วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

[Thai Translation] Park Chanyeol – You Are เนื้อไทย แปลไทย

Park Chanyeol – You Are
เนื้อไทย แปลไทย

Composed by Park Chan Yeol :D

Girl 아마 넌숨기고있을꺼야
Girl อา มา นอน ซูม กี โก อิท ซึล กอ ยา
ที่รัก คุณอาจกำลังซ่อนอยู่
니작은어깨뒤 날개 수많은 가모르는 매력들
นี จา กือ นอ แก ดวี นัล แก โต ซู มัน นึน แน คา โม รือ นึน แม รยอก ดึล
ซ่อนปีกและเวทมนตร์เอาไว้หลังไหล่เล็กนั่น
Girl I Don't know 언제부턴가
Girl I Don't know ออน เจ บู ทอน กา โต
ที่รัก ผมเองก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไร
나도모르게 웃음만 늘어가
นัน นา โด โม รือ เก อู ซึม มัน นือ รอ กา
ที่ผมเอาแต่ยิ้มโดยไม่รู้ตัวแบบนี้
머리엔 온통 생각들만 들어
แน มอ รี เอน อน ทง นี แซง กัก ดึล มัน ทือ รอ
ผมเอาแต่คิดถึงคุณ

항상 눈을뜨면 아침밥보다 먼저
ฮัง ซัง นู นึล ตือ มยอน อา ชิม บัม โบ ดา มอน จอ
ตื่นขึ้นมา แทนที่จะทานข้าวเช้า
얼굴이떠올라 입가엔 미소가 번져
นี ออล กู รี ตอ อล รา อิบ กา เอน มี โซ กา พอน จยอ
ผมกลับยิ้มแล้วเพ้อฝันไปถึงใบหน้าคุณ
하루종일 반복되는 돈벌이
โต ฮา รู โจ งิล พัน บก ดเว นึน ทน บอ รี โด
ผมมีรายได้ทุกวันอีกแล้ว
뭐이리 지겹지않고 즐겁기만해
มวอ ดี รี ชี กยอบ จี อัน โก ชึล กอบ กี มัน แฮ
ผมไม่เหนื่อยเลย สนุกมาก
신기해 어쩌다 너란여자가
ชัม ชิน กี แฮ ออ จอ ดา นอ รา นยอ จา กา แน
วิเศษณ์มากที่ผู้หญิงอย่างคุณ
맘에 들어앉아서 나갈 생각을 안해
มา เม คก ทือ รอ อัน นา ซอ นา กัล แซง กา กึล อัน แน
เข้ามาในหัวใจของผม และปฏิเสธที่จะเดินออกไป
열어놓고 싶어 심장에 문고리
จก ยอ รอ นด โก ชี พอ ชิม จา เง มุน โก รี
ผมอยากเปิดประตูหัวใจของคุณ
이노랜 생각하다 만들었으니 들어봐
อี โน แรน นี แซง กัก ฮา ดา มัน ดือ รอท ซือ นี ทือ รอ บวา
ผมนึกถึงคุณ และแต่งเพลงนี้ขึ้นมา ฟังนะครับ

매일같이 노래를 랄라랄라라
แม อิล กัท ชี นัน โต คด โน แร รึล รัล รา รัล รา รา
ผมร้องเพลงทุกวัน ลัล ลา ลัล ลา ลา
하나둘씩 쌓여가는 나의 앨범속 예쁜 사진 baby
ฮา นา ดุล ชิก ซา ฮยอ กา นึน นา เย แอล บอม ซก เย ปึน นี ซา จิน baby
ภาพงดงามของคุณบรรจุอยู่ในอัลบั้มของผมทีละรูป ที่รัก
눈을떠도 감아도 언제나 너만생각 babe
นู นึล ตอ โด คา มา โด ออน เจ นา นอ มัน แซง กัก แค เอ babe
ไม่ว่าจะลืมตา หรือหลับตา ผมคิดถึงคุณเสมอ
그어딜가봐도 너만큼 아름다운건 없다고
คือ ออ ดิล กา บวา โด นอ มัน คึม ทอ อา รึม ดา อุน กอน ออบ ดา โก
ไม่ว่าจะมองไปที่ไหน ก็ไม่มีสิ่งใดงดงามไปกว่าคุณ

you are (그냥 말하고싶어 오늘은)
you are (คือ นยัง มัล ฮา โก ชี พอ โอ นือ รึน)
คุณคือ (สิ่งที่ผมอยากบอกคุณในวันนี้ก็คือ)
you are (니손을 잡고싶어 uh)
you are (นี โซ นึล ชับ โก ชี พอ uh)
คุณคือ (ผมอยากจับมือคุณเอาไว้)
you are (아닌척 해봐도 사실은)
you are (อา นิน ชอก แฮ บวา โด ซา ชี รึน)
คุณคือ (ถึงผมจะแกล้งทำไป แต่ความจริงก็คือ)
오직 너만 생각해
โอ จิก นอ มัน แซง กัก แค
ผมคิดถึงแต่คุณ

you are (그냥 말하고싶어 오늘은)
you are (คือ นยัง มัล ฮา โก ชี พอ โอ นือ รึน)
คุณคือ (สิ่งที่ผมอยากบอกคุณในวันนี้)
you are (옆에서 걷고싶어 with you)
you are (ยอ เพ ซอ คอด โก ชี พอ with you)
คุณคือ (ผมอยากเดินไปกับคุณ)
you are (아닌척 해봐도 )
you are (อา นิน ชอก แฮ บวา โด นา)
คุณคือ (ถึงผมจะแกล้งทำไป)
오직 너만 생각해 you are
โอ จิก นอ มัน แซง กัก แค you are
ผมคิดถึงแต่คุณ คุณคือ


Credit: www.youtube.com/watch?v=7ZR47b6Nuhs

Talk: I think HE is in love ~..~

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น