วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

[Thai Translation] NCT – U – The 7th Sense (일곱 번째 감각) เนื้อไทย แปลไทย

NCT – U – The 7th Sense (일곱 번째 감각)
เนื้อไทย แปลไทย차가운 세상 눈을 감고
ชา กา อุน เซ ซัง ทู นู นึล คัม โก
ฉันหลับตาลง อยู่บนโลกอันหนาวเหน็บใบนี้
침대에 누워 귀를 막고
ชิม แด เอ นู วอ ทู ควี รึล มัก โก
ทิ้งตัวลง ปิดหูทั้งสองข้างเอาไว้
어제가 오늘 오늘이 어제
ออ เจ กา โอ นึล โต โอ นือ รี ออ เจ
เมื่อวานก็เหมือนวันนี้ วันนี้ก็เหมือนเมื่อวาน
때늦은 자책만 가득한
ตา นือ จึน ชา แชก มัน คา ดึก คัน แช
มีเพียงความละอายใจกับตัวเองเมื่อสาย

We’ll take it slow
ค่อยเป็นค่อยไปนะ
Baby baby We’ll take it slow oh
ที่รัก ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกัน

같은 마치 부르는
คา ทึน กุม มา ชี นัล พู รือ นึน
ในความฝันเดิม เพลงคุ้นหูร้องเรียกหาฉัน
익숙한 노래 마침내 연결돼
อิก ซุก คัน โน แร มา ชิม แน ยอน กยอล ดแว
บทเพลงเชื่อมโยงเรา

감싸주지 나를 Hate is on me
คัม ซา จู จี นา รึล Hate is on me
บทเพลงโอบรอบตัวฉัน ฉันอยู่ท่ามกลางความเกลียดชัง
반복되는 매일도 괜찮다고
พัน บก ดเว นึน แม อิล คแวน ชัน ดา โก
แต่ละวันผ่านไปเหมือน ๆเดิม แต่ก็ไม่เป็นอะไร
깊은 어둠 위를 걸어
คี พึน ออ ดุม วี รึล คอ รอ
ฉันเดินอยู่บนความมืดมิด
너머에 숨겨진 진짜를
ชอ นอ มอ เอ ซุม กยอ จิน ชิน จา รึล พวา
มองดูความเป็นจริงที่ถูกซ่อนไว้ตรงนั้นสิ

Open Your Eyes
ลืมตาขึ้นมา
조용히 Open Your Eyes
โช ยง งี Open Your Eyes
ค่อย ๆลืมตาขึ้นมา
조용히 Open Your Eyes
โช ยง งี Open Your Eyes
ค่อย ๆลืมตาขึ้นมา
Open Your Eyes
ลืมตาของเธอขึ้นมา
이제는 Open Your Eyes
อี เจ นึน Open Your Eyes
ลืมตาขึ้นมาเลย
이제는 Open Your Eyes
อี เจ นึน Open Your Eyes
ลืมตาขึ้นมาเลย
Open Your Eyes
ลืมตาของเธอขึ้นมา
조용히 Open Your Eyes
โช ยง งี Open Your Eyes
ค่อย ๆลืมตาขึ้นมา
조용히 Open Your Eyes
โช ยง งี Open Your Eyes
ค่อย ๆลืมตาขึ้นมา
Open Your Eyes
ลืมตาของเธอขึ้นมา
이제는 Open Your Eyes
อี เจ นึน Open Your Eyes
ลืมตาขึ้นมาเลย ลืมตาของเธอขึ้นมา

버려지지 않는 미움과
พอ รยอ จี จี อัน นึน มี อุม กวา
ความเกลียดชังที่จะไม่จากไปไหน
나를 괴롭히는
นา รึล คเว รบ บี นึน กุม อี กุม
และความฝันที่ทรมานฉันอยู่
시계는 나를 비웃듯
ชอ ชี กเย นึน นา รึล พี ดุด ดึด
นาฬิกาหัวเราะเยาะฉัน
오차 없이 oh yeah
ฮัน ชี โอ ชา ออบ ชี กา oh yeah
ไร้ข้อผิดพลาดใด

엉망진창 나도 모르겠어
ออง มัง จิน ชัง นา โด นัล โม รือ เกท ซอ
ยุ่งแล้ว ฉันไม่รู้จักตัวเองด้วยซ้ำ
어둡게 색칠 미래
ออ ดุด เก แซก ชิล ทเวน มี แร
อนาคตถูกแต้มด้วยสีมืดดำ
허우적대 새까맣게
ฮอ อู จอก แด ทอ แซ กา มัด เก
ฉันดิ้นรน
밤에 덧칠을 Woo Yeah
อี พา เม ทอด ชี รึล แฮ Woo Yeah
อยู่ในค่ำคืนที่มืดมนกว่าเคย

차가운 세상 눈을 감고
ชา กา อุน เซ ซัง ทู นู นึล คัม โก
ฉันหลับตาลง อยู่บนโลกอันหนาวเหน็บใบนี้
침대에 누워 귀를 막고
ชิม แด เอ นู วอ ทู ควี รึล มัก โก
ทิ้งตัวลง ปิดหูทั้งสองข้างเอาไว้
어제가 오늘 오늘이 어제
ออ เจ กา โอ นึล โต โอ นือ รี ออ เจ
เมื่อวานก็เหมือนวันนี้ วันนี้ก็เหมือนเมื่อวาน
때늦은 자책만 가득한
ตา นือ จึน ชา แชก มัน คา ดึก คัน แช
มีเพียงความละอายใจกับตัวเองเมื่อสาย

