วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

[Thai Translation] Taeyeon – Cover Up เนื้อไทย แปลไทย

Taeyeon – My Voice 1st Album

Taeyeon – Cover up
เนื้อไทย แปลไทย오늘도 별처럼 마음을 따라
โอ นึล โด พยอล ชอ รอม นี มา อือ มึล ตา รา
วันนี้ ฉันตามหัวใจของเธอไปเหมือนดังดวงดาว
너의 곁을 맴돌지
โต นอ เย คยอท ทึล แมม ดล จี
ฉันเดินวนไปรอบกายเธออีกครั้ง

Stop 어지러워 선명한 맘을
Stop นัน ออ จี รอ วอ ซอน มยอง ฮัน นี มา มึล
หยุดเถอะนะ ฉันเริ่มมึนแล้ว หัวใจใสสะอาดของเธอ
이젠 알고 싶어져
อี เจน อัล โก ชิพ พอ จยอ
ตอนนี้ ฉันอยากรู้ใจของเธอเหลือเกิน

밤하늘에도 거리에도
พัม ฮา นือ เร โด คอ รี เอ โด
ในค่ำคืนมืดมิด รวมทั้งบนท้องถนน
전부 너의 모습이 가득한
ชอน บู นอ เย โม ซือ บี คา ดึก คัน กอล
ทุกที่เติมเต็มด้วยภาพเธอ

시간이 필요하다면
ชม ทอ ชี กา นี พี รโย ฮา ดา มยอน
หากเธออยากขอเวลามากกว่านี้
기다리겠지만
โต นอล คี ดา รี เกท จี มัน
ฉันจะรอคอยเธออีกครั้ง

Boy I can’t cover up my heart
ที่รัก ฉันปิดบังหัวใจเอาไว้ไม่ได้เลย
보면 웃음이 새어 나와
นอล โพ มยอน นัน อุท ซือ มี แซ ออ นา วา
ตอนได้เห็นเธอยิ้มมาให้กัน
아무도 몰래 내게 스며들어
อา มู โด มล แร แน เก ซือ มยอ ดือ รอ
แทรกซึมเข้ามาหาฉัน โดยไม่มีใครได้รู้
조금씩 커져 가는
โช กึม ชิก คอ จยอ คา นึน มัม
หัวใจของฉันเติบโตขึ้นทีละนิด
Boy I can’t cover up
ที่รัก ฉันปิดบังเอาไว้ไม่ได้

Can’t cover it up
ปิดบังเอาไว้ไม่ได้
can’t can’t cover it up no
ปิดบังเอาไว้ไม่ได้
Can’t cover it up
ปิดบังเอาไว้ไม่ได้
no I just can’t cover it up
ปิดบังเอาไว้ไม่ได้
come on
Can’t cover it up
ปิดบังเอาไว้ไม่ได้
can’t can’t cover it up no
ปิดบังเอาไว้ไม่ได้

커져 가는
คอ จยอ คา นึน มัม
หัวใจกำลังเติบโต
Boy I can’t cover up
ปิดบังเอาไว้ไม่ได้

조심스럽게 색깔을 입고
นัน โช ชิม ซือ รอบ เก นี แซก กา รึล อิบ โก
ฉันค่อย ๆเติมเต็มตัวเองด้วยสีสันของเธอ
옆에 자릴 잡지
โต นี ยอ เพ ชา ริล ชับ จี
ฉันอยู่ข้างกายเธออีกครั้ง

맘과 같은지 얼마만큼 인지
แน มัม กวา กัท ทึน จี ออล มา มัน คึม อิน จี
ใจเราตรงกันไหม ฉันได้หัวใจของเธอมาแค่ไหนแล้ว
말을 해줘 Yes or no
มา รึล แฮ จวอ Yes or no
บอกกันทีว่าใช่หรือไม่

밤하늘에도 거리에도
พัม ฮา นือ เร โด คอ รี เอ โด
ในค่ำคืนมืดมิด รวมทั้งบนท้องถนน
전부 너의 모습이 가득한
ชอน บู นอ เย โม ซือ บี คา ดึก คัน กอล
ทุกที่เติมเต็มด้วยภาพเธอ

시간이 필요하다면
ชม ทอ ชี กา นี พี รโย ฮา ดา มยอน
หากเธออยากขอเวลามากกว่านี้
기다리겠지만
โต นอล คี ดา รี เกท จี มัน
ฉันจะรอคอยเธออีกครั้ง

