วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

[Thai Translation] [STATION] Punch (펀치) – When My Loneliness Calls You (나의 외로움이 널 부를 때) เนื้อไทย แปลไทย

Punch (펀치) – When My Loneliness Calls You
(나의 외로움이 부를 )
เนื้อไทย แปลไทย위한 나의 마음이
นอล วี ฮัน นา เย มา อือ มี
ในตอนนี้
이제는 조금씩
อี เจ นึน โช กึม ชิก
ความรู้สึกของฉันที่มีต่อเธอนั้น
식어가고 있어
ชี กอ กา โก อิท ซอ
เริ่มเย็นลงไปทุกที

하지만 잊진 않았지
ฮา จี มัน อิจ จิน อัน นัท จี
แต่ฉันไม่เคยลืม
수많은 겨울들
ซู มัน นึน คยอ อุล ดึล
แม้ฤดูหนาวจะผ่านพ้นไปแล้วกี่คราว
나를 감싸 안던 너의 손을
นา รึล คัม ซา อัน ดอน นอ เย โซ นึล
ฉันไม่เคยลืมมือของเธอที่โอบกอดกันเอาไว้เลย

서늘한 바람이 불어올 때쯤엔
ซอ นึล ฮัน พา รา มี พู รอ อล แต จือ เมน
เมื่ออากาศเย็นเริ่มพัดผ่านมา
또다시 살아나
โต ทา ชี ซา รา นา
เหมือนได้หายใจอีกครั้ง

그늘진 너의 얼굴이
คือ นึล จิน นอ เย ออล กู รี
ใบหน้าเลือนลางของเธอ
다시 내게 돌아올 없는
ทา ชี แน เก โท รา อล ซู ออบ นึน กอล
ฉันรู้ดีว่าเธอไม่อาจกลับคืนมาหากัน
알고 있지만
อัล โก อิท จี มัน
แต่บางครั้ง
가끔씩 오늘 같은
คา กึม ชิก โอ นึล กัท ทึน นัล
ในวันอย่างเช่นวันนี้
외로움이 부를
เว โร อู มี นอล พู รึล แตน
เมื่อความเดียวดายทำให้ฉันร้องเรียกหาเธอ
마음속에 조용히 찾아와줘
แน มา อึม โซ เก โช ยง งี ชา จา วา จวอ
ได้โปรดค่อย ๆย่องเข้ามาอยู่ในหัวใจของฉัน

위한 나의 기억이
นอล วี ฮัน นา เย คี ออ กี
ความทรงจำเรื่องเธอ
이제는 조금씩
อี เจ นึน โช กึม ชิก
ค่อย ๆลบเลือนไป
지워지고 있어
ชี วอ จี โก อิท ซอ
ในตอนนี้

하지만 잊진 않았지
ฮา จี มัน อิจ จิน อัน นัท จี
แต่ฉันไม่เคยลืม
힘겨운 어제들
ฮิม กยอ อุน ออ เจ ดึล
ตลอดวันวานอันแสนยากลำบาก
나를 지켜주던 너의 가슴
นา รึล ชี คยอ จู ดอน นอ เย คา ซึม
หัวใจของเธอที่ปกป้องฉันไว้

이렇게 맘이 서글퍼질 때면
อี รอค เค แน มา มี ซอ กึล พอ จิล แต มยอน
ในยามที่ฉันเริ่มเศร้าใจ
또다시 살아나
โต ทา ชี ซา รา นา
เหมือนได้หายใจอีกครั้ง

그늘진 너의 얼굴이
คือ นึล จิน นอ เย ออล กู รี
ใบหน้าเลือนลางของเธอ
다시 내게 돌아올 없는
ทา ชี แน เก โท รา อล ซู ออบ นึน กอล
ฉันรู้ดีว่าเธอไม่อาจกลับคืนมาหากัน
알고 있지만
อัล โก อิท จี มัน
แต่บางครั้ง
가끔씩 오늘 같은
คา กึม ชิก โอ นึล กัท ทึน นัล
ในวันอย่างเช่นวันนี้
외로움이 부를
เว โร อู มี นอล พู รึล แตน
เมื่อความเดียวดายทำให้ฉันร้องเรียกหาเธอ
마음속에 조용히 찾아와줘
แน มา อึม โซ เก โช ยง งี ชา จา วา จวอ
ได้โปรดค่อย ๆย่องเข้ามาอยู่ในหัวใจของฉัน


Credit: popgasa, klyrics, KIE-INF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น