วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

[Thai Translation] Call Me Baby – EXO เนื้อไทย แปลไทย


EXO - The 2nd ALBUM 'EXODUS''


Track List
5. Exodus
8. Hurt

Talk: ครบค่ะ EXO 'EXODUS' แปลผิดพลาดตรงไหนขออภัยมา ณ ที่นี้ 
ส่วนตัวชอบเพลง What If... กับ Call Me Baby มากกก 
El Dorado ก็ความหมายดี แปลไปนี่ขนลุกเลอะะ (แอร์เย็น)(แป้กไปสิ)... จริง ๆงานดีทุกเพลงแหละ :D
เออ บล็อคนี้คอมเม้นท์ได้นะคะ 555 ร้างมาก แต่ยอดวิวขึ้น *รู้สึกเหงา* 55555

CALL ME BABY – EXO
เนื้อไทย แปลไทย거리는 완전 난리야
อี คอ รี นึน วัน จอน นัน รี ยา
ถนนเส้นนี้ดูวุ่นวายสิ้นดี
사람들 사이는 남이야
ซา รัม ดึล ซา อี นึน นา มี ยา
คนแปลกหน้าปะปนเข้ามา
함께하는 순간이
ฮัม เก ฮา นึน แม ซุน กา นี
ทุกช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกัน
Like boom, boom, boom, boom, boom
เหมือนเสียงดัง ตูม ตูม ตูม
What up
ว่าไง

Hey Girl 영원 같던 찰나
Hey Girl ยอง วอน กัท ดอน ชัล นา
เฮ้ที่รัก ช่วงเวลาหนึ่งเหมือนดังตลอดกาล
(운명 같은 순간)
(อุน มยอง กัท ทึน ซุน กัน)
(ช่วงเวลาที่เหมือนดังโชคชะตา)
나를 순간 뚫고가
นา รึล ฮัน ซุน กัน ตุล โก กา
เมื่อคุณพุ่งเข้ามาหาในแค่พริบตาเดียว
(번개처럼 세계를)
(พอน แก ชอ รอม อี เซ กเย รึล)
(เหมือนสายฟ้าฟาดบนโลกใบนี้)
이름 불러주며 나에게로 다가와
นอน แน อี รึม พุล รอ จู มยอ นา เอ เก โร ทา กา วา
คุณเรียกชื่อผมแล้วเข้ามาหา

놀라워 섬광처럼 가득
นล รา วอ ซอม กวัง ชอ รอม คา ดึก ชา
คุณเป็นเหมือนดังแสงไฟน่าอัศจรรย์ใจที่เติมเต็มผม
너를 마주한 순간 oh my
นอ รึล มา จู ฮัน ซุน กัน oh my
ช่วงเวลาที่คุณอยู่ตรงหน้าผม โอ้ พระเจ้า
편하게 여기 앉아 이제 얘기를 들어봐
พยอน ฮา เก ยอ กี อัน จา อี เจ แน แย กี รึล ทือ รอ บวา
นั่งอยู่นี่ตามสบายนะครับ ฟังเรื่องที่ผมจะเล่านะ

Oh I don’t care 멀리멀리 돌아간대도
Oh I don’t care นา มอล รี มอล รี โท รา กัน แด โด
โอ้ ผมไม่สนเลย ถึงจะต้องอยู่ห่างไกล
이렇게 너의 곁에 남자가 되어줄 테니
อี รอค เค นอ เย คยอ เท ทัน ฮัน นัม จา กา ทเว ออ จุล เท นี
ผมจะเป็นเพียงชายคนเดียวที่ได้อยู่ข้างกายคุณ

메마른 입술에
เม มา รึน แน อิบ ซู เร นอ
คุณแทรกซึมผ่านริมฝีปากแห้งผากของผม
스며들어와 나를 깨워
ซือ มยอ ดือ รอ วา นา รึล แก วอ
ปลุกผมให้ตื่น
The time’s wasting girl
เสียเวลามากแล้วนะ ที่รัก
So don’t wait, don’t wait too long
เพราะงั้น อย่ารอช้า จะรอช้าอยู่ทำไมกันครับ

