วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

[Thai Translation] Taeyeon – I’m OK เนื้อไทย แปลไทย

Taeyeon – My Voice 1st Album


Taeyeon – I’m OK
เนื้อไทย แปลไทย

아무렇지 않은 척해도
อา มู รอด จี อัน นึน ชอก แฮ โด
ถึงฉันจะแกล้งทำเป็นไม่เป็นอะไร
모른 척해도
ทา โม รึน ชอก แฮ โด
ถึงจะแกล้งทำเป็นไม่รู้อะไร
매일같이 나를 깨우던
แม อิล กัท ชี นา รึล แก อู ดอน
แต่แต่ละวันฉันกลับต้องตื่นขึ้นมาเพราะฝันร้าย
너라는 악몽
นอ รา นึน อัก มง
ที่เรียกว่าเธอ

차가운 시선과
ชา กา อุน ชี ซอน กวา
สายตาเย็นชา
싫증 표정
ชิล จึง นัน พโย จอง
ใบหน้าไร้เยื่อใย
돌려보낼게
ทล รยอ โบ แนล เก
ฉันจะตอบแทนเธอไปแบบนั้นบ้าง
나도 지겨워
นา โด ชี กยอ วอ
ฉันเองก็เบื่อเหมือนกัน
하나 둘씩 모두 버릴게
ฮา นา ทุล ชิก โม ดู พอ ริล เก
ฉันจะโยนทุกอย่างทิ้งไปทีละนิด

아무리 믿어보려고
อา มู รี นอล มี ดอ โบ รยอ โก
ไม่ว่าฉันจะพยายาม
노력해 봐도
โน รยอก แฮ พวา โด
เชื่อใจเธอแค่ไหน
이리저리 눈을
อี รี จอ รี แน นู นึล พี
เธอก็เอาแต่หลบตาไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
입술은
นี อิบ ซู รึน โต โต
ฉันก็ได้แต่พูดออกไปว่าอีกแล้วนะ อีกแล้ว

잊을게 잊어버릴래
ทา อี จึล เก อี จอ บอ ริล แร
ลืมมันให้หมด ฉันจะลืม
더는 관심도 흥미도 없어
ทอ นึน ควัน ชิม โด ฮึง มี โด ออบ ซอ
ฉันไม่สนใจหรือใส่ใจกับอะไรอีกแล้ว
모두 깨끗이 남김없이
โม ดู แก กึท ชี นัม กี มอบ ชี นอล
ทุกสิ่งขาวสะอาด โดยไม่ได้ทิ้งอะไรไว้

영원히 함께라고
ยอง วอน นี ฮัม เก รา โก
ตอนนั้น ฉันเชื่อว่าเรา
믿었던 한때도 Oh
มี ดอท ดอน ฮัน แต โด Oh
จะมีกันตลอดไป
저기 바람결에 날려
ชอ กี พา รัม กยอ เร นัล รยอ
ให้สายลมพัดพาไป
멀리 날려봐
มอล รี รัล รยอ บวา
พัดพาไปให้ไกล
괜찮아 이젠 나도
คแวน ชัน นา อี เจน นา โด
ตอนนี้ ฉันไม่เป็นอะไรหรอก
나만의 길을 찾아 Oh
นา มา เน คี รึล ชา จา Oh
ฉันจะค้นหาทางเดินของตัวเอง
꿈을 따라 갈래
แน กู มึล ตา รา คัล แร
ฉันจะเดินตามความฝันของตัวเอง
I’m OK OK
ฉันไม่เป็นไร ฉันไม่เป็นไร

무심한 떠보듯이
มู ชิม ฮัน ชอก ตอ โบ ดึด ชี
เหมือนกับตอนที่เธอไม่ได้สนใจ
연락을 하고
โต ยอน รา กึล ฮา โก
จะโทรกลับหาฉันเลย
괜시리 신경 쓰는
คแวน ชี รี นัล ชิน กยอง ซือ นึน ชอก
ไม่มีเหตุผล แกล้งทำเป็นใส่ใจ
눈길을 주지
นุน คี รึล ชู จี
สบสายตา
애매한
อี แอ แม ฮัน
บางสิ่งดูอบอุ่น
미지근한 Something
มี จี กึน ฮัน Something
แต่ก็กำกวม
밀고 당기는
มิล โก ทัง กี นึน
ความสัมพันธ์แบบทั้งดึงรั้งและผลักดัน
사이는 싫어
ซา อี นึน นัน ชิล รอ
ฉันไม่ชอบเลย
No thanks baby
ไม่ล่ะ ขอบคุณนะ ที่รัก

영원히 함께라고
ยอง วอน นี ฮัม เก รา โก
ตอนนั้น ฉันเชื่อว่าเรา
믿었던 한때도 Oh
มี ดอท ดอน ฮัน แต โด Oh
จะมีกันตลอดไป
저기 바람결에 날려
ชอ กี พา รัม กยอ เร นัล รยอ
ให้สายลมพัดพาไป
멀리 날려봐
มอล รี รัล รยอ บวา
พัดพาไปให้ไกล
괜찮아 이젠 나도
คแวน ชัน นา อี เจน นา โด
ตอนนี้ ฉันไม่เป็นอะไรหรอก
나만의 길을 찾아 Oh
นา มา เน คี รึล ชา จา Oh
ฉันจะค้นหาทางเดินของตัวเอง
꿈을 따라 갈래
แน กู มึล ตา รา คัล แร
ฉันจะเดินตามความฝันของตัวเอง
I’m OK OK
ฉันไม่เป็นไร ฉันไม่เป็นไร

시간이 흘러가면
ชี กา นี ฮึล รอ กา มยอน
เมื่อเวลาผ่านพ้นไป
가끔 떠올려도 Oh
นอล คา กึม ตอ อล รยอ โด Oh
แม้ฉันจะคิดถึงเธออยู่บ้าง
웃음 섞인 미소를 짓고
อุท ซึม ซอ กิน มี โซ รึล ชิด โก
ฉันจะยิ้มแล้วก็หัวเราะออกมา
태연하겠지
แท ยอน นา เกท จี
จะสงบจิตสงบใจ
아픔도 눈물도
อา พึม โด นุน มุล โด
ตอนนี้ ความเจ็บปวดและน้ำตา
이젠 끝났어 Oh
อี เจน ทา กึท นัท ซอ Oh
ได้จบลงแล้ว
없이 오늘부터
นอ ออบ ชี นัน โอ นึล บู ทอ
ฉันจะเริ่มต้นวันใหม่นี้โดยไม่มีเธอ
없이도 OK
นอ ออบ ชี โด นัน OK
โดยไม่มีเธอ ฉันไม่เป็นไร

Right Alright Alright
ได้ ไม่เป็นอะไร ไม่เป็นอะไร
Right Alright Alright
ได้ ไม่เป็นอะไร ไม่เป็นอะไร
Right Alright Alright
ได้ ไม่เป็นอะไร ไม่เป็นอะไร
Oh

Right Alright Alright
ได้ ไม่เป็นอะไร ไม่เป็นอะไร
Right Alright Alright
ได้ ไม่เป็นอะไร ไม่เป็นอะไร
Right Alright Alright
ได้ ไม่เป็นอะไร ไม่เป็นอะไร
I’m OK
ฉันไม่เป็นไร

Credit: klyrics, KIE-INF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น