วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

[Thai Translation] NCT 127 – Switch (Feat. SR15B) เนื้อไทย แปลไทย

NCT #127 - 1st Mini Album

Track List:
3) Wake Up
7) Switch (Feat. SR15B)


NCT 127 – Switch (Feat. SR15B)
เนื้อไทย แปลไทย

여긴 어딜까? 궁금해져
ยอ กิน ออ ดิล กา คุง กึม แฮ จยอ
ที่นี่คือที่ไหนกันนะ
어둡지 않아? 불을 켜볼게 Switch
ชม ออ ดุบ จี อัน นา พู รึล คยอ บล เก Switch
ไม่มืดไปหน่อยเหรอ เดี๋ยวผมเปิดไฟเอง
새로운 통로 다른 chance
แซ โร อุน ทง โร โต ทา รึน chance
อีกหนึ่งทางเลือก ผ่านสีสันและทางเดิน
미로의 끝을 나랑 같이 가볼래
อี มี โร เย กือ ทึล นา รัง กัท ชี คา บล แร
คุณจะเดินไปยังทางออกแห่งเขาวงกตนี้ด้วยกันไหมครับ

넘어도 넘어도 끝이 없는 sail
กก นอ มอ โด นอ มอ โด กึด ชี ออบ นึน sail
ถึงผมจะออกเดินไปไกลเพียงใด การเดินทางก็ยังไร้จุดจบ
멀어도 멀어도 닿고 싶은 place (Oh no)
ทอ มอ รอ โด มอ รอ โด ทัด โก ชี พึน place (Oh no)
สถานที่ที่ผมอยากไปถึง จะอยู่ห่างไกลออกไปเท่าไร
닿고 싶은 place
ทัด โก ชี พึน place
สถานที่ที่ผมอยากไปถึง

저기 멀리 갈림길의 끝엔 뭐가 보일까
ชอ กี มอล รี คัล ริม กี เร กือ เทน มวอ กา โพ อิล กา
ณ ที่ตรงนั้น ตรงสุดทางแยก ในความคิดของผม ผมจะเจออะไรกันนะ
여기 놓인 걸림돌을 넘어가면 보일까
ยอ กี โน ฮิน คอล ริม โด รึล นอ มอ กา มยอน โพ อิล กา
หากผมก้าวผ่านหลุมพรางตรงนี้ได้ ผมจะพบเจอกันอะไรกัน
처음 닿는 거친 걸음마저 기분이 좋아
ชอ อึม ทัด นึน คอ ชิน คอ รึม มา จอ คี บู นี โช วา
แม้ก้าวแรกจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ผมกลับรู้สึกดี
저기 멀리 부푼 꿈이 점점 가까워져
ชอ กี มอล รี พู พุน กู มี ชอม จอม คา กา วอ จยอ กา
ฝันที่เคยวาดเอาไว้ เหมือนจะอยู่ใกล้เข้ามาทุกที

막힌 길이 엉킨 길이 나를 막아선 대도
มัก ฮิน คี รี ออง คิน คี รี นา รึล มา กา ซอน แท โด
แม้จะเจอทางตันหรือถนนคดเคี้ยวหลายสาย
그려가는 채워가는 꿈은 나만의 지도
คือ รยอ กา นึน แช วอ กา นึน กู มึน นา มา เน ชี โด
ผมจะวาดความฝันขึ้นมา แล้วทำให้เป็นจริง ผมจะสร้างแผนที่ของตัวเองขึ้นมา
처음 보는 낯선 시선마저 느낌이 좋아
ชอ อึม โพ นึน นัด ซอน ชี ซอน มา จอ นือ กือ มี โช วา
แม้จะเห็นคนอื่นมองมาเป็นครั้งแรก ผมกลับรู้สึกดี
저기 멀리 보인 빛이 점점 가까워져
ชอ กี มอล รี โพ อิน พี ชี ชอม จอม คา กา วอ จยอ กา
ตรงนั้น คุณมองเห็นได้จากระยะไกล ใกล้เข้ามาแล้ว

