วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

[Thai Translation] INFINITE (인피니트) – True Love เนื้อไทย แปลไทย
INFINITE (인피니트) – True Love

เนื้อไทย แปลไทย너무도 나와 닮은 한순간도 없던
นอ มู โด นา วา ทัล มึน ฮัน ซุน กัน โด เตล ซู ออบ ดอน
คุณคือคู่แท้ของผม ไม่มีวันแยกจากกันไปไหนแม้เพียงเสี้ยววินาที
그런 멀어짐 어떡해 My Love no
คือ รอน นอ มอ รอ จิม ออ ตอค แค My Love no
ผมจะทำอย่างไรหากคุณห่างเหินกันไป ความรักของผม ไม่นะ

Oh 참을 그랬어
Oh ชา มึล กอล คือ แรท ซอ
โอ้ ผมน่าจะยั้งตัวเองไว้
조금은 웃을걸 그랬어
โช กือ มึน อู ซึล กอล คือ แรท ซอ
ผมน่าจะยิ้มออกมาสักหน่อย
마지막일지도 몰라
มา จี มา กิล จี โด มล รา
มันอาจเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของสองเรา

좋았던 추억보다 아픈 기억이
โช วัด ดอน ชู ออก โบ ดา อา พึน คี ออ กี ทอ
แทนความทรงจำดี ๆในอดีต
나를 잡고 맴돌아 No no no
นา รึล ชับ โก แมม โด รา No no no
ความเจ็บปวดหมุนวนอยู่รอบตัวผม ไม่นะ ไม่ ไม่

떨린 눈빛 말투 애탄 표정까지도
ตอล ริน นุน บิด มัล ทู แอ ทัน พโย จอง กา จี โด
ดวงตาอันสั่นไหวของผม คำพูดสั่นเครือ แม้แต่ใบหน้าที่ดูประหม่า
알잖아 너만 원하잖아
อัล จัน นา นอ มัน วอน ฮา จัน นา
คุณรู้ดีว่านั่นหมายความว่าผมต้องการเพียงคุณ
모든 걸겠다 말했었잖아
แน โม ดึน กอล คอล เกท ดา มัล แฮท ซอท จัน นา
ผมบอกคุณแล้วว่าผมยอมวางพนันหมดหน้าตัก
I got something something special girl
เพราะผมมีบางอย่างแสนพิเศษ ที่รัก

True Love 이미 가운데
True Love นอน อี มี แน คา อุน เด
รักแท้ ผมมีคุณเป็นศูนย์กลาง
하지만 가두네
ฮา จี มัน มด คา ดู เน
แต่ผมก็เก็บคุณเอาไว้ไม่ได้
Uh 용기와 포기 틈에서 방황해
Uh ยง กี วา โพ กี คือ ทือ เม ซอ นัน พัง ฮวัง แฮ
จะกล้าหรือจะยอมแพ้ ผมเองก็ยังหาทางไม่เจอ

모든 받아주는 사람
นี โม ดึน กอล พา ดา จู นึน ทัน ฮัน ซา รัม
เพียงคนเดียวที่รับทุกสิ่งของคุณได้
바로 나야 결국 나야
พา โร นา ยา นอน คยอล กุก นา ยา
สำหรับคุณแล้ว ต้องเป็นผม คำตอบของคุณยังไงก็ต้องเป็นผม

Oh 떠날 수가 없어
Oh ตอ นัล ซู กา ออบ ซอ
โอ้ ผมจากไปไม่ได้หรอก
길을 벗어날 없어
อี คี รึล พอ ซอ นัล ซู ออบ ซอ
ผมเดินผ่านถนนเส้นนี้ไปไม่ได้หรอก
마지막일 것만 같아
มา จี มา กิล กอด มัน กัท ทา
มันอาจจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของเรา

혹시라도 한번 돌아볼까
ฮก ชี รา โด ฮัน บอน ทอ นัล โท รา บล กา บวา
โอกาสที่คุณอาจจะมองกลับมาอีกครั้ง
다시 웃어줄까 No no no
ทา ชี อุด ซอ จุล เก พวา No no no
คุณอาจจะยิ้มมาให้กันอีกครั้ง ไม่นะ ไม่ ไม่

떨린 눈빛 말투 애탄 표정까지도
ตอล ริน นุน บิด มัล ทู แอ ทัน พโย จอง กา จี โด
ดวงตาอันสั่นไหวของผม คำพูดสั่นเครือ แม้แต่ใบหน้าที่ดูประหม่า
알잖아 너만 원하잖아
อัล จัน นา นอ มัน วอน ฮา จัน นา
คุณรู้ดีว่านั่นหมายความว่าผมต้องการเพียงคุณ
모든 걸겠다 말했었잖아
แน โม ดึน กอล คอล เกท ดา มัล แฮท ซอท จัน นา
ผมบอกคุณแล้วว่าผมยอมวางพนันหมดหน้าตัก
I got something something special girl
เพราะผมมีบางอย่างแสนพิเศษ ที่รัก

