วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[Thai Translation] INFINITE – Standing Facing Each Other (마주보며 서 있어) เนื้อไทย แปลไทย

INFINITE The 5th MINI Album "Reality"
Track List
1. Betting
2. Bad
3. Moonlight
4. Footsteps (발걸음)
5. Standing Facing Each Other (마주보며 서 있어)
6. Love Letter (러브레터)
7. Take Care of the Ending (엔딩을 부탁해)INFINITE – Standing Facing Each Other 
(마주보며 있어)
เนื้อไทย แปลไทย
 
여기에 우리 둘이 서있어
ยอ กี เอ อู รี ทู รี ซอ อิท ซอ
เรายืนอยู่ตรงนี้
서로 마주보면서 슬프네
ซอ โร มา จู โบ มยอน ซอ ซึล พือ เน
เจ็บปวดที่ต้องผชิญหน้ากัน
조용해 모두 멈춰진
โช ยง แง โม ดู มอม ชวอ จิน ดึด แท
บรรยากาศเงียบงันราวกับทุกสิ่งหยุดลง
싸늘한 바람 만이 감도네
ซา นึล ฮัน พา รัม มา นี คัม โด เน
มีเพียงสายลมเย็นเท่านั้นที่โอบรอบเราไว้

이대로 너를 보내긴 싫어
อี แด โร นัน นอ รึล โพ แน กิน ชิล ลอ
ผมไม่อยากปล่อยคุณไปแบบนี้
이제 선택을 해야만
นัน อี เจ ซอน แท กึล แฮ ยา มัน แน
แต่ตอนนี้ผมต้องตัดสินใจแล้ว
위해 위해
นอล วี แฮ นัล วี แฮ
เพื่อตัวคุณ เพื่อตัวผม
눈을 보면서 이별을 고하려 하네
นี นู นึล โพ มยอน ซอ อี บยอ รึล
ผมมองเข้าไปในดวงตาของคุณที่กำลังจะแตกร้าว

우린 마주보며 서있어
อู ริน มา จู โบ มยอ ซอ อิท ซอ
เรายืนเผชิญหน้ากัน
우린 마주보며 울었어
อู ริน มา จู โพ มยอ อู รอท ซอ
เรายืนเผชิญหน้ากัน
마주잡았던 흩어지네
มา จู จา บัด ดอน ทู ซน ฮือ ทอ จี เน
มือของเราเริ่มแยกออกจากกัน
이젠 안녕
อี เจน อัน นยอง
เอาล่ะ ลาก่อนนะครับ

이제 우린 헤어져야
อี เจ อู ริน เฮ ออ จยอ ยา แฮ
เราคงต้องบอกลากันแล้ว
이제 우린 이별해야
อี เจ อู ริน อี บยอล แร ยา แฮ
เราต้องบอกลากันแล้วในตอนนี้
Oh 우리 함께한 시간 고통 기쁨
Oh นัน อู รี ฮัม เก ฮัน ชี กัน โค ทง คี ปึม
ทุกช่วงเวลาที่เราใช้ไปด้วยกัน ทั้งสุข ทั้งเศร้า
모두 잊을게
โม ดู อี จึล เก
ผมอยากลืมมันไปให้หมด
지금 이순간부터
ชี กึม อี ซุน กัน บู ทอ
ตั้งแต่นี้ไป

Love is gone but there’s only you in my heart
ความรักได้จากไปแล้ว แต่ผมมีเพียงคุณเท่านั้นในหัวใจ
너라는 여자를 만난 기적 같은 순간에서
นอ รา นึน ยอ จา รึล มัน นัน อี คี จอก คา ทึน ซูน กา เน ซอ
จากปาฏิหาริย์ที่ได้เจอใครบางคนเช่นคุณ
이기적이게 도망 가려
อี คี จอ กี เก โท มัง คา รยอ แฮ
ผมพยายามวิ่งหนีอย่างคนเห็นแก่ตัว
사랑해서 떠난단 말도 되는 이유로
ซา รัง แฮ ซอ ตอ นัน ดัน มัล โด อัน ทเว นึน อี ยู โร
มันฟังไม่ขึ้นเลย แต่เหตุผลที่ผมตัดสินใจเดินจากมา ก็เพราะผมรักคุณ
비겁하게 떠나가려
พี กอบ ฮา เก ตอ นา กา รยอ แฮ
ผมทิ้งคุณไว้เหมือนคนขี้ขลาด
우리 함께 했던 수많은 약속 안에
อู รี ฮัม เก แฮท ดอน ซู มัน นึล ยัก ซก อา เน
ทุกคำสัญญาของเรา
이별이란 없었는데
อี บยอ รี รัน กอน ออบ ซอท นึน เด
ไม่มีเรื่องเลิกราอยู่เลย
야속하게 나쁜 남자가 돼서 거짓을 뱉으며
ยา ซก ฮา เก นา ปึน นัม จา กา ทเว ซอ คอ จี ซึล แพ ทือ มยอ
แต่ผมกลายเป็นคนไม่ดี คายคำโกหกเหล่านี้ออกมา
인연을 벗어나려
อี อี นยอ นึล พอ ซฮ นา รยอ แฮ
พยายามหนีความสัมพันธ์นี้