보여? 바로 지금 순간
โพ ยอ พา โร ชี กึม อี ซุน กัน
วินาทีที่เราสบสายตา
점점 색이 물들어 가는
ชอม จอม แน แซ กี โต มุล ดือ รอ คา นึน จุง
แต่งแต้มสีสัน
너무 어려운 그대로 pass
นอ มู ออ รยอ อุน กอน คือ แด โร pass
เรื่องยุ่งยากลำบากใด ๆ กลับผ่านไปได้อย่างนั้น
가까워질 거야 함께라면 매일
คา กา วอ จิล กอ ยา ฮัม เก รา มยอน ทอ แม อิล
ตราบเท่าที่คุณอยู่ข้างกายผม ความฝันอยู่เพียงไม่ไกล

넘어도 넘어도 끝이 없는 sail
กก นอ มอ โด นอ มอ โด กึด ชี ออบ นึน sail
ถึงผมจะออกเดินไปข้างหน้าเท่าใด การเดินทางก็ยังไร้จุดจบ
멀어도 멀어도 닿고 싶은 place (Oh no)
ทอ มอ รอ โด มอ รอ โด ทัด โก ชี พึน place (Oh no)
ไม่ว่าสถานที่ที่ผมอยากไปถึงจะอยู่ห่างไกลออกไปเท่าไร
닿고 싶은 place
ทัด โก ชี พึน place
สถานที่ที่ผมอยากไปถึง

저기 멀리 갈림길의 끝엔 뭐가 보일까
ชอ กี มอล รี คัล ริม กี เร กือ เทน มวอ กา โพ อิล กา
ณ ที่ตรงนั้น ตรงสุดทางแยก ในความคิดของผม ผมจะเจออะไรกันนะ
여기 놓인 걸림돌을 넘어가면 보일까
ยอ กี โน ฮิน คอล ริม โด รึล นอ มอ กา มยอน โพ อิล กา
หากผมก้าวผ่านหลุมพรางตรงนี้ได้ ผมจะพบเจอกันอะไรกัน
처음 닿는 거친 걸음마저 기분이 좋아
ชอ อึม ทัด นึน คอ ชิน คอ รึม มา จอ คี บู นี โช วา
แม้ก้าวแรกจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ผมกลับรู้สึกดี
저기 멀리 부푼 꿈이 점점 가까워져
ชอ กี มอล รี พู พุน กู มี ชอม จอม คา กา วอ จยอ กา
ฝันที่เคยวาดเอาไว้ เหมือนจะอยู่ใกล้เข้ามาทุกที

막힌 길이 엉킨 길이 나를 막아선 대도
มัก ฮิน คี รี ออง คิน คี รี นา รึล มา กา ซอน แท โด
แม้จะเจอทางตันหรือถนนคดเคี้ยวหลายสาย
그려가는 채워가는 꿈은 나만의 지도
คือ รยอ กา นึน แช วอ กา นึน กู มึน นา มา เน ชี โด
ผมจะวาดความฝันขึ้นมา แล้วทำให้เป็นจริง ผมจะสร้างแผนที่ของตัวเองขึ้นมา
처음 보는 낯선 시선마저 느낌이 좋아
ชอ อึม โพ นึน นัด ซอน ชี ซอน มา จอ นือ กือ มี โช วา
แม้จะเห็นคนอื่นมองมาเป็นครั้งแรก ผมกลับรู้สึกดี
저기 멀리 보인 빛이 점점 가까워져
ชอ กี มอล รี โพ อิน พี ชี ชอม จอม คา กา วอ จยอ กา
ตรงนั้น คุณมองเห็นได้จากระยะไกล ใกล้เข้ามาแล้ว


Credit: colorcodedlyrics, alwaysdreaminghigh, ilyricsbuzz

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น