대수롭지 않아 웃어넘길게 하하
แท ซู รบ จี อัน นา อู ซอ นอม กิล เก ฮา ฮา
ไม่มีค่าอะไรเลย ผมจะทำเพียงหัวเราะออกมา ฮะฮ่า
걱정을 다하며 챙긴 나야
พยอล คอก จอ งึล ทา ฮา มยอ นอล แชง กิน กอน นา ยา
ผมเคยเป็นคนดูแลคุณ กังวลแม้แต่เรื่องเล็ก ๆน้อย ๆ
무모해도 넘보고 가지려고 덤벼
โม ดู แฮ โด นอม โบ โก นอล คา จี รยอ โก ทอม บยอ
ถึงจะดูสะเพร่า แต่ผมปรารถนา เรียกร้องอยากมีคุณ
지금까지도 끝까지 포기란 없어
ชี กึม กา จี โด กึท กา จี โพ กี รัน กอน ออบ ซอ
จนตอนนี้ และจนจบ จะไม่มีคำว่ายอมแพ้
향한 노래로 마음을 더해도
นอล ฮยัง ฮัน อี โน แร โร แน มา อือ มึล ทอ แฮ โด
ใส่ใจลงไปในบทเพลงนี้เพื่อคุณ
내게서 발을 빼고 시간은 우릴 나눠
นอน แน เก ซอ พา รึล แป โก ชี กา นึน อู ริล นา นวอ
คุณเหินห่างกันไป เวลาแยกเราออกจากกัน
네게 익숙해져 혼자 있는 법을 잊었어
เน เก อิก ซุก แค จยอ ฮน จา อิท นึน พอ บึล อี จอท ซอ
ผมลืมไปแล้วว่าจะอยู่คนเดียวได้อย่างไรเพราะเคยชินกับการมีคุณ
둘이어야 했던 우리 미래 지울 없어
ทู รี ออ ยา แฮท ดอน อู รี มี แร ชี อุล ซู ออบ ซอ
ผมลบอนาคตของเราออกไปไม่ได้ อนาคตที่ควรมีสองเราข้างกัน

네가 누굴 만나든
นี กา โต นู กุล มัน นา ดึน
ไม่ว่าคุณจะพบเจอกับใครในตอนนี้
같은 사람 없어
นา กัท ทึน ซา รัม ออบ ซอ
ก็ไม่มีใครเหมือนผมหรอก
때론 이기적이고 조금 멋대로여도
แต รน อี กี จอ กี โก โช กึม มอด แด โร ยอ โด
บางครั้งผมก็เห็นแก่ตัว ใช้ชีวิตตามใจ
너만 너만 보여
นอ มัน กก นอ มัน โพ ยอ
แต่มีเพียงคุณเท่านั้นในสายตา
이게 나만의 True romance
อี เก นา มา เน True romance
นี่คือความรักที่แท้จริง

흔들리는 눈빛 말투 표정까지도
ฮึน ดึล รี นึน นุน บิด มัล ทู พโย จอง กา จี โด
ดวงตาอันสั่นไหวของผม คำพูดสั่นเครือ แม้แต่ใบหน้าที่ดูประหม่า
진짜라 말하잖아
แน มัม ชิน จา รา มัล ฮา จัน นา
เป็นพยานว่าหัวใจของผมเป็นเรื่องจริง
모든 주겠다 말했었잖아
นี โม ดึน กอล ชู เกท ดา มัล แฮท ซอท จัน นา
ผมบอกคุณแล้วว่าจะมอบทุกอย่างให้กับคุณ
You got something something special girl
เพราะผมมีบางอย่างแสนพิเศษ ที่รัก

True Love 이미 가운데
True Love นอน อี มี แน คา อุน เด
รักแท้ ผมมีคุณเป็นศูนย์กลาง
하지만 가두네
ฮา จี มัน มด คา ดู เน
แต่ผมก็เก็บคุณเอาไว้ไม่ได้
Uh 용기와 포기 틈에서 방황해
Uh ยง กี วา โพ กี คือ ทือ เม ซอ นัน พัง ฮวัง แฮ
จะกล้าหรือจะยอมแพ้ ผมเองก็ยังหาทางไม่เจอ

모든 받아주는 사람
นี โม ดึน กอล พา ดา จู นึน ทัน ฮัน ซา รัม
เพียงคนเดียวที่รับทุกสิ่งของคุณได้
바로 나야 결국 나야
พา โร นา ยา นอน คยอล กุก นา ยา
สำหรับคุณแล้ว ต้องเป็นผม คำตอบของคุณยังไงก็ต้องเป็นผม

Credit: klyrics, youtube, allkpop, KIE-INF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น