วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

[Thai Translation] EXO – Lucky One เนื้อไทย แปลไทยEXO the 3rd Album “EX’ACT”


EXO – Lucky One
เนื้อไทย แปลไทย
 


Oh 태양이 뜬다
Oh แท ยา งี ตึน ดา
พระอาทิตย์เริ่มฉายแสง
찾아줄 지도를 들고
นอล ชา จา จุล ชี โด รึล ทึล โก
ผมถือแผนที่นำทางไปยังคุณเอาไว้
좌표를 따라 나서는 항로
ชวา พโย รึล ตา รา นา ซอ นึน ฮัง โร
ไม่จำเป็นต้องกำหนดพิกัดหรือวางเส้นทางใด

No matter 은빛 나침반은
No matter ชอ อึน บิด นา ชิม บา นึน
เพราะเข็มทิศสีเงิน
너를 향할 테니
นอ รึล ฮยัง ฮัล เท นี
จะเบนไปยังทิศทางของคุณเอง

너를 닮은 하늘은 아름다워
นอ รึล ทัล มึน ฮา นือ รึน อา รึม ดา วอ
ท้องฟ้างดงามเหมือนคุณเลย
오늘도 오늘도 이대로 눈부셔
โอ นึล โด โอ นึล โด อี แด โร นอน นุน บู ชยอ
วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณดูสวยบาดตาเหลือเกิน

익숙한 낯선 휘어버릴게
อิก ซุก คัน ทึด นัด ซอน กิล ฮวี ออ บอ ริล เก
ผมเดินผ่านถนนคุ้นตา แต่กลับดูแปลกไป
너와 나의 평행선 너머 너머
นอ วา นา เย พยอง แฮง ซอน นอ มอ นอ มอ
ผมจะหักเหทิศทางเส้นขนานของเรา
I don’t mind
ผมไม่สนใจหรอก

파도에 밀려 항해의 끝에 내가
คึน พา โด เอ มิล รยอ อี ฮัง แฮ เย กือ เท แน กา
ถึงจะมีคลื่นยักษ์ถาโถมเข้าใส่ ณ จุดหมายปลายทาง

휘몰아치는 순간 세상에 멈춰선
ฮวี โม รา ชี นึน ซุน กัน แน เซ ซา เง มอม ชวอ ซอน
หลังจากสายลมกระโชกพัดผ่านมา โลกทั้งใบของผมก็หยุดเคลื่อนไหว
나의 Only one
นอน นา เย Only one
คุณคือคนเดียวในใจผม
너를 발견한 순간 찬란히 빛나는
นอ รึล พัล กยอน ฮัน ซุน กัน ทอ ชัน รัน นี พิด นา นึน
ณ วินาทีที่ผมหาคุณเจอ คุณส่องแสงเป็นประกายยิ่งกว่าเคย
I’ll be the lucky one
ผมจะเป็นผู้โชคดีคนนั้น

너와 Living it up
นอ วา นา Living it up
คุณและผม (มามีความสุขกันเถอะนะ)
이곳에 Just living it up
อี โก เซ Just living it up
ณ ที่แห่งนี้ (มามีความสุขกันเถอะนะครับ)
Keep on coming Wow wow wow wow
ขยับเข้ามาใกล้ ๆ
같은 시간 속에 Oh 하나된 순간
กัท ทึน ชี กัน โซ เก Oh ฮา นา ดเวน คือ ซุน กัน
ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ณ วินาทีที่เรากลายเป็นหนึ่งเดียว
We’ll be the lucky ones
เราจะกลายเป็นผู้โชคดี

Girl Oh girl
ที่รัก (โอ้ ที่รัก)
비밀스럽게 숨겨둔 너의 고백
พี มิล ซือ รอบ เก ซุม กยอ ดุน นอ เย โค แบก
คำสารภาพที่คุณแอบซ่อนเอาไว้
Just tell me right now
(บอกผมมาเถอะนะ)
다가갈게 걸음 걸음 곁에 baby
ทา กา กัล เก ฮัน กอ รึม ฮัน กอ รึม นี คยอ เท baby
ผมจะขยับเข้าไปใกล้คุณอีกหนึ่งก้าว ที่รัก
오늘도 오늘도 절대로 Never go back
โอ นึล โด โอ นึล โด ชอล แด โร Never go back
วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ผมจะไม่หันหลังกลับไป

오직 나만 아는 Rule 바꿔버릴게
โอ จิก นา มัน อา นึน Rule พา กวอ บอ ริล เก
ผมจะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ ที่มีผมคนเดียวที่รู้
너와 나의 평행선 너머 너머
นอ วา นา เย พยอง แฮง ซอน นอ มอ นอ มอ
ผมจะหันเหทิศทางเส้นขนานของเรา
I don’t mind
ผมไม่สนใจหรอก

