วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

[Thai Translation] Luhan (鹿晗) – On Call เนื้อเพลง แปลไทย

Luhan (鹿晗) – On Call
เนื้อเพลง แปลไทย


收到你的电话
Shōu dào nǐ de diànhuà
ผมรับสายคุณ
没想过多年后我们再联络
méi xiǎngguò duōnián hòu wǒmen zài liánluò
ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะคุยกันได้อีกหลังเวลาผ่านพ้นไปหลายปี
"How have you been?"
nǐ shuō"How have you been?"
คุณถามผมว่าเป็นอย่างไรบ้าง
一句问候就扰乱我
Yījù wènhòu jiù rǎoluàn wǒ
คำทักทายเช่นนี้รบกวนจิตใจผมเหลือเกิน
不知道从哪里开始诉说
bù zhīdào cóng nǎlǐ kāishǐ sùshuō
ผมไม่รู้ว่าควรเริ่มจากตรงไหน
们的生活都已变化太多
wǒmen de shēnghuó dōu yǐ biànhuà tài duō
ชีวิตของสองเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะ
那些炎热了我们的回忆
nàxiē yánrèle wǒmen de huíyì
ความทรงจำอบอุ่นเหล่านั้น
Those memories that warmed us
随着电话铃声响起
suízhe diànhuà língshēng xiǎngqǐ
ส่งผ่านออกมาพร้อมเสียงโทรศัพท์

Ooh
我的双脚像踩着沙
wǒ de shuāng jiǎo xiàng cǎizhe shā
ผมชอบเดินย่ำลงไปบนผิวทราย
陷入了有你的那个仲夏
xiànrùle yǒu nǐ dì nàgè zhòngxià
จมปลักลงไปในฤดูร้อนพร้อมกันกับคุณ
Never let you fall
ผมจะไม่มีวันปล่อยให้คุณล้มลงไป
I'm always on call
เรียกหาผมได้เลย
对你不会变的承诺
duì nǐ bù huì biàn de chéngnuò
คำสัญญาที่ให้ไว้กับคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
放不下对你的牵挂
fàng bùxià duì nǐ de qiānguà
ความห่วงใยที่มีให้คุณจะไม่ลบเลือนไป
像隔着太平洋的时差
xiàng gézhe tàipíngyáng de shíchā
ก็เหมือนดังช่วงเวลาที่ต่างกันเหนือน่านมหาสมุทรแปซิฟิก
我会奔向你
wǒ huì bēn xiàng nǐ
ผมจะอยู่กับคุณเสมอ
当你需要我
dāng nǐ xūyào wǒ
หากคุณต้องการผมเมื่อใด
I'm always on call
เรียกหาผมได้เลย

很多瞬
hěnduō shùnjiān
หลายครั้ง
期待那个巷子背影转身就会是你
qídài nàgè xiàngzi bèiyǐng zhuǎnshēn jiù huì shì nǐ
ผมหวังให้เงาที่ทอดลงมาในตรอกเป็นเงาของคุณ
现在的你喝醉时还会不会流泪
xiànzài de nǐ hē zuì shí hái huì bù huì liúlèi
คุณจะร้องไห้งอแงตอนเมาหรือเปล่า
午夜梦醒你会打给谁
wǔyè mèng xǐng nǐ huì dǎ gěi shuí
คุณจะโทรหาใครถ้าสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก
你知道我还在原地守候
nǐ zhīdào wǒ hái zàiyuán dì shǒuhòu
รู้ไหม ผมยังอยู่ตรงนี้
多想再次听到你专属的ring tone
duō xiǎng zàicì tīng dào nǐ zhuānshǔ de ring tone
อยากได้ยินเสียงเรียกเข้าพิเศษของคุณเหลือเกิน
那些炎热过我们的回忆
nàxiē yánrèguò wǒmen de huíyì
ความทรงจำอบอุ่นเหล่านั้น
随着电话铃声响起
suízhe diànhuà língshēng xiǎngqǐ
ส่งผ่านออกมาพร้อมเสียงโทรศัพท์

