วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

[Thai Translation] 버벌진트 - 세상이 완벽했다면 (Feat. Taeyeon 태연 of 소녀시대) เนื้อไทย แปลไทยIf the World Was a Perfect Place (세상이 완벽했다면) –
Verbal Jint (버벌진트)(ft. Taeyeon of SNSD)
เนื้อไทย แปลไทย


세상이 완벽한 곳이면
เซ ซา งี วัน บยอก คัน โค ชี มยอน
หากโลกนี้สมบูรณ์แบบ
지금 나와 함께 있겠지
ชี กึม นา วา ฮัม เก อิท เกท จี นอน
ตอนนี้ฉันคงมีเธอข้างกาย

그리고 힘이 없는 자들의 억울한 사연
คือ รี โก ฮี มี ออบ นึน ชา ดือ เร ออ กุล รัน ซา ยอน
และเรื่องราวของเหยื่อผู้หมดหนทาง
생겨나지도 않았겠지 전부
ทา แซง กยอ นา จี โด อัน นัท เกท จี ชอน บู
คงจะไม่เกิดขึ้นแต่แรก

I've been going through some pains
ฉันเผชิญกับความเจ็บปวดมาโดยตลอด
아무리 마시고 노래해봐도
อา มู รี มา ชี โก โน แร แฮ บวา โด
ไม่ว่าฉันจะดื่มและร้องเพลงเท่าไร
여기 한구석엔 어두운 무언가 자리를 잡고
ยอ กี มัม ฮัน กู ซอ เกน ออ ดู อุน มู ออน กา ชา รี รึล ชับ โก
ในมุมหนึ่งของหัวใจฉันก็ยังมีความมืดมิดปกคลุมอยู่
지워지질 않네
ชี วอ จี จิล อัน เน
ไม่จางหายไปไหน

거리를 헤매이는 고양이들같이
คอ รี รึล เฮ แม อี นึน โค ยา งี ดึล กัท ชี
เหมือนแมวข้างถนน
사람들을 피하고 싶고
ซา รัม ดือ รึล พี ฮา โก ชิพ โก
ฉันอยากเดินหนีจากผู้คนรอบตัว
듣기 버거워지네 힙합이
ทึด กี พอ กอ วอ จี เน ฮิบ ฮา บี
ฉันไม่อยากฟังเพลงฮิปฮอปเลยตอนนี้
신문을 채운 소식도
ชิน มู นึล แช อุน โซ ชิก โด
ข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์
우울하게 만들어
นัล อู อุล ฮา เก มัน ดือ รอ
ก็ทำฉันหดหู่
is this the human nature
นี่คือธรรมชาติของมนุษย์เหรอ
긍정의 힘을 부른 나지만
คึง จอ เง ฮี มึล พู รึน นา จี มัน
ฉันมองโลกในแง่ดีมาตลอด
궁금한 있어
นึล คุง กึม มัน เก อิท ซอ
แต่ก็มีบางเรื่องที่ฉันสงสัย

원치 않는 희생에 이유를 묻고
วอน ชี อัน นึน ฮึย แซ เง อี ยู รึล มุด โก
ตั้งแต่เมื่อไรที่ถามว่า ทำไมคนบริสุทธิ์ต้องตาย
분노하는 언제부터
พุน โน ฮา นึน เก ออน เจ บู ทอ
และการโกรธแค้นจากความตายที่ไม่ต้องการ
욕먹을 일이 되었는지
ยก มอ กึล อี รี ทเว ออท นึน จี
กลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากย์วิจารณ์
class class 차이 따라 생명의 순서가 정해지는
class วา class ชา อี ตา รา แซง มยอ เง ซุน ซอ กา ชอง แฮ จี นึน กอ
ทำไมชีวิตคนเราต้องโดนแบ่งชั้นวรรณะ

경상 전라 여자 남자로
คยอง ซัง ชอน รา ยอ จา นัม จา โร
คยองซังปะทะชอนลา (ชื่อแคว้นในประเทศเกาหลี) ผู้ชายปะทะผู้หญิง
닿을 있는 경계 짓는
ทา ฮึล ซู อิท นึน กด คยอง กเย ชิด นึน กอ
ทำไมเราต้องสร้างขอบเขตที่ไม่จำเป็นขึ้นมา
얼마나 많은 diamond in the rough
ออล มา นา มัน นึน diamond in the rough
มีเพชรกี่เม็ดแล้ว
찬란히 빛날 기회를 놓치고 있을까
ชัน รัน นี พิด นัล คี ฮเว รึล นด จี โก อิท ซึล กา
ที่พลาดโอกาสส่องประกายในหนทางยากลำบากนี้
누군가 내게 답해준다면 정말 좋겠다
นู กุน กา แน เก ทับ แฮ จุน ดา มยอน ชอง มัล ชด เกท ดา
ฉันหวังว่าจะมีใครสักคนตอบคำถามของฉันได้
쌀국수집에선 고수를 줄까
แว ซัล กุก ซู จี เบ ซอน โค ซู รึล อัน ชุล กา
ทำไมร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ไม่มีผักชีบริการ

