วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

[Thai Translation] EXO - One and Only (유리어항) เนื้อไทย แปลไทยEXO the 3rd Album “EX’ACT”

EXO - One and Only (유리어항)
เนื้อไทย แปลไทย

허락된 공기로 쉬는
ฮอ รัก ดเวน คง กี โร ชวี นึน ซุม
หายใจด้วยอากาศเท่าที่คุณอนุญาต
헤엄쳐봐도 결국 여긴 너의
เฮ ออม ชยอ บวา โด คยอล กุก ยอ กิน นอ เย พุม
ผมยังคงว่ายวนอยู่ในอ้อมแขนของคุณ
꿈에서도 너란 꿈을 꾸는
กู เม ซอ โด นอ รัน กู มึล กู นึน
แม้แต่ในความฝัน ผมยังฝันถึงคุณทั้งคืน
All night All night
(ทั้งคืน)

팔을 뻗은 순간
พา รึล ปอ ดึน ซุน กัน
วินาทีที่ผมยื่นแขนออกไป
손끝에 물결치는 감각
ซน กือ เท มุล กยอล ชี นึน คัม กัก
ปลายนิ้วมือสัมผัสได้ถึงระลอกคลื่นเล็ก ๆ
그건 You 모두 You
คือ กอน You โม ดู You
นั่นก็คือคุณ คุณทั้งนั้น

물빛으로 물드는 시간들
มุล บี ชือ โร มุล ดือ นึน ชี กัน ดึล
เวลาของเราเปลี่ยนเป็นสีแห่งสายน้ำ
따스한 미소는 Beautiful
ตา ซือ ฮัน นี มี โซ นึน Beautiful
รอยยิ้มอบอุ่นของคุณช่างงดงามเหลือเกิน
이대로 행복하니까
อี แด โร แฮง บก ฮา นี กา
ผมมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนี้
나에게 자유를 주지
นา เอ เก ชา ยู รึล ชู จี มา
ไม่ต้องให้อิสระกับผมก็ได้ครับ

내가 찾은
นอน แน กา ชา จึน
คุณคือหนึ่งเดียว
One and One and Only
หนึ่งเดียว และคนเดียว ที่ผมมองหา
닿은 발끝 닿은 닿은 공간
ทา ฮึล พัล กึท ทา ฮึน ซน ทา ฮึน คง กัน
สัมผัสบนปลายเท้า สัมผัสบนมือ และทุกที่ว่างที่เอื้อมไปถึง
모든 너인데
โม ดึน เก นอ อิน เด
คือคุณทั้งนั้น

그려내는 부드러운 손길
นัล คือ รยอ แน นึน พู ดือ รอ อึน ซน กิล
สัมผัสอบอุ่นของคุณดึงผมเอาไว้
너의 액자 안에 멈춰있을
นอ เย แอก จา อา เน มอม ชวอ อิท ซึล แต
เมื่อผมหยุดนิ่งอยู่ในกรอบของคุณ
가장 편안한
คา จัง พยอ นัน นัน นา
ผมอยู่ในภาวะสงบสุขที่สุด
안에 갇혀
นัน นี อา เน คัด ชยอ
ผมตกหลุมพรางคุณ

Yeah 손이 마치 잡힐듯한
Yeah โซ นี มา ชี ชับ ฮิล ดึด ทัน
ใช่แล้ว ราวกับเราสัมผัสกันได้
너의 온기로 가득
นอ เย อน กี โร คา ดึก ชัน
เติมเต็มด้วยความอบอุ่นจากคุณ
자유로운 어항
ชา ยู โร อุน ออ ฮัง ซก
ภายในถังน้ำอิสระนี้
투명한 나의 공간
ทู มยอง ฮัน นา เย คง กัน
คือที่ว่างสีใสของผม

유리 너머로 비친 계절
ยู รี พยอก นอ มอ โร พี ชิน คเย จอล
ผมเผชิญกับฤดูกาลผ่านผนังแก้ว
나와는 아무런 상관 없어
นา วา นึน อา มู รอน ซัง กวัน ออบ ซอ
ผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้น

피부 닿는 계절이
แน พี บู วี ทัด นึน คเย จอ รี
เพราะทุกฤดูที่สัมผัสกับร่างกายของผม
너니까 yeah
ทา นอ นี กา yeah
คือคุณทั้งนั้น

눈을 가린 손길
แน ทู นู นึล คา ริน ซน กิล
สัมผัสของคุณ
실낱 같이 비친
คือ ทึม ชิล นัท กัท ชี พี ชิน
ปิดบังดวงตาของผม
옅은 햇빛 속에
ยอ ทึน คือ แฮท บิด โซ เก นัน
ผมมองเห็นเพียงแสงบางเบา
곤히 단잠을
คน นี ทัน ชา มึล จา
แล้วก็ผล็อยหลับไป

