วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

[Thai Translation] EXO – What I Want for Christmas เนื้อไทย แปลไทย


EXO – “For Life” Winter Special 2016 Track List:

EXO – What I Want for Christmas
เนื้อไทย แปลไทย

어느새 우리
ออ นือ แซ อู รี
ครั้งนี้
함께 다섯 번째 크리스마스
ฮัม เก ฮัน ทา ซอท พอน แจ คือ รี ซือ มา ซือ
เป็นคริสต์มาสครั้งที่ห้าของเราแล้ว
어느덧 우리
ออ นือ ดอท อู รี
เราต่างก็
꽤나 어울리지 Yeah
คแว นา ชัล ออ อุล รี จี Yeah
เข้ากันได้ดีจริง ๆ

I thank you 항상
I thank you ฮัง ซัง
ผมขอบคุณคุณนะ เป็นคุณเสมอ
You babe
ที่รักครับ
특별한 선물은 필요 없어
ทึก บยอล รัน ซอน มู รึน พี รโย ออบ ซอ
ผมไม่ต้องการของขวัญพิเศษใด
Cuz you
เพราะคุณ
You’re the one I want for Christmas
เพราะคุณคือ คนเดียวที่ผมต้องการในเทศกาลคริสต์มาสนี้

위해
นอล วี แฮ นา
บทเพลง
불렀던 노래가
พุล รอท ดอน คือ โน แร กา
ที่ผมร้องให้คุณ
1년이 지나 이렇게
อิล นยอ นี ชี นา อี รอค เค โต
เป็นอีกปีที่ผ่านพ้น เราอยู่ด้วยกันมาอย่างนี้
눈을 맞으며 함께 불러
ฮิน นู นึล มา จือ มยอ ฮัม เก พุล รอ
เราร้องเพลงด้วยกันพร้อมหิมะสีขาวที่หล่นโปรยปรายอยู่รอบกาย

Yeah I feel alive
ผมรู้สึกมีชีวิตชีวา
차가운 바람에도
ชา กา อุน พา รา เม โด
แม้ในสายลมอันเหน็บหนาวนี้
이루어
โต อี รู ออ กัล
มีความฝันใหม่
새로운
แซ โร อุน กุม
ที่เราจะฝ่าฟันไปด้วยกัน
너와 함께 꾸면 가능한
นอ วา ฮัม เก กู มยอน คา นึง ฮัน กอล
เป็นไปได้อยู่แล้วหากผมมีความฝันนั้นร่วมกันกับคุณ

겨울 햇빛
คยอ อุล แฮท บิด
แสงอาทิตย์ในฤดูหนาว
캐럴처럼 밝은 목소리
แค รอล ชอ รอม พัล กึน นี มก โซ รี
เสียงของคุณสดใสเหมือนดังบทเพลงในเทศกาลคริสต์มาส
멀리 하늘까지
มอล รี ฮา นึล กา จี
ผมอยากได้ยินเสียงนั้น
들릴 있게 Yeah
ทึล ริล ซู อิท เก แฮ Yeah
ตลอดทางไปยังฟากฟ้าไกล

I thank you 항상
I thank you ฮัง ซัง
ผมขอบคุณคุณนะ เป็นคุณเสมอ
You babe
ที่รักครับ
겨울이 특별한 이유
คยอ อู รี ชม ทอ ทึก บยอล รัน อี ยู
เหตุผลที่ทำให้ฤดูหนาวของผมพิเศษขึ้นมา
Cuz you
เพราะคุณ
You’re the one I want for Christmas
เพราะคุณคือคนเดียวที่ผมต้องการในเทศกาลคริสต์มาสนี้

위해
นอล วี แฮ นา
บทเพลง
불렀던 노래가
พุล รอท ดอน คือ โน แร กา
ที่ผมร้องให้คุณ
1년이 지나 이렇게
อิล นยอ นี ชี นา อี รอค เค โต
เป็นอีกปีที่ผ่านพ้น เราอยู่ด้วยกันมาอย่างนี้
눈을 맞으며 함께 불러
ฮิน นู นึล มา จือ มยอ ฮัม เก พุล รอ
เราร้องเพลงด้วยกันพร้อมหิมะสีขาวที่หล่นโปรยปรายอยู่รอบกาย

Yeah I feel alive
ผมรู้สึกมีชีวิตชีวา
차가운 바람에도
ชา กา อุน พา รา เม โด
แม้ในสายลมอันเหน็บหนาวนี้
이루어
โต อี รู ออ กัล
มีความฝันใหม่
새로운
แซ โร อุน กุม
ที่เราจะฝ่าฟันไปด้วยกัน
너와 함께 꾸면 가능한
นอ วา ฮัม เก กู มยอน คา นึง ฮัน กอล
เป็นไปได้อยู่แล้วหากผมมีความฝันนั้นร่วมกันกับคุณ

내가 너의 기적이 돼줄게
แน กา นอ เย คี จอ กี ทแว จุล เก
ผมจะเป็นปาฏิหาริย์ของคุณ
징글벨 소리 울려 퍼지게
ชิง กึล เบล โซ รี อุล รยอ พอ จี เก
เสียงระฆังจะได้ดังไปได้กว้างไกล
우리의 겨울은 따뜻하지
อู รี เย คยอ อู รึน ตา ตึด ทา จี
ฤดูหนาวของสองเราช่างอบอุ่นเหลือเกิน
언제나 그래왔지
นึล ออน เจ นา คือ แร วัท จี
และเป็นอย่างนั้นเสมอ

오직 위해
โอ จิก นอล วี แฮ นา
บทเพลง
불렀던 노래가
พุล รอท ดอน คือ โน แร กา
ที่ผมร้องให้คุณเพียงคนเดียว
1년이 지나 이렇게
อิล นยอ นี ชี นา อี รอค เค โต
เป็นอีกปีที่ผ่านพ้น เราอยู่ด้วยกันมาอย่างนี้
눈을 맞으며 함께 불러
ฮิน นู นึล มา จือ มยอ ฮัม เก พุล รอ
เราร้องเพลงด้วยกันพร้อมหิมะสีขาวที่หล่นโปรยปรายอยู่รอบกาย

Yeah I feel alive
ผมรู้สึกมีชีวิตชีวา
차가운 바람에도
ชา กา อุน พา รา เม โด
แม้ในสายลมอันเหน็บหนาวนี้
이루어
โต อี รู ออ กัล
มีความฝันใหม่
새로운
แซ โร อุน กุม
ที่เราจะฝ่าฟันไปด้วยกัน
너와 함께 꾸면 가능한
นอ วา ฮัม เก กู มยอน คา นึง ฮัน กอล
เป็นไปได้อยู่แล้วหากผมมีความฝันนั้นร่วมกันกับคุณ

Credit: klyrics, youtube, kpopviral, KIE-INF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น