วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

[Thai Translation] Yesung (ft. Chanyeol of EXO) – Confession (어떤 말로도) เนื้อไทย แปลไทย

Yesung (ft. Chanyeol of EXO) – Confession (어떤 말로도)
เนื้อไทย แปลไทย


생각나 잊을 없어 미소
แซง กัก นา อี จึล ซู ออบ ซอ คือ มี โซ
ผมเอาแต่คิดถึงรอยยิ้มอันแสนตรึงใจของคุณ
말이야 온통 생각뿐인
นัน มา รี ยา อน ทง นี แซง กัก ปู นิน กอล
เต็มอิ่มไปกับเรื่องของคุณ

대체 무슨 마법을 거야
แท เช มู ซึน มา บอ บึล กอน กอ ยา
คุณร่ายมนต์อะไรใส่ผมกันแน่นะ
마음의 꽃이 피고 있는
แน มา อือ เม โก ชี พี โก อิท นึน กอล
ดอกไม้ในหัวใจของผมเริ่มเบ่งบาน

있잖아 들리니 심장소리
อิท จัน นา ทึล รี นี แน ชิม จัง โซ รี
รู้อะไรไหมครับ ได้ยินเสียงหัวใจของผมหรือเปล่า
Only you 생애 가장 아름다운
Only you แน แซ แง คา จัง อา รึม ดา อุน พยอล
คุณเท่านั้น คุณคือดวงดาวที่งดงามที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมา
하나로 빛나고 있는
นอ ฮา นา โร พิด นา โก อิท นึน
โลกใบนี้ส่องประกายก็เพราะคุณ
세상 우리 함께라면
อี เซ ซัง อู รี ฮัม เก รา มยอน
หากเราอยู่เคียงข้างกัน

어떤 말로도 어떤 표현도
ออ ตอน มัล โร โด ออ ตอน พโย ฮยอน โด
ไม่ว่าจะเอ่ยคำไหน ไม่ว่าจะแสดงออกอย่างไร
마음 전할 없지만 괜찮아
แน มา อึม ทา ชอน ฮัล ซู ออบ จี มัน คแวน ชัน นา
ก็ไม่อาจแสดงความรู้สึกจากใจผมได้ แต่ก็ไม่เป็นอะไร
사랑이란 쉽지 만은 않을 거야
ซา รา งี รัน ชวิบ จี มา นึน อัน นึล กอ ยา
ความรักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป

꽃을 들고서 다가가 볼까
โก ชึล ทึล โก ซอ ทา กา กา พล กา
ผมควรไปหาคุณพร้อมดอกไม้ดีไหม
허전한 잡으며
ฮอ จอน นัน นี ซน กก ชา บือ มยอ
ผมอยากจับมือเปล่าของคุณ
이렇게 용기를 내어 사랑을
อี รอค เค ยง กี รึล แน ออ แน ซา รา งึล
แล้วรวบรวมความกล้า
고백하고 싶어
โค แบก คา โก ชี พอ
สารภาพรักออกไป

요즘 이유 없이 웃음이나
โย จึม นา อี ยู ออบ ชี อู ซือ มี นา
เดี๋ยวนี้อยู่ดี ๆผมก็หัวเราะออกมา
너의 꿈을 꾸는 것도 일상이야
โต นอ เย กู มึล กู นึน กอด โด อิล ซา งี ยา
ฝันถึงคุณเป็นอีกหนึ่งกิจวัตรประจำวันของผม
처음 주고 받은 메시지
ชอ อึม ชู โก พา ดึน เม ชี จี
ข้อความแรกที่เราส่งถึงกัน
보고 다시 보는 것도
โพ โก โต ทา ชี โพ นึน กอด โด
ผมอ่านมัน
벌써 번째인지
พอล ซอ มยอด พอน แจ อิน จี
ซ้ำไปซ้ำมา

기분 좋은 향기 같은
คี บุน โช ฮึน ฮยัง กี กา ทึน นอ
คุณเหมือนดังกลิ่นหอมละมุน
조금씩 서로를 닮아가고 있는
โช กึม ชิก ซอ โร รึล ทัล มา กา โก อิท นึน กอล
เราเริ่มคล้ายกันเข้าไปทุกที
오늘은 손을 잡고 걷고 싶어
โอ นือ รึน โซ นึล ชับ โก คอด โก ชี พอ
วันนี้ ผมอยากเดินจับมือคุณ
한발씩 가까워지는
ฮัน บัล ชิก คา กา วอ จี นึน
แต่ละวันที่เราเติบโตใกล้ชิดกัน
하루 하루가 꿈만 같아
ฮา รู ฮา รู กา กุม มัน กัท ทา
เป็นเหมือนดังความฝัน

