วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

[Thai Translation] INFINITE (인피니트) – The Eye (태풍) เนื้อไทย แปลไทย

INFINITE (인피니트) – The Eye (태풍)

เนื้อไทย แปลไทย끝났다 잊었다
ทา กึท นัด ดา ทา อี จอด ดา
ทุกสิ่งจบลงแล้ว ผมลืมมันไปหมดแล้ว
이제야 너를 지운다
อี เจ ยา นอ รึล ชี อุน ดา
ท้ายที่สุด ผมก็ลบคุณไปจากใจจนได้
길었던 힘들었던
ชัม คี รอด ดอน ชัม ฮิม ดือ รอด ดอน
ใช้เวลาอยู่นานเหมือนกัน ยากอยู่เหมือนกัน
이별과 이별한다
อี บยอล กวา อี บยอล ฮัน ดา
แต่ได้เวลาต้องบอกลากันเสียที

그쳤다 멎었다
ทา คือ ชยอด ดา ทา มอ จอด ดา
ทุกสิ่งจบลงแล้ว ทุกสิ่งหยุดลงแล้ว
이제야 빛이 내린다
อี เจ ยา พี ชี แน ริน ดา
ในที่สุด ก็ได้เห็นแสงสว่างฉายลงมาสักที
태풍 같던 비바람이 이제야 끝났는데
แท พุง กัด ดอน พี บา รา มี อี เจ ยา กึด นัด นึน เด
พายุฝนและลมที่เคยโหมกระหน่ำ เลิกก่อตัวแล้วในที่สุด แต่ว่า

너의 기억이 추억이 다시 나를 휘감아
นอ เย คี ออ กี ชู ออ กี ทา ชี นา รึล ฮวี กา มา
ความทรงจำเรื่องคุณ โอบกอดผมเอาไว้อีกครั้ง
한발만 가도 온통 너로 젖잖아
ฮัน บัล มัน คา โด นัน อน ทง นอ โร โต ชอด จัน นา
แม้เพียงย่างก้าวเดียว ผมก็เข้าไปอยู่ในโลกของคุณแล้ว

네게서 떠나온 곳이 도망쳐 달려온 곳이
เน เก ซอ ตอ นา อน โค ชี โท มัง ชยอ ทัล รยอ อน โก ชี
ที่ที่ผมจากมา ที่ที่ผมหนีมา
너의 기억 중심이란 이제 깨닫는다
นอ เย คี ออก ซก ชุง ชี มี รัน กอล อี เจ แก ดัด นึน ดา
ที่แห่งความทรงจำเรื่องคุณ ผมเพิ่งตระหนักได้

끝내지 못한 이별 이별과 이별
กึท แน จี มด ทัน อี บยอล ทวี อี บยอล กวา อี บยอล
หลังจากเลิกราแต่ยังไม่จบลง ผมเอ่ยคำลาให้ความสัมพันธ์ของเรา
내게 남겨진 인연과 인연
แน เก นัม กยอ จิน อี นยอน กวา อี นยอน
ชีวิตยังคงเป็นไปตามโชคชะตา

너를 벗어나려 해도 멀리 도망치려 해도
นอ รึล พอ ซอ นา รยอ แฮ โด มอล รี โท มัง ชี รยอ แฮ โด
ผมพยายามวิ่งหนีคุณ ผมพยายามวิ่งไกลออกมา
휩쓸려 네게로
โต ฮวิบ ซึล รยอ เน เก โร
แต่ก็โดดคุณพัดพาไปอีกครั้ง
끝나지 못한 이별 이별과 이별
กึด นา จี มด ทัน อี บยอล ทวี อี บยอล กวา อี บยอล
หลังจากเลิกราแต่ยังไม่จบลง ผมเอ่ยคำลา ผมยังคงรู้สึก
내게 남겨진 미련한 미련
แน เก นัม กยอ จิน มี รยอน นัน มี รยอน
ดวงตาเติมเต็มด้วยบาป
잊지 못해 지우지 못해
นอล อิด จี มด แท ชี อู จี มด แท
ผมลืมคุณไม่ได้ ผมลบคุณออกไปไม่ได้
눈에 담은 죄로 속에 갇힌
นู เน ทา มึน ชเว โร นี นุน โซ เก กัด ชิน นา
ผมตกหลุมพรางสายตาคุณ
갇힌
กัด ชิน นา
ตกหลุมพราง

