วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

[Thai Translation] Taeyeon (SNSD) - All with You เนื้อไทย แปลไทย

Taeyeon – All with You
(Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo OST. Part 5)
เนื้อไทย แปลไทย내가 그대 곁에 있어서 행복합니다
แน กา คือ แด คยอ เท อิท ซอ ซอ แฮง บก ฮัม นี ดา
ฉันมีความสุขที่ได้อยู่ข้างกายคุณอย่างนี้
내가 그대 곁에 있어서 꿈을 꿉니다
แน กา คือ แด คยอ เท อิท ซอ ซอ กู มึล กุม นี ดา
ฉันมีความฝันเพราะได้อยู่ข้างกายคุณอย่างนี้

내가 그대 곁에 있어서 웃을 있습니다
แน กา คือ แด คยอ เท อิท ซอ ซอ อู ซึล ซู อิท ซึบ นี ดา
ฉันยิ้มได้เพราะได้อยู่ข้างกายคุณอย่างนี้
사람이길 기도합니다
แน ซา รา มี กิล โต คี โด ฮัม นี ดา
ฉันภาวนาอีกครั้งให้มีคุณเป็นคนรู้ใจ

맘이 보여서
แน มา มี โพ ยอ ซอ
หากคุณได้เห็นหัวใจของฉัน
진심이 느껴진다면
แน ชิน ชี มี นือ กยอ จิน ดา มยอน
และสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงในใจ

맘이 보여서
แน มา มี โพ ยอ ซอ
หากคุณมองเห็นหัวใจของฉัน
내게 오는 찾는다면
แน เก โอ นึน คิล ชัด นึน ดา มยอน
แล้วขยับเข้ามาใกล้กัน

나의 모든 마음 주고 싶어
นา เย โม ดึน มา อึม ชู โก ชิพ พอ
ฉันอยากยกหัวใจทั้งดวงให้กับคุณ
나의 곁에 그대 영원토록 있는다면
นา เย คยอ เท คือ แด ยอง วอน โท รก อิท นึน ดา มยอน
หากคุณจะอยู่ข้างกายกันตลอดไป

그대 나의 곁에 있어서
คือ แด นา เย คยอ เท อิท ซอ ซอ
ขอบคุณนะคะ
고맙습니다
โค มัม ซึม นี ดา
ที่อยู่ข้างกายฉัน

그대 나의 곁에 있어서
คือ แด นา เย คยอ เท อิท ซอ ซอ
เพราะคุณอยู่ข้างกายฉัน
따뜻합니다
ตา ตึด ทัม นี ดา
ฉันจึงรู้สึกอบอุ่นมาก

그대 나의 곁에 있어서
คือ แด นา เย คยอ เท อิท ซอ ซอ
เพราะคุณอยู่ข้างกายฉัน
다시 힘을 냅니다
ทา ชี ฮี มึล แนม นี ดา
ฉันจึงมีกำลังขึ้นมาอีกครั้ง
바라만봐도 눈물이 납니다
พา รา มัน บวา โด นุน มู รี นัม นี ดา
แค่ได้มองคุณ น้ำตาก็ไหลออกมา

맘이 보여서
แน มา มี โพ ยอ ซอ
หากคุณได้เห็นหัวใจของฉัน
진심이 느껴진다면
แน ชิน ชี มี นือ กยอ จิน ดา มยอน
และสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงในใจ
맘이 보여서
แน มา มี โพ ยอ ซอ
หากคุณมองเห็นหัวใจของฉัน
내게 오는 찾는다면
แน เก โอ นึน คิล ชัด นึน ดา มยอน
แล้วขยับเข้ามาใกล้กัน

나의 모든 마음 주고 싶어
นา เย โม ดึน มา อึม ชู โก ชี พอ
ฉันอยากยกหัวใจทั้งดวงให้กับคุณ
나의 곁에 그대
นา เย คยอ เท คือ แด
หากคุณจะอยู่ข้างกายกันตลอดไป
영원토록 있는다면
ยอง วอน โท รก อิท นึน ดา มยอน
อยู่ข้าง ๆกันตลอดไปนะ

세상에 지쳐가도 우리
เซ ซา เง ชี ชยอ กา โด อู รี
ถึงเราจะต้อง
서로 곁에 항상
ซอ โร คยอ เท ฮัง ซัง
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับโลกใบนี้
옆에 잡은 놓지마
ยอ เพ ชา บึน คือ ซน นด จี มา
อย่าปล่อยมือฉัน

마지막 사랑을
มา จี มัก ซา รา งึล
ฉันอยากใช้ความรักครั้งสุดท้าย
그댈 위해 쓰고 싶은데
คือ แดล วี แฮ ซือ โก ชี พึน เด
ไปกับคุณ

마지막 운명이
มา จี มัก อุน มยอ งี
ฉันคงมีความสุขมาก
그대 라면 행복할텐데
คือ แด รา มยอน แฮง บก ฮัล เทน เด
หากโชคชะตาสุดท้ายหยุดอยู่ที่คุณ

나의 모든 마음 주고 싶어
นา เย โม ดึน มา อึม ชู โก ชี พอ
ฉันอยากยกหัวใจทั้งดวงให้กับคุณ
나의 곁에 그대 영원토록 있는다면
นา เย คยอ เท คือ แด ยอง วอน โท รก อิท นึน ดา มยอน
หากคุณจะอยู่ข้างกายกันตลอดไป


Credit: ilyricsbuzz.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น