วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

[Thai Translation] NCT127 – 無限的我 (무한적아; LIMITLESS) เนื้อไทย แปลไทยNCT 127 – NCT #127 Limitless The 2nd Mini Album
Track Lists:
6. Angel


NCT127 – 無限的我 (무한적아; LIMITLESS)
เนื้อไทย แปลไทย어젯밤 세계를 흔들었던 꿈이
ออ เจท บัม แน เซ กเย รึล ทวี ฮึน ดือ รอท ดอน กู มี
ความฝันเมื่อคืนเล่นเอาโลกทั้งใบของผมสั่นคลอน
악몽인지 혹은 아직 속인지
อัก โม งิน จี โฮ กึน นา อา จิก กุม โซ กิน จี
ผมฝันร้ายไปใช่ไหม หรือตอนนี้ก็ยังฝันอยู่
이끈 빛을 따라간 미로
นัล อี กึน พี ชึล ตา รา กัน กุม ซก มี โร
ผมเดินตามลำแสงดึงดูดตานั่นไปภายในเขาวงกต
곳에서 발견한 하나의 통로
คือ โค เซ ซอ พัล กยอน ฮัน โต ฮา นา เย ทง โร
จนได้พบกับอีกหนึ่งทางเดินใหม่

공간이 열려 from the bottom up
คง กา นี ยอล รยอ from the bottom up
พื้นที่ว่างเปิดต้อนรับตั้งแต่ส่วนล่างขึ้นข้างบน
낯선 암흑 집요한 call
นัด ซอน อัม ฮึก ซก ชี บโย ฮัน call
เสียงร้องเรียกต่อเนื่องดังอยู่ท่ามกลางความมืดมิดผิดธรรมดา
마침내 닮은 너를
มา ชิม แน นัล ทัล มึน นอ รัล พวา
แล้วผมก็ได้เห็นคุณ คุณที่ดูคล้ายกับผมเหลือเกิน
너고 나야
นัน นอ โก นอน นา ยา
ผมก็คือคุณ ส่วนคุณก็คือผม

두드리고 깨우는 빛과 소리를 따라가
นัล ทู ดือ รี โก แก อู นึน คือ พิด กวา โซ รี รึล ตา รา กา
ผมตามแสงและเสียงนั้นไป แสงและเสียงที่เข้ามาทักทายและปลุกให้ตื่นขึ้นมา
전율이 흘러 마침내 알게
ชอ ยู รี ฮึล รอ มา ชิม แน อัล เก ทแว
สัมผัสได้ถึงความสั่นไหว แล้วผมก็ได้เข้าใจ

Oh baby it’s you
โอ้ ที่รัก เป็นคุณนั่นเอง
이제 시작이야 무한의
อี เจ ชี จา กี ยา มู ฮา เน นา
นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น ตัวตันอันไร้ขีดจำกัดของผม
동의 처음과 서의 쪽부터
โท เง ชอ อึม กวา ซอ เย กึท จก บู ทอ
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของทิศตะวันออก ไปยังจุดจบของทิศตะวันตก
빛은 암흑 퍼질 수록 강해져
พี ชึน อัม ฮึก ซก พอ จิบ ซู รก คัง แฮ จยอ กา
แสงส่องสว่างยิ่งกว่าเคย พร้อมกระจายตัวออกไปในความมืดมิด
눈을
นู นึล ตอ บวา โอ
ลืมตาของคุณขึ้นมา
점점 커져가 나의 노래가
ชอม จอม คอ จยอ กา นา เย โน แร กา
บทเพลงของผมเริ่มดังขึ้นเรื่อย ๆ
봤니 뜨겁고 터질듯한 세계
พวัท นี ตือ กอบ โก ทอ จิบ ดึด ทัน เซ กเย
เห็นไหม โลกอันร้อนระอุและจวนจะระเบิดใบนั้น
들리니 우리는 하나가
ทึล รี นี อู รี นึน ฮา นา กา ทแว
ได้ยินไหม เรากลายเป็นหนึ่งเดียว
Baby I don’t want nobody but you
ที่รัก ผมไม่ต้องการใครอื่น นอกจากคุณ
Ho ho wake me up thirsty thirsty for love
ปลุกให้ผมตื่น กระหายเหลือเกิน กระหายความรัก
Wake me wake me up thirsty thirsty
ปลุกผม ปลุกให้ผมตื่น กระหาย กระหายเหลือเกิน