세상이 완벽한 곳이면
เซ ซา งี วัน บยอก คัน โค ชี มยอน
หากโลกนี้สมบูรณ์แบบ
지금 나와 함께 있겠지
ชี กึม นา วา ฮัม เก อิท เกท จี นอน
ตอนนี้ฉันคงมีเธอข้างกาย

그리고 힘이 없는 자들의 억울한 사연
คือ รี โก ฮี มี ออบ นึน ชา ดือ เร ออ กุล รัน ซา ยอน
และเรื่องราวของเหยื่อผู้หมดหนทาง
생겨나지도 않았겠지 전부
ทา แซง กยอ นา จี โด อัน นัท เกท จี ชอน บู
คงจะไม่เกิดขึ้นแต่แรก

I could only pray
ฉันทำได้เพียงอธิษฐาน
I could only pray
ฉันทำได้เพียงอธิษฐาน
I could only pray
ฉันทำได้เพียงอธิษฐาน
I could only pray
ฉันทำได้เพียงอธิษฐาน
pray for a better world
อธิษฐานให้โลกดีกว่านี้

세상이 완벽했다면
เซ ซา งี วัน บยอก แฮท ดา มยอน
หากโลกนี้สมบูรณ์แบบ
체벌이란 어린 아이들이 아닌 버르장머리 없는 성인들을 대상으로 논의되겠지
เช บอ รี รัน กอน ออ ริน อา อี ดือ รี อา นิน พอ รือ จัง มอ รี ออบ นึน ซอ งิน ดือ รึล แท ซา งือ โร โน เน ดเว เกท จี
การลงโทษคงเอาไว้พิจารณากับพวกผู้ใหญ่อารมณ์ร้าย ไม่ใช่กับพวกเด็ก ๆ

세상이 완벽했다면
เซ ซา งี วัน บยอก แฮท ดา มยอน
หากโลกนี้สมบูรณ์แบบ
SHOW ME THE MONEY 없이도
SHOW ME THE MONEY ออบ ชี โด
ถึงจะไม่มีรายการ Show Me the Money
꾸준히 자신의 길을 가는 rapper들이 팔리고 돈이 되겠지
กู จุน นี ชา ชี เน คี รึล คา นึน rapper ทือ รี ชัล พัล รี โก โท นี ทเว เกท จี
แร๊ปเปอร์คนขยันก็คงจะมีชือเสียงและได้เงินมหาศาล

이곳이 완벽했다면
อี โก ชี วัน บยอก แฮท ดา มยอน
หากที่แห่งนี้สมบูรณ์แบบ
파리 날리던 거리를 살린 용감한 상인들이 건물주에게
พา รี นัล รี ดอน คอ รี รึล ซัล ริน ยง กัม ฮัน ซา งิน ดือ รี คอน มุล จู เอ เก
คนค้าขายผู้กล้าหาญที่ช่วยรักษาถนนสกปรกที่เต็มไปด้วยแมลงวันเอาไว้
가질 있겠지 목소리
คา จิล ซู อิท เกท จี ทอ คึน มก โซ รี
คงจะมีสิทธิ์มีเสียงมากกว่าพวกนายหน้าค้าที่ดิน

이곳이 완벽했다면
อี โก ชี วัน บยอก แฮท ดา มยอน
หากที่แห่งนี้สมบูรณ์แบบ
아버지께서
แน อา บอ จี เก ซอ
พ่อของฉันก็คง
경제적 문제로 인해
คยอง เจ จอก มุน เจ โร อิน แฮ
ไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะรักษาโลกตาเข
사시를 포기하진 않았을걸
ซา ชี รึล โพ กี ฮา จิน อัน นัท ซึล กอล
เนื่องจากพิษเศรษฐกิจ

