วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[Thai Translation] SHINee – 1 of 1 เนื้อไทย แปลไทยSHINee – 1 of 1
เนื้อไทย แปลไทย하루 중에 1 1 다르듯
ฮา รู ชู เง อิล บุน อิล โช ทา รือ ดึด
เหมือนแต่ละนาที แต่ละวินาทีที่แตกต่างกัน
날마다 새로워져
นัล มา ดา นอน แซ โร วอ จยอ
แต่ละวัน คุณดูเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนใหม่

하나 중에 그중에
ฮา นา ชู เง คือ จู แง
คุณคือคนแรก
제일 번째
เช อิล ชอด พอน แจ
ของคนแรก
유일하단 뜻인 거야
ยู อิล ฮา ดัน ตือ ชิน คอ ยา นอ
ซึ่งแปลว่า คุณคือคนเดียว

나를 부르는 목소리
นา รึล พู รือ นึน นี มก โซ รี
เสียงของคุณที่เรียกหาผม
사뿐하게 다가와서
ซา ปุน ฮา เก ทา กา วา ซอ
ค่อย ๆเดินทางมา
귓가에 미끄러져
แน ควิด กา เอ มี กือ รอ จยอ
ซึมเข้าหูของผมช้า ๆ

손에 감겨오는 손길이
โซ เน คัม กยอ โอ นึน นี ซน กี รี
สัมผัสของคุณที่ผมรู้สึกได้จากมือของตัวเอง
처음 만나는 눈부신
ชอ อึม มัน นา นึน ชอ นุน บู ชิน
นำพาผมไปยังโลกแสนอัศจรรย์
세상으로 나를 이끌어
เซ ซา งือ โร นา รึล อี กือ รอ
ที่ผมไม่เคยอยู่มาก่อน

1 of 1 girl
นอน 1 of 1 girl
คุณเป็นที่หนึ่งจากที่หนึ่ง ที่รัก
오직 하나
โอ จิก ฮา นา
เพียงคนเดียว
틀림없이 나의 답인
ทึล รี มอบ ชี นา เย ทา บิน นอ
คุณคือคำตอบของผมอย่างไม่ต้องสงสัย

1 of 1 girl
นอน 1 of 1 girl
คุณเป็นที่หนึ่งจากที่หนึ่ง ที่รัก
완벽해
วัน บยอก แฮ
สมบูรณ์แบบเหลือเกิน
비교할 없는 이미
พี กโย ฮัล ซู ออบ นึน นอน อี มี
ไม่มีใครเทียมเท่าคุณ
세상의 유일한 의미
แน เซ ซา เง ยู อิล ฮัน อึย มี
คุณคือความหมายเดียวบนโลกของผม

하나의 이름 너라는 사람에
ฮา นา เย อี รึม นอ รา นึน ซา รา เม
คนแบบคุณมีชื่อเรียกว่า หนึ่งเดียวในใจ
들어맞는 컬러를 입힌 Yeah
กก ทือ รอ มัด นึน คอล รอ รึล อิบ ฮิน ดึด Yeah
ราวกับคุณเติมแต่งไปด้วยสีสันอันสมบูรณ์แบบ ใช่แล้ว

귓가에 스친 달콤한 노래처럼
ควิด กา เอ ซือ ชิน ทัล คม ฮัน โน แร ชอ รอม
เหมือนดังเพลงหวานที่ดังผ่านหู
완벽하게 어울려
วัน บยอก ฮา เก ออ อุล รยอ
เราเข้ากันอย่างลงตัว
자꾸 너를 부르게
ชา กู นอ รึล พู รือ เก ทแว
ผมเอาแต่ร้องเพลงให้คุณไปอย่างนี้

처음의 느낌처럼 언제나 Replay
ชอ อือ เม คือ นือ กิม ชอ รอม ออน เจ นา Replay
เหมือนว่าความรู้สึกครั้งแรกของผมจะกลับมาเล่นซ้ำอยู่เสมอ
Replay
เล่นซ้ำ
사랑은 새롭게 빛나
นี ซา รา งึน แซ รบ เก พิด นา
ความรักของคุณส่องแสงสดใสใหม่อีกครั้ง
또다시 Fallin’ fallin’ for you
นัน โต ดา ชี Fallin’ fallin’ for you
ผมตกหลุมรักคุณอีกแล้ว
사랑한다는 말도 네겐 지겹지 않아
ซา รัง ฮัน ดา นึน มัล โด เน เกน ชี กยอบ จี อัน นา
ผมไม่เคยเบื่อเลยที่จะบอกว่าผมรักคุณ

달콤한 입맞춤
ทัล คม ฮัน อิบ มัด ชุม
จุมพิตอันแสนหวาน
서로에게만 맞춘 발걸음
ซอ โร เอ เก มัน มัด ชุน พัล กอ รึม
ย่างก้าวที่เข้ากันได้ดีเพียงเรา
아무 예고 없이 눈이 마주친
อา มู เย โก ออบ ชี ทู นู นี มา จู ชิน
จู่ ๆเราก็สบสายตากัน
너는 이리 아름다운지
นอ นึน แว อี รี อา รึม ดา อุน จี
ทำไมคุณถึงได้งดงามเพียงนี้

