วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

[Thai Translation] NCT127 – Baby Don`t Like It (나쁜 짓) เนื้อไทย แปลไทย


NCT 127 – NCT #127 Limitless The 2nd Mini Album
Track Lists:
6. Angel


NCT127 – Baby Don't Like It (나쁜 짓)
เนื้อไทย แปลไทย


Baby is it me or are you
ที่รัก เป็นเพราะตัวผมเอง
doing something to me
หรือคุณมาทำอะไรผมหรือเปล่า
웃을 때는 shining
อู ซึล แต นึน shining
ตอนคุณยิ้ม โลกก็พลันสดใส
but 속은 왠지 lying
but นี โซ กึน แวน จี lying
แต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่าง คุณซ่อนคำโกหกเอาไว้ลึกภายใน
위험하게 beautiful
วี ฮอม ฮา เก นอน beautiful
คุณงดงามแต่กลับอันตราย
서서히 my dilemma
ซอ ซอ ฮี อน นอน my dilemma
คุณเข้ามาหากันช้า ๆ เป็นเหมือนภาวะวิกฤตของผม
습관처럼 이미 나는 없는 찾아
ซึล กวัน ชอ รอม อี มี นา นึน ออบ นึน นี ซน ชา จา
ผมมองหามือของคุณซึ่งไม่ได้อยู่ตรงนี้ เหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้ว

무서운 바로 너의 말투야
มู ซอ อุน กอน พา โร นอ เย มัล ทู ยา
สิ่งที่น่ากลัวก็คือตอนคุณพูด
소름 끼치는 네가 웃을 때야
โซ รึม กี ชี นึน กอน นี กา อู ซึล แต ยา
สิ่งที่ทำให้ผมยิ้มก็คือตอนคุณยิ้ม
주제와 주체가 전부 너야 uh no
ชู เจ วา ชู เช กา ชอน บู นอ ยา uh no
ทัศนะวิสัยของผม การควบคุมของผม ทั้งหมดคือคุณ
근데 문제는 그렇게 나는 싫지 않아 oh no
คึน เด มุน เจ นึน คือ รอค เค นา นึน ชิล จี อัน นา oh no
ปัญหาก็คือ ผมไม่ได้ไม่ชอบใจที่เป็นอย่างนี้

I like it when we get closer
ผมชอบตอนที่เราใกล้ชิดกันกว่าเคย
when it gets risky
ตอนที่เริ่มเสี่ยงอันตราย
니가 손을 잡아야 시작된 느낌
นี กา โซ นึล กวัก ชา บา ยา ชี จัก ดเวน นือ กิม
ตอนคุณจับมือผมไว้ รู้สึกเหมือนเพิ่งเริ่มต้น
When I’m with you
ตอนอยู่กับคุณ
danger seems like a good thing
อันตรายใด ๆกลับดูเหมือนเป็นสิ่งดี
오답인지 정답인지
โอ ดา บิน จี ชอง ดา บิน จี
ไม่ว่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือคำตอบที่ผิด
you decide for me girl
ผมก็ต้องลงปลงใจไปกับคุณ

My baby don’t like it
ที่รักครับ ผมไม่ชอบเลย
when you come around
ตอนมีคุณอยู่รอบกาย
당연히 너같이 위험한 여자를
ทัง ยอน นี นอ กัท ชี วี ฮอม ฮัน ยอ จา รึล
เป็นเรื่องธรรมชาติที่ผมจะรู้สึกกลัว
겁내는 당연할지도 몰라
คอบ แน นึน เก ทัง ยอน ฮัล จี โด มล รา
ผู้หญิงอันตรายอย่างคุณ
어쩌면 너에게
นา ออ จอ มยอน นอ เอ เก ทอ
บางทีผม
빠져들어갈지도 몰라
ปา จยอ ดือ รอ กัล จี โด มล รา
คงตกหลุมรักคุณลึกกว่าเคย

참을성이 없네 정말 날이 때까지
ชา มึล ซอ งี ออบ เน ชอง มัล นา รี แซล แต กา จี
ผมไร้ความอดทน
너를 괴롭혀줄 테니까
นอ รึล คเว รบ ชยอ จุล เท นี กา
ผมจะก่อกวนคุณไปทั้งวัน
가까이 내게 보여줘 너의 fantasy
คา กา อี วา แน เก โพ ยอ จวอ บา นอ เย fantasy รึล
ขยับเข้ามาใกล้อีกนิด ให้ผมได้เห็นโลกในจินตนาการของคุณ
내가 아주 친히 예뻐해 테니까 right
แน กา อา จู ชิน นี เย ปอ แฮ ชุล เท นี กา right
ผมจะค่อยๆแสดงความรักออกไปให้คุณได้เห็น