다들 꿈을 쫓았어 속은
ทา ดึบ กู มึล โจ ชัท ซฮ ทา โซ กึน แช
พวกเขาต่างไล่ตามความฝันไปแล้วก็โดนหลอก
대부분 자기만 진짜 라고
แท บู บุน ชา กี มัน ชิน จา รา โก แฮ
ส่วนใหญ่ก็คิดว่าตัวเองเป็นคนจริง (real deal?)
혹은 숨어버려 등을 돌린
โฮ กึน ซู มอ บอ รยอ ทือ งึล ทล ริน แช
หรือไม่ก็หลบอยู่หลังตัวเอง
반복되는 매일들은 잔혹해
พัน บก ดเว นึน แม อิล ดือ รึน ชัน ฮก แฮ
วันอันซ้ำซากจำเจ ช่างโหดร้ายเหลือเกิน

거짓은 들러붙어 끈적해
คอ จี ซึน ทึล รอ บู ทอ กึน จอก แค
คำโกหกฝังแน่น คำโกหกฝังนาน
회색 도시 It aint got a chance
ฮเว แซก พิด โท ชี It aint got a chance
เมืองสีหม่นแห่งนี้ไม่ใช่เมืองแห่งโอกาส
언제 오나 싶던 미래
ออน เจ โอ นา ชิพ ดอน มอน มี แร
ผมเคยสงสัยว่าอนาคตจะมาถึงเมื่อไร
지금 눈앞에
ฮา ชี กึม นุน อา เพ
แต่ตอนนี้ มันอยู่ตรงหน้าผมแล้ว

짧고 강렬했던 푸른 섬광 섬광
ชัล โก คัง รยอล แฮท ดอน พู รึน ซอม กวัง ซอม กวัง
ลำแสงสั้นแต่แข็งแกร่งสีน้ำเงิน
깨어난 일곱 번째 감각 감각
แก ออ นัน อิล กบ พอน แจ คัม กัก คัม กัก
สัมผัสที่เจ็ดของผมถูกปลุกขึ้นมา
하나는 둘이 되고 때론 100
ฮา นา นึน ทู รี ทเว โก แต รน แบก อี ทแว
จากหนึ่งกลายเป็นสอง บางครั้งก็กลายเป็นร้อย
굳어버린 세상 유연하게
คู ดอ บอ ริน เซ ซัง ยู ยอน ฮา เก
โลกอันโหดร้ายเริ่มคลายตัวลง

무거워진 세상을 바꿔 바꿔
มู กอ วอ จิน เซ ซา งึล ทา พา กวอ พา กวอ
เปลี่ยนโลกอันหนักหนาใบนี้
자유로운 우리를 자유로워
ชา ยู โร อุน อู รี รึล พวา ชา ยู โร วอ
ดูสิว่าเรามีอิสระกันขนาดไหน มีอิสระเหลือเกิน
안에 오직 너만 허락된 허락된
คือ อา เน โอ จิก นอ มัน ฮอ รัก ดเวน ฮอ รัก ดเวน
คุณคนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาข้างใน
마음을 가져가는 그게 너인데
แน มา อือ มึล คา จยอ กา นึน ชา คือ เก นอ อิน เด
คนเดียวที่เอาใจผมไป คนนั้นก็คือคุณ

공감이 필요해 미치도록 원해
คง กา มี นัน พี รโย แฮ มี ชี โด รก วอน แน
ผมต้องการมีพันธะ ต้องการแทบบ้า
네가 필요해 서로를 온전히
นี กา พี รโย แฮ ซอ โร รึล อน จอน นี
ผมต้องการคุณ
느낄 있게 해줄
นือ กิล ซู อิท เก แฮ จุล
ผมต้องการบางสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกถึงกันได้อย่างแท้จริง
그게 필요해 네가 필요해
คือ เก พี รโย แฮ นี กา พี รโย แฮ
ผมต้องการคุณ