Ooh
我的双脚像踩着沙
wǒ de shuāng jiǎo xiàng cǎizhe shā
ผมชอบเดินย่ำลงไปบนผิวทราย
陷入了有你的那个仲夏
xiànrùle yǒu nǐ dì nàgè zhòngxià
จมปลักลงไปในฤดูร้อนพร้อมกันกับคุณ
Never let you fall
ผมจะไม่มีวันปล่อยให้คุณล้มลงไป
I'm always on call
เรียกหาผมได้เลย
对你不会变的承诺
duì nǐ bù huì biàn de chéngnuò
คำสัญญาที่ให้ไว้กับคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
放不下对你的牵挂
fàng bùxià duì nǐ de qiānguà
ความห่วงใยที่มีให้คุณจะไม่ลบเลือนไป
像隔着太平洋的时差
xiàng gézhe tàipíngyáng de shíchā
ก็เหมือนดังช่วงเวลาที่ต่างกันเหนือน่านมหาสมุทรแปซิฟิก
我会奔向你
wǒ huì bēn xiàng nǐ
ผมจะอยู่กับคุณเสมอ
当你需要我
dāng nǐ xūyào wǒ
หากคุณต้องการผมเมื่อใด
I'm always on call
เรียกหาผมได้เลย

Got me caught
หลงใหล
Got me caught up
ผมหลงใหลคุณ
舍不得睡的那些夜晚
shěbude shuì dì nàxiē yèwǎn
ค่ำคืนเหล่านั้นที่ผมไม่อยากผล็อยหลับไป
Got me caught
หลงใหล
Got me caught up
ผมหลงใหลคุณ
And I can't put the phone down no
ผมไม่อยากวางสายเลย ไม่เลย

I don't believe 们的故事
I don't believe wǒmen de gùshì
ผมไม่เชื่อหรอกว่าเรื่องของเรา
就只能走到这里
jiù zhǐ néng zǒu dào zhèlǐ
ต้องจบลงแค่ตรงนี้
你是我命中注定 yeah
nǐ shì wǒ mìngzhòng zhùdìng yeah
คุณคือพรหมลิขิตของผม
忘不掉的声音
wàng bù diào de shēngyīn
เสียงของคุณจะไม่มีวันถูกลบเลือนไป

Ooh
我的双脚像踩着沙
wǒ de shuāng jiǎo xiàng cǎizhe shā
ผมชอบเดินย่ำลงไปบนผิวทราย
陷入了有你的那个仲夏
xiànrùle yǒu nǐ dì nàgè zhòngxià
จมปลักลงไปในฤดูร้อนพร้อมกันกับคุณ
Never let you fall
ผมจะไม่มีวันปล่อยให้คุณล้มลงไป
I'm always on call
เรียกหาผมได้เลย
对你不会变的承诺
duì nǐ bù huì biàn de chéngnuò
คำสัญญาที่ให้ไว้กับคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
放不下对你的牵挂
fàng bùxià duì nǐ de qiānguà
ความห่วงใยที่มีให้คุณจะไม่ลบเลือนไป
像隔着太平洋的时差
xiàng gézhe tàipíngyáng de shíchā
ก็เหมือนดังช่วงเวลาที่ต่างกันเหนือน่านมหาสมุทรแปซิฟิก
我会奔向你
wǒ huì bēn xiàng nǐ
ผมจะอยู่กับคุณเสมอ
当你需要我
dāng nǐ xūyào wǒ
หากคุณต้องการผมเมื่อใด
I'm always on call
เรียกหาผมได้เลย

You know I'm always on call
รู้ไหม เรียกหาผมได้เลย
I know you're always on call
ผมรู้ ผมเรียกหาคุณได้เสมอ
You know I'm always on call
รู้ไหม เรียกหาผมได้เลย
诉我你需要我
gàosu wǒ nǐ xūyào wǒ
บอกผมทีว่าคุณก็ต้องการผม
You know I'm always on call
รู้ไหม เรียกหาผมได้เลยTalk: ดูแพงมาก ยอมล้าววว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น