Let’s go You’re my baby
ไปกันเถอะ คุณคือที่รักของผม

1 of 1 girl
นอน 1 of 1 girl
คุณเป็นที่หนึ่งจากที่หนึ่ง ที่รัก
오직 하나
โอ จิก ฮา นา
เพียงคนเดียว
틀림없이 나의 답인
ทึล รี มอบ ชี นา เย ทา บิน นอ
คุณคือคำตอบของผมอย่างไม่ต้องสงสัย

1 of 1 girl
นอน 1 of 1 girl
คุณเป็นที่หนึ่งจากที่หนึ่ง ที่รัก
완벽해
วัน บยอก แฮ
สมบูรณ์แบบเหลือเกิน
비교할 없는 이미
พี กโย ฮัล ซู ออบ นึน นอน อี มี
ไม่มีใครเทียมเท่าคุณ
세상의 유일한 의미
แน เซ ซา เง ยู อิล ฉัน อึย มี
คุณคือความหมายเดียวบนโลกของผม

1 of 1 girl
เป็นที่หนึ่งจากที่หนึ่ง ที่รัก

오직 하나
โอ จิก ฮา นา
เพียงคนเดียว
빈틈없이 나를 채우지
พิน ทือ มอบ ชี นา รึล แช อู จี
คุณเติมเต็มผมโดยไร้จุดว่างเว้นใด

1 of 1 girl
นอน 1 of 1 girl
คุณเป็นที่หนึ่งจากที่หนึ่ง ที่รัก
완벽해
วัน บยอก แฮ
สมบูรณ์แบบเหลือเกิน
대신할 없는 오직
แท ชิน ฮัล ซู ออบ นึน นอน โอ จิก
ไม่มีใครแทนที่คุณได้
세상의 유일한 의미
แน เซ ซา เง ยู อิล ฮัน อึย เม
คุณคือความหมายเดียวบนโลกของผม

이토록 깊이 너에게
อี โท รก คี พี นอ เอ เก
หลุมรักครั้งนี้ช่างลึกนัก
스며 변하고 있어
ซือ มยอ พยอน ฮา โก อิท ซอ
ตัวของผมเองกำลังเปลี่ยนแปลงไป

닮은 빛으로 밝힌 맘이
นอล ทัล มึน พี ชือ โร พัล คิน มา มี
แสงจากคุณ
가득 차오를
คา ดึก ชา โอ รึล แต
ส่องสว่างให้หัวใจของผม
내가 너를 비춰 줄게
แน กา นอ รึล พี ชวอ ชุล เก
กลับมามีชีวิตชีวา

1 of 1 girl
นอน 1 of 1 girl
คุณเป็นที่หนึ่งจากที่หนึ่ง ที่รัก
오직 하나
โอ จิก ฮา นา
เพียงคนเดียว
틀림없이 나의 답인
ทึล รี มอบ ชี นา เย ทา บิน นอ
คุณคือคำตอบของผมอย่างไม่ต้องสงสัย

1 of 1 girl
นอน 1 of 1 girl
คุณเป็นที่หนึ่งจากที่หนึ่ง ที่รัก
완벽해
วัน บยอก แฮ
สมบูรณ์แบบเหลือเกิน
비교할 없는 이미
พี กโย ฮัล ซู ออบ นึน นอน อี มี
ไม่มีใครเทียมเท่าคุณ
세상의 유일한 의미
แน เซ ซา เง ยู อิล ฉัน อึย มี
คุณคือความหมายเดียวบนโลกของผม

1 of 1 girl
เป็นที่หนึ่งจากที่หนึ่ง ที่รัก

오직 하나
โอ จิก ฮา นา
เพียงคนเดียว
빈틈없이 나를 채우지
พิน ทือ มอบ ชี นา รึล แช อู จี
คุณเติมเต็มผมโดยไร้จุดว่างเว้นใด

1 of 1 girl
นอน 1 of 1 girl
คุณเป็นที่หนึ่งจากที่หนึ่ง ที่รัก
완벽해
วัน บยอก แฮ
สมบูรณ์แบบเหลือเกิน
대신할 없는 오직
แท ชิน ฮัล ซู ออบ นึน นอน โอ จิก
ไม่มีใครแทนที่คุณได้
세상의 유일한 의미
แน เซ ซา เง ยู อิล ฮัน อึย เม
คุณคือความหมายเดียวบนโลกของผม

1 of 1 girl
นอน 1 of 1 girl
คุณเป็นที่หนึ่งจากที่หนึ่ง ที่รัก

1 of 1 girl
นอน 1 of 1 girl
คุณเป็นที่หนึ่งจากที่หนึ่ง ที่รัก

틀림없이 나의 답인
ทึล รี มอบ ชี นา เย ทา บิน นอ

1 of 1 girl
นอน 1 of 1 girl
คุณเป็นที่หนึ่งจากที่หนึ่ง ที่รัก

1 of 1 girl 1 of 1
เป็นที่หนึ่งจากที่หนึ่ง ที่รัก ที่หนึ่งจากที่หนึ่ง

비교할 없어 누구도
พี กโย ฮัล ซู ออบ ซอ นู กู โด
ไม่มีใครเทียมเท่าคุณ
One & Only 너만을 원해
One & Only นอ มา นึล วอน แฮ
เพียงคุณเท่านั้น ผมต้องการเพียงคุณคนเดียว

Credit: klyrics

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น