나를 두려워해야 내가 그걸 원해
นอน นา รึล ทู รยอ วอ แฮ ยา แฮ แน กา คือ กอล วอน แน
คุณควรกลัวผม นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการ
나를 치고 때리고
นอน นา รึล ชี โก แต รี โก
ผมอยากให้คุณตี ให้คุณเตะ
망쳐주길 바래
นอน นัล มัง ชยอ จู กิล พา แร
ให้คุณทำลายผม
그림이란 역할을 줄게
คือ รี มี รัน ยอก ฮา รึล ชุล เก
ผมจะมอบหน้าที่บทบาทของรูปภาพให้คุณ (?)
freaking honest
นัน freaking honest
ผมจริงใจจะตาย
몸이 반응을 만족을
มม โม มี มัก พา บือ งึล แฮ นัน มัน โจ กึล มด แท
ร่างกายของผมตอบสนอง บอกว่าผมยังไม่พอใจ

나는 heartbeat 가지고 놀려
นา นึน นี heartbeat คา จี โก นล รยอ แฮ
ผมอยากเล่นกับจังหวะหัวใจคุณ
알아주길 바래 heartbeat
อา รา จู กิล พา แร heartbeat
ผมหวังว่าคุณจะรู้ จังหวะหัวใจ
들리지 않을 정도로 희미해
ทึล รี จี อัน นึล ชอง โด โร ฮึย มี แฮ บวา
แผ่วเบาลงไปจนผมไม่ได้ยินมันแล้ว
Cospres Snow White
คอสเพลย์สโนไวท์
마음에 들어 내가 hobbit할게
มา อือ เม ทือ รอ แน กา hobbit ฮัล เก
ผมชอบนะ ผมจะเป็นฮอบบิทเอง
까칠하게 굴어봐 느낌이 babe
ทอ กา ชิล ฮา เก คู รอ บวา นือ กี มี วา babe
ใจร้ายกับผมกว่าเคย ผมสัมผัสได้ ที่รัก

I love it love it love it love it love it too
ถูกใจ ถูกใจ ถูกใจ ถูกใจผมเหมือนกัน
내가 던질 테니까 받아줘 Beach Volleyball
แน กา ทอน จิล เท นี กา พา ดา จวอ Beach Volleyball
ผมจะโยนมันขึ้นไป รับไว้นะครับ วอลเลย์บอลชายหาด
하는거야 going so high 배는 채워도
ฮา นึน กอ ยา going so high แพ นึน แช วอ โด
อย่างนั้นแหละ สูงขึ้นไปอีก
놀아보는 거야 피곤은 접어둬
พัม แซ โน รา โบ นึน กอ ยา พี โก นึน ชอ บอ ดวอ
เราจะสนุกกันไปทั้งคืน ปัดเป่าความเหนื่อยล้าทิ้งไป

I love it love it love it love it too
ถูกใจ ถูกใจ ถูกใจ ถูกใจผมเหมือนกัน
나를 보여줬으니 너도 보여줘
นา รึล โพ ยอ จวอท ซือ นี นอ โด โพ ยอ จวอ
ผมจะแสดงตัวตนให้คุณเห็น คุณก็เหมือนกันนะ
나를 안아줬으면
นา รึล อา นา จวอท ซือ มยอน แฮ
ผมอยากกอดคุณ
때문에 걸린 애정 결핍증은 어떡해
นอ แต มู เน คอล ริน แอ จอง กยอล พิบ จือ งึน ออ ตอก แค
ผมควรทำอย่างไรที่ต้องป่วยใจเพราะคุณ

도대체 나도 내가 이러는지
โท แด เช นา โด แน กา แว อี รอ นึน จี
ผมไม่รู้ว่าทำไมเป็นแบบนี้
나쁜 하고 싶은지
นา โต แว นา ปึน ชิด ฮา โก ชี พึน จี
ทำไมผมอยากทำเรื่องไม่ดี

My baby don’t like it
ที่รักครับ ผมไม่ชอบเลย
when you come around
ตอนมีคุณอยู่รอบกาย
당연히 너같이 위험한 여자를
ทัง ยอน นี นอ กัท ชี วี ฮอม ฮัน ยอ จา รึล
เป็นเรื่องธรรมชาติที่ผมจะรู้สึกกลัว
겁내는 당연할지도 몰라
คอบ แน นึน เก ทัง ยอน ฮัล จี โด มล รา
ผู้หญิงอันตรายอย่างคุณ
어쩌면 너에게
นา ออ จอ มยอน นอ เอ เก ทอ
บางทีผม
빠져들어갈지도 몰라
ปา จยอ ดือ รอ กัล จี โด มล รา
คงตกหลุมรักคุณลึกกว่าเคย


Credit: popgasa, kpoply, KIE-INF, klyrics

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น