วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

[Thai Translation] [STATION] TIFFANY (Feat. Simon Dominic) – Heartbreak Hotel เนื้อไทย แปลไทยTIFFANY (Feat. Simon Dominic) – Heartbreak Hotel
เนื้อไทย แปลไทยHeartbreak hotel
โรงแรมอกหัก
Heartbreak hotel
โรงแรมอกหัก

끝이 보이는 눈은
กึท ชี โพ อี นึน นี นู นึล
ฉันมองเห็นไปยังสุดนัยน์ตาของเธอ
끝없이 나를 흔들어 헝클어놔
กือ ทอบ ชี นา รึล ฮน ดือ รอ ฮอง คือ รอ นวา
มันทำให้ฉันสั่น ทำให้ฉันหัวปั่น ไม่มีที่สิ้นสุด
꾸밀 없는 때가 걸까
กู มิล ซู ออบ นึน แต กา อน คอล กา
ได้เวลาเลิกเสกสรรอะไรแล้วหรือยัง
아픈 감정을 stop 숨기지 못해
อา พึน อี คัม จอ งึล stop ซุม กี จี มด แท
หยุดความรู้สึกเจ็บปวดพวกนี้ ฉันหายใจไม่ออก

우린 마치 처음부터 정해진 듯한
อู ริน มา ชี ชอ อึม บู ทอ ชอง แฮ จิน ดึด ทัน
เหมือนทุกสิ่งออกแบบมาให้เราอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
여행을 마친 표정 같아
ยอ แฮ งึล มา ชิน พโย จอง กัท ทา
การเดินทางของเราสิ้นสุดลง
지친 얼굴로
ชม ชี ชิน ออล กุล โร
พร้อมใบหน้าเหนื่อยล้า

다음을 너는 예상할 있겠니
คือ ทา อือ มึล นอ นึน เย ซัง ฮัล ซู อิท เกท นี
ลองเดาดูสิ ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น
I’ll be gone
ฉันจะจากไป
You can’t hurt me now
เธอทำให้ฉันเจ็บปวดไม่ได้อีกแล้ว

곳은 heartbreak hotel
อี โก ซึน heartbreak hotel
นี่คือโรงแรมอกหัก
위해 남겨둔 공간에
นัล วี แฮ นัม กยอ ดุน อี คง กา เน
ที่ที่ทิ้งเอาไว้ให้ฉัน
홀로 누워 forget you
ฮล โร นู วอ forget you
ฉันเอนกายลงนอนคนเดียว ลืมเธอไป
눈물 나도 forgive you
นุน มุล นา โด forgive you
น้ำตาไหลออกมา แต่ฉันให้อภัยเธอนะ
오늘 checking out
โอ นึล นัน checking out
วันนี้ ฉันจะเช็คเอาท์
여길 떠날게 Heartbreak hotel
ยอ กิล ตอ นัล เก Heartbreak hotel
ฉันอยากออกไปจากที่นี่ (โรงแรมอกหัก)

No I ain’t gonna go
ไม่ ฉันจะไม่ไป
No I ain’t gonna go
ไม่ ฉันจะไม่ไป
오늘 checking out
โอ นึล นัน checking out
วันนี้ ฉันจะเช็คเอาท์
여길 떠날게 Heartbreak hotel
ยอ กิล ตอ นัล เก Heartbreak hotel
ฉันอยากออกไปจากที่นี่ (โรงแรมอกหัก)

꿈결 같던 금세 떠올라
กุม กยอล กัท ดอน พัม คึม เซ ตอ อล รา
ฉันจำค่ำคืนชวนฝันเหล่านั้นได้
끊임없이 흔들어 힘들어
กือ นี มอบ ชี นัล ฮึน ดือ รอ ฮิม ดือ รอ นา
มันทำให้ฉันสั่นเสมอ ยากเหลือเกิน

공간 정리된 짐도
ทอง บิน อี คง กัน ชอง รี ดเวน นี ชิม โด
ที่ว่างเปล่านี้ เธอเก็บของใส่กระเป๋าไปแล้ว
변한 우리 사이를 보여주는 같아
พยอน ฮัน อู รี ซา อี รึล โพ ยอ จู นึน คอด กัท ทา
แสดงให้เห็นว่าเราเปลี่ยนไปมากแค่ไหน

우린 마치 처음부터 몰랐던 듯한
อู ริน มา ชี ชอ อึม บู ทอ มล รัด ดอน ดึด ทัน
ราวกับเราไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่แรก
사이가 됐지 표정 없이 낯선 얼굴로
ซา อี กา ทแวด จี พโย จอง ออบ ชี ชม นัด ซอน ออล กุล โร
เรากลายเป็นแบบนี้ โดยไม่แสดงออกใด พร้อมใบหน้าไม่คุ้นตา

