วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

[Thai Translation] NCT127 – Good Thing เนื้อไทย แปลไทย

NCT 127 – NCT #127 Limitless The 2nd Mini Album
Track Lists:
6. Angel

NCT127 – Good Thing
เนื้อไทย แปลไทย복잡한 도시를 깨워
พก จับ ฮัน อี โท ชี รึล แก วอ
ปลุกเมืองวุ่นวายแห่งนี้ให้ตื่นขึ้นมา
회색 거리
ฮเว แซก พิด คอ รี
บนท้องถนนสีเทา
신호등 아래
ชอ ชิน โฮ ดึง อา แร
ใต้สัญญาณไฟจราจร

어깨를 익숙하게 흔들어 어깨를
ออ แก รึล อิก ซุก ฮา เก ฮึน ดือ รอ ออ แก รึล
โยกไหล่ของคุณแบบที่คุ้นเคย
빨리 빨리
ปัล รี ทอ ปัล รี
เร็วขึ้นอีก เร็วขึ้นอีก
끝의 울림 깊이 깊이
ซน กือ เท อุล ริม ทอ คี พี ทอ คี พี
เสียงดังก้องอยู่บนปลายนิ้ว (ลึกลงไป ลึกลงไป)

I just want to feel good
ผมเพียงอยากรู้สึกดี
all night long oh
ไปตลอดคืน โอ้

순간이 good thing woo
อี ซุน กา นี good thing woo
ช่วงเวลานี้เป็นเรื่องราวดี
good thing Woo
เรื่องราวดี ๆ       
보는 good thing good thing
นัล โพ นึน นอ good thing good thing
คุณมองมาที่ผม เป็นเรื่องราวดี ๆ
good thing good thing
เรื่องราวดี ๆ
시간은 good thing good thing
อี ชี กา นึน good thing good thing
เวลานี้เป็นเรื่องราวดี ๆ
good thing good thing babe
เรื่องราวดี ๆ
가볍게 good thing good thing
ทอ คา บยอบ เก good thing good thing
แม้จะเบาบางลง ก็เป็นเรื่องราวดี ๆ
good thing good thing
เรื่องราวดี ๆ
아래로 Ooh
ทอ อา แร โร Ooh
ลงไปข้างล่างอีก
리듬에 Ooh
อี รี ดือ เม Ooh
ด้วยจังหวะนี้
밤새도록 Ooh
พัม แซ โด รก Ooh
ตลอดทั้งคืน
너와 함께 Ooh
นอ วา ฮัม เก Ooh
กับคุณ
신나게
ทอ ชิน นา เก
ตื่นเต้นขึ้นไปอีก

우린 밤새 놀아 together 우린
อู ริน พัม แซ โน รา together อู ริน
เราสนุกด้วยกันทั้งคืน
터지는 마음에 밤새
ทอ จี นึน มา อือ เม พัม แซ
พร้อมหัวใจจวนระเบิด (ทั้งคืน)
뜨거워진 공기
ตือ กอ วอ จิน คง กี
อากาศเริ่มร้อนระอุขึ้นเรื่อย ๆ

음악은 채운 treasure
อือ มา กึน นอล แช อุน treasure
ดนตรีเป็นทรัพย์สมบัติที่คอยเติมเต็มคุณ
마음의 Treasure
แน มา อือ เม Treasure
(สมบัติของหัวใจของผม)
느끼는 데로
นือ กี นึน เท โร
เป็นไปตามความรู้สึก
조금 신나게
โช กึม ทอ ชิน นา เก
มาสนุกกันอีกหน่อย
멈추지
นอล มอม ชู จี มา
(อย่าหยุดยั้งตัวเอง)

Give me what you got
มอบสิ่งที่คุณมีให้ผม
because you know that I can take it
เพราะคุณรู้ว่าผมครอบครองมันได้
Give me what you got
มอบสิ่งที่คุณมีให้ผม
여긴 나의 place space ship
ยอ กิน นา เย place space ship
นี่คือยานส่วนตัวของผม (?)
whipping cream 가볍게 up to the sky
whipping cream คา บยอบ เก up to the sky
วิปปิ้งครีม ลอยละล่องไปบนฟากฟ้าไกล
나아가 flex flex one’s muscles
นา อา กา flex flex one’s muscles
ไปกันเถอะ เกร็งกล้ามเนื้อ

