วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

[Thai Translation] [STATION] CHEN & Heize – Lil Something (썸타) เนื้อไทย แปลไทย

CHEN & Heize – Lil Something (썸타)
เนื้อไทย แปลไทย요즘 썸타 썸타 썸타
นา โย จึม ซอม ทา ซอม ทา ซอม ทา
ทุกวันนี้ฉันมีบางอย่างคาใจ
맘을 왠지 애매한
นี มา มึล อัล ดึด มัล ดึด แวน จี แอ แม ฮัน
เหมือนฉันรู้ใจเธอ แต่เปล่าเลย ไม่ชัดเจนเลย
너와 썸타 썸타 썸타
นอ วา นา ซอม ทา ซอม ทา ซอม ทา
เธอกับฉัน เรามีบางอย่างคาใจ
맘을
นี มา มึล ชุล ดึด มัล ดึด
เหมือนเธอจะให้ใจกับฉัน แต่เปล่าเลย
우린 썸타 썸타 썸타
อู ริน ซอม ทา ซอม ทา ซอม ทา
เรามีบางอย่างในใจ

네가 먼저 내게 말해
นี กา มอน จอ แน เก มัล แร
เธอจะเป็นคนเริ่ม
아님 내가 먼저 말해
อา นิม แน กา มอน จอ มัล แร
หรือฉันควรเป็นคนเริ่มดี
나는 남자답게 원해
นา นึน นัม จา ดับ เก วอน แร
ฉันอยากเป็นลูกผู้ชาย
그래 사랑한다 말해
คือ แร ซา รัง ฮัน ดา มัล แร
เพราะฉะนั้นบอกกันมาว่าเธอรักฉัน

밀당 밀당 하지 하지
มิล ดัง มิล ดัง ฮา จี มา ฮา จี มา
อย่าเล่นเกมกับฉัน
나는 사랑하길 원해
นา นึน ซา รัง ฮา กิล วอน แน
ฉันอยากรัก
너는 사랑받길 원해
นอ นึน ซา รัง บัด กิล วอน แน
เธอเองก็อยากได้ความรัก

애매해 너와 나의 사이가
แอ แม แฮ นอ วา นา เย ซา อี กา
เธอกับฉัน ไม่ชัดเจนเลย
애매해 우리 둘의 사이가
แอ แม แฮ อู รี ทู เร ซาอี กา
ความสัมพันธ์ของเรา ไม่ชัดเจนเลย

아직 아리까리해 사랑하기에
อา จิก อา รี กา รี แฮ ซา รัง ฮา กี เอ
ไม่แน่ใจที่จะรัก
아직 아리까리해 사랑하기에
อา จิก อา รี กา รี แฮ ซา รัง ฮา กี เอ
ยังไม่แน่ใจที่จะรัก
우린 아리까리해 아리까리해
อู ริน อา รี กา รี แฮ อา รี กา รี แฮ
เรายังไม่แน่ใจ เรายังไม่แน่ใจ

요즘 썸타 썸타 썸타
นา โย จึม ซอม ทา ซอม ทา ซอม ทา
ทุกวันนี้ฉันมีบางอย่างคาใจ
맘을 왠지 애매한
นี มา มึล อัล ดึด มัล ดึด แวน จี แอ แม ฮัน
เหมือนฉันรู้ใจเธอ แต่เปล่าเลย ไม่ชัดเจนเลย
너와 썸타 썸타 썸타
นอ วา นา ซอม ทา ซอม ทา ซอม ทา
เธอกับฉัน เรามีบางอย่างคาใจ
맘을
นี มา มึล ชุล ดึด มัล ดึด
เหมือนเธอจะให้ใจกับฉัน แต่เปล่าเลย
우린 썸타 썸타 썸타
อู ริน ซอม ทา ซอม ทา ซอม ทา
เรามีบางอย่างในใจ

내가 모르게 나를 쳐다봐
นอน แน กา โม รือ เก โต นา รึล ชยอ ดา บวา
เธอแอบมองฉันอีกแล้ว
얼굴에 뭐가 묻었나
แน ออล อู เร มวอ กา มู ดอท นา บวา
มีอะไรติดอยู่หน้าฉันหรือเปล่า
솔직히 말하자면
ซล จิก คี มัล ฮา จา มยอน
พูดตามตรง
우리 친구 사이지만
คยัง อู รี ชิน กู ซา อี จี มัน
เราเป็นเพียงเพื่อน
가까울
ชม คา กา อุล ปุน
แต่สนิทกันมากกว่านั้นหน่อย
하지 착각
ฮา จี มา ชัก กัก
ไม่ อย่าเข้าใจผิด
네가 문자를 보낼 때마다
นี กา มุน จา รึล โพ แนล แต มา ดา
ทุกครั้งที่เธอส่งข้อความมาหา
의미 없는 대화들만 하게 되잖아
อึย มี ออบ นึน แท ฮวา ดึล มัน ฮา เก ทเว จัน นา
เราเอาแต่คุยเรื่องไร้สาระ
우리는 그런 아니야 착각
อู รี นึน ซอม คือ รอน คอ อา นี ยา ชัก กัก มา
เรามีบางอย่างคาใจ ไม่ เราไม่มี อย่าเข้าใจผิด
근데 자기 전에 네가 생각나
คึน เด ชา กี ชอ เน โต นี กา แซง กัก นา
แต่ก่อนเข้านอน ฉันก็คิดถึงเธออีกแล้ว

