วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

[Thai Translation] [STATION] F(X) – All Mine เนื้อไทย แปลไทยF(X) – All Mine
เนื้อไทย แปลไทย
Oh oh oh oh Oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh All Mine

โอ้ ทุกสิ่งเป็นของฉัน
Oh oh oh oh Oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh All Mine
โอ้ ทุกสิ่งเป็นของฉัน

맘이 맘대로 안돼
มา มี มัม แด โร อัน ดแว
หัวใจไม่เชื่อฟัง
심장 소린 점점 빨라져
แน ชิม จัง โซ ริน ชอม จอม ปัล รา จยอ
เสียงหัวใจเต้นดังรัวขึ้น

말이 맘대로 안돼
มา รี มัม แด โร อัน ดแว
ฉันพูดออกมาแบบที่ต้องการไม่ได้
맘을 따라 잡을 없어
แน มา มึล ตา รา ชา บึล ซู ออบ ซอ
ฉันทำตามหัวใจตัวเองไม่ได้

Baby Baby 눈을 때면
Baby Baby นี นู นึล พล แต มยอน
ที่รัก ที่รัก ตอนที่ฉันสบตากับเธอ
맘이 맘이 시공의 벽을 넘어
มา มี มา มี อี ชี โก เง พยอ กึล นอ มอ
หัวใจของฉันกระโดดข้ามผ่านผนังแห่งกาลเวลาและห้วงอวกาศ

품에 안고 Dive
นอล แน พู เม อัน โก Dive
ฉันจะกอดเธอเอาไว้ในอ้อมแขน แล้วดำดิ่งไป

All Mine 무지개도
All Mine มู จี แก โด
ทุกสิ่งเป็นของฉัน ทั้งสายรุ้ง
All Mine 바다도
All Mine ชอ พา ดา โด
ทุกสิ่งเป็นของฉัน ทั้งมหาสมุทร
All Mine 햇살까지
All Mine แฮท ซัล กา จี
ทุกสิ่งเป็นของฉัน แม้แต่ดวงตะวัน
Oh oh oh oh oh All Mine
โอ้ ทุกสิ่งเป็นของฉัน

All Mine 세상이
All Mine อน เซ ซา งี
ทุกสิ่งเป็นของฉัน รวมทั้งโลกทั้งใบ
입술이 마법 부려
นี อิบ ซู รี มา บอบ พู รยอ
ริมฝีปากของเธอเสกสรรเวทมนตร์ขึ้นมา
피어난 Fantasy 꿈의 그림
พี ออ นัน Fantasy กู เม คือ ริม
จินตนาการผลิบาน (รูปภาพแห่งความฝัน)
작은 손에 쥐어봐
ชา กึน ทู โซ เน กก ชวี ออ บวา
จับเอาไว้แน่น ๆด้วยสองมือน้อยของเธอ
몰래 My Heart
นอ มล แร My Heart
โดยไม่รู้ตัว (หัวใจของฉัน)

향기로운 말로 나의 귓가에 속삭여줬어
ฮยัง กี โร อุน มัล โร นา เย ควิด กา เอ ซก ซา ยอ จวอด ซอ
พร้อมคำพูดหอมหวาน เธอกระซิบข้างหู

순간 보여지는 모든 환상이 거라고
อี ซุน กัน โพ ยอ จี นึน โม ดึน ฮวัน ซา งี แน คอ รา โก
ทุกจินตนาการที่ฉันพบเจอ เป็นของฉันทุกอย่าง

Baby Baby 손을 잡아
Baby Baby แน โซ นึล กก ชา บา
ที่รัก ที่รัก จับมือฉันไว้แน่น ๆ
우린 우린 시공의 벽을 넘어
อู ริน อู ริน อี ชี โก เง พยอ กึล นอ มอ
เราจะกระโดข้ามกำแพงแห่งเวลาและห้วงอวกาศ

손을 잡고 Fly
นัน นี โซ นึล ชับ โก Fly
จับมือฉันไว้ แล้วโบยบินไป

All Mine 구름도
All Mine ฮวิน คู รึม โด
ทุกสิ่งเป็นของฉัน ทั้งหมู่มวลเมฆสีขาว
All Mine 바람도
All Mine อี พา รัม โด
ทุกสิ่งเป็นของฉัน ทั้งสายลม
All Mine 향기까지
All Mine ฮยัง กี กา จี
ทุกสิ่งเป็นของฉัน แม้แต่กลิ่นหอมละมุน
Oh oh oh oh oh All Mine
โอ้ ทุกสิ่งเป็นของฉัน

Oh oh oh oh Oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh All Mine
โอ้ ทุกสิ่งเป็นของฉัน
Oh oh oh oh Oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh All Mine
โอ้ ทุกสิ่งเป็นของฉัน

상상했던 사랑인 거죠
ซัง ซัง แฮท ดอน ซา รา งิน คอ จโย
เป็นความรักที่ฉันฝันถึง
하늘 바다 어딜 보아도
ฮา นึล วี พา ดา กึท ออ ดิ โพ อา โด
เหนือน่านฟ้า ใต้ล้ามหาสมุทร ไม่ว่าฉันจะมองไปที่ใด
알록 달록 아름다워
อัล รก ทัล รก อา รึม ดา วอ
ทุกสิ่งช่างสวยงาม
도무지 눈을 수가 없죠
โท มู จี นัน นู นึล เตล ซู กา ออบ จโย
ฉันละสายตาไปไม่ได้เลย
꿈에서도 펼치게
กู เม ซอ โด พยอล ชี เก
ฉันมองเห็นแม้แต่ในความฝัน
밤새 설레설레 잠도 들게
พัม แซ ซอล เร ซอล เร ชัม โด มด ทึล เก
หัวใจของฉันเต้นรัวทั้งคืน จนนอนไม่หลับ

눈을 감아도 영원해주길
นู นึล คา มา โด ยอง วอน แฮ จู กิล
ได้โปรดคงอยู่ตลอดไป แม้ในยามที่ฉันหลับตา

All Mine 목소리
All Mine นี มก โซ รี
ทุกสิ่งเป็นของฉัน ทั้งเสียงของเธอ
All Mine 눈빛도
All Mine นี นุน บิด โด
ทุกสิ่งเป็นของฉัน ทั้งดวงตาของเธอ
All Mine 품까지
All Mine นี พุม กา จี
ทุกสิ่งเป็นของฉัน แม้แต่อ้อมกอดของเธอ
Oh oh oh oh oh All Mine
โอ้ ทุกสิ่งเป็นของฉัน

사랑이 마법 부려
นี ซา รา งี มา บอบ พู รยอ
ความรักของเธอเสกสรรเวทมนตร์ขึ้นมา
펼쳐진 Fantasy 꿈의 그림
พยอล ชยอ จิน Fantasy กู เม คือ ริม
จินตนาการผลิบาน (รูปภาพแห่งความฝัน)
작은 손에 쥐어봐
ชา กึน ทู โซ เน กก ชวี ออ บวา
จับเอาไว้แน่น ๆด้วยสองมือน้อยของเธอ
몰래 My Heart
นอ มล แร My Heart
โดยไม่รู้ตัว (หัวใจของฉัน)

Oh oh oh oh Oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh All Mine
โอ้ ทุกสิ่งเป็นของฉัน


Credit: klyrics

Talk: แปล All Mine ถูกมั้ยหว่าา หรือแปลว่า ทุกสิ่งของฉัน ~..~ ขอรีเสิร์ทแป๊ป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น