We’ll take it slow
ค่อยเป็นค่อยไปนะ
Baby baby We’ll take it slow oh
ที่รัก ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกัน

같은 마치 부르는
คา ทึน กุม มา ชี นัล พู รือ นึน
ในความฝันเดิม
익숙한 노래
อิก ซุก คัน โน แร
เพลงคุ้นหูร้องเรียกหาฉัน
You do
เธอทำ
마침내 연결돼
มา ชิม แน ยอน กยอล ดแว
บทเพลงเชื่อมโยงเรา
You want
เธอต้องการ

Uh 여전히 어딘가로
Uh ยอ จอน นี ออ ดิน กา โร
ฉันยังเดินทางไป
이름 모를 지역에
อี รึม โม รึล ชี ยอ เก
ยังที่ที่ไม่มีใครล่วงรู้
이름 모를 Hall
นัน อี รึม โม รึล Hall โร
ไปยังโถงที่ไม่มีใครรู้จัก
밤을 자도 편치 않은
มยอด พา มึล ชา โด พยอน ชี อัน นึน
ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่
어딘가 에서도
ออ ดิน กา เอ ซอ โด
อยู่ในที่
결국 대부분 시간을 보내는
คยอล กุก แท บู บุน แน ชี กา นึล โพ แน นึน
ที่แสนอึดอัดแม้จะผ่านไปหลายค่ำคืน
explorer
เหมือนดังนักสำรวจ

Uh And that is a long ass ride
และนั่นก็เป็นการเดินทางที่โคตรยาวนาน
정신없이 휘둘리다
ชอง ชี นอบ ชี ฮวี ดุล รี ดา
เดินวนเลินเล่อไป
결국 눈을 감지
คยอล กุก นู นึล คัม จี
จนหลับตาลง
꿈과 지금 사이를
กุม กวา ชี กึม ซา อี รึล
ตอนนี้เป็นเรื่องจริงหรือความฝัน
한번 의심하고
โต ฮัน บอน อึย ชิม ฮา โก
ฉันเองก็ยังสงสัย
확인할 있어
นัน โต ฮวา กิน ฮัล เก อิท ซอ
ยังมีอย่างอื่นที่ฉันต้องตรวจสอบ  
바로 지금 너와 같이 Uh
พา โร ชี กึม นอ วา กัท ชี Uh
ก็เหมือนกับเธอตอนนี้

Open Your Eyes
ลืมตาขึ้นมา
조용히 Open Your Eyes
โช ยง งี Open Your Eyes
ค่อย ๆลืมตาขึ้นมา
조용히 Open Your Eyes
โช ยง งี Open Your Eyes
ค่อย ๆลืมตาขึ้นมา
Open Your Eyes
ลืมตาของเธอขึ้นมา
이제는 Open Your Eyes
อี เจ นึน Open Your Eyes
ลืมตาขึ้นมาเลย
이제는 Open Your Eyes
อี เจ นึน Open Your Eyes
ลืมตาขึ้นมาเลย
Open Your Eyes
ลืมตาของเธอขึ้นมา
조용히 Open Your Eyes
โช ยง งี Open Your Eyes
ค่อย ๆลืมตาขึ้นมา
조용히 Open Your Eyes
โช ยง งี Open Your Eyes
ค่อย ๆลืมตาขึ้นมา
Open Your Eyes
ลืมตาของเธอขึ้นมา
이제는 Open Your Eyes
อี เจ นึน Open Your Eyes
ลืมตาขึ้นมาเลย ลืมตาของเธอขึ้นมา

난해한 불규칙 속에 속에
นัน แฮ ฮัน ชอ พุล กยู ชิก โซ เก โซ เก
ในความผิดปกติที่ยากจะเข้าใจ
깊이 가려져왔던 가려진 Story
คี พี คา รยอ จยอ วัด ดอน คา รยอ จิน Story
มีเรื่องราวซ่อนอยู่ลึกลงไป
눈을 뜨네 노랠 통해
นู นึล ตือ เน อี โน แรล ทง แฮ
บทเพลงนี้ทำให้ลืมตาขึ้นมา
읽혀 지는 너의
อิล ฮยอ ชี นึน นอ เย กุม กุม
ความฝันของเธอถูกอ่านอยู่
잠에서 깨어난
คิน ชา เม ซอ แก ออ นัน นัน
มันถูกปลุกขึ้นมาจากห้วงนิทราอันแสนล้ำลึก
일곱 번째의 감각
แน อิล กบ พอน แจ เย คัม กัก
สัมผัสที่เจ็ดของฉัน

Oh 곁에 다가와 펼쳐진
Oh แน คยอ เท ทา กา วา พยอล ชยอ จิน พัม
มาหาฉันคืนนี้
조금씩 가까워 지는 다른
โช กึม ชิก คา กา วอ ชี นึน ทา รึน กุม
ความฝันใหม่อยู่ไม่ไกลแล้ว
이해가 모두가 것처럼
อี แฮ กา ทแว โม ดู กา แน คอด ชอ รอม ทา
ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว ราวกับฉันเป็นเจ้าของทุกอย่าง
Open Your Eyes
ลืมตาขึ้นมา
진짜를 Open Your Eyes
ชิน จา รึล พวา Open Your Eyes
มองดูความเป็นจริง ลืมตาของเธอขึ้นมา

Open Your Eyes
ลืมตาขึ้นมา
Open Your Eyes
ลืมตาของเธอขึ้นมา
혼자가 아니야
ฮน จา กา อา นี ยา นัน
ฉันไม่ได้โดดเดี่ยว

Credit: klyrics, popgasaTalk: มีความอยากรู้จัก 55

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น