึล จวอ
ให้ของขวัญชิ้นสุดท้ายแก่ผมนะ
더는 돌아갈 없도록
ทอ นึน โท รา กัล ซู ออบ โด รก
ผมจะได้ไม่กลับไปหาคุณอีกแล้ว

I need you girl
ผมต้องการคุณ ที่รัก
혼자 사랑하고 혼자서만 이별해
แว ฮน จา ซา รัง ฮา โก ฮน จา ซอ มัน อี บยอล แฮ
ทำไมถึงเป็นผมคนเดียวที่รักคุณ ทำไมถึงเป็นผมคนเดียวที่เจ็บ
I need you girl
ผมต้องการคุณ ที่รัก
다칠 알면서 자꾸 니가 필요해
แว ทา ชิล กอล อัล มยอน ซอ ชา กู นี กา พี รโย แฮ
ทำไมผมยังต้องการคุณทั้งที่รู้ว่าต้องเจ็บ

I need you girl 아름다워
I need you girl นอน อา รึม ดา วอ
ผมต้องการคุณ ที่รัก คุณสวยเหลือเกิน
I need you girl 너무 차가워
I need you girl นอ มู ชา กา วอ
ผมต้องการคุณ ที่รัก คุณเย็นชาเหลือเกิน
I need you girl (I need you girl)
ผมต้องการคุณ ที่รัก (ผมต้องการคุณ ที่รัก)
I need you girl; I need you girl
ผมต้องการคุณ ที่รัก (ผมต้องการคุณ ที่รัก)

Credit: popgasa/music.daum.net/colorcodedlyrics

Talk: เรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานนี่ขอให้บอก 55555555 ทำทุกอย่างยกเว้นทำงาน - -' ทำงานเซ่!!! TT

6 ความคิดเห็น: