วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[Thai Translation] Luhan (鹿晗) – Catch Me When I Fall (某時某刻) เนื้อเพลง แปลไทย

Luhan (鹿晗) – Catch Me When I Fall (某時某刻)
เนื้อเพลง แปลไทย电影里的剧情今天就先到这里
Diànyǐng lǐ de jùqíng jīntiān jiù xiān dào zhèlǐ
บทภาพยนตร์ร่างมาจนถึงตรงนี้ ในวันนี้
当黑夜变得安静
dāng hēiyè biàn dé ānjìng
ความเงียบงันก่อตัวขึ้นมาในค่ำคืนมืดมิด
剩我自己
shèng wǒ zìjǐ
มีเพียงผมที่ยังอยู่ตรงนี้

当黑夜唤醒清晨之后
dāng hēiyè huànxǐng qīngchén zhīhòu
หลังจากค่ำคืนเงียบงันปลุกให้รุ่งอรุณตื่นขึ้นมา
可是关于人生
kěshì guānyú rénshēng
ในแง่มุมของชีวิต
见过越多的清晨
jiànguò yuè duō de qīngchén
ยิ่งคุณเห็นยามรุ่งอรุณกว้างไกลเพียงใด
却越陌生
què yuè mòshēng
นั่นยิ่งเหมือนว่ามันดูไม่คุ้นตามากมายเพียงนั้น

我绕着梦想一路转
wǒ ràozhe mèngxiǎng yīlù zhuǎn
ผมวิ่งวนไปรอบ ๆความฝัน
你看到了哪一段
nǐ kàn dàole nǎ yīduàn
คุณชอบตรงไหนบ้าง
不喜欢哪一段
bù xǐhuān nǎ yīduàn
คุณไม่ชอบตรงไหนบ้าง
都感谢收看
dōu gǎnxiè shōukàn
อย่างไรก็ขอบคุณนะครับที่คอยมองดูกัน

当潮汐交换
dāng cháoxī jiāohuàn
เหนือน่านน้ำสลับสาย
当路灯都变暗
dāng lùdēng dōu biàn àn
เมื่อแสงไฟตามท้องถนนดับมืดลง
当我厌倦天空
dāng wǒ yànjuàn tiānkōng
เมื่อผมเหนื่อยหน่ายกับท้องฟ้าเบื้องบน
想坠入海中
xiǎng zhuì rù hǎizhōng
ปรารถนาให้ตนจมดิ่งลงไปในท้องทะเล

Who's gonna catch me when I fall
ใครจะคว้าผมเอาไว้ในยามที่ผมตกลงไป
Are you
เป็นคุณได้ไหม
Who's gonna catch me when I fall
ใครจะคว้าผมเอาไว้ในยามที่ผมตกลงไป
Are you
เป็นคุณได้หรือเปล่า

原谅我也会受伤会伪装会彷徨
yuánliàng wǒ yě huì shòushāng huì wèizhuāng huì fǎnghuáng
ยกโทษให้ผมด้วยที่ผมเองก็คงจะเจ็บปวดอยู่เหมือนกัน คงจะแสร้งทำไป พอ ๆกับที่รู้สึกสิ้นหวัง
No
ไม่นะ
But I don't wanna let you down let you down
ผมไม่อยากทำให้คุณเสียใจ ไม่อยากให้คุณเสียใจ
让你失望
ràng nǐ shīwàng
ไม่อยากให้คุณผิดหวัง
No
ไม่เลย
谁能从来不受伤
shuí néng cónglái bu shòushāng
มีใครไหนกันที่ไม่เคยต้องพบกับวันอันเจ็บปวด
不伪装 不彷徨 No
bù wèizhuāng bù fǎnghuáng No
ไม่เคยแสร้งทำ ไม่เคยสิ้นหวัง ไม่มีหรอก
I don't wanna let you down let you down
ผมไม่อยากทำให้คุณเสียใจ ไม่อยากให้คุณเสียใจ
让你失望
ràng nǐ shīwàng
ไม่อยากให้คุณผิดหวัง
No
ไม่เลย

他们说我是被上天眷顾那一个
tāmen shuō wǒ shì bèi shàngtiān juàngù nà yīgè
ว่ากันว่าผมคือผู้ถูกเลือก
所以必须完美着
suǒyǐ bìxū wánměizhe
เพราะฉะนั้น ผมต้องทำตัวให้สมบูรณ์แบบ
每时每刻
měi shí měi kè
ทุก ๆวินาที
想诉说却发现已难开口坦白脆弱
xiǎng sùshuō què fāxiàn yǐ nán kāikǒu tǎnbái cuìruò
ผมอยากเล่า แต่รู้ดีว่ายากเหลือเกินที่จะเผยด้านอ่อนแอ
哪怕我此刻承受的已超负荷
nǎpà wǒ cǐkè chéngshòu de yǐ chāo fùhè
แม้แต่ตอนนี้ ผมก็ยังต้องแบกรับสิ่งต่าง ๆมากมายเกินรับไหว