Oh baby it’s you
โอ้ ที่รัก เป็นคุณนั่นเอง
이제 시작이야 무한의
อี เจ ชี จา กี ยา มู ฮา เน นา
นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น ตัวตันอันไร้ขีดจำกัดของผม
동의 처음과 서의 쪽부터
โท เง ชอ อึม กวา ซอ เย กึท จก บู ทอ
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของทิศตะวันออก ไปยังจุดจบของทิศตะวันตก
빛은 암흑 퍼질 수록 강해져
พี ชึน อัม ฮึก ซก พอ จิบ ซู รก คัง แฮ จยอ กา
แสงส่องสว่างยิ่งกว่าเคย พร้อมกระจายตัวออกไปในความมืดมิด
눈을
นู นึล ตอ บวา โอ
ลืมตาของคุณขึ้นมา
점점 커져가 나의 노래가
ชอม จอม คอ จยอ กา นา เย โน แร กา
บทเพลงของผมเริ่มดังขึ้นเรื่อย ๆ
봤니 뜨겁고 터질듯한 세계
พวัท นี ตือ กอบ โก ทอ จิบ ดึด ทัน เซ กเย
เห็นไหม โลกอันร้อนระอุและจวนจะระเบิดใบนั้น
들리니 우리는 하나가
ทึล รี นี อู รี นึน ฮา นา กา ทแว
ได้ยินไหม เรากลายเป็นหนึ่งเดียว
Baby I don’t want nobody but you
ที่รัก ผมไม่ต้องการใครอื่น นอกจากคุณ

나를 도와줘 있게
นา รึล โท วา จวอ ชัล ฮัล ซู อิท เก
ช่วยผมที ผมจะได้ทำออกมาได้ดี
가끔 길을 잃곤
คา กึม นัน คี รึล อิล กน แฮ
บางครั้งผมเองก็หลงทาง
우린 결국 이어져 있단 너도 알잖아
อู ริน คยอล กุก อี ออ จยอ อิท ดัน กอล นอ โด อัล จัน นา
ในที่สุด เราก็เชื่อมโยงกัน คนรู้ไหมสิ่งนี้ก็
사막을 넘어 찾아낸 바다처럼
ซา มา กึล นอ มอ ชา จา แนน คึน พา ดา ชอ รอม
เหมือนมองหามหาสมุทรกว้างไล ณ สุดทางทะเลทราย
무한의 너란 존재
มู ฮา เน นอ รัน ชน แจ
ชีวิตของคุณไร้ขีดจำกัด

Oh baby it’s you
โอ้ ที่รัก เป็นคุณนั่นเอง
이제 시작이야 무한의
อี เจ ชี จา กี ยา มู ฮา เน นา
นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น ตัวตันอันไร้ขีดจำกัดของผม
동의 처음과 서의 쪽부터
โท เง ชอ อึม กวา ซอ เย กึท จก บู ทอ
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของทิศตะวันออก ไปยังจุดจบของทิศตะวันตก
빛은 암흑 퍼질 수록 강해져
พี ชึน อัม ฮึก ซก พอ จิบ ซู รก คัง แฮ จยอ กา
แสงส่องสว่างยิ่งกว่าเคย พร้อมกระจายตัวออกไปในความมืดมิด
눈을
นู นึล ตอ บวา โอ
ลืมตาของคุณขึ้นมา
점점 커져가 나의 노래가
ชอม จอม คอ จยอ กา นา เย โน แร กา
บทเพลงของผมเริ่มดังขึ้นเรื่อย ๆ
봤니 뜨겁고 터질듯한 세계
พวัท นี ตือ กอบ โก ทอ จิบ ดึด ทัน เซ กเย
เห็นไหม โลกอันร้อนระอุและจวนจะระเบิดใบนั้น
들리니 우리는 하나가
ทึล รี นี อู รี นึน ฮา นา กา ทแว
ได้ยินไหม เรากลายเป็นหนึ่งเดียว
Baby I don’t want nobody but you
ที่รัก ผมไม่ต้องการใครอื่น นอกจากคุณ
Ho ho wake me up thirsty thirsty for love
ปลุกให้ผมตื่น กระหายเหลือเกิน กระหายความรัก
Wake me wake me up thirsty thirsty
ปลุกผม ปลุกให้ผมตื่น กระหาย กระหายเหลือเกิน

Credit: popgasa, kpoply, KIE-INF, klyrics

Talk: (20170116) ครบล้าววว ดีเลย์นิดนึง งานเย้อะะะ (หรือนอนเยอะ 5555555)
เพลงติดหูมากอะ สัมผัสได้ถึงพลังของคนรุ่นใหม่เนอะ อิอิ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น