Same old story
เรื่องราวเดิม ๆ
완벽하지 않은 나라서 이런 가사
วัน บยอก ฮา จี อัน นึน นา รา ซอ อี รอน คา ซา ซอ
ฉันเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพราะนี่ไม่ใช่ชาติที่สมบูรณ์แบบ
you can call me 2
you can call me จุง ทู บยอง
เธอจะเรียกฉันว่าคนซื่อตรงก็ได้
만큼 벌었어
พอล มัน คึม พอ รอท ซอ
ฉันได้รับมามากพอแล้ว
얼씬도 못해도 괜찮아 순위권
ออล ชิน โด มด แท โด คเวน ชัน นา ซู นวี กวอน
ฉันไม่เป็นอะไรหรอก ถึงจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกับความสุดยอด

내가 완벽했다면
แน กา วัน บยอก แฮท ดา มยอน
หากฉันสมบูรณ์แบบ
그녀를 잡았겠지 진작
คือ นยอ รึล ชา บัด เกท จี ชิน จัก
ฉันคงพาเธอคนนั้นกลับมาหากันได้แล้ว
하지만 돌이킬 없는
ฮา จี มัน โท รี คิล ซู ออบ นึน
แต่ฉันก็มาไกล
단계로 들어섰네 이미
ทัน กเย โร ทือ รอ ซอท เน อี มี นัน
ที่จะทำอะไรที่ต่างไปแล้ว

세상이 완벽한 곳이면
เซ ซา งี วัน บยอก คัน โค ชี มยอน
หากโลกนี้สมบูรณ์แบบ
지금 나와 함께 있겠지
ชี กึม นา วา ฮัม เก อิท เกท จี นอน
ตอนนี้ฉันคงมีเธอข้างกาย

그리고 힘이 없는 자들의 억울한 사연
คือ รี โก ฮี มี ออบ นึน ชา ดือ เร ออ กุล รัน ซา ยอน
และเรื่องราวของเหยื่อผู้หมดหนทาง
생겨나지도 않았겠지 전부
ทา แซง กยอ นา จี โด อัน นัท เกท จี ชอน บู
คงจะไม่เกิดขึ้นแต่แรก

I could only pray
ฉันทำได้เพียงอธิษฐาน
I could only pray
ฉันทำได้เพียงอธิษฐาน
I could only pray
ฉันทำได้เพียงอธิษฐาน
I could only pray
ฉันทำได้เพียงอธิษฐาน
pray for a better world
อธิษฐานให้โลกดีกว่านี้

Oh if the world was a perfect place
โอ้ หากโลกนี้สมบูรณ์แบบ
얼굴 마주한 서로에게 혐오에 삿대질 대신
ออล กุล มา จู ฮัน ซอ โร เอ เก ฮยอ โม เอ ชัน ซัด แด จิล แท ชิน
แทนที่จะชี้หน้ากันด้วยความเกลียดชัง
서로가 다름으로 인해 아름다움을 인정하겠지
ซอ โร กา ทา รือ มือ โร อิน แฮ อา รึม ดา อู มึล อิน จอง ฮา เกท จี
เราจะยอมรับความงดงามส่วนบุคคล

I pray the world was a perfect place
ฉันภาวนาให้โลกใบนี้สมบูรณ์แบบ
기도를 담아 노래해
คี โด รึล ทา มา โน แร แฮ
ฉันร้องเพลงด้วยหัวใจ
Im prayin and I know I'm not the only one
ฉันกำลังภาวนา และรู้ว่าไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวที่ทำ

I could only pray
ฉันทำได้เพียงอธิษฐาน
I could only pray
ฉันทำได้เพียงอธิษฐาน
I could only pray
ฉันทำได้เพียงอธิษฐาน
I could only pray
ฉันทำได้เพียงอธิษฐาน
pray for a better world
อธิษฐานให้โลกดีกว่านี้

I pray 하늘에서 보실 유재하를 위해
I pray ฮา นือ เร ซอ นัล โพ ชิล ยู แจ ฮา รึล วี แฮ
ฉันภาวนา ให้ยูแจฮาที่มองลงมาจากสวรรค์
I pray 지금보다 나은 세상을 위해
I pray ชี กึม โพ ดา ชม ทอ นา อึน เซ ซา งึล วี แฮ
ฉันภาวนา ให้โลกที่ดีกว่าในตอนนี้
I pray 억울하게 죽어간 이름들을 위해
I pray ออ กุล ฮา เก ชู กอ กัน อี รึม ดือ รึล วี แฮ
ฉันภาวนาให้คนที่ตายอย่างไม่ยุติธรรม
I pray 소중한 가족과 친구들을 위해
I pray แน โซ จุง งัน คา จก กวา ชิน กู ดือ รึล วี แฮ
ฉันภาวนา ให้เพื่อนและครอบครัวอันเป็นที่รัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น