วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

[Thai Translation] BEAST – Butterfly เนื้อไทย แปลไทยBEAST – Butterfly
เนื้อไทย แปลไทย불어오는 바람에 흔들린
พู รอ โอ นึน พา รา เม ฮึน ดึล ริน กอน
อย่าโทษตัวเอง
잘못이 아냐
นี ชัล โม ชี อา นยา
ถึงสายลมจะทำให้ร่างของคุณสั่นไหว
잡아주지 못한 나니까
นอล ชา บา จู จี มด ทัน กอน นา นี กา
เป็นผมเองที่ดึงคุณเอาไว้ไม่ได้
미안해 하지
มี อัน แน ฮา จี มา
อย่าโทษตัวเองเลย

보잘 없는 내게 날아와
โพ จัล กอด ออบ นึน แน เก นา รา วา
คุณเข้ามาหากัน แบ่งปันความอบอุ่นมาให้
따스한 온기를 나눠
ตา ซือ ฮัน อน กี รึล นา นวอ ชุน นอ
ผมไม่คู่ควรกับคุณเลย
이젠 모두 식었지만
อี เจน โม ดู ทา ชี กอท จี มัน
ตอนนี้ ทุกอย่างเริ่มเบาบางลงไป
여전히 고마운 마음뿐이야
ยอ จอน นี โค มา อุน มา อึม ปู นี ยา
แต่ผมยังคงรู้สึกขอบคุณสุดหัวใจ

부디 오래 걸리지 않길
พู ดี โอ แร คอล รี จี อัน กิล
ผมหวังว่าจะใช้เวลาไม่นานเกินไป
아무리 멀어도 내가 있게
อา มู รี มอ รอ โด แน กา นอล พล ซู อิท เก
ที่ผมจะเห็นคุณได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหน
그거 하나면 괜찮아
นัน คือ กอ ฮา นา มยอน คแวน ชัน นา
ผมไม่เป็นอะไร
아름답게 날아가
นอน อา รึม ดับ เก นา รา กา
เชิญคุณโบยบินไปอย่างดงาม

My butterfly my butterfly my butterfly
ผีเสื้อของผม ผีเสื้อของผม ผีเสื้อของผม
부디 오래 걸리지 않길
พู ดี โอ แร คอล รี จี อัน กิล
ผมหวังว่าจะใช้เวลาไม่นานจนเกินไป

걱정하지 그냥 예전으로
คอก จอง ฮา จี มา คือ นยัง เย จอ นือ โร
อย่ากังวลไปเลย
돌아온 뿐이야
โท รา อน กอด ปู นี ยา
เราแค่กลับไปเป็นเหมือนเดิม
네가 오기 세상은
นี กา โอ กี ชอน แน เซ ซา งึน
โลกของผมมืดมน
원래 어두웠으니까
วอน แร ออ ดู วอท ซือ นี กา
ก่อนที่คุณจะเข้ามา

아무리 참아내려고 해도
อา มู รี ชา มา แน รยอ โก แฮ โด
หากจะมีอะไรสักอย่าง
되지 않는 있다면
ทเว จี อัน นึน เก อิท ดา มยอน
ที่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน ผมก็ไม่เคยทำได้
부르는 입술이 밉고도
นอล พู รือ นึน อิบ ซู รี ชัม มิด โก โด
คงจะเป็นริมฝีปากของผมเอง ที่ร้องเรียกชื่อคุณ
안쓰러울 뿐이야
อัน ซือ รอ อุล ปู นี ยา
ผมไม่ชอบเลย ที่ต้องเศร้าใจแบบนี้

부디 오래 걸리지 않길
พู ดี โอ แร คอล รี จี อัน กิล
ผมหวังว่าจะใช้เวลาไม่นานเกินไป
아무리 멀어도 내가 있게
อา มู รี มอ รอ โด แน กา นอล พล ซู อิท เก
ที่ผมจะเห็นคุณได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหน
그거 하나면 괜찮아
นัน คือ กอ ฮา นา มยอน คแวน ชัน นา
ผมไม่เป็นอะไร
아름답게 날아가
นอน อา รึม ดับ เก นา รา กา
เชิญคุณโบยบินไปอย่างดงาม

My butterfly my butterfly my butterfly
ผีเสื้อของผม ผีเสื้อของผม ผีเสื้อของผม
부디 오래 걸리지 않길
พู ดี โอ แร คอล รี จี อัน กิล
ผมหวังว่าจะใช้เวลาไม่นานจนเกินไป

정말 괜찮다고 쓰러지려는
ชอง มัล คแวน ชัน ดา โก ซือ รอ จี รยอ นึน
ผมให้กำลังใจตัวเองอีกครั้ง บอกว่าผมไม่เป็นอะไร
마음을 일으켜 세우고
มา อือ มึล อี รือ คยอ เซ อู โก
แต่อันที่จริง
실은 아무것도 버리지 못한
ชี รึน อา มู กอด โด พอ รี จี มด ทัน
ผมไม่อาจโยนสิ่งใดทิ้งไปได้เลย
나약한 나라고
นา ยัก ฮัน นา รา โก
ผมช่างอ่อนแอเหลือเกิน

제발 돌아와 떠나지
เช บัล โท รา วา นัล ตอ นา จี มา
ได้โปรดกลับมา อย่าจากผมไป
쉬운 말조차도 없는
ชวี อุน มัล โจ ชา โด ฮัล ซู ออบ นึน กอน
ผมพูดคำง่าย ๆแบบนี้ออกไปไม่ได้ด้วยซ้ำ
내게서 벗어난 너의 날갯짓이
แน เก ซอ พอ ซอ นัน นอ เย นัล เกท จี ชี
เพราะปีกของคุณที่โบยบินจากกันไป
너무 아름다워서
นอ มู อา รึม ดา วอ ซอ
ดูช่างงดงามเหลือเกิน

부디 오래 걸리지 않길
พู ดี โอ แร คอล รี จี อัน กิล
ผมหวังว่าจะใช้เวลาไม่นานเกินไป
아무리 멀어도 내가 있게
อา มู รี มอ รอ โด แน กา นอล พล ซู อิท เก
ที่ผมจะเห็นคุณได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหน
그거 하나면 괜찮아
นัน คือ กอ ฮา นา มยอน คแวน ชัน นา
ผมไม่เป็นอะไร
아름답게 날아가
นอน อา รึม ดับ เก นา รา กา
เชิญคุณโบยบินไปอย่างดงาม

My butterfly my butterfly my butterfly
ผีเสื้อของผม ผีเสื้อของผม ผีเสื้อของผม
부디 오래 걸리지 않길
พู ดี โอ แร คอล รี จี อัน กิล
ผมหวังว่าจะใช้เวลาไม่นานจนเกินไป

Credit: popgasa, klyrics, KIE-INF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น