วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

[Thai Translation] First Love - EXO เนื้อไทย แปลไทย


EXO - The 2nd ALBUM 'EXODUS''


Track List
5. Exodus
8. Hurt

First Love – EXO
เนื้อไทย แปลไทยoh- oh- ohohohoh- ohohohoh-
ohohohoh- oh yeah

걸음 걸음 따라 걸어
ฮัน คอ รึม ฮัน คอ รึม นอล ตา รา คอ รอ
ผมเดินพร้อมคุณไปทีละก้าว
몰래 몰래 발을 맞추며
นอ มล แร นอ มล แร พา รึล มัด ชู มยอ
เดินซ้ำบนรอยเท้าของคุณโดยที่คุณไม่รู้
옷자락에 스친 너의 향기 이리
อด จา รา เก ซือ ชิน นอ เย ฮยัง กี แว อี รี
โอ้ กลิ่นหอมของคุณชัดเจนเหลือเกิน
떨려오는 건지 너무나 달콤하지
ตอล รยอ โอ นึน คอน จี นอ มู นา ทัล คม ฮา จี
แค่ได้เดินผ่านก็รู้สึกหอมหวานอะไรอย่างนี้

조그만 조그만 예쁜 끝이
โช คือ มัน โช คือ มัน เย ปึน ซน กึท ชี
นิ้วเล็กเรียวสวยของคุณ
닿을듯이 닿을듯이 맘을 간질여
ทา ฮึล ดือ ชี ทา ฮึล ดือ ชี โต มา มึล คัน จี รยอ
ทำหัวใจผมสั่นไหวอีกแล้ว
어느새 쥐어진 여린 온기 오롯이
ออ นือ แซ ชวี ออ จิน ยอ ริน อน กี โอ โร ชี
สัมผัสความอบอุ่นแสนนุ่มนวล ความบริสุทธิ์ของเรา
나에게만 전해진 우리의 순수한 사랑 이야기
นา เอ เก มัน ชอน แน จิน อู รี เย ซุน ซู ฮัน ซา รัง อี ยา กี
เรื่องราวความรักที่มีความหมายต่อผมเพียงคนเดียว

나의 마음이 (하얗게) 뺨이 (빨갛게)
นา เย มา อือ มี (ฮา ยัด เก) แน ทู ปยา มี (ปัล กัด เค)
หัวใจของผม (เปลี่ยนเป็นสีขาว) แก้มทั้งสองข้างของผม (เปลี่ยนเป็นสีแดง)
마주친 눈이 (까맣게) 하늘이 (노랗게)
มา จู ชิน นู นี (คา มัด เก) แน ฮา นือ รี (โน รัด เก)
ดวงตาทั้งสองข้างของผม (เปลี่ยนเป็นสีดำ) ท้องฟ้าทั้งใบของผม (กลายเป็นสีเหลือง)
물들어가지 구름위를 넘실거릴듯 날아오를 기분 싱그러운 두근거림
มุล ดือ รอ กา จี คู รึม วี รึล นอม ชิล กอ ริล ดึด นา รา โอ รึล คี บุน ชิง คือ รอ อุน ทู กึน คอ ริม
สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนสี รู้สึกเหมือนความรักแสนสดชื่น โบยบินอยู่เหนือกลุ่มเมฆ

내게 다가와 (다가와 ) ( 송이 송이 예쁜 장미)
แน เก ทา กา วา (ทา กา วา พิน) พิน (ฮัน โซ งี ฮัน โซ งี เย ปึน ชัง มี)
มาหาผมสิ (มาและผลิบาน) ผลิบาน (กลายเป็นกุหลาบแสนสวยหนึ่งดอก)
너는 나만의 (나만의 ) ( 맘을 맘을 비추는 )
นอ นึน นา มา เน (นา มา เน พิด) พิด (แน มา มึล แน มา มึล พี ชู นึน พิด)
คุณคือคนเดียว (แสงเดียวของผม) แสงสว่าง (ส่องแสงให้หัวใจของผม)
아무도 모를 비밀 (모를 비밀 둘만의 간직하고 싶은 비밀)
อา มู โด โม รึล พี มิล (โม รึล พี มึล ทุล มา เน คัน จิก ฮา โก ชี พึน พี มึล)
ความลับที่จะไม่มีวันมีใครรู้ (ความลับระหว่างเราสองคน)
가장 눈부신 그림 (나에겐 너무 아름다운 그림 Love)
คา จัง นุน บู ชิน คือ ริม (นา เอ เกิน นอ มู อา รึม ดา อุน คือ ริม Love)
คุณคือจิตรกรรมที่ส่องประกายที่สุด (จิตรกรรมของผม จิตกรรมแสนงดงาม)