Step up if you can keep up
ก้าวขึ้นไป หากคุณตามทัน
keep up with me
ตามทันผม
크게 쉬고 들어가자 really deep
ซุม คือ เก ฮัน พอน ชวี โก ทือ รอ กา จา really deep
หายใจเข้าลึก ๆ แล้วมาหายใจจริง ๆกัน
시끄럽게 춤을 추는 거야 daily
ชี กือ รอบ เก ชู มึล ชู นึน คอ ยา daily
มาเต้นให้อึกทึกครึกโครมกันไปทุกวัน
Until we get that good thing babe
จนเราจะสัมผัสได้ถึงเรื่องราวดี ๆนั่น ที่รัก

I just want to feel good
ผมเพียงอยากรู้สึกดี
all night long oh
ไปตลอดคืน โอ้

순간이 good thing woo
อี ซุน กา นี good thing woo
ช่วงเวลานี้เป็นเรื่องราวดี
good thing Woo
เรื่องราวดี ๆ       
보는 good thing good thing
นัล โพ นึน นอ good thing good thing
คุณมองมาที่ผม เป็นเรื่องราวดี ๆ
good thing good thing
เรื่องราวดี ๆ
시간은 good thing good thing
อี ชี กา นึน good thing good thing
เวลานี้เป็นเรื่องราวดี ๆ
good thing good thing babe
เรื่องราวดี ๆ
가볍게 good thing good thing
ทอ คา บยอบ เก good thing good thing
แม้จะเบาบางลง ก็เป็นเรื่องราวดี ๆ
good thing good thing
เรื่องราวดี ๆ
아래로 Ooh
ทอ อา แร โร Ooh
ลงไปข้างล่างอีก
리듬에 Ooh
อี รี ดือ เม Ooh
ด้วยจังหวะนี้
밤새도록 Ooh
พัม แซ โด รก Ooh
ตลอดทั้งคืน
너와 함께 Ooh
นอ วา ฮัม เก Ooh
กับคุณ
신나게
ทอ ชิน นา เก
ตื่นเต้นขึ้นไปอีก

I just want to feel good
ผมเพียงอยากรู้สึกดี
all night long oh
ไปตลอดคืน โอ้

순간이 good thing woo
อี ซุน กา นี good thing woo
ช่วงเวลานี้เป็นเรื่องราวดี
good thing Woo
เรื่องราวดี ๆ       
보는 good thing good thing
นัล โพ นึน นอ good thing good thing
คุณมองมาที่ผม เป็นเรื่องราวดี ๆ
good thing good thing
เรื่องราวดี ๆ
시간은 good thing good thing
อี ชี กา นึน good thing good thing
เวลานี้เป็นเรื่องราวดี ๆ
good thing good thing babe
เรื่องราวดี ๆ
가볍게 good thing good thing
ทอ คา บยอบ เก good thing good thing
แม้จะเบาบางลง ก็เป็นเรื่องราวดี ๆ
good thing good thing
เรื่องราวดี ๆ
아래로 Ooh
ทอ อา แร โร Ooh
ลงไปข้างล่างอีก
리듬에 Ooh
อี รี ดือ เม Ooh
ด้วยจังหวะนี้
밤새도록 Ooh
พัม แซ โด รก Ooh
ตลอดทั้งคืน
너와 함께 Ooh
นอ วา ฮัม เก Ooh
กับคุณ
신나게
ทอ ชิน นา เก
ตื่นเต้นขึ้นไปอีก

신나게 신나게 신나게
ทอ ชิน นา เก ทอ ชิน นา เก ทอ ชิน นา เก
ตื่นเต้นขึ้นไปอีก ตื่นเต้นขึ้นไปอีก ตื่นเต้นขึ้นไปอีก


Credit: popgasa, kpoply, KIE-INF, klyrics

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น