빛나는 것들은 많아,
พิด นา นึน คอด ดือ รึน มัน นา,
ผู้คนมากมายส่องประกาย
안에 진짜를 봐봐
คือ อา เน ชิน จา รึล พวา บวา
แต่มาดูกันว่าใครน่ะตัวจริง
Call me baby, Call me baby,
เรียกชื่อผมสิ ที่รัก เรียกชื่อผม
Call me baby, Call me baby
เรียกชื่อผมสิ ที่รัก เรียกชื่อผม
(You know my name girl)
(คุณรู้ชื่อผมอยู่แล้ว ที่รัก)
향해 커져간 마음아,
นอล ฮยัง แฮ คอ จยอ กัน มา อือ มา
หัวใจของผมพองโตเพื่อคุณ
말곤 문을 닫아
นอ มัล กน คือ มู นึล ทา ดา
ประตูหัวใจของผมเองก็เปิดให้คุณคนเดียว
(You know I’m here girl)
(ผมอยู่นี่แล้วไง ที่รัก)
Call me baby, Call me baby,
เรียกชื่อผมสิ ที่รัก เรียกชื่อผม
Call me baby, Call me baby
เรียกชื่อผมสิ ที่รัก เรียกชื่อผม
번이라도 Call me girl
มยอด พอ นี รา โด Call me girl
จะกี่รอบก็เถอะ เรียกชื่อผมสิ ที่รัก

나를 나로 존재하게
นา รึล นา โร ชน แจ ฮา เก แฮ
คุณทำให้ผมมีตัวตน
세상은 오직 you’re the one,
แน เซ ซา งึน โอ จิก you’re the one,
บนโลกของผมมีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้น
You’re the one
คุณคือคนเดียว
Girl you’re the one I want
ที่รัก คุณคือคนเดียวที่ผมต้องการ

빛나는 것들은 많아,
พิด นา นึน คอด ดือ รึน มัน นา,
ผู้คนมากมายส่องประกาย
안에 진짜를 봐봐
คือ อา เน ชิน จา รึล พวา บวา
แต่มาดูกันว่าใครน่ะตัวจริง
(You know my name girl)
(คุณรู้ชื่อผมอยู่แล้ว ที่รัก)
Call me baby, Call me baby,
เรียกชื่อผมสิ ที่รัก เรียกชื่อผม
Call me baby, Call me baby
เรียกชื่อผมสิ ที่รัก เรียกชื่อผม
번이라도 Call me girl
มยอด พอ นี รา โด Call me girl
จะกี่รอบก็เถอะ เรียกชื่อผมสิ ที่รัก

Baby girl 욕심들 속에
Baby girl ยก ชิม ดึล โซ เก นัล ซอน
ที่รัก แม้จะอยู่ท่ามกลางความโลภกระหายทั้งหลาย
어떤 말도 넘어설
คือ ออ ตอน มัล โด นอ มอ ซอล
และคำพูดมากมายทั้งหมดนั่น
그런 믿음을 보여준
คือ รอน มี ดือ มึล โพ ยอ จุน นอ
คุณก็เชื่อในตัวผมเสมอมา

모두 변해 떠나간대도
โม ดู พยอน แฮ นัล ตอ นา กัน แด โด
ถึงใครจะเปลี่ยนไปและทิ้งผมเอาไว้
너는 나만의 lady
นอ นึน นา มา เน lady
คุณคือผู้หญิงของผม
손을 잡아주는 그거면
แน โซ นึล ชา บา จู นึน คือ กอ มยอน ทแว
แค่คุณจับมือผมไว้ นั่นเป็นสิ่งเดียวที่ผมต้องการ

빛나는 것들은 많아,
พิด นา นึน คอด ดือ รึน มัน นา,
ผู้คนมากมายส่องประกาย
안에 진짜를 봐봐
คือ อา เน ชิน จา รึล พวา บวา
แต่มาดูกันว่าใครน่ะตัวจริง
Call me baby, Call me baby,
เรียกชื่อผมสิ ที่รัก เรียกชื่อผม
Call me baby, Call me baby
เรียกชื่อผมสิ ที่รัก เรียกชื่อผม
(You know my name girl)
(คุณรู้ชื่อผมอยู่แล้ว ที่รัก)
향해 커져간 마음아,
นอล ฮยัง แฮ คอ จยอ กัน มา อือ มา
หัวใจของผมพองโตเพื่อคุณ
말곤 문을 닫아
นอ มัล กน คือ มู นึล ทา ดา
ประตูหัวใจของผมเองก็เปิดให้คุณคนเดียว
(You know I’m here girl)
(ผมอยู่นี่แล้วไง ที่รัก)
Call me baby, Call me baby,
เรียกชื่อผมสิ ที่รัก เรียกชื่อผม
Call me baby, Call me baby
เรียกชื่อผมสิ ที่รัก เรียกชื่อผม

