วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

[Thai Translation] [STATION] TEN – Dream In A Dream (몽중몽, 夢中夢) เนื้อไทย แปลไทย

TEN – Dream In A Dream
(몽중몽, 夢中夢)
เนื้อไทย แปลไทย


I’m staying up
ฉันกำลังตะกายขึ้นไป
I don’t wanna come down
ไม่อยากร่วงหล่นลงมา
from your love
จากความรักของเธอ
We’ll get lost together
เราจะเดินหลงทางไปด้วยกัน
Let me flow
ให้ฉันลื่นไหลไปตามกระแส
Don’t ever let me come down
อย่าปล่อยให้ฉันพลัดตกลงมา
from your love
จากความรักของเธอ
From your love
จากความรักของเธอ
From your love
จากความรักของเธอ

I’m staying up
ฉันกำลังตะกายขึ้นไป
I don’t wanna come down
ไม่อยากร่วงหล่นลงมา
from your love
จากความรักของเธอ
We’ll get lost together
เราจะเดินหลงทางไปด้วยกัน
Let me flow
ให้ฉันลื่นไหลไปตามกระแส
Don’t ever let me come down
อย่าปล่อยให้ฉันพลัดตกลงมา
from your love
จากความรักของเธอ
From your love
จากความรักของเธอ
From your love
จากความรักของเธอ

I’m staying up
ฉันกำลังตะกายขึ้นไป
I don’t wanna come down
ไม่อยากร่วงหล่นลงมา
from your love
จากความรักของเธอ
We’ll get lost together
เราจะเดินหลงทางไปด้วยกัน
Let me flow
ให้ฉันลื่นไหลไปตามกระแส
Don’t ever let me come down
อย่าปล่อยให้ฉันพลัดตกลงมา
from your love
จากความรักของเธอ
From your love
จากความรักของเธอ
From your love
จากความรักของเธอ


Credit: klyrics, KIE-INF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น