วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[Thai Translation] INFINITE – Footsteps (발걸음) เนื้อไทย แปลไทย

INFINITE The 5th MINI Album "Reality"

Track List
1. Betting
2. Bad
3. Moonlight
4. Footsteps (발걸음)
5. Standing Facing Each Other (마주보며 서 있어)
6. Love Letter (러브레터)
7. Take Care of the Ending (엔딩을 부탁해)INFINITE – Footsteps (발걸음)
เนื้อไทย แปลไทย
 
지금껏 내가 없던 것처럼
ชี กึม กอด แน กา ชวิล ซู ออบ ดอน คอด ชอ รอม
ผมไม่เคยได้หยุดพักใจเลย
지나온 나를 돌아보면 볼수록
ชี นา อน นา รึล โท รา โบ มยอน พล ซู รก
ยิ่งมองตัวเองย้อนกลับไปเท่าไร
길을 잃어가
คี รึล อิล รอ กา
ผมก็ยิ่งรู้สึกสูญเสียมากขึ้นเท่านั้น
작던 나의 꿈들도 꺼진 불처럼 지금껏 다가선
ชัก ดอน นา เย กุม ดึล โด คอ จิน พุล ชอ รอม ชี กึม กอด ทา กา ซอน
แม้แต่ความฝันเล็ก ๆของผมก็ยังดูมืดมนไร้หนทาง

걸음 돌려봐 그래도 더욱
พัล คอ รึม นา ทล รยอ บวา คือ แร โด ทอ อุก
ผมมองย้อนกลับไปยังทุกย่างก้าวที่เดินผ่านมา
두려워지는가
ทู รยอ วอ จี นึน กา บวา
แต่ผมก็ยังรู้สึกหวาดกลัว
이러다 모두 멈추면
อี รอ ดา โม ดู มอม ชู มยอน
ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างหยุดลง
이곳이 끝일까
อี โก ชี แน กือ ทึล กา
จุดจบของผมก็จะมาถึงใช่หรือเปล่า

아등바등해도 모두 비등비등한
อา ดึง บา ดึง แฮ โด โม ดู พี ดึง บี ดึง บี ฮัน ซัม
ถึงผมจะพยายามอย่างหนัก ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิม
철저하게 해도 처절하기만 했던
ชอล จอ ฮา เก แฮ โด ชอ จอล ฮา กี มัน แฮท ดอน นา
ถึงผมจะเต็มที่แล้ว แต่ผมก็ยังต้องผิดหวัง
난제, 해답은 난데 세상에 버린 자존감
นัน เจ แฮ ดา บึน นัน เด เซ ซา เง พอ ริน ชา จน กัม
ปัญหานี้แก้ยากเหลือเกิน ถึงคำตอบจะเป็นผมก็ตาม ผมไร้ตัวตนบนโลกใบนี้
답을 찾으려 해도 일이 아닌 밑은 세기 어렵지
ทา บึล ชา จา รยอ แฮ โด อี รี อา นิน มี ทึน เซ กี ออ รยอบ จี
ผมพยายามหาคำตอบ แต่ก็ยากที่จะนับ ในเมื่อคุณไม่เคยเป็นที่หนึ่ง
Ma brainstorming you don’t know me
ผมระดมความคิด คุณไม่รู้จักผม
운명 이놈이 가혹한 이유 Know it?
อุน มยอง อี โน มี คา ฮก ฮัน อี ยู Know it?
รู้ไหม โชคชะตาแห่งเหตุผลช่างโหดร้ายเหลือเกิน
준비할 시간을 주지 않고 찾아와 Them
ชุน บี ฮัล ชี กา นึล ชู จี อัน โก ชา จา วา Them
มันไม่ให้เวลาคุณเตรียมตัวอะไรหรอก อยากจะมาก็มา
길이 과연 답일까 All right
อี คี รี ควา ยอน ทา บิล กา All right
สิ่งนี้ถูกต้องแล้วจริง ๆหรือ ก็ได้

넓은 곳에 나의 길은 있다고
นอล บึน อี โค เซ นา เย คี รึน อิท ดา โก
มีทางเดินสำหรับผมบนโลกใบใหญ่ใบนี้
그래야 다시 나를 있다고
คือ แร ยา ทา ชี นา รึล พล ซู อิท ดา โก
เป็นทางเดียวที่ผมจะเห็นตัวเองได้อีกครั้ง
시작이라고 후회 아니었단
ชี จา กี รา โก ฮู ฮเว อา นี ออท ดอน มัล
เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น จะไม่มีคำว่าเสียดาย
있을까
ฮัล ซู อิท ซึล กา
ผมพูดแบบนั้นได้ไหม

세상에 갇힌 나를 바라볼수록
เซ ซา เง คัด ชิน นา รึล พา รา บล ซู รก
ยิ่งมองตัวเองตกหลุมพรางบนโลกใบนี้เท่าใด
흉터로 남은 상처가 갈수록
ฮยูง ทอ โร นา มึน ซัง ชอ กา ทเว คัล ซู รก
ผมก็ยิ่งมีบาดแผล
감추려고 웃어봐도
คัม ชู รยอ โก อู ซอ บวา โด
ผมพยายามปิดบังและยิ้มออกมา
점점 자신이 없어
ชอม จอม ชา ชี นี ออบ ซอ
แต่ผมก็สูญเสียความมั่นใจมากขึ้นเรื่อย ๆ