你总以为全都了解
nǐ zǒng yǐwéi quándōu liǎojiě
คุณเอาแต่คิดว่าคุณเข้าใจ
可只有我最清楚幸运来临之前
kě zhǐyǒu wǒ zuì qīngchǔ xìngyùn láilín zhīqián
แต่มีเพียงผมที่เข้าใจว่าโรคนอนไม่หลับเป็นอย่างไร
每个失眠
měi gè shīmián
ก่อนโชคดีทั้งหลายจะปรากฏกายขึ้นมา

当目光冷却
dāng mùguāng lěngquè
เมื่อทัศวิสัยเย็นลง
当列车都停歇
dāng lièchē dōu tíngxiē
เมื่อรถไฟทุกคันหยุดวิ่ง
当我厌倦天空
dāng wǒ yànjuàn tiānkōng
เมื่อผมเหนื่อยหน่ายกับท้องฟ้าเบื้องบน
想坠入海中
xiǎng zhuì rù hǎizhōng
ปรารถนาให้ตนจมดิ่งลงไปในท้องทะเล

Who's gonna catch me when I fall
ใครจะคว้าผมเอาไว้ในยามที่ผมตกลงไป
Are you
เป็นคุณได้ไหม
Who's gonna catch me when I fall
ใครจะคว้าผมเอาไว้ในยามที่ผมตกลงไป
Are you
เป็นคุณได้หรือเปล่า


原谅我也会受伤会伪装会彷徨
yuánliàng wǒ yě huì shòushāng huì wèizhuāng huì fǎnghuáng
ยกโทษให้ผมด้วยที่ผมเองก็คงจะเจ็บปวดอยู่เหมือนกัน คงจะแสร้งทำไป พอ ๆกับที่รู้สึกสิ้นหวัง
No
ไม่นะ
But I don't wanna let you down let you down
ผมไม่อยากทำให้คุณเสียใจ ไม่อยากให้คุณเสียใจ
让你失望
ràng nǐ shīwàng
ไม่อยากให้คุณผิดหวัง
No
ไม่เลย
谁能从来不受伤
shuí néng cónglái bu shòushāng
มีใครไหนกันที่ไม่เคยต้องพบกับวันอันเจ็บปวด
不伪装 不彷徨 No
bù wèizhuāng bù fǎnghuáng No
ไม่เคยแสร้งทำ ไม่เคยสิ้นหวัง ไม่มีหรอก
I don't wanna let you down let you down
ผมไม่อยากทำให้คุณเสียใจ ไม่อยากให้คุณเสียใจ
让你失望
ràng nǐ shīwàng
ไม่อยากให้คุณผิดหวัง
No
ไม่เลย

世界请等一等
shìjiè qǐng děng yī děng
โลกเอ๋ย
不想回家的人
bùxiǎng huí jiā de rén
ได้โปรดหยุดรอก่อน ยังมีใครคนหนึ่งเดินเตร็ดเตร่ไปบนท้องถนน
等他听完这首歌
děng tā tīng wán zhè shǒu gē
รอให้เขาฟังเพลงนี้จบก่อน
再回到他安身的那扇门
zài huí dào tā ānshēn dì nà shàn mén
ก่อนจะเปิดประตูที่กำบัง
我相信最后当我转身
wǒ xiāngxìn zuìhòu dāng wǒ zhuǎnshēn
ผมเชื่อว่า สักวัน เมื่อผมหันกลับไป
当我厌倦天空
dāng wǒ yànjuàn tiānkōng
เมื่อผมเหนื่อยหน่ายกับท้องฟ้าเบื้องบน
想坠入海中
xiǎng zhuì rù hǎizhōng
ปรารถนาให้ตนจมดิ่งลงไปในท้องทะเล

Someone will catch me when I fall
จะมีคนคว้าผมเอาไว้เมื่อผมล้มลงไป
I know
ผมรู้
Someone will catch me when I fall
จะมีคนคว้าผมเอาไว้เมื่อผมล้มลงไป
I know
ผมรู้ดี

我们一样
wǒmen yīyàng
เราทุกคนก็เหมือนกัน
会受伤 会伪装 会彷徨
huì shòushāng huì wèizhuāng huì fǎnghuáng
เราเจ็บปวด เราแสร้งทำ เราสิ้นหวัง
No
ไม่มีหรอก
谁能从来
shuí néng cónglái
มีใครไหนกันที่ไม่เคยต้องพบกับวันอันเจ็บปวด
不受伤 不伪装 不彷徨
bù shòushāng bù wèizhuāng bù fǎnghuáng
ไม่เคยแสร้งทำ ไม่เคยสิ้นหวัง
No
ไม่มีหรอก
就让我们
jiù ràng women
เจ็บปวดไปเถอะ
去受伤 去伪装 去彷徨
qù shòushāng qù wèizhuāng qù fǎnghuáng
แสร้งทำไปเถอะ จะสิ้นหวังก็ได้
Oh
然后继续
ránhòu jìxù
แล้วมารู้มีหัวใจกันต่อ
去感受 去冲撞 去飞翔
qù gǎnshòu qù chōngzhuàng qù fēixiáng

วิ่งไปข้างหน้า แล้วโบยบินต่อไป

Credit: www.youtube.com/watch?v=4u2pLEjyb-s, KIE-INF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น