วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[Thai Translation] BTS – Come Back Home เนื้อไทย แปลไทย

BTS – Come Back Home
เนื้อไทย แปลไทย


‘Cause I’m coming back home
เพราะผมกำลังกลับบ้าน

지금 무엇을 찾으려고 애를 쓰는 걸까
นัน ชี กึม มู ออท ซึล ชา จือ รยอ โก แอ รึล ซือ นึน คอล กา
ตอนนี้ผมมองหาอะไรอยู่
지금 어디로 쉬지않고 흘러가는가
นัน ชี กึม ออ ดี โร ชวี จี อัน โก ฮึล รอ กา นึน กา
ผมกำลังจะไปไหน แทบไม่ได้หยุดพักเลยด้วยซ้ำ

삶의 끝을 적이 있어
นัน แน ซัล เม กือ ทึล พน ชอ กี อิท ซอ
ผมมองเห็นจุดจบของชีวิต
가슴속은 갑갑해졌어
แน คา ซึม โซ กึน คับ กับ แฮ จยอท ซอ
หัวใจของผมมืดมัว
삶을 막은 것은
แน ซัล มึล มา กึน กอท ซึน
สิ่งที่ขวางทางชีวิตผมอยู่
나의 내일에 대한 두려움
นา เย แน อี เร แท ฮัน ทู รยอ อุม
ก็คือความกลัวว่าวันพรุ่งนี้จะมาถึง

Angry? Hungry? Yes I’m hangry
โกรธเหรอ หิวเหรอ ใช่ ผมหิว
매일이 되풀이, 미랜 개뿔이
แม อี รี ทเว พู รี มี แรน แค ปู รี
แต่ละวันหมุนเวียนไปซ้ำ ๆ
나는 없었어
นา นึน ออบ ซอท ซอ
ไร้อนาคตใด ๆ
그리고 내일조차 없었어
คือ รี โก โต แน อิล โจ ชา ออบ ซอท ซอ
แล้วก็ไม่มีแม้แต่วันพรุ่งนี้

아직 우린 젊기에
อา จิก อู ริน ชอล กี เอ
เพราะเรายังเด็ก
괜찮은 미래가 있기에
คแวน ชัน นึน มี แร กา อิท กี เอ
เพราะเรายังมีอนาคตดี ๆรออยู่
이제 차가운 눈물을 닦고
ชา อี เจ คือ ชา กา อุน นุน มู รึล ทัก โก
ตอนนี้ก็เช็ดน้ำตาเย็นชานั่นทิ้งไปเสีย
Come back home
แล้วก็กลับบ้าน

시간을 허비해
แวน ชี กา นึล ฮอ บี แฮ
จะเสียเวลาไปทำไม
땀들은 정직해
แน พี ตัม ดือ รึน ชอง จิก แค
เลือดและเหงื่อของผมสูบฉีด
이제 트로피에 이름 박고
ชา อี เจ คือ ทือ โร พี เอ แน อี รึม พัก โก
ตอนนี้ก็สลักชื่อของผมไว้บนถ้วยรางวัลนั่นได้เลย
Come back home
กลับบ้านนะ

You must come back home
นายต้องกลับบ้าน
떠나간 마음보다 따뜻한
ตอ นา กัน มา อึม โบ ดา ตา ตึด ทัน
อบอุ่นกว่าหัวใจที่จากไปแล้ว
You must come back home
นายต้องกลับบ้าน
거칠은 인생속에
คอ ชี รึน อิน แซง โซ เก
ตลอดชีวิตแสนยากลำบากนี้
You must come back home
นายต้องกลับบ้าน
떠나간 마음보다 따뜻한
ตอ นา กัน มา อึม โบ ดา ตา ตึด ทัน
อบอุ่นกว่าหัวใจที่จากไปแล้ว
You must come back home
นายต้องกลับบ้าน
나를 완성하겠어
นา รึล วัน ซอง ฮา เกท ซอ
ผมจะตัวเองให้สมบูรณ์

Come back
กลับ
Come back to my home, come back home
กลับบ้านของผม กลับบ้าน
Come back to my home, come back home
กลับบ้านของผม กลับบ้าน
(거칠은 인생속에)
(คอ ชี รึน อิน แซง โซ เก)
ตลอดชีวิตแสนยากลำบากนี้
Come back to my home, come back home
กลับบ้านของผม กลับบ้าน
Come back to my home, come back home
กลับบ้านของผม กลับบ้าน
(나를 완성하겠어)
(นา รึล วัน ซอง ฮา เกท ซอ)
ผมจะตัวเองให้สมบูรณ์

