วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

[Thai Translation] EXO – Twenty Four เนื้อไทย แปลไทย


EXO – “For Life” Winter Special 2016 Track List:

EXO – Twenty Four
เนื้อไทย แปลไทย


하룬 흘러가 찰나의 순간처럼
ฮา รุน ฮึล รอ กา ชัล นา เย ซุน กัน ชอ รอม
หนึ่งวันผ่านพ้นไปเหมือนเพียงชั่วครู่
아니 순간 기나긴 영원처럼
อา นี แม ซุน กัน คี นา กิน ยอง วอน ชอ รอม
ไม่หรอก แต่ละช่วงเวลาเหมือนชั่วนิรันดร
바라볼수록 빠져들어가
พา รา บล ซู รก ทอ ปา จยอ ดือ รอ กา
ยิ่งผมมองเท่าไร ผมก็ยิ่งจมดิ่งลงไป
너란 시간 속에 Youre my
นอ รัน ชี กัน โซ เก Youre my
ในช่วงเวลาที่เรียกว่าคุณ คุณคือ

You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my
คุณคือ

You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
얼음 같은 눈빛 숨이 멎는
ออ รึม กัท ทึน นุน บิด ซู มี มอท นึน ชุล
สายตาเย็นชาของคุณสะดุดใจผม
낮과 밤을 뺏겨버린
นัจ กวา พา มึล ทา แปท กยอ บอ ริน ทึด
ราวกับคืนวันของผมโดนขโมยไป
숨을 쉬듯 종일 바라보는
ซู มึล ชวี ดึด โช งิล พา รา โบ นึน ชุง
ผมมองคุณทั้งวัน ราวกับกำลังหายใจอยู่
Yeah Uh
ใช่แล้ว

시선이 마주친 사이
ชี ซอ นี มา จู ชิน ซา อี พิน
ตอนมองไปที่คุณ
기묘한 감정의 타이밍
คี มโย ฮัน คัม จอ เง ทา อี มิง
เหมือนมีจังหวะอารมณ์แปลก ๆ
What is this
คืออะไรกันนะ
차가운 향해 휘어진
ชา กา อุน นอล ฮยัง แฮ ฮวี ออ จิน
คุณเห็นหรือเปล่าว่าหัวใจของผมกำลังลุกไหม้
뜨거운 맘이 보이니
ตือ กอ อุน แน มา มี โพ อี นี
หัวใจที่โน้มเข้าหาหัวใจอันเย็นชาของคุณ

네게서 불어온
เน เก ซอ พู รอ อน
สำหรับผมแล้ว ไม่สำคัญเลย
매몰찬 바람도 상관없지
แม มล ชัน พา รัม โด ซัง กวัน ออบ จี
หากจะมีสายลมเย็นพัดมาจากคุณ
맘을 멈추는
แน มา มึล มอม ชู นึน กอน
ไม่มีทางใดหรอก
1초도 어림없지
อิล โช โด ออ รี มอบ จี
ที่คุณจะทำให้ผมหยุดพูดได้แม้เพียงวินาทีเดียว

작은 틈도 없이 너로 채운 매일
ชา กึน ทึม โด ออบ ชี นอ โร แช อุน แม อิล
ผมเติมเต็มทุกวันไปกับคุณ ไม่ได้เผื่อใจให้สิ่งอื่นใด
심장은 이미 너에게로 All in
แน ชิม จา งึน อี มี นอ เอ เก โร All in
หัวใจของผมเป็นของคุณไปแล้ว ทั้งดวง
하루의 중심이 돼버린
แน ฮา รู เย ชุง ชี มี ทแว บอ ริน นอ
คุณเป็นหัวใจสำคัญในแต่ละวันของผม
Hold on hold on
ช้าก่อน ช้าก่อน

하룬 흘러가 찰나의 순간처럼
ฮา รุน ฮึล รอ กา ชัล นา เย ซุน กัน ชอ รอม
หนึ่งวันผ่านพ้นไปเหมือนเพียงชั่วครู่
아니 순간 기나긴 영원처럼
อา นี แม ซุน กัน คี นา กิน ยอง วอน ชอ รอม
ไม่น่า แต่ละช่วงเวลาเหมือนชั่วนิรันดร
바라볼수록 빠져들어가
พา รา บล ซู รก ทอ ปา จยอ ดือ รอ กา
ยิ่งผมมองเท่าไร ผมก็ยิ่งจมดิ่งลงไป
너란 시간 속에 Youre my
นอ รัน ชี กัน โซ เก Youre my
ในช่วงเวลาที่เรียกว่าคุณ คุณคือ

