วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

[Thai Translation] EXO-CBX – Crush U เนื้อไทย แปลไทยEXO-CBX – Crush U
เนื้อไทย แปลไทยWanna cry for me
อยากเสียน้ำตาให้ผมเหรอ
어디서도 본적 없던
ออ ดี ซอ โด พน จอก ออบ ดอน
ผมไม่เคยเห็นใครเคลื่อนไหวร่างกายเช่นคุณ
너의 몸짓이 아름다워
นอ เย มม จี ชี อา รึม ดา วอ
งดงามเหลือเกิน
Take it AH
จนต้องอุทานออกมา
달아오르는 나의
ทา รา โอ รือ นึน นา อึย มัม
เติมเต็มหัวใจรุ่มร้อนของผม
가득 온통 너로 물드네
คา ดึก อน ทง นอ โร มุล ดือ เน
คุณทั้งนั้น
걷잡을 없네
คอด จา บึล ซู ออบ เน
ผมรับมือไม่ไหวหรอก

이해할 없는 너의 눈빛
อี แฮ ฮัล ซู ออบ นึน นอ เย นุน บิด
ผมอ่านสายตาของคุณไม่ออก
궁금해 감춰진 슬픔
คุง กึม แม คัม ชวอ จิน ซึล พึม
คุณคงมีเรื่องราวเศร้าใจที่ปิดบังเอาไว้
Would you cry for me
คุณจะร้องไห้เพราะผมหรือเปล่า
괴롭히는
นัล ควี รบ ฮี นึน นอ
คุณทรมานผม
Oh Cry tonight
โอ้ ค่ำคืนนี้ ร้องไห้ออกมา
I wanna cry tonight cry tonight
ผมอยากร้องไห้ออกมาในค่ำคืนนี้ ค่ำคืนแห่งน้ำตา
Tonight night night night
ค่ำคืนนี้ คืนนี้ คืนนี้ คืนนี้

어둠 너의 숨결을 따라
ออ ดุม ซก นอ เย ซุม กยอ รึล ตา รา
ผมออกแรงวิ่ง
달려가고 있는데
นัน ทัล รยอ กา โก อิท นึน เด
ตามลมหายใจของคุณไปในความมิด
마음을 아직 모르니
นอน แน มา อือ มึล อา จิก โม รือ นี
คุณยังไม่รู้อีกเหรอว่าผมรู้สึกอย่างไร

Break Me

ทำผมพังไม่เป็นท่า
Down down down down
พัง พัง พัง พัง
down down down
พัง พัง
오늘밤
นอ โอ นึล บัม
ค่ำคืนนี้
미쳐가게 하는데
นัล มี ชยอ กา เก ฮา นึน เด
คุณทำให้ผมเสียสติ
Down down down down
พัง พัง พัง พัง
down down down
พัง พัง พัง
이렇게
นา อี รอค เค
ผมต้องการคุณ
원해
นอล วอน แน
อย่างนี้

아득한 어둠
อา ดึก คัน ออ ดุม ซก
คุณเป็นแสงสว่าง
너라는
นอ รา นึน พิด
ท่ามกลางความมืดมิด
Shine on me
ส่องประกายลงบนตัวผม
I crash you
ผมบดขยี้คุณ
I slash you
ผมเชือดเฉือนคุณ
마지막을 너에게
แน มา จี มา กึล นอ เอ เก
ผมมอบลมหายใจสุดท้ายให้คุณ

Baby
반쯤 감긴
Baby พัน จึม คัม กิน
ที่รัก ตอนมองเข้าไป
눈을 바라볼
นี นู นึล พา รา บล แต
ในดวงตาที่แทบจะปิดลงของคุณ
나의 영혼은 타올라
นา เย ยอง โฮ นึน ทา อล รา
จิตวิญญาณของผมลุกเป็นไฟ
터져버릴 아찔해
นอน ทอ จยอ บอ ริล ทึด อา จิล แฮ
คุณสวยกระชากใจ จนผมแทบระเบิด
맘을 미치게
แน มา มึล มี ชี เก แฮ
คุณทำให้หัวใจของผมคลั่ง

달려갈게 은밀하게
ทัล รยอ กัลป์ เก อึน มิล ฮา เก
ผมจะแอบวิ่งไปหาคุณ
잡아줄게
นอล ชา บา จุล เก
ผมจะกอดคุณเอาไว้
더는 동요하지 않아
ทอ นึน โท งโย ฮา จี อัน นา นา
ผมจะไม่สั่นอีกแล้ว
Let me try it now
ให้โอกาสผมได้ลองดูนะ
사로잡아
ซา โร ชา บา นัล
ทำให้ผมหลงใหลที

너를 위한
นอ รึล วี ฮัน
ได้ยินเพลงที่
나의 노래가 들리니
นา เย อี โน แร กา ทึล รี นี
ผมมอบให้คุณไหม
지금 어디에
ชี กึม ออ ดี เอ
ตอนนี้คุณอยู่ที่ใด
Woo oh

Break Me

ทำผมพังไม่เป็นท่า
Down down down down
พัง พัง พัง พัง
down down down
พัง พัง พัง
이대로
นา อี แด โร
สีสันของคุณ
너의 색깔에 물들어
นอ เย แซก กา เร มุล ดือ รอ
เติมเต็มผม
점점 사라져
นัน ชอม จอม ซา รา จยอ
ผมค่อย ๆอันตรฐานหายไป
Woo oh

어둠 너의 숨결을 따라
ออ ดุม ซก นอ เย ซุม กยอ รึล ตา รา
ผมออกแรงวิ่ง
달려가고 있는데
นัน ทัล รยอ กา โก อิท นึน เด
ตามลมหายใจของคุณไปในความมิด
마음을 아직 모르니
นอน แน มา อือ มึล อา จิก โม รือ นี
คุณยังไม่รู้อีกเหรอว่าผมรู้สึกอย่างไร

Break Me
ทำผมพังไม่เป็นท่า
Down down down down
พัง พัง พัง พัง
down down down
พัง พัง
오늘밤
นอ โอ นึล บัม
ค่ำคืนนี้
미쳐가게 하는데
นัล มี ชยอ กา เก ฮา นึน เด
คุณทำให้ผมเสียสติ
Down down down down
พัง พัง พัง พัง
down down down
พัง พัง พัง
이렇게
นา อี รอค เค
ผมต้องการคุณ
원해
นอล วอน แนTalK:
อย่างนี้

아득한 어둠
อา ดึก คัน ออ ดุม ซก
คุณเป็นแสงสว่าง
너라는
นอ รา นึน พิด
ท่ามกลางความมืดมิด
Shine on me
ส่องประกายลงบนตัวผม
I crash you
ผมบดขยี้คุณ
I slash you
ผมเชือดเฉือนคุณ
마지막을 너에게
แน มา จี มา กึล นอ เอ เก
ผมมอบลมหายใจสุดท้ายให้คุณ

Credit: popgasa, klyrics, KIE-INF

Talk: ตกลงนี่ crush u หรือ crash u, หวังว่าจะแปลไม่ผิดมาก อิอิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น