วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[Thai Translation] [STATION] Alesso & Chen – Years เนื้อไทย แปลไทยAlesso & Chen – Years
เนื้อไทย แปลไทย서서히 태양 앞은
ซอ ซอ ฮี นุน ตึน แท ยัง อา พึน
ผมค่อย ๆลืมตาขึ้นมาเผชิญหน้ากับดวงตะวัน
하얀 그림자로 가득해
ฮา ยัน คือ ริม จา โร คา ดึก แค
รอบกายปกคลุมไปด้วยเงาสีขาว
끝없는 생각의 무게에
กือ ทอบ นึน แซง กา เก มู เก เอ
น้ำหนักของความคิดไร้จุดจบ
숨을 쉬기조차 벅찬데
ซู มึล ชวี กี โจ ชา พอก ชัน เด
ทำให้หายใจลำบากขึ้นไปอีก

막힌 앞에
มัก คิน กิล อา เพ
มองดูช่องว่าง
틈을
คือ ทือ มึล บวา
ที่อยู่ตรงหน้าทางตันนั่นสิ
묶였던 손을 풀고 Runaway
มู กยอท ดอน ทู โซ นึล พุล โก Runaway
แก้มัดมือของคุณ แล้ววิ่งหนีไป

These will be the years
สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปเนิ่นนาน
These will be the years
สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปเนิ่นนาน
The lights will all appear
แสงสว่างทั้งหมดจะปรากฏออกมา
These will be the years
สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปเนิ่นนาน

Years
These will be the years
สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปเนิ่นนาน
Years

회색빛 도시 위에
ฮเว แซก บิด โท ชี วี เอ
ท้องฟ้าสีทองอร่ามยามตะวันตกดิน
금색 석양이 물들어
คึม แซก ซอก ยา งี มุล ดือ รอ
ปกคลุมเบื้องบนเมืองสีเทา
바뀐 밤과 낮을 날아
พา กวิน พัม กวา นา จึล นา รา
ผมโบยบินไปในค่ำคืนที่แปรเปลี่ยนไป
먼지 덮인 꿈을 깨워
มอน จี ทอ พิน กู มึล แก วอ
ตื่นขึ้นมาจากความฝันที่ปกคลุมไปด้วยฝุ่น

막힌 앞에
มัก คิน กิล อา เพ
มองดูช่องว่าง
틈을
คือ ทือ มึล บวา
ที่อยู่ตรงหน้าทางตันนั่นสิ
묶였던 손을 풀고 Runaway
มู กยอท ดอน ทู โซ นึล พุล โก Runaway
แก้มัดมือของคุณ แล้ววิ่งหนีไป

These will be the years
สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปเนิ่นนาน
These will be the years
สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปเนิ่นนาน
The lights will all appear
แสงสว่างทั้งหมดจะปรากฏออกมา
These will be the years
สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปเนิ่นนาน
Years

These will be the years
สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปเนิ่นนาน
These will be the years
สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปเนิ่นนาน
These will be the years
สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปเนิ่นนาน
The lights will all appear
แสงสว่างทั้งหมดจะปรากฏออกมา
These will be the years
สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปเนิ่นนาน

Credit: klyrics, Youtube, KIE-INF

1 ความคิดเห็น: