วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

[Thai Translation] Taeyeon – Love in Color (수채화) เนื้อไทย แปลไทย

Taeyeon – My Voice 1st Album


Taeyeon – Love in Color (수채화)
เนื้อไทย แปลไทย

마치 투명한 색깔로
มา ชี ทู มยอง ฮัน แซก กัล โร
เหมือนดังสีสันชัดเจน
촉촉이 스며와
ชก โช กี ซือ มยอ วา
เธอแทรกซึมเข้ามาในหัวใจของฉัน
서로에게 물들던 시간들
ซอ โร เอ เก มุล ดึล ดอน ชี กัน ดึล
ช่วงเวลาแต้มแต่งด้วยสีสันเพื่อกันและกัน
채워지던 사랑
แช วอ จี ดอน ซา รัง บิด
เติมเต็มด้วยแสงแห่งรัก

맘속 선명했던 사랑이 Oh
แน มัม ซก ซอน มยอง แฮท ดอน ซา รา งี Oh
ความรักชัดเจนอยู่ในหัวใจของฉัน
희미해지는 Color
ฮึย มี แฮ จี นึน Color
สีจางลงไป
홀로 어둠 속을 걸어
นา ฮล โร อี ออ ดุม โซ กึล คอ รอ
ฉันเดินลำพังไปในความมืดมิด
그토록 선명했던
คือ โท รก ซอน มยอง แฮท ดอน
ความทรงจำชัดเจนของเรา
우리 추억들은 이제
อู รี ชู ออก ดือ รึน อี เจ
ตอนนี้กลับเลือนลางไป
희미한 흑백처럼
ฮึย มี ฮัน ฮึน แบก ชอ รอม
เป็นสีขาวดำ
Now we’re faded
เราเริ่มหายไป
Now we’re faded
เลือนลางไป

모습 아득해져
นี โม ซึบ อา ดึก แค จยอ กา
ภาพเธอเริ่มพร่ามัว
깨지 못한 꿈처럼
แก จี มด ทัน กุม ชอ รอม
เหมือนดังความฝันที่ฉันยังไม่ตื่นขึ้นมา
맘속에 아련하게 남아
แน มัม โซ เก อา รยอน ฮา เก นา มา
ยังเลือนลางอยู่ในหัวใจของฉัน
다시 네가 그리워
ทา ชี นี กา คือ รี วอ
ฉันคิดถึงเธออีกแล้ว

폭의 풍경 같던 사랑이 Oh
ฮัน โพ เก พุง กยอง กัท ดอน ซา รา งี Oh
ความรักที่เหมือนดังภาพทิวทัศน์

희미해지는 Color
ฮึย มี แฮ จี นึน Color
สีจางลงไป
홀로 어둠 속을 걸어
นา ฮล โร อี ออ ดุม โซ กึล คอ รอ
ฉันเดินลำพังไปในความมืดมิด
그토록 선명했던
คือ โท รก ซอน มยอง แฮท ดอน
ความทรงจำชัดเจนของเรา
우리 추억들은 이제
อู รี ชู ออก ดือ รึน อี เจ
ตอนนี้กลับเลือนลางไป
희미한 흑백처럼
ฮึย มี ฮัน ฮึน แบก ชอ รอม
เป็นสีขาวดำ

속에 눈부시게
แน มัม โซ เก นุน บู ชี เก
ส่องประกายอยู่ในหัวใจของฉัน
물들었던 Me and You
มุล ดือ รอท ดอน Me and You
แต่งแต้มสีสัน ฉันและเธอ
눈물에 번진 Color
นุน มู เร พอน จิน Color
สีปะปนไปกับน้ำตา
슬픔에 젖은 퍼져
ซึล พือ เม ชอ จึน ทึด พอ จยอ
กระจายตัวไปเหมือนเปียกชื้นน้ำตา

희미해지는 Color
ฮึย มี แฮ จี นึน Color
สีจางลงไป
홀로 어둠 속을 걸어
นา ฮล โร อี ออ ดุม โซ กึล คอ รอ
ฉันเดินลำพังไปในความมืดมิด
그토록 선명했던
คือ โท รก ซอน มยอง แฮท ดอน
ความทรงจำชัดเจนของเรา
우리 추억들은 이제
อู รี ชู ออก ดือ รึน อี เจ
ตอนนี้กลับเลือนลางไป
희미한 흑백처럼
ฮึย มี ฮัน ฮึน แบก ชอ รอม
เป็นสีขาวดำ

Now we’re faded Oh Oh Oh Oh Oh
เราเริ่มหายไป
Now we’re faded Oh Oh Oh Oh Oh
เลือนลางไป
Now we’re faded Oh Oh Oh Oh Oh
เลือนลางไป
희미해지는 Color
ฮึย มี แฮ จี นึน Color
สีจางลงไป

Credit: klyrics, KIE-INF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น