วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

[Thai Translation] NCT 127 – Paradise เนื้อไทย แปลไทย

NCT #127 - 1st Mini Album

Track List:
3) Wake Up
7) Switch (Feat. SR15B)


NCT 127 – Paradise
เนื้อไทย แปลไทย

부서지듯 내리는 lights
พู ชอ จี ดึด แน รี นึน lights
แสงสาดส่องลงมา
우릴 비추는 태양 너머
อู ริล พี ชู นึน แท ยัง ชอ นอ มอ
แสงตะวันฉายลงมาบนตัวเรา
물결을 타고
มุล กยอ รึล ทา โก คา
ออกเดินทาง โต้คลื่นไป

들려온 소리와
ทึล รยอ อน โซ รี วา
ผมได้ยินเสียง
어느 꿈보다 눈부신 island
ออ นือ กุม โบ ดา นุน บู ชิน island
เกาะที่ส่องประกายสดใสยิ่งกว่าความฝันใด
발에 닿으면
ทู พา เร ทา ฮือ มยอน
เมื่อผมออกเดินไปถึง

하나 둘씩 펼쳐진 하늘이
ฮา นา ทุล ชิก พยอล ชยอ จิน ฮา นือ รี
ท้องฟ้าปรากฏขึ้นมาเหมือนดัง หนึ่ง สอง
우릴 부르잖아
อู ริล พู รือ จัน นา
ร้องเรียกเราอยู่

바다보다 예쁜 예쁜
พา ดา โบ ดา เย ปึน เย ปึน
ผมจับมือเล็กที่งดงาม
너의 작은 손을 잡고 잡고
นอ เย ชา กึน โซ นึล ชับ โก ชับ โก
ยิ่งกว่ามหาสมุทรของคุณเอาไว้
같은 꿈을 꾸는
กัท ทึน กู มึล กู นึน
ที่แห่งนี้ ที่เรามีความฝันร่วมกัน
여긴 Paradise Paradise
ยอ กิน Paradise Paradise
ที่แห่งนี้คือสรวงสวรรค์
Para- dise dise dise
สรวงสวรรค์

별빛보다 밝은 밝은
พยอล บิด โบ ดา พัล กึน พัล กึน
ผมชอบรอยยิ้มของคุณ
너의 미소가 좋아 좋아
นอ เย มี โซ กา นัน โช วา โช วา
ที่ส่องประกายสดใสยิ่งกว่าดาวดวงไหน
같은 꿈을 꾸는
กัท ทึน กู มึล กู นึน
ที่แห่งนี้ ที่เรามีความฝันร่วมกัน
여긴 Paradise Paradise
ยอ กิน Paradise Paradise
ที่แห่งนี้คือสรวงสวรรค์
Para- dise dise dise
สรวงสวรรค์

어릴 그려보던
ออ ริล ชอก คือ รยอ โบ ดอน
เหมือนที่ผมเคยวาดไว้ตอนเป็นเด็ก
꿈과 설렘 가득한 내일이
กุม กวา ซอล เรม คา ดึก คัน แน อี รี
ผมรู้สึกเหมือนว่าวันพรุ่งนี้จะเติมเต็มด้วยความฝัน
있을 같아
อิท ซึล กอด กัท ทา
และเรื่องราวอันแสนตื่นเต้น

구름을 품고 있는
ชอ กู รือ มึล พุม โก อิท นึน
แสงสีน้ำเงินลึกลับ
저기 신비로운 푸른빛
ชอ กี ชิน บี โร อุน พู รึน บิด
ที่โอบรอบก้อนเมฆก้อนนั้นไว้
속에 내려
นี ทู นุน โซ เก แน รยอ
แสงนั้นตกลงมายังดวงตาทั้งสองข้างของคุณ

나도 몰래 맘이 설레어
นา โด มล แร แน มา มี ซอล เร ออ
หัวใจของผมเต้นรัว โดยไม่รู้ตัวเลย
함께 떠나볼래 yeah
ฮัม เก ตอ นา บล แร yeah
ผมอยากออกเดินทางไปกับคุณ

바다보다 예쁜 예쁜
พา ดา โบ ดา เย ปึน เย ปึน
ผมจับมือเล็กที่งดงาม
너의 작은 손을 잡고 잡고
นอ เย ชา กึน โซ นึล ชับ โก ชับ โก
ยิ่งกว่ามหาสมุทรของคุณเอาไว้
같은 꿈을 꾸는
กัท ทึน กู มึล กู นึน
ที่แห่งนี้ ที่เรามีความฝันร่วมกัน
여긴 Paradise Paradise
ยอ กิน Paradise Paradise
ที่แห่งนี้คือสรวงสวรรค์
Para- dise dise dise
สรวงสวรรค์

별빛보다 밝은 밝은
พยอล บิด โบ ดา พัล กึน พัล กึน
ผมชอบรอยยิ้มของคุณ
너의 미소가 좋아 좋아
นอ เย มี โซ กา นัน โช วา โช วา
ที่ส่องประกายสดใสยิ่งกว่าดาวดวงไหน
같은 꿈을 꾸는
กัท ทึน กู มึล กู นึน
ที่แห่งนี้ ที่เรามีความฝันร่วมกัน
여긴 Paradise Paradise
ยอ กิน Paradise Paradise
ที่แห่งนี้คือสรวงสวรรค์
Para- dise dise dise
สรวงสวรรค์

여기 푸른 island
ยอ กี พู รึน island
เกาะสีน้ำเงินแห่งนี้
안에 시원하게 불어와
แน อา เน ชี วอน ฮา เก พู รอ บวา
พัดพาความสดชื่นมาให้ผม
너를 닮은 island
นอ รึล ทัล มึน อี island
เกาะแห่งนี้ทำให้ผมนึกถึงคุณ
둘만이 듣는 파도소리와
ทุล มา นี ทึด นึน พา โด โซ รี วา
มีเพียงเราสองคนที่ได้ยินเสียงคลื่นได้
눈이 부신 island
นู นี พู ชิน island
เกาะงดงามสะดุดตาแห่งนี้
이렇게 반짝이는 모래와
อี รอค เค พัน จา กี นึน โม แร วา
พร้อมหาดทรายส่องประกายระยิบระยับ
너와 걷는 island
นอ วา คอด นึน island
เกาะที่ผมเดินไปกับคุณ
이렇게 여름을 채워가
อี รอค เค อี ยอ รือ มึล แช วอ กา
เราเติมเต็มฤดูร้อนด้วยกันแบบนี้

기억 편에 남아있는
คี ออก ซก จอ พยอ เน นา มา อิท นึน
บทเพลงอบอุ่นที่อยู่ใน
포근한 노래 노래
โพ กึน ฮัน คือ โน แร โน แร
ความทรงจำของเรา
불어오는 바람 타고
พู รอ โอ นึน พา รัม ทา โก
สายลมพัดพาให้ผม
네게로 네게로 지금 달려가
เน เก โร เน เก โร ชี กึม ทัล รยอ กา
วิ่งไปหาคุณในตอนนี้


Credit: colorcodedlyrics, alwaysdreaminghigh, ilyricsbuzz

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น