Boy I can’t cover up my heart
ที่รัก ฉันปิดบังหัวใจเอาไว้ไม่ได้เลย
보면 웃음이 새어 나와
นอล โพ มยอน นัน อุท ซือ มี แซ ออ นา วา
ตอนได้เห็นเธอยิ้มมาให้กัน
아무도 몰래 내게 스며들어
อา มู โด มล แร แน เก ซือ มยอ ดือ รอ
แทรกซึมเข้ามาหาฉัน โดยไม่มีใครได้รู้
조금씩 커져 가는
โช กึม ชิก คอ จยอ คา นึน มัม
หัวใจของฉันเติบโตขึ้นทีละนิด
Boy I can’t cover up
ที่รัก ฉันปิดบังเอาไว้ไม่ได้

Yeah in my heart
ใช่แล้ว ในหัวใจของฉัน
언젠가 나의 곁에 너와
ออน เจน กา นา เย คยอท เท วา ชุล นอ วา
สักวัน ฉันจะมีเธอข้างกาย
달콤한 꿈을 꾸는 상상을
ทัล คม ฮัน กู มึล กู นึน ซัง ซา งึล แฮ
ฉันจินตนการไปถึงฝันอันหอมหวาน
I want you 커져 가는
I want you คอ จยอ คา นึน มัม
ฉันต้องการเธอ หัวใจของฉันกำลังเติบโต
Boy I can’t cover up
ที่รัก ฉันปิดบังเอาไว้ไม่ได้เลย

I said it I said it
ฉันบอกไปแล้ว ฉันพูดไปแล้ว
I love you love you
ว่าฉันรักเธอ ฉันรักเธอ
I mean it I mean it
คือคำพูดจากใจ คำพูดจากใจ
I love you love you
ว่าฉันรักเธอ ฉันรักเธอ
말하는 순간
มัล ฮา นึน อี ซุน กัน
ฉันพูดออกไปในวินาทีนี้
후회한대도 너를 향한 진심인
ฮู ฮเว ฮัน แด โด นอ รึล ฮยัง ฮัน ชิน ชี มิน กอล
ถึงจะต้องเสียใจ แต่นี่คือความจริงใจจากฉันถึงเธอ

Boy I can’t cover up my heart
ที่รัก ฉันปิดบังหัวใจเอาไว้ไม่ได้เลย
보면 웃음이 새어 나와
นอล โพ มยอน นัน อุท ซือ มี แซ ออ นา วา
ตอนได้เห็นเธอยิ้มมาให้กัน
아무도 몰래 내게 스며들어
อา มู โด มล แร แน เก ซือ มยอ ดือ รอ
แทรกซึมเข้ามาหาฉัน โดยไม่มีใครได้รู้
조금씩 커져 가는
โช กึม ชิก คอ จยอ คา นึน มัม
หัวใจของฉันเติบโตขึ้นทีละนิด
Boy I can’t cover up
ที่รัก ฉันปิดบังเอาไว้ไม่ได้

Yeah in my heart
ใช่แล้ว ในหัวใจของฉัน
언젠가 나의 곁에 너와
ออน เจน กา นา เย คยอท เท วา ชุล นอ วา
สักวัน ฉันจะมีเธอข้างกาย
달콤한 꿈을 꾸는 상상을
ทัล คม ฮัน กู มึล กู นึน ซัง ซา งึล แฮ
ฉันจินตนการไปถึงฝันอันหอมหวาน
I want you 커져 가는
I want you คอ จยอ คา นึน มัม
ฉันต้องการเธอ หัวใจของฉันกำลังเติบโต
Boy I can’t cover up
ที่รัก ฉันปิดบังเอาไว้ไม่ได้เลย

Can’t cover it up
ฉันปิดบังเอาไว้ไม่ได้
can’t cover it up no
ฉันปิดบังเอาไว้ไม่ได้
I love you love you
ฉันรักเธอ รักเธอ
Can’t cover it up
ฉันปิดบังเอาไว้ไม่ได้
can’t cover it up no more
ฉันปิดบังเอาไว้ไม่ได้อีกแล้ว
I love you love you
ฉันรักเธอ รักเธอ
Can’t cover it up
ปิดบังเอาไว้ไม่ได้อีกแล้ว
can’t cover it up
ปิดบังเอาไว้ไม่ได้อีกแล้ว
커져 가는
คอ จยอ คา นึน มัม
หัวใจของฉันกำลังเติบโต
Boy I can’t cover up
ที่รัก ฉันปิดบังเอาไว้ไม่ได้เลย

Credit: klyrics, KIE-INF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น