애매해 너와 나의 사이가
แอ แม แฮ นอ วา นา เย ซา อี กา
เธอกับฉัน ไม่ชัดเจนเลย
애매해 우리 둘의 사이가
แอ แม แฮ อู รี ทู เร ซา อี กา
ความสัมพันธ์ของเรา ไม่ชัดเจนเลย
아직 아리까리해 사랑하기에
อา จิก อา รี กา รี แฮ ซา รัง ฮา กี เอ
ไม่แน่ใจที่จะรัก
아직 아리까리해 사랑하기에
อา จิก อา รี กา รี แฮ ซา รัง ฮา กี เอ
ยังไม่แน่ใจที่จะรัก
우린 아리까리해 아리까리해
อู ริน อา รี กา รี แฮ อา รี กา รี แฮ
เรายังไม่แน่ใจ เรายังไม่แน่ใจ

요즘 썸타 썸타 썸타
นา โย จึม ซอม ทา ซอม ทา ซม
ทุกวันนี้ฉันมีบางอย่างคาใจ
맘을 왠지 애매한
นี มา มึล อัล ดึด มัล ดึด แวน จี แอ แม ฮัน
เหมือนฉันรู้ใจเธอ แต่เปล่าเลย ไม่ชัดเจนเลย
너와 썸타 썸타 썸타
นอ วา นา ซอม ทา ซอม ทา ซอม ทา
เธอกับฉัน เรามีบางอย่างคาใจ
맘을
นี มา มึล ชุล ดึด มัล ดึด
เหมือนเธอจะให้ใจกับฉัน แต่เปล่าเลย
우린 썸타 썸타 썸타
อู ริน ซอม ทา ซอม ทา ซอม ทา
เรามีบางอย่างในใจ

Playing hard to get
เล่นตัว
네가 다가오면 나는 달아나
นี กา ทา กา โอ มยอน นา นึน ทา รา นา
ฉันเอาแต่วิ่งหนี ตอนเธอเข้ามาใกล้
Playing hard to get
เล่นตัว
다른 곳을 보면 나는 안달나
ทา รึน โค ซึล โพ มยอน นา นึน อัน ดัล รา
ฉันเอาแต่กังวลใจ ตอนเธอมองไปทางอื่น

Playing hard to get
เล่นตัว
네가 다가오면 나는 달아나
นี กา ทา กา โอ มยอน นา นึน ทา รา นา
ฉันเอาแต่วิ่งหนี ตอนเธอเข้ามาใกล้
Playing hard to get
เล่นตัว
다른 곳을 보면 나는 안달나
ทา รึน โค ซึล โพ มยอน นา นึน อัน ดัล รา
ฉันเอาแต่กังวลใจ ตอนเธอมองไปทางอื่น

우린 아리까리해 사랑하기에
อู ริน อา รี กา รี แฮ ซา รัง ฮา กี เอ
ไม่แน่ใจที่จะรัก
우린 아리까리해 사랑하기에
อู ริน อา รี กา รี แฮ ซา รัง ฮา กี เอ
ยังไม่แน่ใจที่จะรัก
우린 아리까리해 아리까리해
อู ริน อา รี กา รี แฮ อา รี กา รี แฮ
เรายังไม่แน่ใจ เรายังไม่แน่ใจ
근데 이번 주말에
คึน เด อี บอน ชู มา เร มวอ แฮ
ว่าแต่สุดสัปดาห์นี้เธอจะทำอะไรเหรอ

요즘 썸타 썸타 썸타
นา โย จึม ซอม ทา ซอม ทา ซอม ทา
ทุกวันนี้ฉันมีบางอย่างคาใจ
맘을 왠지 애매한
นี มา มึล อัล ดึด มัล ดึด แวน จี แอ แม ฮัน
เหมือนฉันรู้ใจเธอ แต่เปล่าเลย ไม่ชัดเจนเลย
너와 썸타 썸타 썸타
นอ วา นา ซอม ทา ซอม ทา ซอม ทา
เธอกับฉัน เรามีบางอย่างคาใจ
맘을
นี มา มึล ชุล ดึด มัล ดึด
เหมือนเธอจะให้ใจกับฉัน แต่เปล่าเลย
우린 썸타 썸타 썸타
อู ริน ซอม ทา ซอม ทา ซอม ทา
เรามีบางอย่างในใจ

근데 자기 전에 네가 생각나
คึน เด ชา กี ชอ แน โต นี กา แซง กัก นา
แต่ก่อนเข้านอน ฉันก็คิดถึงเธออีกแล้ว
아침에 뜨면 생각나
อา ชี เม นุน ตือ มยอน โต แซง กัก นา
ตื่นนอนขึ้นมา ฉันก็คิดถึงเธออีกแล้ว
혼자 걸을 네가 생각나
แง ฮน จา คอ รึล แต นี กา แซง กัก นา
ทำไมฉันคิดถึงเธอตอนเดินอยู่คนเดียว
생각나 자꾸 생각나
แซง กัก นา ชา กู แซง กัก นา
ฉันคิดถึงเธอ เอาแต่คิดถึงเธอ
อัล ทึด มัล ดึด อัล ดึด มัล ดึด
เหมือนฉันรู้ แต่เปล่าเลย
อัล ทึด มัล ดึด อัล ดึด มัล ดึด
เหมือนฉันรู้ แต่เปล่าเลย
우린 아리까리해
อู ริน อา รี กา รี แฮ
เรายังไม่แน่ใจ

Credit: klyrics, pogasa

Talk: นี่ยังไม่แน่ใจอีกหราา 5555
ปล. SM STATION ก่อนหน้า ไม่ได้แปลเพราะเป็นดนตรีบรรเลงไม่มีเนื้อร้องนะ

[STATION] 문정재 X 김일지_Regrets and Resolutions_Music Video
https://youtu.be/kan9E4iAKaIไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น