วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

[Thai Translation] [STATION] BoA & Beenzino (빈지노) – No Matter What เนื้อไทย แปลไทย

BoA & Beenzino (빈지노) – No Matter What
เนื้อไทย แปลไทยNo matter what we do
ไม่ว่าเราจะทำอะไร
어디에서라도
ออ ดี เอ ซอ รา โด
ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน
지구를 바퀴 돌아온다 해도
ชี กู รึล ฮัน พี ควี โท รา อน ดา แฮ โด
ถึงเราต้องโคจรรอบโลกใบนี้
우리 둘만의 light
อู รี ทุล มา เน light
ฉันเชื่อในพลัง
힘을 믿어
คือ ฮี มึล นัน มี ดอ
แห่งแสงสว่างของเรา
No matter what we do
ไม่ว่าเราจะทำอะไร
No matter what we do
ไม่ว่าเราจะทำอะไร

소원을 물어본다면
โซ วอ นึล มู รอ บน ดา มยอน
หากเธอถามว่าฉันปรารถนาสิ่งใด
지키고 싶은 하나
ชี คี โก ชี พึน ทัน ฮา นา
มีเพียงสิ่งเดียวที่ฉันอยากรักษาเอาไว้
허락한다면 영원히
ฮอ รัก ฮัน ดา มยอน ยอง วอน นี
หากได้รับอนุญาต
욕심내고 싶은
ยก ชิม แน โก ชี พึน กอล
ฉันอยากรักษามันเอาไว้ตลอดไป

햇살이 따스하게
แฮท ซา รี ตา ซือ ฮา เก
พระอาทิตย์
머리 위를 감싸고
แน มอ รี วี รึล คัม ซา โก
ส่องแสงอบอุ่นอยู่เบื้องบน
바람은 시원하게
พา รา มึน ชี วอน ฮา เก
ลมเย็นพัดผ่านมาหาฉัน
볼을 스치네
แน ทู โพ รึล ซือ ชี เน
ฉันไม่สามารถอธิบาย
말로는 설명할 수가 없는
มัล โร นึน ซอล มยอง ฮัล ซู กา ออบ นึน
ความรู้สึกชวนสับสนนี้ออกมาเป็นคำพูดได้
복잡한 기분
พก จับ ฮัน คี บุน
แต่คำตอบคือเธอ
해답은
แฮ ดา บึน นอ
ไม่ว่าจะอย่างไร
No matter what
ไม่ว่าจะอย่างไร

No matter what we do
ไม่ว่าเราจะทำอะไร
어디에서라도
ออ ดี เอ ซอ รา โด
ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน
지구를  바퀴 돌아온다 해도
ชี กู รึล ฮัน พี ควี โท รา อน ดา แฮ โด
ถึงเราต้องโคจรรอบโลกใบนี้
우리 둘만의 light
อู รี ทุล มา เน light
ฉันเชื่อในพลัง
 힘을  믿어
คือ ฮี มึล นัน มี ดอ
แห่งแสงสว่างของเรา
No matter what we do
ไม่ว่าเราจะทำอะไร
No matter what we do

ไม่ว่าเราจะทำอะไร

No matter what
ไม่ว่าจะอย่างไร

세상을 담은 하늘에
เซ ซา งึล ทา มึน ฮา นือ เร
บนท้องฟ้าที่บรรจุโลกใบนี้เอาไว้
우리를 그려 넣고 싶어
อู รี รึล คือ รยอ นอด โก ชิพ พอ
ฉันอยากวาดรูปเราลงไปบนนั้น
허락한다면 계속
ฮอ รัก คัน ดา มยอน คเย ซก
หากได้รับอนุญาต
빠져들어 가고파
ปา จยอ ดือ รอ คา โก พา
ฉันอยากตกหลุมรักเธอไปแบบนี้

