วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

[Thai Translation] Taeyeon – Time Lapse เนื้อไทย แปลไทย

Taeyeon – My Voice 1st Album


Taeyeon – Time Lapse
เนื้อไทย แปลไทย

여전히 그대로죠
ยอ จอน นี คือ แด โร จโย
ยังคงเหมือนเดิม
생일은 번씩이나 지났고
แซ งี รึน มยอท พอน ชี กี นา ชี นัท โก
ผ่านวันคล้ายวันเกิดมาหลายต่อหลายครั้ง
분명 역시 조금
พุน มยอง นา ยอก ชี โช กึม ทอ
ฉันว่าฉันเริ่มเป็นผู้ใหญ่
어른이 있는 같은데
ออ รือ นี ทแว อิท นึน กอด กัท ทึน เด
แบบเต็มตัวแล้วล่ะ

아직도 너의 이름을 떠올리면
อา จิก โด นอ เย คือ อี รือ มึล ตอ อล รี มยอน
แต่ถ้านึกถึงชื่อของเธอขึ้นมา
눈물이 맺히고
นุน มู รี แมท ชี โก
น้ำตาก็พลันเอ่อล้น
잠시만 눈을 감으면
ชัม ชี มัน นู นึล คา มือ มยอน
หากฉันหลับตาลงสักพัก
모습이 보이고
นี โม ซือ บี โพ อี โก
ฉันจะได้เจอกับเธอ
모든 변해가도
โม ดึน เก พยอน แฮ กา โด
ถึงแม้ทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไป
너만은 항상 같은 자리에서
นอ มา นึน ฮัง ซัง กัท ทึน ชา รี เอ ซอ
เธอยังอยู่ตรงที่เดิม
똑같은 모습으로 계속 울려
ตก กัท ทึน โม ซือ บือ โร คเย ซก นัล อุล รยอ
รูปร่างของเธอยังคงเหมือนเดิม ฉันร้องไห้ออกมาเสมอ

여전히 그대로죠
ยอ จอน นี คือ แด โร จโย
ยังคงเหมือนเดิม
계절은 번씩이나 변했고
คเย จอ รึล มยอท พอน ชี กี นา พยอน แฮท โก
ฤดูกาลผ่านพ้นไปหลายต่อหลายครั้ง
이젠 없는 일상에
อี เจน นอ ออบ นึน อิล ซา เง
แต่ละวันที่ไร้เธอ
조금은 익숙해질 법도 한데
โช กือ มึน อิก ซุก แฮ จิล พอบ โด ฮัน เด
ตอนนี้ฉันควรชินกับมันได้แล้ว

아직도 너의 이름을 떠올리면
อา จิก โด นอ เย คือ อี รือ มึล ตอ อล รี มยอน
แต่ถ้านึกถึงชื่อของเธอขึ้นมา
눈물이 맺히고
นุน มู รี แมท ชี โก
น้ำตาก็พลันเอ่อล้น
잠시만 눈을 감으면
ชัม ชี มัน นู นึล คา มือ มยอน
หากฉันหลับตาลงสักพัก
모습이 보이고
นี โม ซือ บี โพ อี โก
ฉันจะได้เจอกับเธอ
모든 변해가도
โม ดึน เก พยอน แฮ กา โด
ถึงแม้ทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไป
너만은 항상 같은 자리에서
นอ มา นึน ฮัง ซัง กัท ทึน ชา รี เอ ซอ
เธอยังอยู่ตรงที่เดิม
똑같은 모습으로 계속 울려
ตก กัท ทึน โม ซือ บือ โร คเย ซก นัล อุล รยอ
รูปร่างของเธอยังคงเหมือนเดิม ฉันร้องไห้ออกมาเสมอ

계속 울려
คเย ซก นัล อล รยอ
ฉันร้องไห้ออกมาเสมอ

그래 이별이란
คือ แร อี บยอ รี รัน เก
ใช่ การจากลา
그런 거지
ทา คือ รอน คอ จี มวอ
ก็เป็นเสียอย่างนี้
함께여서 행복했던 기억
ฮัม เก ยอ ซอ แฮง บก แฮท ดอน คี ออก
ความทรงจำแสนสุขที่เราอยู่ด้วยกัน
모두 지워 가는
โม ดู ชี วอ คา นึน กอด
ฉันจะลบเลือนมันไปทั้งหมด

하지만 잊으려 하면 그럴 때면
ฮา จี มัน อี จือ รยอ ฮา มยอน คือ รอล แต มยอน
แต่พอฉันพยายามจะลืม
눈물이 맺히고 눈물이 맺혀
นุน มู รี แมท ชี โก นุน มู รี แมท ชยอ
น้ำตาก็พลันเอ่อล้น
맺혀진 눈물 위로
แมด ชยอ จิน คือ นุน มุล วี โร
บนน้ำตาที่เอ่อล้น
다시 니가 흐르고
ทา ชี นี กา ฮือ รือ โก
เธอไหลไปบนนั้นอีกครั้ง
시간은 멈춰지고
ชี กา นึน มอม ชวอ จี โก
เวลาหยุดหมุน
애써 숨겨왔던 나의 마음이
แอ ซอ ซุม กยอ วัด ดอน นา เย มา อือ มี
หัวใจที่ฉันพยายามอย่างหนักที่จะเก็บซ่อนเอาไว้
조용히 고갤 들고
โช ยง ฮี โค แกล ทึล โก
ค่อย ๆโผล่ศีรษะขึ้นมาเบา ๆ
애타는 목소리로 다시 불러
แอ ทา นึน มก โซ รี โร ทา ชี นอล พุล รอ
ฉันเรียกหาเธออีกครั้งด้วยน้ำเสียงประหม่า
그래 사랑이란
คือ แร ซา รา งี รัน เก
ใช่แล้ว ความรัก
그런 거지
ทา คือ รอน คอ จี มวอ
ก็เป็นเสียอย่างนี้
항상 시작과 끝은
ฮัง ซัง ชี จัก กวา กือ ทึน
ตอนเริ่มกับตอนจบมักต่างกัน
달라도 너무 다르고
ทัล รา โด นอ มู ทา รือ โก
ต่างกันเหลือเกิน
그래 이별이란
คือ แร อี บยอ รี รัน เก
ใช่แล้ว การจากลา
항상 그렇지
นึล ฮัง ซัง คือ รอด จี มวอ
ก็เป็นอย่างนี้
깊이 사랑한
ทอ คี พี ซา รัง ฮัน
หัวใจที่มีความรักฝังลึกลงไปยิ่งกว่าเคย
마음을 찾아와 울려
มา อือ มึล ชา จา วา อล รยอ
ออกตามหาฉัน ทำให้ฉันมีน้ำตา

그래 이별이란 계속 울려
คือ แร อี บยอ รี รัน เค คเย ซก นัล อล รยอ
ใช่แล้ว การจากลาทำให้ฉันต้องมีน้ำตาอยู่เสมอ

Credit: klyrics, KIE-INF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น