이대로 너를 보내긴 싫어
อี แด โร นัน นอ รึล โพ แน กิน ชิล ลอ
ผมไม่อยากปล่อยคุณไปแบบนี้
이제 선택을 해야만
นัน อี เจ ซอน  แท กึล แฮ ยา มัน แน
แต่ตอนนี้ผมต้องตัดสินใจแล้ว
위해 위해
นอล วี แฮ นอล วี แฮ
เพื่อตัวคุณ เพื่อตัวผม
눈을 보면서 이별을 고하려 하네
นี นู นึล โพ มยอน ซฮ อี บยอ รึล โค ฮา รยอ ฮา เน
ผมมองเข้าไปในดวงตาของคุณที่กำลังจะแตกร้าว

이제 우린 헤어져야
อี เจ อู ริน เฮ ออ จยอ ยา แฮ
เราคงต้องบอกลากันแล้ว
이제 우린 이별해야
อี เจ อู ริน อี บยอล แร ยา แฮ
เราต้องบอกลากันแล้วในตอนนี้
Oh 우리 함께한 시간 고통 기쁨
Oh นัน อู รี ฮัม เก ฮัน ชี กัน โค ทง คี ปึม
ทุกช่วงเวลาที่เราใช้ไปด้วยกัน ทั้งสุข ทั้งเศร้า
모두 잊을게
โม ดู อี จึล เก
ผมอยากลืมมันไปให้หมด
지금 이순간부터
ชี กึม อี ซุน กัน บู ทอ
ตั้งแต่นี้ไป

두려워 습관적으로 담배처럼
ทู รยอ วอ ซึบ กวัน ชอ กือ โร ดึน ทัม แบ ชอ รอม
ผมกลัว เหมือนเสพติดบุหรี่
함께였는데 뜨겁게 물고
ฮัม เก ยอท นึน เด ตือ กอบ เก มุล โก ปัล แต
เราเคยมีกัน สูดลมหายใจและขบกัดอย่างร้อนแรง (?)
애태우듯 세게 나를 갉아먹어
แอ แท อู ดึด ทอ เซ เก นา รึล คัล กา มอ กอ
บดผมให้ละเอียดกว่าเดิมอีก เหมือนคุณกำลังจุดไฟในตัวผม (?)
힘들게 사랑해도 좋았지만 남겨진
ฮิม ดึล เก ซา รัง แฮ โด โช วัท จี มัน นัม กยอ จิน กอน
ถึงความรักจะเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นเรื่องดี
쓸쓸한 재뿐이어도 털고 나면 담담해
ซึล ซึล รัน แช ปู นี ออ โด ทอล โก นา มยอน ทัม ดัม แม
ถึงจะเหลือเพียงชิ้นส่วนเถ้าถ่านเดียวดาย หากผมปัดมันออกไป ผมจะเข้มแข็งขึ้น
너와 나의 사랑 스쳐간 추억 Inside of my head
นอ วา นา เย ซา รัง ซือ ชยอ กัน ชู ออก Inside of my head
ความรักของเรา ความทรงจำของเรา ในหัวสมองของผม
아름답게 피워줘 연기처럼 네게 흘려 보낼게 my dear
อา รึม ดับ เก พี วอ จวอ ยอน กี ชอ รอม เน เก ฮึล รยอ โพ แนล เก my dear
เบ่งบานอย่างงดงาม ผมจะส่งคุณไปเหมือนดังควัน ที่รักของผม

우린 마주보며 웃었어
อู ริน มา จู โบ มยอ อู ซอท ซอ
เราเผชิญหน้าและยิ้มให้กัน
우린 마주보며 웃었어
อู ริน มา จู โบ มยอ อู ซอท ซอ
เราเผชิญหน้าและยิ้มให้กัน
마지막 인사하며 손끝으로
มา จี มัก อิน ซา ฮา มยอ ซน กือ ทือ โน
บอกลาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยมือของเรา
이젠 안녕
อี เจน อัน นยอง
เอาล่ะ ลาก่อนนะครับ
나는 먼저 한발 걸었어
นา นึน มอน จอ ฮัน บัล คอ รอท ซอ
ผมเริ่มออกตัวเดิน
눈을 감고 그냥 걸었어 Oh
นู นึล คัม โก คือ นยัง คอ รอท ซอ Oh นัน
หลับตาลงและเดินจากไป
서로를 부르는 목소리에 결국
ซอ โร รึล พู รือ นึน มก โซ รี เอ คยอล กุก
แล้วเสียงของเราก็เรียกกันและกันเอาไว้
우리는 다시
อู รี นึน ทา ชี
อีกครั้งหนึ่ง

마주보며 서있어
มา จู โบ มยอ ซอ อิท ซอ
เราเผชิญหน้ากัน
마주보며 서있어
มา จู โบ มยอ ซอ อิท ซอ
เราเผชิญหน้ากัน
마주보며 서있어
มา จู โบ มยอ ซอ อิท ซอ
เราเผชิญหน้ากัน
마주보며 서있어
มา จู โบ มยอ ซอ อิท ซอ
เราเผชิญหน้ากัน
유난히 어두운
Credit: music.daum.net/popgasa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น