วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Thai Translation] Kontrol –김성규 (Kim Sunggyu of INFINITE) [2nd Mini Album [27]] เนื้อไทย แปลไทย


Kontrol – Kim Songgyu [2nd Mini Album [27]]
เนื้อไทย แปลไทย

아파하는 내가 알아서 테니까
อา พา ฮา นึน กอน แน กา ทา อา รา ซอ ฮัล เท นี กา
ผมจะรับมือกับความเจ็บปวดด้วยตัวเอง
대신 이거 하나만 내게 약속해줘
แท ชิน อี กอ ฮา นา มัน แน เก ยัก ซก แฮ จวอ
เพียงคุณช่วยสัญญากับผมอย่างหนึ่งได้ไหม
하나만 약속해줘
ตัก ฮา นา มัน ยัก ซก แฮ จวอ
สัญญากับผมเพียงอย่างเดียว

너의 자린 항상 그대로일 테니까
นอ เย คือ ชา ริน ฮัง ซัง นึล คือ แด โร อิล เท นี กา
ที่ตรงนั้นจะเป็นของคุณต่อไป จะเป็นตลอดไป เหมือนก่อนที่คุณจะจากลา
혹시라도 내가 다시 그리워지면
ฮก ชี รา โด แน กา ทา ชี คือ รี วอ จี มยอน
หากคุณคิดถึงผมขึ้นมาอีกครั้ง
아무런 걱정하지 말고 다시 내게로
อา มู รอน คอก จอง ฮา จี มัล โก ทา ชี แน เก โร
ไม่ต้องกังวลอะไร กลับมาหาผมได้เลยนะครับ

돌아와줘
โท รา วา จวอ
กลับมานะ
하루하루 이렇게
ฮา รู ฮา รู อี รอค เค
แต่ละวันที่ผ่านไป
눈물로 하염없이 너를 기다리는 나에게로
นุน มุล โร ฮา ยอ มอบ ชี นอ รึล คี ดา รี นึน นา เอ เก โร
ผมยืนเช็ดน้ำตาที่ไหลไม่หยุดอยู่ตรงนี้ทุกวัน และรอคอยคุณ กลับมาหาผมนะ

돌아와줘
โท รา วา จวอ
กลับมานะครับ
끝이 없는 안에
กึท ชี ออบ นึน แน อา เน
คุณเท่านั้นที่จะหยุด
기다림 멈출 있는 오직 그대밖에 없어
คี ดา ริม มอม ชุล ซู อิท นึน กอน โอ จิก คือ แด บา เก ออบ ซอ
การรอยคอยไม่มีที่สิ้นสุดนี้ลงได้

기다리는 내가 알아서 테니까
คี ดา รี นึน กอน แน กา ทา อา รา ซอ ฮัล เท นี กา
ผมจะรับมือกับการรอยคอยด้วยตัวผมเอง
대신 이거 하나만 기억해줘
แท ชิน อี กอ ฮา นา มัน กก คี ออก แฮ จวอ
ขอเพียงคุณจำไว้
하나만 기억해줘
ตัก ฮา นา มัน คี ออก แฮ จวอ
จำสิ่งนี้เอาไว้นะครับ

어깨는 항상 위해 비워놓을 테니까
แน ออ แก นึน ฮัง ซัง นอล วี แฮ พี วอ โน ฮึล เท นี กา
ไหล่ของผมจะมีไว้ให้คุณต่อไป มีไว้ให้คุณตลอดไป
언제라도 내가 다시 필요해지면
ออน เจ รา โด แน กา ทา ชี พี รโย แฮ จี มยอน
ไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการผมอีกครั้ง
아무런 걱정하지 말고 다시 내게로
อา มู รอน คอก จอง ฮา จี มัล โก ทา ชี แน เก โร
ไม่ต้องกังวลอะไร กลับมาหาผมได้เลยนะครับ

돌아와줘
โท รา วา จวอ
กลับมานะ
하루하루 이렇게
ฮา รู ฮา รู อี รอค เค
แต่ละวันที่ผ่านไป
눈물로 하염없이 너를 기다리는 나에게로
นุน มุล โร ฮา ยอ มอบ ชี นอ รึล คี ดา รี นึน นา เอ เก โร
ผมยืนเช็ดน้ำตาที่ไหลไม่หยุดอยู่ตรงนี้ทุกวัน และรอคอยคุณ กลับมาหาผมนะ

돌아와줘
โท รา วา จวอ
กลับมานะครับ
끝이 없는 안에
กึท ชี ออบ นึน แน อา เน
คุณเท่านั้นที่จะหยุด
기다림 멈출 있는 오직 그대밖에 없어
คี ดา ริม มอม ชุล ซู อิท นึน กอน โอ จิก คือ แด บา เก ออบ ซอ
การรอยคอยไม่มีที่สิ้นสุดนี้ลงได้

아무것도 묻지 않을게
อา มู กอด โด มุด จี อัน นึล เก
ผมจะไม่ถามอะไร
혼자 여기 이렇게
นา ฮน จา ยอ กี อี รอค เค
ผมจะไม่ถามว่าทำไมคุณถึงทิ้งกันไป
남겨두고 떠났었냐고 그랬었냐고
นัม กยอ ดู โก แว ตอ นัท ซอท นยา โก แว คือ แรท ซอท นยา โก
ทำไมถึงทิ้งผม ทำไมทำอย่างนั้น

그런 뭐가 중요해
คือ รอน เก ทา มวอ กา ชู งโย แฮ
นั่นไม่สำคัญเลย
너만 곁에 있으면
นัน นอ มัน คยอ เท อิท ซือ มยอน ทแว
ผมเพียงต้องการมีคุณข้างกาย
정말이지 그거 하나면
ชอง มา รี จี นัน คือ กอ ฮา นา มยอน ดแว
ผมต้องการแค่นั้นจริง ๆ

돌아와줘
โท รา วา จวอ
กลับมานะ
하루하루 이렇게
ฮา รู ฮา รู อี รอค เค
แต่ละวันที่ผ่านไป
눈물로 하염없이 너를 기다리는 나에게로
นุน มุล โร ฮา ยอ มอบ ชี นอ รึล คี ดา รี นึน นา เอ เก โร
ผมยืนเช็ดน้ำตาที่ไหลไม่หยุดอยู่ตรงนี้ทุกวัน และรอคอยคุณ กลับมาหาผมนะ

돌아와줘
โท รา วา จวอ
กลับมานะครับ
끝이 없는 안에
กึท ชี ออบ นึน แน อา เน
คุณเท่านั้นที่จะหยุด
기다림 멈출 있는 오직 그대밖에 없어
คี ดา ริม มอม ชุล ซู อิท นึน กอน โอ จิก คือ แด บา เก ออบ ซอ
การรอยคอยไม่มีที่สิ้นสุดนี้ลงได้

돌아와줘
โท รา วา จวอ
กลับมานะครับ
내겐 너밖에 없어
แน เกน นอ บา เก ออบ ซอ
ผมมีเพียงคุณคนเดียว

하루하루 이렇게
ฮา รู ฮา รู อี รอค เค
แต่ละวันที่ผ่านพ้นไป
마음 속엔 항상 너밖에 없어
แน มา อึม โซ เกน นึล ฮัง ซัง นอ บา เก ออบ ซอ
ในหัวใจของผม มีแค่คุณเสมอ


Credit: masic.daum.net/popgasa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น