이토록 너는 아름다웠다
อี โท รก นอ นึน อา รึม ดา วอท ดา
คุณงดงามเหลือเกิน
그토록 우린 행복했었다
คือ โท รก อู ริน แฮง บก แฮท ซอท ดา
เราเคยมีความสุขกันมาก
너의 기억 속에서 기억의 속에서
นอ เย คี ออก โซ เก ซอ คี ออ เก พิด โซ เก ซอ
ในความทรงจำของคุณ ในแสงสว่างแห่งความทรงจำ
있을 것만 같은데
นัน ซัล ซู อิท ซึล คอด มัน กัท ทึน เด
ผมคิดว่าผมจะมีชีวิตอยู่ได้

반복해낼 자신이 없어
โต พัน บก แค แนล ชา ชี นี ออบ ซอ
แต่ผมไม่คิดว่าผมจะทำอย่างนั้นได้อีก
뚫고 나갈 자신이 없어
นอล ตุล โก นา กัลป์ ชา ชี นี ออบ ซอ
ผมไม่คิดว่าผมจะเดินออกมาจากคุณเหมือนไร้ตัวตน
사진 속에 속에 비친
นี ซา จิน โซ เก นัน คือ นุน โซ เก พี ชิน นัน
ในรูปของคุณ ผมสะท้อนอยู่ในดวงตาคู่นั้น
여전히 아무 것도 하지 못해 울고 있잖아
ยอ จอน นี อา มู กอด โด ฮา จี มด แท อุล โก อิท จัน นา
ผมยังทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง ผมจึงร้องไห้ออกมา

너의 눈이 얼굴이 다시 나를 휘감아
นอ เย คือ นู นี ออล กู รี ทา ชี นา รึล ฮวี กา มา
ดวงตาของคุณ ใบหน้าของคุณ พัดพาผมไปอีกครั้ง
창살처럼 비로 내려와 맘을 닫는다
ชัง ซัล ชอ รอม นอน พี โร แน รยอ วา แน มา มึล ทัด นึน ดา
คุณตกลงมาขณะที่สายฝนก่อตัวเป็นดังกรงคุมขัง ปิดตายหัวใจของผมเอาไว้

끝내지 못한 이별 이별과 이별
กึท แน จี มด ทัน อี บยอล ทวี อี บยอล กวา อี บยอล
หลังจากเลิกราแต่ยังไม่จบลง ผมเอ่ยคำลาให้ความสัมพันธ์ของเรา
내게 남겨진 인연과 인연
แน เก นัม กยอ จิน อี นยอน กวา อี นยอน
ชีวิตยังคงเป็นไปตามโชคชะตา

너를 벗어나려 해도 멀리 도망치려 해도
นอ รึล พอ ซอ นา รยอ แฮ โด มอล รี โท มัง ชี รยอ แฮ โด
ผมพยายามวิ่งหนีคุณ ผมพยายามวิ่งไกลออกมา
휩쓸려 네게로
โต ฮวิบ ซึล รยอ เน เก โร
แต่ก็โดดคุณพัดพาไปอีกครั้ง
끝나지 못한 이별 이별과 이별
กึด นา จี มด ทัน อี บยอล ทวี อี บยอล กวา อี บยอล
หลังจากเลิกราแต่ยังไม่จบลง ผมเอ่ยคำลา ผมยังคงรู้สึก
내게 남겨진 미련한 미련
แน เก นัม กยอ จิน มี รยอน นัน มี รยอน
ดวงตาเติมเต็มด้วยบาป
잊지 못해 지우지 못해
นอล อิด จี มด แท ชี อู จี มด แท
ผมลืมคุณไม่ได้ ผมลบคุณออกไปไม่ได้
눈에 담은 죄로 속에 갇힌
นู เน ทา มึน ชเว โร นี นุน โซ เก กัด ชิน นา
ผมตกหลุมพรางสายตาคุณ
갇힌
กัด ชิน นา
ตกหลุมพราง

Credit: klyrics, youtube, allkpop, KIE-INF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น