วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

[Thai Translation] Boa - Christmas Paradise (Winter Garden) เนื้อไทย แปลไทยBoa – Christmas Paradise (Winter Garden)
เนื้อไทย แปลไทย

 
쏟아지던 빛이 어둠 속에 묻혀도
โซ ดา จี ดอน พี ชี ออ ดุม โซ เก มุด ชยอ โด
แม้แสงไฟส่องสว่างจะโดนความมืดมิดกลืนกินไป
세상은 하얗게 깨어 있는
อน เซ ซา งึน ฮา ยัด เก แก ออ อิท นึน กอล
โลกทั้งใบยังคงไม่หลับใหลและเต็มไปด้วยสีขาว
시린 바람도 잠들어 시작되는
ชี ริน พา รัม โด ชัม ดือ รอ ชี จัก ดเว นึน
แม้แต่ลมอันเหน็บหนาวก็ยังหลับลึก
우리만의 낙원 속에 너와 함께
อู รี มา เน นา กวอน โซ เก นอ วา ฮัม เก แฮ
มีเพียงเธอและฉันเท่านั้น ในสรวงสวรรค์ของเรา

우리 둘이 서로의 안에 안기면
อู รี ทู รี ซอ โร เย พุม อา เน อัน กี มยอน
เมื่อเราอยู่ในอ้อมกอดของกันและกัน
우리 둘은 피어난 꽃처럼 향긋해
อู รี ทู รึน พี ออ นัน กด ชอ รอม ฮยัง กึด แท
เราส่งกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้บาน
얼어버린 하늘에 눈이 내려와
ออ รอ บอ ริน พัม ฮา นือ เร นู นี แน รยอ วา
หิมะหล่นโปรยปรายลงมาใต้ท้องฟ้าในค่ำคืนแสนหนาวเหน็บ
쏟아지듯 어느새 눈부셔
พยอล โซ ดา จี ดึด ออ นือ แซ นุน บู ชยอ
เป็นประกายงดงามเหมือนดังดาวตก

This Christmas 둘만 아는 온기와
This Christmas ทุล มันอา นึน อน กี วา
คริสต์มาสนี้ ด้วยความอบอุ่นของเราเอง
비밀스런 하늘 아래 속삭임
พี มิล ซือ รอน ฮา นึล อา แร ซก ซา กิม
และเสียงกระซิบใต้ผืนฟ้าแห่งความลับ
놓치지는 특별한 오늘 하루만
นด ชี จี นึน มา ทึก บยอล รัน โอ นึล ฮา รู มัน
อย่าปล่อยวันแสนพิเศษนี้หลุดมือไป
포근히 감싸오는 눈처럼 안아줘
โพ กึน นี คัม ซา โอ นึน นุน ชอ รอม นัล กก อา นา จวอ
ได้โปรดกอดฉันไว้เหมือนหิมะที่โปรยปรายอย่างนุ่มนวล

조금 다가와 조금 솔직해
โช กึม ทอ ทา กา วา จวอ โช กึม ทอ ซล จิก แค จวอ
ขยับเข้ามาใกล้กันอีกนิด จริงใจกว่านี้อีกหน่อย
잊지마 순간의 우리 사이
อิจ จี มา อี ซุน กา เน อู รี ทุล ซา อี
โปรดอย่าลืมช่วงเวลานี้ และเรา
풀어진 선물처럼 이뤄진 소원 같은
พู รอ จิน ซอน มุล ชอ รอม อี รวอ จิน โซ วอน คา ทึน บัม
ค่ำคืนพร้อมคำอธิษฐานที่เป็นจริงเหมือนดังของขวัญที่ไม่ได้ห่อ

창문 위로 번져가는 하얀 시간들
ชัง มุน วี โร พอน จยอ กา นึน ฮา ยัน ชี กัน ดึล
ช่วงเวลาสีขาวแพร่กระจายเหนือหน้าต่าง
가능한 만큼 길고 길게 끌어줘
คา นึง งัน มัน คึม คิล โก คิล เก นัล กือ รอ จวอ
ดึงดูดฉันเอาไว้ให้นานเท่าที่เธอทำได้
둘만의 시간 내게 아름다운
ทุล มา เน ชี กัน นอน แน เก อา รึม ดา อุน
มีเพียงเราสองคนเท่านั้นในตอนนี้
환상들이 꿈을 꾸듯 펼쳐지게
ฮวัน ซัง ดือ รี กู มึล กู ดึด พยอล ชยอ จี เก แฮ
เธอทำให้จินตนาการอันงดงามกลายเป็นจริง เหมือนดังความฝัน