에메랄드 빛을 닮은
เอ เม รัล ดือ พี ชึล ทัล มึน
แววตาลึกซึ้งของเธอ
너의 깊은 눈동자
นอ เย คี พึน นุน ดง จา
ดูคล้ายดังมรกต
즐거운 대화를 이끄는
ชึล กอ อุน แท ฮวา รึล อี กือ นึน
ริมฝีปากของเธอ
너의 입술도
นอ เย อิบ ซุล โด
ที่คอยชวนพูดคุย
살며시 닿는 촉감의
ซัล มยอ ชี ทัด นึน ชก กา เม
และสัมผัส
부드러운 손을
พู ดือ รอ อุน ทู โซ นึล
จากมือนุ่มของเธอ
기억할래
คี ออก คัล แร
ฉันจะจำไว้
No matter what
ไม่ว่าจะอย่างไร

No matter what we do
ไม่ว่าเราจะทำอะไร
어디에서라도
ออ ดี เอ ซอ รา โด
ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน
지구를  바퀴 돌아온다 해도
ชี กู รึล ฮัน พี ควี โท รา อน ดา แฮ โด
ถึงเราต้องโคจรรอบโลกใบนี้
우리 둘만의 light
อู รี ทุล มา เน light
ฉันเชื่อในพลัง
 힘을  믿어
คือ ฮี มึล นัน มี ดอ
แห่งแสงสว่างของเรา
No matter what we do
ไม่ว่าเราจะทำอะไร
No matter what we do

ไม่ว่าเราจะทำอะไร

No matter what it takes
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
너와 함께할
นัน นอ วา ฮัม เก ฮัล แต
เมื่อฉันอยู่กับเธอ
비로소 완성되지
พี โร โซ วัน ซอง ดเว จี
ทุกสิ่งสมบูรณ์แบบแล้ว
나는 아니면 안돼
นา นึน นอ อา นี มยอน อัน ดแว
ฉันคงไปต่อไม่ได้หากขาดเธอ

When I see you right there
เมื่อฉันมองเห็นเธอตรงนั้น
너가 반이어도 반대
นอ กา พา นี ออ โด พัน แด
ฉันไม่อยากได้เธอมาเพียงครึ่ง
When I see you right next to me
เมื่อฉันเห็นเธออยู่ข้างกายกัน
I feel like I’m flying
ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองโบยบินไปได้

I feel like I’m alive
รู้สึกมีชีวิตชีวา
when I’m with you
เมื่อฉันอยู่กับเธอ
너랑 다툰 다음엔 죽었어
นอ รัง ทา ทุน ทา อือ เมน นัน พุล ชู กอท ซอ
ฉันหดหู่มากหลังจากทะเลาะกับเธอ
심할 가끔 저울도
ชิม ฮัล แตน คา กึม ชอ อุล โด
บางครั้งฉันก็ทำตัวไม่ดี
들기도 했지만 진심은 아니었어
ทึล กี โด แฮท จี มัน ชิน ชี มึน อา นี ออท ซอ
แต่ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นเลย
미안
มี อัน
ขอโทษนะ

How about How about How bout u
แล้วเธอล่ะ
너도 나와 같지 똑같다고 말해
นอ โด นา วา คัด จี ตก กัด ดา โก มัล แฮ จวอ
รู้สึกเหมือนกันบ้างไหม ได้โปรดบอกฉันว่าเธอเองก็คิดเหมือนกัน
마치 거울 보듯
มา ชี คอ อุล โพ ดึด
เหมือนมองดูกระจก
No matter what we do
ไม่ว่าเราจะทำอะไร
너가 아님 미완성같아
นัน นอ กา อา นิม มี วัน ซอง กัท ทา
ขาดเธอ ก็เหมือนขาดอะไรไป

No matter what
ไม่ว่าจะอย่างไร
No matter what
ไม่ว่าจะอย่างไร
No matter what
ไม่ว่าจะอย่างไร
사랑이라 하면
ซา รา งี รา ฮา มยอน
หากนี่คือความรัก
Let’s keep it racing
ก็ขอให้มันเป็นไปเรื่อย ๆ
다툼이라 하면
ทา ทู มี รา ฮา มยอน
หากนี่คือการทะเลาะ
But we gotta stop now
แต่เราต้องหยุดเดี๋ยวนี้

No matter what we do
ไม่ว่าเราจะทำอะไร
우리 둘만의 rule
อู รี ทุล มา เน rule
กฎระหว่างเราสองคน
No matter what we do
ไม่ว่าเราจะทำอะไร
No matter what we do
ไม่ว่าเราจะทำอะไร

Credit: klyrics, kpoply

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น