วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[Thai Translation] Tiffany (SNSD) – I Just Wanna Dance เนื้อไทย แปลไทย

Tiffany (SNSD) – I Just Wanna Dance
เนื้อไทย แปลไทย


며칠째 내린 비가 그친
มยอ ชิล แจ แน ริน พี กา คือ ชิน พัม
ฝนตกตลอดไม่กี่วันมานี้ คืนนี้เพิ่งซาลงไป
I feel good
ฉันรู้สึกดีจัง
젖은 거리 위로 비친 조명
ชอ จิน คอ รี วี โร พี ชิน โช มยอง
แสงไฟสะท้อนอยู่บนถนนเปียกชื้น

한편의 쇼가 끝난 후에
ฮัน พยอ เน ซโย กา กึท นัน ฮู เอ
เมืองนี้เป็นเหมือนเวทีโล่ง
무대 같은 도시
ทอง บิน มู แด กัท ทึน โท ชี
หลังจากการแสดงจบลง
It’s alright It’s alright
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร

젖은 공기 속으로 비추는 가로등
ชอ จึน คง กี โซ กือ โร นัล พี ชู นึน คา โร ดึง
ท่ามกลางอากาศชื้น แสงไฟบนท้องถนนส่องประกายลงบนตัวฉัน
좋아 몸이 움직여
โช วา แน โม มี อุม จี กยอ
ฉันชอบนะ ร่างกายของฉันกำลังเคลื่อนไหว

I just wanna dance the night away
ฉันเพียง อยากเต้นไปตลอดคืน
눈을 감고
ทู นู นึล คัม โก
เมื่อฉันหลับตาลง
dance in the moonlight
เต้นท่ามกลางแสงจันทร์
점점 달아올라 뜨겁게
ชอม จอม ทอ ทา รา อล รา ตือ กอบ เก
เริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
나도 멈출 없어 No way
นา โด นัล มอม ชุล ซู ออบ ซอ No way
ฉันหยุดตัวเองไม่ได้ ไม่มีทาง
I just wanna dance the night away
ฉันเพียง อยากเต้นไปตลอดคืน
dance the night away
เต้นไปตลอดคืน
I just wanna dance the night away
ฉันเพียง อยากเต้นไปตลอดคืน
dance the night away
เต้นไปตลอดคืน
I just wanna
ฉันเพียง

아주 슬픈 영화에 취한 보다
อา จู ซึล พึน ยอง ฮวา เอ ชวี ฮัน กอด โพ ดา
ฉันอยากให้ตัวเองวุ่นวาย
지금 헝클어지고 싶을 뿐이야
ชี กึม นัน ทอ ฮอง คือ รอ จี โก ชี พึล ปู นี ยา
ดีกว่าเอาแต่จมปรักอยู่กับหนังเศร้า

헤드라이트 불빛은 마치
เฮ ดือ รา อี ทือ พุล บี ชึน มา ชี
ไฟหน้าเหมือนดัง
도로 춤추는 리듬
โท โร วี ชุม ชู นึน รี ดึม
จังหวะที่ออกลีลาอยู่บนทางหลวงสายใหญ่
It’s alright It’s alright
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร

빈틈 없이 채워진 빌딩은
พิน ทึม ออบ ชี แช วอ จิน พิล ดี งึน
อาคารที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ว่าง
마치 객석 같아
มา ชี แคก ซอก กัท ทา
เหมือนดังผู้ชม
준비는 됐어
ชุน บี นึน ทา ทแวท ซอ
ทุกอย่างพร้อมแล้ว

I just wanna dance the night away
ฉันเพียง อยากเต้นไปตลอดคืน
눈을 감고
ทู นู นึล คัม โก
เมื่อฉันหลับตาลง
dance in the moonlight
เต้นท่ามกลางแสงจันทร์
점점 달아올라 뜨겁게
ชอม จอม ทอ ทา รา อล รา ตือ กอบ เก
เริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
나도 멈출 없어 No way
นา โด นัล มอม ชุล ซู ออบ ซอ No way
ฉันหยุดตัวเองไม่ได้ ไม่มีทาง
I just wanna dance the night away
ฉันเพียง อยากเต้นไปตลอดคืน
dance the night away
เต้นไปตลอดคืน
I just wanna dance the night away
ฉันเพียง อยากเต้นไปตลอดคืน
dance the night away
เต้นไปตลอดคืน
I just wanna
ฉันเพียง

하루하루 바꿔 쓰는
ฮา รู ฮา รู พา กวอ ซือ นึน
ฉันซ่อนตัวเอง
가면들 속에 나를 숨겼어
คา มยอน ดึล โซ เก นา รึล ซุม กยอท ซอ
อยู่หลังหน้ากากที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน
지금 솔직해지고
ชี กึม นัน ทอ ซล จิก แฮ จี โก
ฉันเพียงอยากสัมผัสถึงความซื่อสัตย์กว่านี้
싶은 것뿐이야
ชี พึน คอด ปู นี ยา
ในตอนนี้

I just wanna dance the night away
ฉันเพียง อยากเต้นไปตลอดคืน
나의 도시가 만든 beat 속에
นา เย โท ชี กา มัน ดึน beat โซ เก
เต้นไปกับจังหวะที่เมืองของฉันสร้างขึ้นมา
점점 빠져들어 깊게
ชอม จอม ทอ ปา จยอ ดือ รอ ทอ คิพ เก
ฉันตกหลุมลงไปลึกกว่าเดิม
순간에 진짜 느껴
อี ซุน กา เน นัน ชิน จา นัล นือ กยอ
ตอนนี้ ฉันสัมผัสได้ถึงตัวตนที่แท้จริง
I just wanna dance the night away
ฉันเพียง อยากเต้นไปตลอดคืน
dance the night away
เต้นไปตลอดคืน
I just wanna dance the night away
ฉันเพียง อยากเต้นไปตลอดคืน
dance the night away
เต้นไปตลอดคืน
I just wanna
ฉันเพียง


Credit: klyrics, popgasa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น