Girl you are my
(ที่รัก คุณคือ)
내가 찾은
นอน แน กา ชา จึน
คุณคือหนึ่งเดียว
One and One and Only
หนึ่งเดียว และคนเดียวที่ผมมองหา
닿은 발끝 닿은 닿은 공간
ทา ฮึน พัล กึท ทา ฮึน ซน ทา ฮึน คง กัน
สัมผัสบนปลายเท้า สัมผัสบนมือ และทุกที่ว่างที่เอื้อมไปถึง
모든 너인데 You are
โม ดึน เก นอ อิน เด You are
คือคุณทั้งนั้น (คุณคือ)

그려내는 부드러운 손길
นัล คือ รยอ แน นึน พู ดือ รอ อุน ซน กิล
สัมผัสอบอุ่นของคุณดึงผมเอาไว้
너의 액자 안에 멈춰있을
นอ เย แอก จา อา เน มอม ชวอ อิท ซึล แต
เมื่อผมหยุดนิ่งอยู่ในกรอบของคุณ
가장 편안한
คา จัง พยอ นัน นัน นา
ผมอยู่ในภาวะสงบสุขที่สุด
안에 갇혀
นัน นี อา เน คัด ชยอ
ผมตกหลุมพรางคุณ

I want you 곁에 머물러
I want you แน คยอ เท มอ มุล รอ
ผมต้องการคุณ อยู่ข้างกายผมนะ
Ain’t nobody but you
ไม่ใช่แค่ใครสักคน แต่ต้องเป็นคุณ

맘의 물안개가 걷혀 너만 선명해져
มา เม มู รัน แก กา คอด ชยอ นอ มัน ซอน มยอง แฮ จยอ
ติดอยู่ในม่านหมอกชื้นในหัวใจ มีเพียงคุณเท่านั้นที่ชัดเจนขึ้นมา

Oh baby yeah~

풍경이 멈춰
นุน อัพ พุง กยอ งี ทา มอม ชวอ
ทุกสิ่งตรงหน้าหยุดล
너만 숨을 쉬어
นอ มัน ซู มึล ชวี ออ
มีเพียงคุณเท่านั้นที่หายใจ
것이 아닌 나를 허락하지 말아
นี กอด ชี อา นิน นา รึล ฮอ รัก ฮา จี มา รา
อย่าปล่อยให้ผมไปเป็นสิ่งใด นอกจากเป็นของคุณ

Girl you are my
(ที่รัก คุณคือ)
이곳은 오직 나를 위한 세상
อี โก ซึน โอ จิก นา รึล วี ฮัน เซ ซัง
ที่แห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อผมคนเดียว
너의 온도 너의 너의 물결
นอ เย อน โด นอ เย พิด นอ เย มุล กยอล
ความอบอุ่นของคุณ แสงสว่างจากคุณ คลื่นน้ำของคุณ
내게 맞춰진
ทา แน เก มัด ชวอ จิน
ทั้งหมดเพื่อผมคนเดียว

수면에 비친 구름 위를 걸어
ซุน มยอ เน พี ชิน คู รึม วี รึล คอ รอ
ผมเดินย่ำลงบนปุยเมฆที่สะท้อนอยู่บนผืนน้ำ
우린 하늘보다 푸른 곳을
อู ริน ฮา นึล โบ ดา พู รึน อี โก ซึล
เราว่ายน้ำ
헤엄치고 있어
เฮ ออม ชี โก อิท ซอ
อยู่ในที่ที่มีสีฟ้าสดใสยิ่งกว่าท้องฟ้าเบื้องบ
안에 갇혀
นัน เน อา เน คัด ชยอ
ผมตกหลุมพรางคุณ

You got me girl I got you
(คุณมีผม ที่รัก คุณมีผม)
이대로 baby 영원히 in your arms
อี แด โร baby ยอง วอน นี in your arms
แค่เป็นแบบนี้ ตลอดไปในอ้อมแขนของคุณ
세상의 색은 오직 은빛의
แน เซ ซา เง แซ กึน โอ จิก อึน บี เจ
โลกของผมเป็นสีเงิน
다른 색은 필요 없어 Yeah
ทา รึน แซ กึน พี รโย ออบ ซอ Yeah
ไม่ต้องการสีอื่นใด ใช่แล้ว

Oh 안에 갇혀
Oh นัน นี อา เน คัด ชยอ
ผมตกหลุมพรางคุณ
Oh you got me girl
(โอ้ คุณมีผม ที่รัก
I got you girl I got you girl
ผมมีคุณ ที่รัก ผมมีคุณ ที่รัก)
사랑에 갇혀
อี ซา รา เง คัด ชยอ
ใช่แล้ว ตกหลุมพรางความรักนี้

Credit: popgasa, klyrics

Talk: ชอบเพลงนี้ที่สุด และคิดว่าเป็นเพลงที่ฟังดูเศร้าที่สุดเหมือนกันนะ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น