매일 매일 연습해왔던
แม อิล พัม แม อิล บัม ยอน ซึบ แฮ วัท ดอน
ผมซ้อมคำพูดที่จะพูดกับคุณอยู่ทุกคืน
달콤한 달콤한 모든 언어도
ทัล คม มัน ทัล คม มัน โม ดึน ออ นอ โด
อ่อนหวาน อ่อนหวานในทุก ๆคำพูด
바라보며 환히 웃어오는 미소에
นัล พา รา โบ มยอ ฮวัน นี อู ซอ โอ นึน มี โซ เอ
แต่ เพราะรอยยิ้มของคุณ
기억에도 없이 녹아내려 버리지만
คี ออ เก โด ออบ ชี โต โน กา แน รยอ พอ รี จี มัน
ไร้คำพูดใดในความทรงจำของผม คำเหล่านั้นค่อย ๆจางหายไป

소년과 소녀의 조금은 서툰
โซ นยอน กวา โซ นยอ เย โช กือ มึน ซอ ทุน
ความรักซื่อตรงของหญิงสาวแสนบริสุทธิ์
사랑 앞에 무엇도 필요치않아
ซา รัง อา เพ มู ออด โด พี รโย ชี อัน นา
เมื่อมีความรักอยู่ตรงหน้า ก็ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น
투명한 눈으로 내게 속삭였지
ทู มยอง งัน นู นือ โร แน เก ซก ซา กยอท จี
คุณกระซิบข้างหูพร้อมดวงตาไร้เดียงสา
눈동자에 비춘 마냥 웃고만 있는걸
คือ นุน ดง จา เอ พี ชุน นัน โต มา นยัง อุด โก มัน อิท นึน กอล
ภาพสะท้อนของผมในดวงตาคู่นั้นคือรอยยิ้ม

나의 마음이 (하얗게) 뺨이 (빨갛게)
นา เย มา อือ มี (ฮา ยัด เก) แน ทู ปยา มี (ปัล กัด เก)
หัวใจของผม (เปลี่ยนเป็นสีขาว) แก้มทั้งสองข้างของผม (เปลี่ยนเป็นสีแดง)
마주친 눈이 (까맣게) 하늘이 (노랗게)
มา จู ชิน นู นี (คา มัด เก) แน ฮา นือ รี (โน รัด เก)
ดวงตาทั้งสองข้างของผม (เปลี่ยนเป็นสีดำ) ท้องฟ้าทั้งใบของผม (กลายเป็นสีเหลือง)
물들어가지 모든게 달라보여 매일 속을 헤매고 있을까
มู ดือ รอ กา จี โม ดึน เก ทัล รา โบ ยอ นัน แว แม อิล กุม โซ กึล เฮ แม โก อิท ซึล กา
สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนสี รู้สึกเหมือนความรักแสนสดชื่น โบยบินอยู่เหนือกลุ่มเมฆ

내게 다가와 (다가와 ) ( 송이 송이 예쁜 장미)
แน เก ทา กา วา (ทา กา วา พิน) พิน (ฮัน โซ งี ฮัน โซ งี เย ปึน ชัง มี)
มาหาผมสิ (มาและผลิบาน) ผลิบาน (กลายเป็นกุหลาบแสนสวยหนึ่งดอก)
너는 나만의 (나만의 ) ( 맘을 맘을 비추는 )
นอ นึน นา มา เน (นา มา เน พิด) พิด (แน มา มึล แน มา มึล พี ชู นึน พิด)
คุณคือคนเดียว (แสงเดียวของผม) แสงสว่าง (ส่องแสงให้หัวใจของผม)
아무도 모를 비밀 (모를 비밀 둘만의 간직하고 싶은 비밀)
อา มู โด โม รึล พี มิล (โม รึล พี มึล ทุล มา เน คัน จิก ฮา โก ชี พึน พี มึล)
ความลับที่จะไม่มีวันมีใครรู้ (ความลับระหว่างเราสองคน)
가장 눈부신 그림 (나에겐 너무 아름다운 그림 Love)
คา จัง นุน บู ชิน คือ ริม (นา เอ เกิน นอ มู อา รึม ดา อุน คือ ริม Love)
คุณคือจิตรกรรมที่ส่องประกายที่สุด (จิตรกรรมของผม จิตกรรมแสนงดงาม)

yo 누구나 한번쯤은 꾸게된다는
yo นู กู นา ฮัน บอน จือ มึน กู เก ดเวน ดา นึน อี กุม
อย่างน้อยทุกคนก็ต้องฝันแบบนี้สักครั้ง
이름도 설레는 첫사랑이라는
อี รึม โด ซอล เร นึน ชอด ซา รา งี รา นึน อี กุม
ถึงชื่อของมันจะทำใครหัวใจเต้นรัว ยังไงมันก็คือ 'รักครั้งแรก'
점점 깊이 빠져 처음 세상을 아이처럼
นัน ชอม จอม คี กี ปา จยอ ชอ อึม เซ ซา งึล พน อา อี ชอ รอม
หลุมรักครั้งแรกของผม ลึกลงและลึกลงเรื่อย ๆ เหมือนเด็กน้อยที่เพิ่งเคยพบเจอโลกใบนี้
미처 몰랐어 너란 신비 알고싶어 하나 둘씩
มี ชอ มล รัท ซอ นอ รัน ชิน บี อัล โก ชี พอ ฮา นา ทุล ชิก
ไม่งั้นผมก็คงไม่รู้จัก ผมอยากรู้จักสิ่งลึกลึบซับซ้อนที่เรียกว่าคุณ