그냥 가만히 있다가도
นัน คือ นยัง คา มัน นี ชัล อิท ดา กา โด
แม้แต่ตอนผมอยู่เฉย ๆ
문득 떠오르는 생각에
มุน ดึก ตอ โอ รือ นึน นี แซง กา เก
ผมก็คิดถึงคุณขึ้นมาเลย
자꾸 바보처럼 실없이 웃게
ชา กู พา โบ ชอ รอม ชิ รอบ ชี อุด เก ทแว
แล้วผมก็หัวเราะออกมาเหมือนคนโง่
바라보고 웃던 미소가 좋아
นัล พา รา โบ โก อุด ดอน มี โซ กา โช วา
ผมชอบตอนคุณมองมาพร้อมรอยยิ้ม
매일 있다면
แม อิล พล ซู อิท ดา มยอน
หากเพียงผมจะได้เห็นมันทุกวัน

어떤 말로도 어떤 표현도
ออ ตอน มัล โร โด ออ ตอน พโย ฮยอน โด
ไม่ว่าจะเอ่ยคำไหน ไม่ว่าจะแสดงออกอย่างไร
마음 전할 없지만 괜찮아
แน มา อึม ทา ชอน ฮัล ซู ออบ จี มัน คแวน ชัน นา
ก็ไม่อาจแสดงความรู้สึกจากใจผมได้ แต่ก็ไม่เป็นอะไร
사랑이란 쉽지 만은 않을 거야
ซา รา งี รัน ชวิบ จี มา นึน อัน นึล กอ ยา
ความรักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป

꽃을 들고서 다가가 볼까
โก ชึล ทึล โก ซอ ทา กา กา พล กา
ผมควรไปหาคุณพร้อมดอกไม้ดีไหม
허전한 잡으며
ฮอ จอน นัน นี ซน กก ชา บือ มยอ
ผมอยากจับมือเปล่าของคุณ
이렇게 용기를 내어 사랑을
อี รอค เค ยง กี รึล แน ออ แน ซา รา งึล
แล้วรวบรวมความกล้า
고백하고 싶어
โค แบก คา โก ชี พอ
สารภาพรักออกไป

스쳐 지나간 흔한 인연이라 해도
ซือ ชยอ ชี นา กัน ฮึน นัน อิน ยอ นี รา แฮ โด
แม้เราจะเป็นเพียงคนธรรมดา โชคชะตาพัดพาเรามาเจอกัน
평생 너를 잊지 못할 같은데
นัน พยอง แซง นอ รึล อิด จี มด ทัน กอด กา ทึน เด
ผมไม่คิดว่าผมจะลืมคุณได้เลย

어떤 말로도 어떤 표현도
ออ ตอน มัล โร โด ออ ตอน พโย ฮยอน โด
ไม่ว่าจะเอ่ยคำไหน ไม่ว่าจะแสดงออกอย่างไร
마음 전할 없지만 괜찮아
แน มา อึม ทา ชอน ฮัล ซู ออบ จี มัน คแวน ชัน นา
ก็ไม่อาจแสดงความรู้สึกจากใจผมได้ แต่ก็ไม่เป็นอะไร
사랑이란 쉽지 만은 않을 거야
ซา รา งี รัน ชวิบ จี มา นึน อัน นึล กอ ยา
ความรักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป

꽃을 들고서 다가가 볼까
โก ชึล ทึล โก ซอ ทา กา กา พล กา
ผมควรไปหาคุณพร้อมดอกไม้ดีไหม
허전한 잡으며
ฮอ จอน นัน นี ซน กก ชา บือ มยอ
ผมอยากจับมือเปล่าของคุณ
이렇게 용기를 내어 사랑을
อี รอค เค ยง กี รึล แน ออ แน ซา รา งึล
แล้วรวบรวมความกล้า
고백하고 싶어
โค แบก คา โก ชี พอ
สารภาพรักออกไป


Credit: popgasa, klyrics

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น