วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

[Thai Translation] Taeyeon – Feel So Fine (날개) เนื้อไทย แปลไทย

Taeyeon – My Voice 1st Album


Taeyeon – Feel So Fine (날개)
เนื้อไทย แปลไทย

어둠 속에 파고든
ออ ดุม โซ เก พา โก ดึน
ถูกฝังอยู่ในความมืดมิด
안에 가두던
แน อา เน นัล คา ดู ดอน
ตกอยู่ในหลุมพรางของตัวเอง
시간은 이미 지나고
ชี กา นึน อี มี ชี นา โก
เวลาผ่านพ้นไปแล้ว
It fades away
เรื่องราวค่อย ๆจางหายไป

하염없이 떠돌다
ฮา ยอ มอบ ชี ตอ ดล ดา
หลังจากเดินร่อนเร่ไปไร้จุดจบ
낯선 벽에 부딪혀 버린
นัด ซอน พยอ เก พู ดิด ชยอ พอ ริน
ฉันก็เดินชนเข้ากับกำแพงไม่คุ้นตา
Oh 이제 어디로
Oh อี เจ นัน ออ ดี โร
โอ้ ตอนนี้ฉันอยู่ที่ใดกัน
Please hold my hand
ได้โปรดจับมือฉันเอาไว้

하나둘씩 열어
ฮา นา ดุล ชิก ยอ รอ
เปิดเผยทีละนิด
감춰왔던 나를 깨워
คัม ชวอ วัท ดอน นา รึล แก วอ
ปลุกฉันคนที่ซ่อนตัวตนเอาไว้ให้ตื่นขึ้นมา
잊으려 했던 결국엔
อี จือ รยอ แฮท ดอน คยอล กู เกน
ท้ายที่สุด ถึงฉันพยายามจะลืม
잊을 없었던 꿈들
นึล อี จึล ซู ออบ ซอท ดอน กุม ดึล
แต่ก็ไม่อาจลืมเลือนความฝันเหล่านั้นไป

번도 제대로
ฮัน พอน โด เช แด โร
ไม่เลยแม้เพียงครั้ง
날지 못한 날개
นัล จี มด ทัน แน ทู นัล เก
ปีกทั้งสองข้างของฉันโบยบินไปไม่ได้
새롭게 펼쳐봐
แซ รบ เก พยอล ชยอ บวา
ลองหาทางบินใหม่
날아봐 이제
โต นา รา บวา อี เจ
ลองโบยบินไปอีกครั้ง ในตอนนี้

그려만 왔던 지금 모습
คือ รยอ มัน วัท ดอน ชี กึม แน โม ซึม
ตัวตนตอนนี้ที่ฉันเคยทำได้เพียงฝันถึง
아직 믿기지 않아
อา จิก นัน มิด กี จี อัน นา
ยังไม่อยากจะเชื่อเลย
쏟아지는 햇살 스치는 바람
โซ ดา จี นึน แฮท ซัล ซือ ชี นึน พา รัม
แสงแดดสาดส่องลงมา สายลมพัดเฉียดกาย
Just realize I feel so fine
แล้วฉันก็ได้เข้าใจ ว่าความรู้สึกนี้ช่างดีเหลือเกิน

Oh oh 나의 날개
Oh oh นา เย นัล แก วี
บนปีกของฉัน
Oh oh 찬란히 새긴
Oh oh ชัน รัน ฮี แซ กิน
สลักเอาไว้อย่างงดงาม
I know you know
ฉันรู้ เธอรู้
매일 꿈꾸던 World
แม อิล กุม กู ดอน World
ฝันถึงโลกใบนี้ทุกวัน
I feel so fine
ฉันรู้สึกดี

Oh oh 하늘 끝까지
Oh oh ฮา นึล กึท กา จี
สุดปลายขอบฟ้า
Oh oh 가득 펼쳐진
Oh oh คา ดึก พยอล ชยอ จิน
กางปีกสุดความกว้าง
I know you know
ฉันรู้ เธอรู้
환히 빛나는 World
ฮวัน ฮี พิด นา นึน World
โลกอันสดใสเป็นประกาย
I feel so fine
ฉันรู้สึกดี

말없이 앉아 방황했던
มา รอบ ชี อัน จา พัง ฮวัง แฮท ดอน
ฉันนั่งอยู่ ไร้คำพูดใด
길에서 마주했던 밤도
คี เร ซอ มา จู แฮท ดอน พัม โด
ค่ำคืนเข้ามาทักทายบนถนนที่ฉันเดินร่อนเร่ไป
전부 괜찮아 이젠 모두
ชอน บู คแวน ชัน นา อี เจน โม ดู ทา
ตอนนี้ ทุกสิ่งล้วนดีทั้งนั้น
I don’t care
ฉันไม่สนอะไรแล้ว
혼자라는 편안함
ฮน จา รา นึน พยอ นัน ฮัม ซก
ภายใต้ความสบายใจที่ได้อยู่คนเดียว
피어오른 외로움도
พี ออ โอ รึน เว โร อุม โด
แม้จะเป็นตอนที่ความเหงาพุ่งสูงขึ้น
이제는
อี เจ นึน ทา
คือทั้งหมดในตอนนี้
I can let it go baby
ฉันปล่อยวางทุกอย่างได้แล้ว ที่รัก