다음을 이젠 예상할 있겠어
คือ ทา อือ มึล อี เจน เย ซัง ฮัล ซู อิท เกท ซอ
เธอเดาได้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
You’ll be gone
เธอจะจากไป
I can’t hurt you now
ฉันทำร้ายเธอไม่ได้อีกแล้ว

곳은 heartbreak hotel
อี โก ซึน heartbreak hotel
นี่คือโรงแรมอกหัก
가끔씩 네가 헛된 기대
คา กึม ชิก นี กา ชุน ฮอด ดเงน คี แด
แม้ฉันจะจำได้ว่าเธอคาดหวังผิด ๆอะไรไว้บ้าง
홀로 누워 forget you
ฮล โร นู วอ forget you
ฉันเอนกายลงนอนคนเดียว ลืมเธอไป
눈물 나도 forgive you
นุน มุล นา โด forgive you
น้ำตาไหลออกมา แต่ฉันให้อภัยเธอนะ
오늘 checking out
โอ นึล นัน checking out
วันนี้ ฉันจะเช็คเอาท์
여길 떠날게 Heartbreak hotel
ยอ กิล ตอ นัล เก Heartbreak hotel
ฉันอยากออกไปจากที่นี่ (โรงแรมอกหัก)

No I ain’t gonna go
ไม่ ฉันจะไม่ไป
No I ain’t gonna go
ไม่ ฉันจะไม่ไป
오늘 checking out
โอ นึล นัน checking out
วันนี้ ฉันจะเช็คเอาท์
여길 떠날게 Heartbreak hotel
ยอ กิล ตอ นัล เก Heartbreak hotel
ฉันอยากออกไปจากที่นี่ (โรงแรมอกหัก)

자주 오던 곳이지만 갈수록
ชา จู โอ ดอน โค ชี จี มัน คัล ซู รก
ฉันมาที่นี่บ่อย
늦어지는 check-in
นือ จอ จี นึน check-in
แต่นับวันก็เช็คอินถี่ขึ้น
이상 서로에게 떠넘기지도 않는 책임
ทอ อี ซัง ซอ โร เอ เก ตอ นอม กี จี โด อัน นึน แช กิม
เราจะไม่โยนภาระให้กันอีกแล้ว
우리가 모든 것에 무심해진
อู รี กา โม ดึน คอ เซ มู ชิม แฮ จิน
สักพักแล้วที่เรา
지는 제법 됐지
ชี นึน เช บอบ ทเวท จี
เติบโตไปในทิศทางที่ต่างกัน
짐처럼 느껴지는 미련 따위는
ชิม ชอ รอม นือ กยอ จี นึน มี รยอน ตา วี นึน
ฉันไม่เคยอัดความรู้สึก
never packed
ที่รู้สึกเหมือนเป็นขยะแบบนี้
이별하기 좋은
อี บยอล ฮา กี โช ฮึน บัง
เป็นห้องที่ดีในการเลิกรา
feel like a penthouse suite
เหมือนห้องชุดบนยอดตึก
따로 자는 편하듯 마음도
ตา โร ชา นึน เก พยอน ฮา ดึด มา อึม โด
สบายกว่านอนแยก
이젠 하나에서 twin
อี เจน ฮา นา เอ ซอ twin
หัวใจของเราเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นคู่
너와 각자의 아침을 맞이한 후에
นอ วา นัน คัก จา เย อา ชี มึล มา จี ฮัน ฮู เอ
หลังจากที่เราเจอช่วงเวลายามเช้าของตัวเอง
마지막 식사도 room service 대충
มา จี มัก ชิก ซา โด room service โร แท ชุง แฮง
มื้อสุดท้ายเป็นเพียงบริการจากโรงแรม