어둔 미로 속에 갇혔던 Oh
ออ ดุน มี โร โซ เก คัด ฮยอท ดอน Oh นา
ครั้งหนึ่ง ผมตกหลุมพรางอยู่ในเขาวงกตมืดมิด
( 어둠 속에서)
(คือ ออ ดุม โซ เก ซอ)
(ในความมืดมน)
깨워준 목소리 들려와
นัล แก วอ จุน เน มก โซ รี ทึล รยอ วา
แต่เสียงของคุณปลุกให้ผมตื่น
다시 태어나게 Yeah!
นัล ทา ชี แท ออ นา เก แฮ Yeah!
คุณทำให้ผมหายใจอีกครั้ง yeah

E-X-O Listen!
E-X-O ฟังนะ
Say my name (Louder)
เรียกชื่อผมสิ (ดังขึ้นอีก)
혼란스러운 공간
ฮน รัน ซือ รอ อุน คง กัน ซก นัล
ถ้าคุณมาเป็นแสงสว่างให้กับผม
이끌어줄 빛이 되고 놓치지
อี กือ รอ จุล พี ชี ทเว โด นด ชี จี
และช่วยผมออกไป
않아준 너라면 (What up)
อัน นา จุน นอ รา มยอน (What up)
จากที่แสนวุ่นวายนี้ (ว่าไง)
안고 변치 않을게  안고
นอล อัน โก พยอน ชี อัน นึล เก นอล อัน โก
ผมจะกอดคุณเอาไว้ และไม่มีวันเปลี่ยนใจ
나를 떠나버린 사람들과 마주해
นา รึล ตอ นา บอ ริน ซา รัม ดึล กวา มา จู แฮ
ผมจะกอดคุณเอาไว้ และเผชิญหน้ากับใครทุกคนที่ทิ้งผมเอาไว้
Never don’t mind about a thing
จะไม่สนใจอะไร
가슴속 거대한 공백에 더해
แน คา ซึม ซก คือ คอ แด ฮัน คง แบ เก นอล ทอ แฮ
คุณเข้ามาเติมเต็มหัวใจที่ว่างเปล่าของผม

흔들리는 세상 속에서 (Whoo- Babe)
ฮึน ดึล รี นึน เซ ซัง โซ เก ซอ (Whoo- Babe)
บนโลกสั่นไหวใบนี้ (วู้ ที่รัก)
빛이 돼준 오직 사람 바로
พี ชี ทเว จุน โอ จิก ฮัน ซา รัม พา โร นอ
คุณคือคนเดียวที่มาเป็นแสงสว่างให้กับผม
Girl you’re the one I want
ที่รัก คุณคือคนเดียวที่ผมต้องการ
(You’re the one I want)
(คุณคือคนเดียวที่ผมต้องการ)

빛나는 것들은 많아,
พิด นา นึน คอด ดือ รึน มัน นา,
ผู้คนมากมายส่องประกาย
안에 진짜를 봐봐
คือ อา เน ชิน จา รึล พวา บวา
แต่มาดูกันว่าใครน่ะตัวจริง
Call me baby, Call me baby,
เรียกชื่อผมสิ ที่รัก เรียกชื่อผม
Call me baby, Call me baby
เรียกชื่อผมสิ ที่รัก เรียกชื่อผม
(You know my name girl)
(คุณรู้ชื่อผมอยู่แล้ว ที่รัก)
(I’ll be your baby yeah- Ho!)
(ผมจะเป็นที่รักของคุณ-ฮูวว!)
나를 나로 존재하게
นา รึล นา โร ชน แจ ฮา เก แฮ
คุณทำให้ผมอยู่แบบเป็นตัวของตัวเอง
(You know I’m here girl)
(คุณรู้ชื่อผมอยู่แล้ว ที่รัก)
세상은 오직 you’re the one,
แน เซ ซา งึน โอ จิก you’re the one,
บนโลกของผมมีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้น
You’re the one
คุณคือคนเดียว
Girl you’re the one I want
ที่รัก คุณคือคนเดียวที่ผมต้องการ
(You’re the one that I want)
(คุณคือคนเดียวที่ผมต้องการ)

빛나는 것들은 많아,
พิด นา นึน คอด ดือ รึน มัน นา,
ผู้คนมากมายส่องประกาย
안에 진짜를 봐봐
คือ อา เน ชิน จา รึล พวา บวา
แต่มาดูกันว่าใครน่ะตัวจริง
Call me baby, Call me baby,
เรียกชื่อผมสิ ที่รัก เรียกชื่อผม
Call me baby, Call me baby
เรียกชื่อผมสิ ที่รัก เรียกชื่อผม
번이라도 Call me girl
มยอด พอ นี รา โด Call me girl
จะกี่รอบก็เถอะ เรียกชื่อผมสิ ที่รัก


Credit:: popgasa, colorcodedlyrics

Talk: SM still knows how to play as always ;D 

2 ความคิดเห็น: