วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

[Thai Translation] [STATION] AMBER (엠버) – Borders เนื้อไทย แปลไทย

AMBER (엠버) – Borders
เนื้อไทย แปลไทย


Cause mom said
เพราะแม่บอกเอาไว้
I’d be crossing borders
ว่าฉันต้องก้าวข้ามขอบเขตไป
Never be afraid even
อย่ากลัว
when you’re cornered
แม้จะจนมุม
Stand up straight, fight your way
ลุกขึ้นยืน สู้กับหนทางของตัวเอง
Fight your way, fight your way
สู้กับหนทางของตัวเอง

All these people here
ทุกคนในที่นี้
staring and looking at me
จ้องมองมาที่ฉัน
Shaking their heads eyes
ส่ายหัว
down strong on me
ตามองเขม็งมา
What’s wrong with me?
มีอะไรเหรอ
Can you tell me now?
บอกฉันได้ไหมในตอนนี้
What’s wrong with me?
มีอะไรหรือเปล่า
Can you tell me now?
บอกได้ไหม

The anger, the cruelty, I deserve it
ฉันสมควรได้รับทั้งความโกรธแค้นและความโหดร้าย
And I’d do anything to
และฉันจะทำทุกอย่าง
be what they call perfect
เพื่อให้เป็นในสิ่งที่พวกเขาบอกว่า สมบูรณ์แบบ
Then maybe I could find
แล้วฉันคงเจอ
a place to call my own and belong
ที่ที่เป็นของฉัน
But if only I was strong..
เพียงแต่ฉันจะต้องเข้มแข็ง..

I’ll be walking with my eyes down
ฉันจะเดินไปพร้อมมองต่ำ
eyes down, eyes down
มองต่ำ มองต่ำ
I’ll keep my eyes down
มองลงต่ำเข้าไว้
eyes down, eyes down
มองต่ำ

Cause mom said
เพราะแม่บอกเอาไว้
I’d be crossing borders
ว่าฉันต้องก้าวข้ามขอบเขตไป
Never be afraid even
อย่ากลัว
when you’re cornered
แม้จะจนมุม
Stand up straight, fight your way
ลุกขึ้นยืน สู้กับหนทางของตัวเอง
Fight your way, fight your way
สู้กับหนทางของตัวเอง

Through the borders
ข้ามขอบเขต
Through the borders
ข้ามขอบเขต
Through the borders
ข้ามขอบเขต
Fight your way, fight your way
สู้กับหนทางของตัวเอง

Through the borders
ข้ามขอบเขต
Through the borders
ข้ามขอบเขต
Through the borders
ข้ามขอบเขต
Fight your way, fight your way
สู้กับหนทางของตัวเอง

Stand up, fall down, up again
ลุกขึ้น ล้มลง ลุกขึ้นอีกครั้ง
Up against the pressure I am in
ยืนขึ้นแม้ต้องเจอแรงกดดัน
Slowly but surely I begin
เริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป
Jumping trains ‘cause I know I can win
เตรียมพุ่งทะยานไป เพราะฉันรู้ว่าฉันเอาชนะได้แน่นอน

Oh fear not ‘cause
โอ้ กลัว ไม่ใช่เพราะ
I know I’m in His hands
ฉันอยู่ในเงื้อมือของเขา
Though I can’t see
แม้จะมองไม่เห็น
I know there’s a plan
แต่ฉันรู้ว่ามีหนทาง
So thick the fog but
หมอกหนาเหลือเกินแต่
I know I can trust
ฉันรู้ว่าฉันวางใจได้
The feelings that
ความรู้สึก
I feel when the roads rough
เมื่อเห็นเส้นทางขรุขระข้างหน้า

I gotta be tough with my eyes down
ชีวิตฉันคงลำบาก ตามองต่ำ
eyes down, eyes down
ตามองต่ำ ตามองต่ำ
Strong in my stance with my eyes down
ยืนอย่างมั่นคง ตามองต่ำ
eyes down, eyes down
ตามองต่ำ ตามองต่ำ

Cause mom said
เพราะแม่บอกเอาไว้
I’d be crossing borders
ว่าฉันต้องก้าวข้ามขอบเขตไป
Never be afraid even
อย่ากลัว
when you’re cornered
แม้จะจนมุม
Stand up straight, fight your way
ลุกขึ้นยืน สู้กับหนทางของตัวเอง
Fight your way, fight your way
สู้กับหนทางของตัวเอง

Through the borders
ข้ามขอบเขต
Through the borders
ข้ามขอบเขต
Through the borders
ข้ามขอบเขต
Fight your way, fight your way
สู้กับหนทางของตัวเอง

Through the borders
ข้ามขอบเขต
Through the borders
ข้ามขอบเขต
Through the borders
ข้ามขอบเขต
Fight your way, fight your way
สู้กับหนทางของตัวเอง

No, I won’t play pretend
ไม่ ฉันจะไม่เสแสร้ง
I can’t pretend
ฉันเสแสร้งไม่เป็น
There’s so much more up ahead
มีอะไรมากมายรออยู่ภายหน้า
All that’s up ahead
ทุกสิ่งรออยู่ภายหน้า
No, I won’t play pretend
ไม่ ฉันจะไม่เสแสร้ง
There’s so much more ahead
มีอะไรมากมายรออยู่ภายหน้า

Through the borders
ข้ามขอบเขต
Through the borders
ข้ามขอบเขต
Through the borders
ข้ามขอบเขต
Fight your way, fight your way
สู้กับหนทางของตัวเอง

Through the borders
ข้ามขอบเขต
Through the borders
ข้ามขอบเขต
Through the borders
ข้ามขอบเขต
Fight your way, fight your way
สู้กับหนทางของตัวเอง

Through the borders
ข้ามขอบเขต
Through the borders
ข้ามขอบเขต


Credit: ilyricsbuzz.com (thanks for the lyrics)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น