Hunnit band, hunnit band, hunnit band
ร้อยดอลล่าร์ ร้อยดอลล่าร์ ร้อยดอลล่าร์
가문의 영광 어머니께
คา มู เน ยอง กวัง ออ มอ นี เก
เพื่อเกียรติภูมิของครอบครัว เพื่อคุณแม่ของผม
식구들의 , 터지게 부풀려주려
โต แน ชิก กู ดือ เร แพ ทอ จี เก พู พุล รยอ จู รยอ
เพื่อเติมเต็มปากท้องของครอบครัวผม
계속 열일해, 열일해, 열일해
คเย ซก ยอ ริล แฮ ยอ ริล แฮ ยอ ริล แฮ
ผมจะทำงานหนักอย่างนี้ต่อไป
친구들, 걱정 붙들어
ชิน กู ดึล คอก จอง พุท ดือ รอ แม
เพื่อนรัก อย่าได้เป็นกังวล
우리들 앞길이 훤해
อู ร ดึล อัพ กี รี ฮวอน แฮ
เรามีหนทางชัดเจน
Started from the bottom and we still going up
เริ่มจากอยู่เบื้องล่างและเรายังคงไปสูงขึ้นไป
많은것을 원해
นัน ทอ มัน นึน กอท ซึล วอน แฮ
ผมต้องการมากกว่านี้

아직 우린 젊기에
อา จิก อู ริน ชอล กี เอ
เพราะเรายังเด็ก
괜찮은 미래가 있기에
คแวน ชัน นึน มี แร กา อิท กี เอ
เพราะเรายังมีอนาคตดี ๆรออยู่
이제 차가운 눈물을 닦고
ชา อี เจ คือ ชา กา อุน นุน มู รึล ทัก โก
ตอนนี้ก็เช็ดน้ำตาเย็นชานั่นทิ้งไปเสีย
Come back home
แล้วก็กลับบ้าน

시간을 허비해
แวน ชี กา นึล ฮอ บี แฮ
จะเสียเวลาไปทำไม
땀들은 정직해
แน พี ตัม ดือ รึน ชอง จิก แค
เลือดและเหงื่อของผมสูบฉีด
이제 트로피에 이름 박고
ชา อี เจ คือ ทือ โร พี เอ แน อี รึม พัก โก
ตอนนี้ก็สลักชื่อของผมไว้บนถ้วยรางวัลนั่นได้เลย
Come back home
กลับบ้านนะ

You must come back home
นายต้องกลับบ้าน
떠나간 마음보다 따뜻한
ตอ นา กัน มา อึม โบ ดา ตา ตึด ทัน
อบอุ่นกว่าหัวใจที่จากไปแล้ว
You must come back home
นายต้องกลับบ้าน
거칠은 인생속에
คอ ชี รึน อิน แซง โซ เก
ตลอดชีวิตแสนยากลำบากนี้
You must come back home
นายต้องกลับบ้าน
떠나간 마음보다 따뜻한
ตอ นา กัน มา อึม โบ ดา ตา ตึด ทัน
อบอุ่นกว่าหัวใจที่จากไปแล้ว
You must come back home
นายต้องกลับบ้าน
나를 완성하겠어
นา รึล วัน ซอง ฮา เกท ซอ
ผมจะตัวเองให้สมบูรณ์

Oh, you must come back (Yo)
โอ้ นายต้องกลับ
You must come back (Yo)
นายต้องกลับ
You must come back home
นายต้องกลับบ้าน
(집에 돌아와)
(ชี เบ โท รา วา)
กลับบ้านนะ

Oh, you must come back (Yo)
โอ้ นายต้องกลับ
You must come back (Yo)
นายต้องกลับ
You must come back home
นายต้องกลับบ้าน
(집에 돌아와)
(ชี เบ โท รา วา)
กลับบ้านนะ

‘Cause I’m coming back home
เพราะผมกำลังกลับบ้าน

You must come back home
นายต้องกลับบ้าน
떠나간 마음보다 따뜻한
ตอ นา กัน มา อึม โบ ดา ตา ตึด ทัน
อบอุ่นกว่าหัวใจที่จากไปแล้ว
You must come back home
นายต้องกลับบ้าน
거칠은 인생속에
คอ ชี รึน อิน แซง โซ เก
ตลอดชีวิตแสนยากลำบากนี้
You must come back home
นายต้องกลับบ้าน
떠나간 마음보다 따뜻한
ตอ นา กัน มา อึม โบ ดา ตา ตึด ทัน
อบอุ่นกว่าหัวใจที่จากไปแล้ว
You must come back home
นายต้องกลับบ้าน
나를 완성하겠어
นา รึล วัน ซอง ฮา เกท ซอ
ผมจะตัวเองให้สมบูรณ์

Come back
กลับ
Come back to my home, come back home
กลับบ้านของผม กลับบ้าน
Come back to my home, come back home
กลับบ้านของผม กลับบ้าน
(거칠은 인생속에)
(คอ ชี รึน อิน แซง โซ เก)
ตลอดชีวิตแสนยากลำบากนี้
Come back to my home, come back home
กลับบ้านของผม กลับบ้าน
Come back to my home, come back home
กลับบ้านของผม กลับบ้าน
(나를 완성하겠어)
(นา รึล วัน ซอง ฮา เกท ซอ)
ผมจะตัวเองให้สมบูรณ์


Credit: popgasa, colorcodedlyrics, KIE-INF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น