You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม

얼어붙은 철벽같은 너의 베일
ออ รอ บู ทึน ชอล บยอก กัท ทึน นอ เย เบ อิล
ผ้าคลุมหน้าของคุณคือของเหลวแช่แข็งที่เหมือนดังผนังเหล็ก
품에 녹여 걷어버릴 테니
แน พู เม ทา โน กยอ คอ ดอ บอ ริล เท นี
ผมจะละลายมันให้หมดไปในอ้อมแขน
그렇게 그냥
คือ รอค เค นัล คือ นยัง
เพราะฉะนั้น
우두커니 바라보면
อู ดู คอ นี พา รา โบ มยอน ทแว
สิ่งเดียวที่คุณต้องทำก็คือยืนอยู่ตรงนั้น แล้วมองมาที่ผม
여전히 눈부신 모습 자리
ยอ จอน นี นุน บู ชิน คือ โม ซึบ คือ ชา รี
คุณยังคงส่องประกายอยู่ตรงนั้น
그대로 계속 향해 Uh
คือ แด โร คเย ซก นัล ฮยัง แฮ ชวอ Uh
ได้โปรดยืนอยู่ในทิศทางการมองเห็นของผม

작은 본능에 끌린
แน ชา กึน พน นือ เง กึล ริน
พลังอันแรงกล้าแห่งโชคชะตา
강한 운명의
คัง ฮัน อุน มยอ เง ฮิม
โดนสัญชาตญาณเบาบางของผมดึงดูดเอาไว้
오직 향해
โอ จิก นอล ฮยัง แฮ ตวิน
มีเพียงเสียงหัวใจเต้นรัวส่งไปหาคุณ
격한 심장의 Beat
คยอก ฮัน ชิม จา เง Beat
เสียงหัวใจเต้นอย่างดุเดือด
네게 가는 길이길
เน เก คา นึน คี รี กิล
ผมหวังว่านี่จะเป็นหนทางไปยังคุณ
Twenty four 전부이길
Twenty four ชอน บู อี กิล
ผมหวังว่ามันจะเป็นทุกช่วงเวลา
소망이 이루어지길
อี โซ มา งี อี รู ออ จี กิล
ผมหวังว่าความฝันครั้งนี้จะเป็นจริง
나의 하룬 너야
นา เย ฮา รุน นอ ยา
คุณคือคืนวันของผม

너를 닮은 초는 째깍째깍 돌지
นอ รึล ทัล มึน โช นึน แช กัก แช กัก ทล จี
วินาทีที่ดูคล้ายคุณ หมุนวนต่อไป
긴긴 겨울밤도 결국 Sun is rising
คิน กิน คยอ อุล บัม โด คยอล กุก Sun is rising
แม้ค่ำคืนในฤดูหนาวอันยาวนานจะจบลง พระอาทิตย์ส่องแสงขึ้นมา
그렇게 다시 시작하지
คือ รอค เค นัน ทา ชี โต ชี จัก ฮา จี
ผมจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่างนั้น
Hold on hold on
รอผมก่อน รอผมก่อน

하룬 흘러가 찰나의 순간처럼
ฮา รุน ฮึล รอ กา ชัล นา เย ซุน กัน ชอ รอม
หนึ่งวันผ่านพ้นไปเหมือนเพียงชั่วครู่
아니 순간 기나긴 영원처럼
อา นี แม ซุน กัน คี นา กิน ยอง วอน ชอ รอม
ไม่น่า แต่ละช่วงเวลาเหมือนชั่วนิรันดร
바라볼수록 빠져들어가
พา รา บล ซู รก ทอ ปา จยอ ดือ รอ กา
ยิ่งผมมองเท่าไร ผมก็ยิ่งจมดิ่งลงไป
너란 시간 속에 Youre my
นอ รัน ชี กัน โซ เก Youre my
ในช่วงเวลาที่เรียกว่าคุณ คุณคือ

You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม
You’re my twenty four
คุณคือทุกช่วงเวลาของผม

Credit: klyrics, kpopviral, KIE-INF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น