차근차근 보는 눈빛 따뜻해
ชา กึน ชา กึน นัล โพ นึน นุน บิด ตา ตึด แท
ดวงตาละมุนของเธอที่มองฉัน ช่างอบอุ่นเหลือเกิน
하나 둘씩 녹이는 붉은 입술에
ฮา นา ทุล ชิก โน กี นึน พุล กึน อิบ ซู เร
ริมฝีปากสีแดงของเธอทำฉันละลายทีละนิด
나른 나른한 기분이 너무 좋은
นา รึน นา รึน นัน คี บู นี นอ มู โช ฮึน กอล
ฉันชอบความรู้สึกผ่อนคลายแบบนี้
따뜻하게 포근하게
ทอ ตา ตึด ฮา เก ทอ โพ กึน ฮา เก
อบอุ่นกว่าเคย สบายกว่าเคย

This Christmas 둘만 아는 온기와
This Christmas ทุล มัน อา นึน อน กี วา
คริสต์มาสนี้ ด้วยความอบอุ่นของเราเอง
비밀스런 하늘 아래 속삭임
พี มิล ซือ รอน ฮา นึล อา แร ซก ซา กิม
และเสียงกระซิบใต้ผืนฟ้าแห่งความลับ
놓치지는 특별한 오늘 하루만
นด ชี จี นึน มา ทึก บยอล รัน โอ นึล ฮา รู มัน
อย่าปล่อยวันแสนพิเศษนี้หลุดมือไป
포근히 감싸오는 눈처럼 안아줘
โพ กึน นี คัม ซา โอ นึน นุน ชอ รอม นัล กก อา นา จวอ
ได้โปรดกอดฉันไว้เหมือนหิมะที่โปรยปรายอย่างนุ่มนวล

지금 순간 오늘 하루만은
ชี กึม อี ซุน กัน โอ นึล ฮา รู มา นึน
ในช่วงเวลานี้ แค่วันนี้เท่านั้น
(I need you I wanna feel you)
(ฉันต้องการเธอ ฉันอยากรู้สึกถึงเธอ)
어떤 날보다 특별한
ออ ตอน นัล โบ ดา ทึก บยอล รัน
ฉันหวังว่ามันจะพิเศษกว่าวันไหน ๆ
우리만의 Christmas되길
อู รี มา เน Christmas ทเว กิล
คริสต์มาสพิเศษของเราเอง

우리 둘이 언제나 함께 한다면
อู รี ทู รี ออน เจ นา ฮัม เก ฮัน ดา มยอน
หากเราอยู่ด้วยกันตลอดไป
우리 둘은 피어난 꽃처럼 향긋해
อู รี ทู รึน พี ออ นัน กด ชอ รอม ฮยัง กึด แท
เราจะส่งกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้บาน
봄이 듯한 기분에 설레는
โพ มี อน ทึด ทัน คี บู เน ซอล เร นึน กอล
หัวใจของฉันเต้นแรงเหมือนอยู่ในฤดูใบไม้ผลิ
포근하게 계속 안아줄래
ทอ โพ กึน ฮา เก คเย ซก อา นา จุล แร
กอดฉันให้แน่นกว่านี้อีกได้ไหม

This Christmas 둘만 아는 온기와
This Christmas ทุล มัน อา นึน อน กา วา
คริสต์มาสนี้ ด้วยความอบอุ่นของเราเอง
비밀스런 하늘 아래 속삭임
พี มิล ซือ รอน ฮา นึล อา แร ซก ซา กิม
และเสียงกระซิบใต้ผืนฟ้าแห่งความลับ
놓치지는 특별한 오늘 하루만
นด ชี จี นึน มา ทึก บยอล รัน โอ นึล ฮา รู มัน
อย่าปล่อยวันแสนพิเศษนี้หลุดมือไป
포근히 감싸오는 눈처럼 안아줘
โพ กึน นี คัม ซา โอ นึน นุน ชอ รอม นัล กก อา นา จวอ
ได้โปรดกอดฉันไว้เหมือนหิมะโปรยปรายอย่างนุ่มนวล

This Christmas 변함 없이 함께
This Christmas พยอน ฮัม ออบ ชี ฮัม เก แฮ
คริสต์มาสนี้ เราอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะ
쌓인 눈이 모두 녹아 버려도
ซา ฮิน นู นี โม ดู โน กา พอ รยอ โด
แม้หิมะจะละลายหมดไป
잊지 말아줘 특별한 오늘 하루를
อิจ จี มา รา จวอ ทึก บยอล รัน โอ นึล ฮา รู รึล
โปรดอย่าลืมวันแสนพิเศษนี้
다시 눈이 내릴 때까지
ทา ชี ฮัน บอน นู นี แน ริล แต กา จี
จนกว่าหิมะจะหล่นลงมาอีกครั้ง

So Please, all I want is you this Christmas
เพราะฉะนั้น ได้โปรด เธอคือสิ่งเดียวที่ฉันต้องการในคริสต์มาสนี้
And we’ll begin right here
และเราจะเริ่มต้นกันตรงนี้
I’m waiting right here yeah
ฉันรออยู่ตรงนี้

Credit: coloredcodelyrics, ilyricsbuzz

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น