วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[Thai Translation] [Station] R3hab x Amber x Luna – Wave เนื้อไทย แปลไทย

R3hab x Amber x Luna - Wave
เนื้อไทย แปลไทย


반짝이는 Flashlight flashlight flashlight
พัน จา กี นึน Flashlight flashlight flashlight
แสงไฟแวววับ แสงไฟ แสงไฟ
밤바다의 같아
พัม บา ดา เย พยอล กัท ทา Don’t stop now
เหมือนดังดวงดาวบนท้องฟ้าเหนือมหาสมุทรยามค่ำคืน ตอนนี้ อย่าหยุด

파도소리 들려와 들려와 들려와
พา โด โซ รี ทึล รยอ วา ทึล รยอ วา ทึล รยอ วา
ฉันได้ยินเสียงคลื่น
환상처럼 밀려와 순간
ฮวัน ซัง ชอ รอม มิล รยอ วา อี ซุน กัน
ช่วงเวลานี้ไหลไปเหมือนจินตนาการ

가슴을 활짝 바람을 느껴
คา ซือ มึล ฮวัล จัก พยอ อี พา รา มึล นือ กยอ
เปิดใจของเธอให้กว้าง สัมผัสถึงสายลม
숨을 멈추고 Oh
ซู มึล มอม ชู โก Oh
กลั้นหายใจ

상상만을 넘어 물방울이 튀어
ซัง ซัง มา นึล นอ มอ มุล บา งู รี ทวี ออ
เกินกว่าจินตนาการ
밤하늘 위로 Oh
พัม ฮา นึล วี โร Oh
ไปยังท้องฟ้ายามค่ำคืนที่หยดน้ำไหลไป

짜릿한 비트 위로 파도가 몰아쳐
คลื่นปะทะกับจังหวะกระแสไฟฟ้า
จา ริด ฮัน พี ทือ วี โร พา โด กา โม รา ชยอ
물결을 타고 펼쳐진 Spectrum
มุล กยอ รึล ทา โก พยอล ชยอ จิน Spectrum
สเปกตรัมแพร่กระจายไปกับสายน้ำ

리듬 바다로 초대한
รี ดึม พา ดา โร นอล โช แด ฮัน อี บัม
ค่ำคืนนี้เชิญชวนเธอให้ไปสัมผัสมหาสมุทรแห่งจังหวะ
Come on baby 모두 함께 Ride the wave
Come on baby โม ดู ฮัม เก Ride the wave
มาสิ ที่รัก ทุกคน โต้คลื่น

Come on baby 모두 함께 Ride the wave
Come on baby โม ดู ฮัม เก Ride the wave
มาสิ ที่รัก ทุกคน โต้คลื่น

Come on baby 모두 함께 Ride the wave
Come on baby โม ดู ฮัม เก Ride the wave
มาสิ ที่รัก ทุกคน โต้คลื่น

꿈꿔왔던 Paradise
กุม กวอ วัด ดอน Paradise
สวรรค์ที่เธอฝันถึง
paradise paradise
สวรรค์ สวรรค์
잊지 못할 오늘밤 I love it
อิจ จี มด ทัล โอ นึล บัม I love it

맘껏 몸을 던져봐 던져봐 던져봐
มัม กอด โม มึล ทอน จยอ บวา ทอน จยอ บวา ทอน จยอ บวา
ฉันชอบค่ำคืนที่ไม่อาจลืมได้นี้ เหวี่ยงร่างไปตามใจต้องการ
거침없이 뛰어봐 높이
คอ ชี มอบ ชี ตวี ออ บวา ทอ โน พี
กระโดดสูงขึ้นโดยไม่ลังเล

멜로디에 맞춰 신나게 춤을
เมล โร ดี เอ มัด ชวอ ชิน นา เก ชู มึล ชวอ
ดื่มด่ำไปกับเสียงดนตรี เต้นและสนุกสนาน
모든 잊고 Oh
โม ดึน กอล อิจ โก Oh
ลืมทุกอย่าง

공간을 넘어 떠날 수도 있어
อี คง กา นึล นอ มอ ตอ นัล ซู โด อิท ซอ
เธอสามารถวิ่งผ่านอวกาศนี้แล้วไปยังที่ไกลออกไปได้
I just wanna go Oh
ฉันอยากไป

짜릿한 비트 위로 파도가 몰아쳐
จา ริด ฮัน พี ทือ วี โร พา โด กา โม รา ชยอ
คลื่นปะทะกับจังหวะกระแสไฟฟ้า
환호를 타고 펼쳐진 Spectrum
ฮวัน โฮ รึล ทา โก พยอล ชยอ จิน Spectrum
สเปกตรัมแพร่กระจายไปกับสายน้ำ
밤이 새도록 즐길 준비완료
พา มี แซ โด รก ชึล กิล ชุน บี วัน รโย
ค่ำคืนนี้เชิญชวนเธอให้ไปสัมผัสมหาสมุทรแห่งจังหวะ
Come on baby 모두 함께 Ride the wave
Come on baby โม ดู ฮัม เก Ride the wave
มาสิ ที่รัก ทุกคน โต้คลื่น

Ride the wave
โต้คลื่น

Come on baby 모두 함께 Ride the wave
Come on baby โม ดู ฮัม เก Ride the wave
มาสิ ที่รัก ทุกคน โต้คลื่น

짜릿한 비트 위로 파도가 몰아쳐
จา ริด ฮัน พี ทือ เว โร พา โด กา โม รา ชยอ
คลื่นปะทะกับจังหวะกระแสไฟฟ้า
물결을 타고 펼쳐진 Spectrum
มุล กยอ รึล ทา โก พยอล ชยอ จิน Spectrum
สเปกตรัมแพร่กระจายไปกับสายน้ำ
리듬 바다로 초대한
รี ดึม พา ดา โร นอล โช แด ฮัน อี บัม
ค่ำคืนนี้เชิญชวนเธอให้ไปสัมผัสมหาสมุทรแห่งจังหวะ
Come on baby 모두 함께 Ride the wave
Come on baby โม ดู ฮัม เก Ride the wave
มาสิ ที่รัก ทุกคน โต้คลื่น


Credit: popgasa, youtube, klyrics

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น