วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

[Thai Translation] Xia – Lean On Me (내게 기대) เนื้อไทย แปลไทย

Xia – Lean On Me (내게 기대)

เนื้อไทย แปลไทย


  
몰랐었죠 그댈 그땐
มล รัท ซอท จโย คือ แดล คือ แตน
ตอนนั้น ผมยังไม่รู้จักคุณ
알고 있죠 이젠
อัล โก อิท จโย อี เจน
แต่ตอนนี้ ผมรู้จักคุณแล้ว

웃고 있죠 나도 모르게
อุด โก อิท จโย นา โด โม รือ เก
ผมกำลังยิ้มโดยไม่รู้ตัว
사랑하고 있죠
ซา รัง ฮา โก อิท จโย
ผมกำลังมีความรัก

유난히 비추고 있는
ยู นัน ฮี นอล พี ชู โก อิท นึน
เหมือนดังแสงตะวัน
햇살처럼 그댈 바라볼래요
ชอด แฮท ซัล ชอ รอม คือ แดล พา รา บล แร โย
ที่ส่องสว่างลงบนตัวคุณเพียงคนเดียว ผมอยากมองคุณ
내게 기대 기다렸나요
แน เก คี แด คี ดา รยอด นา โย
พึ่งพาผม คุณรอผมอยู่ใช่ไหม

내겐 너인데 오래 걸렸죠
แน เกน นอ อิน เด ชัม โอ แร คอล รยอท จโย
สำหรับผม ถึงต้องใช้เวลาอยู่นาน แต่ยังไงก็เป็นคุณ
지켜줄 거라고 가슴으로 말하죠
นอล ชี คยอ จุล คอ รา โก คา ซือ มือ โร มัล ฮา จโย
หัวใจบอกกับผมว่า ผมจะว่าปกป้องคุณเอง
곁에 있어 줄게요
คยอ เท อิท ซอ ชุล เก โย
ผมจะอยู่ข้างกายคุณ
내게 기대
แน เก คี แด
พึ่งพาผมนะ
내게 기대
แน เก คี แด
พึ่งพาผม

어떡해야 하죠 그대를
ออ ตอก แค ยา ฮา จโย คือ แด รึล
ผมจะทำอย่างไรกับคุณดี
사랑하고 있죠
ซา รัง ฮา โก อิท จโย
ผมกำลังมีความรัก

설레이는 이런 맘이
ซอล เร อี นึน อี รอน แน มา มี
หัวใจเต้นรัวดวงนี้ของผมคือความรัก
사랑인거죠 이젠 말해볼래요
ซา รา งิน กอ จโย อี เจน มัล แฮ บล แร โย
ตอนนี้ ผมจะบอกกับคุณ

내게 기대 기다렸나요
แน เก คี แด คี ดา รยอท นา โย
พึ่งพาผม คุณรอผมอยู่ใช่ไหม
내겐 너인데 오래 걸렸죠
แน เกน นอ อิน เด ชัม โอ แร คอล รยอท จโย
สำหรับผม ถึงต้องใช้เวลาอยู่นาน แต่ยังไงก็เป็นคุณ
지켜줄 거라고 가슴으로 말하죠
นอล ชี คยอ จุล คอ รา โก คา ซือ มือ โร มัล รา จโย
หัวใจบอกกับผมว่า ผมจะว่าปกป้องคุณเอง
곁에 있어 줄게요
คยอ เท อิท ซอ ชุล เก โย
ผมจะอยู่ข้างกายคุณ

눈을 감아도 니가 보여 한번 설레죠
นู นึล คา มา โด นี กา โพ ยอ โต ฮัน บอน ซอล เร จโย
ผมหลับตาลง แต่ก็ยังคงมองเห็นคุณ หัวใจของผมเต้นรัวอีกครั้ง
믿지 사랑이 내게 온거죠
มิด จี มด ฮัล ซา รา งี แน เก อน กอ จโย
ความรักแสนอัศจรรรย์กำลังจะมาถึง

내게 기대 느껴지나요
แน เก คี แด นือ กยอ จี นา โย
พึ่งพาผม คุณสัมผัสได้ไหม
내게 기대 영원히 이대로
แน เก คี แด ยอง วอน นี อี แด โร
พึ่งพาผม เป็นแบบนี้ตลอดไป
스쳐간 시간들 되돌릴 없겠죠
ซือ ชยอ กัน คือ ชี กัน ดึล ทเว ดล ริล ซุน ออบ เกท จโย
เราย้อนเวลากลับไปไม่ได้
사랑인줄 몰랐던
ซา รา งิน จุล มล รัด ดอน
ถึงตอนที่ผมไม่รู้ว่าเรื่องของเราคือความรัก

내게 기대
แน เก คี แด
พึ่งพาผม
내게 기대
แน เก คี แด
พึ่งพาผม

Credit: popgasa, klyrics

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น