파도에 밀려 항해의 끝에 내가
คึน พา โด เอ มิล รยอ อี ฮัง แฮ เย กือ เท แน กา
ถึงจะมีคลื่นยักษ์ถาโถมเข้าใส่ ณ จุดหมายปลายทาง

휘몰아치는 순간 세상에 멈춰선
ฮวี โม รา ชี นึน ซุน กัน แน เซ ซา เง มอม ชวอ ซอน
หลังจากสายลมกระโชกพัดผ่านมา โลกทั้งใบของผมก็หยุดเคลื่อนไหว
나의 Only one
นอน นา เย Only one
คุณคือคนเดียวในใจผม
너를 발견한 순간 찬란히 빛나는
นอ รึล พัล กยอน นัน ซุน กัน ทอ ชัน รัน นี พิด นา นึน
ณ วินาทีที่ผมหาคุณเจอ คุณส่องแสงเป็นประกายยิ่งกว่าเคย
I’ll be the lucky one
ผมจะเป็นผู้โชคดีคนนั้น

너와 Living it up
นอ วา นา Living it up
คุณและผม (มามีความสุขกันเถอะนะ)
이곳에 Just living it up
อี โก เซ Just living it up
ณ ที่แห่งนี้ (มามีความสุขกันเถอะนะครับ)
Keep on coming Wow wow wow wow
ขยับเข้ามาใกล้ ๆ
같은 시간 속에 Oh 하나된 순간
กัท ทึน ชี กัน โซ เก Oh ฮา นา ดเวน คือ ซุน กัน
ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ณ วินาทีที่เรากลายเป็นหนึ่งเดียว
We’ll be the lucky ones
เราจะกลายเป็นผู้โชคดี

수많은 사람 나의 Lover
ซู มัน นึน ซา รัม ซก นา เย Lover
จากผู้คนแสนล้าน คุณคือคนรักของผม
운이 좋게 찾은 Clover
อู นี ชด เก ชา จึน เน อิพ Clover
ผมหาใบโคลเวอร์สี่แฉกของคุณเจอ
같아 내게로 너란 행운도 멋지지
อล กอด กัท ทา แน เก โร นอ รัน แฮ งุน โด มอด จี จี
คุณคือโชคชะตาของผม คุณจะมาหาผม โชคของคุณเยี่ยมยอดอยู่แล้ว
누가 뭐라해도
นู กา มวอ รา แฮ โด
ไม่ว่าใครจะพูดอย่างไร
알아갈수록 yeah let’s go
นอล อา รา กัล ซู รก yeah let’s go
ผมยิ่งรู้จักคุณมากขึ้นเท่านั้น ใช่แล้ว ไปกันเถอะ
공존할 없는 곳은 없어
คง จน ฮัล ซู ออบ นึน โก ซึน ออบ ซอ
ไม่มีที่ใดที่เราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้
나의 only one
นอน นา เย only one
คุณคือหนึ่งเดียวในใจ
너의 lucky one cause I I I
นัน นอ เย lucky one cause I I I
ผมคือผู้โชคดีของคุณ เพราะ ผม ผม ผม

휘몰아치는 순간 세상에 멈춰선
ฮวี โม รา ชี นึน ซุน กัน แน เซ ซา เง มอม ชวอ ซอน
หลังจากสายลมกระโชกพัดผ่านมา โลกทั้งใบของผมก็หยุดเคลื่อนไหว
나의 Only one
นอน นา เย Only one
คุณคือคนเดียวในใจผม
너를 발견한 순간 찬란히 빛나는
นอ รึล พัล กยอน นัน ซุน กัน ทอ ชัน รัน นี พิด นา นึน
ณ วินาทีที่ผมหาคุณเจอ คุณส่องแสงเป็นประกายยิ่งกว่าเคย
I’ll be the lucky one
ผมจะเป็นผู้โชคดีคนนั้น

너와 Living it up
นอ วา นา Living it up
คุณและผม (มามีความสุขกันเถอะนะ)
이곳에 Just living it up
อี โก เซ Just living it up
ณ ที่แห่งนี้ (มามีความสุขกันเถอะนะครับ)
Keep on coming Wow wow wow wow
ขยับเข้ามาใกล้ ๆ
같은 시간 속에 Oh 하나된 순간
กัท ทึน ชี กัน โซ เก Oh ฮา นา ทเวน คือ ซุน กัน
ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ณ วินาทีที่เรากลายเป็นหนึ่งเดียว
We’ll be the lucky ones
เราจะกลายเป็นผู้โชคดี

I am the lucky one
ผมคือผู้โชคดีคนนั้น

I am the lucky one
ผมคือผู้โชคดี


Credit: popgasa, klyrics

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น