비운 채로 떠날게
นัน ทา พี อุน แช โร ตอ นัล เก
ฉันจะจากไปพร้อมทำให้ทุกอย่างว่างเปล่าไปหมด
새로 캐리어에
แซ โร ซัน แค รี ออ เอ
วางความทรงจำของเราในพาหะใหม่
둘의 추억까지 담는 무거울 듯해
ทู เร ชู ออก กา จี ทัม นึน กอน มู กอ อุล ดึด แท
จะทำให้หนักกว่าเดิมเล็กน้อย
미워해 나를
มี วอ แฮ นา รึล
เธอจะเกลียดฉันก็ได้
충분히 받을게 벗어난 다음에
ชุง บุน นี พอล พา ดึล เก นอล พอ ซอ นัน ทา อือ เม
ฉันจะโดนลงโทษ หลังจากฉันหนีไปจากเธอ
정리가 됐다면
มัม ชอง รี กา ทอง ทแวท ดา มยอน
ถ้าเธอยังไม่พร้อม
있다 나와도
ทอ อิท ดา นา วา โด ทแว
เธอจะอยู่ที่นี่นานกว่านี้หน่อยก็ได้
피곤했던 우리 연애는
พี กน แฮท ดอน อู รี ยอ แน นึน
เหมือนอาการเมาเครื่องบิน
풀리는 jet lag
อัน พุล รี นึน jet lag
ที่จะไม่หายไปไหน
여행을 멈추고 집으로 돌아갈래
อี กิน ยอ แฮ งึล มอม ชู โก ชี บือ โร โท รา กัล แร
ฉันอยากหยุดการเดินทางแสนยาวนานนี้และกลับบ้าน
불면이 해결되게 편하게
แน พุล มยอ นี แฮ กยอล ดเว เก พยอน ฮา เก
จะได้รักษาโรคนอนไม่หลับของฉัน
베개를 밸래
แน เพ แก รึล แพล แร
ฉันอยากนอนบนหมอนของตัวเอง
Go back 2 reality
กลับสู่โลกแห่งความจริง
너란 꿈에서 제발 깰래
นอ รัน กู เม ซอ เช บัล แกล แร
ฉันอยากตื่นจากฝันเรื่องเธอ

원망해보지만
นอล วอน มัง แฮ โบ จี มัน
ฉันลองโกรธเธอ
이젠 소용 없는 right here
อี เจน โซ ยง ออบ นึน right here
แต่ตอนนี้มันไม่มีประโยชน์ ตรงนี้
원망해보지만
นอล วอน มัง แฮ โบ จี มัน
ฉันลองโกรธเธอ
아무 쓸모 없는 right here
อา มู ซึล โม ออบ นึน right here
แต่มันไร้ประโยชน์ ตรงนี้

너에게 쏟았던 사랑이 너였기에
นอ เอ เก โซ ดัด ดอน แน ซา รา งี นอ ยอท กี เอ
ความรักที่ฉันให้เธอจนล้น
부셨단
นุน พู ชยอด ดัน กอล
ยังดูสะกดใจ เพราะความรักนั้นคือเธอ
항상 전하고 싶었어
ฮัง ซัง ชอน ฮา โก ชี พอท ซอ
ฉันอยากบอกเธอเสมอ
이미 늦었지만 right here Oh
อี มี นือ จอด จี มัน right here Oh
ถึงจะสายเกินไป ตรงนี้

곳은 heartbreak hotel
อี โก ซึน heartbreak hotel
นี่คือโรงแรมอกหัก
위해 남겨둔 공간에
นัล วี แฮ นัม กยอ ดุน อี คง กา เน
ที่ที่ทิ้งเอาไว้ให้ฉัน
홀로 누워 forget you
ฮล โร นู วอ forget you
ฉันเอนกายลงนอนคนเดียว ลืมเธอไป
눈물 나도 forgive you
นุน มุล นา โด forgive you
น้ำตาไหลออกมา แต่ฉันให้อภัยเธอนะ
오늘 checking out
โอ นึล นัน checking out
วันนี้ ฉันจะเช็คเอาท์
여길 떠날게 Heartbreak hotel
ยอ กิล ตอ นัล เก Heartbreak hotel
ฉันอยากออกไปจากที่นี่ (โรงแรมอกหัก)

No I ain’t gonna go
ไม่ ฉันจะไม่ไป
No I ain’t gonna go
ไม่ ฉันจะไม่ไป
오늘 checking out
โอ นึล นัน checking out
วันนี้ ฉันจะเช็คเอาท์
여길 떠날게 Heartbreak hotel
ยอ กิล ตอ นัล เก Heartbreak hotel
ฉันอยากออกไปจากที่นี่ (โรงแรมอกหัก)

Credit: popgasa, klyrics

Talk: สวยจ่นนนนน ทิฟสวยมาก เพลงดี แร๊พหูดับตับไหม้ด้วยย หายใจยังไงคะ 55555
ปล. Station ก่อนหน้า (You're the Boss) หาซับอิ้งไม่เจออีกแล้ว แต่ไม่แปลเองแล้วล่ะ เพื่อความปลอดภัย 555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น