지구 반대편 어딘가
ชี กู พัน แด พยอน ออ ดิน กา
สักที่บนอีกมุมหนึ่งของโลกใบนี้
내게 외쳐온 메아리 Oh
แน เก เว ชยอ อน เม อา รี Oh
เสียงสะท้อนที่ดังมาทางฉัน
눈앞에 펼쳐질
นี นุน อา เพ พยอล ชยอ จิล ชอ พยอก
กำแพงนั้นสลายตัวลงอยู่ตรงหน้า
너머의 세상을 찾아
นอ มอ อึย เซ ซา งึล ชา จา
ปีนข้ามไปหาโลกอีกใบ ณ อีกฟากฝั่ง

둘러싼 현실 그보다
ทุล รอ ซัน ฮยอน ชิล คือ โบ ดา
ยิ่งกว่าความเป็นจริงใดรอบกาย
먼저 넘어설 나란 Oh
มอน จอ นอ มอ ซอล นา รัน พยอก Oh
ตัวฉันเอง กำแพงที่ต้องปีนผ่านไปให้ได้เป็นลำดับแรก
계속해서 지켜가
คเย ซก แฮ ซอ ชี คยอ กา
ฉันจะไปต่อไป
자신이 있다 믿어
แน ชา ชี นี ฮัล ซู อิท ดา มี ดอ
ฉันเชื่อในตัวเองว่าต้องทำได้

그려만 왔던 지금 모습
คือ รยอ มัน วัท ดอน ชี กึม แน โม ซึม
ตัวตนตอนนี้ที่ฉันเคยทำได้เพียงฝันถึง
아직 믿기지 않아
อา จิก นัน มิด กี จี อัน นา
ยังไม่อยากจะเชื่อเลย
쏟아지는 햇살 스치는 바람
โซ ดา จี นึน แฮท ซัล ซือ ชี นึน พา รัม
แสงแดดสาดส่องลงมา สายลมพัดเฉียดกาย
Just realize I feel so fine
แล้วฉันก็ได้เข้าใจ ว่าความรู้สึกนี้ช่างดีเหลือเกิน

Oh oh 나의 날개
Oh oh นา เย นัล แก วี
บนปีกของฉัน
Oh oh 찬란히 새긴
Oh oh ชัน รัน ฮี แซ กิน
สลักเอาไว้อย่างงดงาม
I know you know
ฉันรู้ เธอรู้
매일 꿈꾸던 World
แม อิล กุม กู ดอน World
ฝันถึงโลกใบนี้ทุกวัน
I feel so fine
ฉันรู้สึกดี

Oh oh 하늘 끝까지
Oh oh ฮา นึล กึท กา จี
สุดปลายขอบฟ้า
Oh oh 가득 펼쳐진
Oh oh คา ดึก พยอล ชยอ จิน
กางปีกสุดความกว้าง
I know you know
ฉันรู้ เธอรู้
환히 빛나는 World
ฮวัน ฮี พิด นา นึน World
โลกอันสดใสเป็นประกาย
I feel so fine
ฉันรู้สึกดี

Oh yeah I feel so fine
ฉันรู้สึกดี
Oh yeah I feel so fine
ฉันรู้สึกดี
Oh yeah Ooh oh yeah
ฉันรู้สึกดี
Oh yeah Oh

안의 나를 넘어선 순간
แน อา เน นา รึล นอ มอ ซอน ซุน กัน
วินาทีที่เอาชนะตัวเองได้
새로운 세상이 보여
แซ โร อุน เซ ซา งี โพ ยอ
ฉันก็ได้เห็นโลกใบใหม่
쏟아지는 햇살 스치는 바람
โซ ดา จี นึน แฮท ซัล ซือ ชี นึน พา รัม
แสงแดดสาดส่องลงมา สายลมพัดเฉียดกาย
Just realize I feel so fine
แล้วฉันก็ได้เข้าใจ ว่าความรู้สึกนี้ช่างดีเหลือเกิน

Oh oh 나의 날개
Oh oh นา เย นัล แก วี
บนปีกของฉัน
Oh oh 찬란히 새긴
Oh oh ชัน รัน ฮี แซ กิน
สลักเอาไว้อย่างงดงาม
I know you know
ฉันรู้ เธอรู้
매일 꿈꾸던 World
แม อิล กุม กู ดอน World
ฝันถึงโลกใบนี้ทุกวัน
I feel so fine
ฉันรู้สึกดี

Oh oh 하늘 끝까지
Oh oh ฮา นึล กึท กา จี
สุดปลายขอบฟ้า
Oh oh 가득 펼쳐진
Oh oh คา ดึก พยอล ชยอ จิน
กางปีกสุดความกว้าง
I know you know
ฉันรู้ เธอรู้
환히 빛나는 World
ฮวัน ฮี พิด นา นึน World
โลกอันสดใสเป็นประกาย
I feel so fine
ฉันรู้สึกดี

Credit: klyrics, KIE-INF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น