사랑이 뭔지 알려줘 너만이 가르쳐줄 있는걸
ซา รา งี มวอน จี อัล รยอ จวอ นอ มา นี คา รือ ชยอ จุล ซู อิท นึน กอล
สอนผมอีกสักครั้งทีว่ารักคืออะไร ทีละนิดนะครับ คุณคนเดียวเท่านั้นที่สอนผมได้ว่ารักคืออะไร
하얀 종이에 조금씩 그려 나만 볼수 있게 몰래 보여줘
ฮา ยัน โช งี เอ โช กึม ชิก คือ รยอ นา มัน พล ซู อิท เก มล แร โพ ยอ จวอ
วาดใส่กระดาษสีขาวใบนี้สักหน่อย แอบวาดหน่อยนะครับ จะได้มีผมคนเดียวที่ได้เห็น
그렇게 매일 crazy 너와 함께하겠지 꿈을 꾸지 baby
คือ รอค เก แม อิล crazy นอ วา ฮัม เก ฮา เกท จี กู มึล กู จี baby
ผ่านคืนวันแสนบ้าบอ ผมจะอยู่กับคุณนะ ผมฝันถึงคุณ ที่รัก
Love Love Love you baby baby boo
รัก รักคุณ ที่รักครับ ที่รักของผม

소리도 없이 스며들어와 조심스레 점점 번져와
โซ รี โด ออบ ชี ซือ มยอ ดือ รอ วา โช ชิม ซือ เร นอน ชอม จอม พอน จยอ วา
คุณแทรกซึมเข้ามาโดยไร้เสียง คุณค่อย ๆเลือนรางขึ้นเรื่อย ๆ
너로 인해 알게 모든게 아름다워
นอ โร อิน แน อัล เก ทเวน โม ดึน เก อา รึม ดา วอ
ผมเรียนรู้ทุกอย่างเพราะคุณ สวยเหลือเกิน
영원히 속에서 잠들고싶어
ยอง วอน นี อี กุม โซ เก ซอ นา ชัม ดึล โก ชี พอ
ผมอยากนอนหลับในความฝันนี้ตลอดไป

나의 마음이 (하얗게) 뺨이 (빨갛게)
นา เย มา อือ มี (ฮา ยัด เกด แน ทู ปยา มี (ปัล กัด เก)
หัวใจของผม (เปลี่ยนเป็นสีขาว) แก้มทั้งสองข้างของผม (เปลี่ยนเป็นสีแดง)
마주친 눈이 (까맣게) 하늘이 (노랗게)
มา จู ชิน นู นี (คา มัด เก) แน ฮา นือ รี (โน รัด เก)
ดวงตาทั้งสองข้างของผม (เปลี่ยนเป็นสีดำ) ท้องฟ้าทั้งใบของผม (กลายเป็นสีเหลือง)
물들어가지 오늘로 너란 세상 발을 들인 그날 다시 태어나
มุล ดือ รอ กา จี โอ นึล โร นอ รัน เซ ซัง ซก พา รึล ทือ ริน คือ นัล นัน ทา ชี แท ออ นา
เปลี่ยนสี จากวันนี้ ผมก้าวเข้าสู่โลกของคุณแล้ว ผมเกิดใหม่อีกครั้ง

내게 다가와 (다가와 ) ( 송이 송이 예쁜 장미)
แน เก ทา กา วา (ทา กา วา พิน) พิน (ฮัน โซ งี ฮัน โซ งี เย ปึน ชัง มี)
มาหาผมสิ (มาและผลิบาน) ผลิบาน (กลายเป็นกุหลาบแสนสวยหนึ่งดอก)
너는 나만의 (나만의 ) ( 맘을 맘을 비추는 )
นอ นึน นา มา เน (นา มา เน พิด) พิด (แน มา มึล แน มา มึล พี ชู นึน พิด)
คุณคือคนเดียว (แสงเดียวของผม) แสงสว่าง (ส่องแสงให้หัวใจของผม)
아무도 모를 비밀 (모를 비밀 둘만의 간직하고 싶은 비밀)
อา มู โด โม รึล พี มิล (โม รึล พี มึล ทุล มา เน คัน จิก ฮา โก ชี พึน พี มึล)
ความลับที่จะไม่มีวันมีใครรู้ (ความลับระหว่างเราสองคน)
가장 눈부신 그림 (나에겐 너무 아름다운 그림)
คา จัง นุน บู ชิน คือ ริม (นา เอ เกิน นอ มู อา รึม ดา อุน คือ ริม)
คุณคือจิตรกรรมที่ส่องประกายที่สุด (จิตรกรรมของผม จิตกรรมแสนงดงาม)

Credit: music.daum.net/popgasa, ilyricsbuzz.com/kpoprival

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น