길을 잃은 서서 기다리지만
คี รึล อิล รึน แช ซอ ซอ คี ดา รี จี มัน
ผมหลงทาง ยืนนิ่งและรอคอย
아무도 아직도 모르는 곳에
อา มู โด อา จิก โด โม รือ นึน โค เซ
แต่ผมก็ยังอยู่ในที่ที่ไม่มีใครล่วงรู้
발걸음 속에 시간을 담아
พัล กอ รึม โซ เก ชี กา นึล ทา มา ทุน แช
ผมตั้งเวลาเอาไว้ในย่างก้าวของตัวเอง
이곳에서 나만의 길을 기다리고 있어
นา อี โก เซ ซอ นา มา เน คี รึล คี ดา รี โก อิท ซอ
รอคอยหนทางเดินของตัวผมเอง

Hold up 뒤돌아 보지
Hold up ทวี โท รา โพ จี มา
ไปต่อไป อย่าหันกลับมา
이뤘건 잃었건 발자국은 지난날이야
มวอล อี รวอท กอน มวอล อิล รอท กอน พัล จา กู กึน ทา ชี นัน นา รี ยา
ไม่ว่าคุณจะได้รับสิ่งใดมา ไม่ว่าคุณจะสูญเสียสิ่งใดไป ย่างก้าวอยู่ในอดีตทั้งหมด
뒤처져도 괜찮아 네가 넘어야
ทวี ชอ จยอ โด คเวน ชัน นา นี กา นอ มอ ยา ฮัล กอน
ไม่เป็นอะไรเลยถ้าคุณจะตามไม่ทัน สิ่งเดียวที่คุณต้องเอาชนะ
어제의 너와 거울 속의 너야
ออ เจ เย นอ วา คอ อุล โซ เก นอ ยา
ก็คือคุณคนเมื่อวานนี้ คุณในกระจก
사람들의 손가락질도 그냥 눈감아줘
ซา รัม ดือ เร ซน กา รัก จิล โด คือ นยัง นุน กา มา จวอ
อย่าไปสนใจคนอื่นที่ชี้นิ้วใส่คุณ
빛을 질투하는 그림자란 알아둬
นี พี ชึล ชิล ทู ฮา นึน คือ ริม จา รัน กอล อา รา ดวอ
พวกเขาก็เป็นเพียงเงา อิจฉาในแสงสว่างของคุณ
지금 옆에 있는 손을 잡아줘
ชี กึม นี ยอ เพ อิท นึน โซ นึล กวัก ชา บา จวอ
จับมือที่อยู่ข้างคุณเอาไว้ให้แน่น
흔드는 유혹에게 말해 I gotta go
นอล ฮึน ดือ นึน ยู โฮ เก เก มัล แร I gotta go
บอกสิ่งล่อใจที่ทำคุณหวั่นไหวว่า ฉันต้องไปแล้ว

나는 아직도 이렇게 부족한데
นา นึน อา จิก โด อี รอค เค พู จก ฮัน เด
ผมยังขาดอะไรไปมาก
아직 모습 조차 없는데
อา จิก แน โม ซึบ อัล ซู โช ชา ออบ นึน เด
ผมยังไม่รู้จักตัวเองดีด้วยซ้ำ
그렇게 접으면
คือ รอค เค แน มัม ชอ บือ มยอน
ถ้าผมยอมแพ้ไปแบบนั้น
더는 정말 자신이 없어
ทอ นึน นา ชอง มัล ชา ชี นี ออบ ซอ
ผมก็จะไม่มีวันมั่นใจในตัวเองเลย

찾아볼 수록 내게 다가와줄까
ชา จา บล ซู รก แน เก ทา กา วา จุล กา
ยิ่งผมมองหา แล้วมันจะกลับมาหาผมหรือเปล่า
지쳐가 흐려진 나의 모습을
ชี ชยอ กา ฮือ รยอ จิน นา เย โม ซือ บึล
ภาพเลือนรางของตัวผมเอง
발걸음들이 시간을 기억하듯
พัล คอ รึม ดือ รี ชี กา นึล คี ออก คา ดึด
เหมือนว่าย่างก้าวของผมจดจำเวลาไว้
이곳에서 나만의 길을 걸어가고 있어
นา อี โก เซ ซอ นา มา เน คี รึล คอ รอ กา โก อิท ซอ
ผมกำลังเดินอยู่บนทางเดินของตัวเอง

멈출 시간이 얼마 남지도 않은 알기에
มอม ชุล ชี กา นี ออล มา นัม จี โด อัน นึน กอ นา ชัล อัล กี เอ
ผมรู้ดีว่าไม่มีเวลาเหลือให้หยุดพักแล้ว
눈을 뜨고 마치 시작 같던
นู นึล ตือ โก มา ชี ชี จัก คัท ดอน
ผมจึงลืมตาขึ้นมาและเริ่มต้น

나를 찾아 한걸음씩 기록해
นา รึล ชา จา ฮัน กอ รึม ชิก คี รก แค
ผมกำลังค้นหาตัวเอง บันทึกทุกย่างก้าว
아무도 아직도 모르는 곳에
อา มู โด อา จิก โด โม รือ นึน โค เซ
ในที่ที่ไม่มีใครล่วงรู้
길을 지나 시간을 뒤로
อี คี รึล ชี นา ชี กา นึล ทวี โร ฮัน แช
ผ่านถนนเส้นนี้ ผ่านกาลเวลา
어둠 속에서 나만의 모습 찾아가고 있어
ออ ดุม โซ เก ซอ นา มา เน โม ซึบ ชา จา กา โก อิท ซอ
ผมกำลังมองหาตัวเองผ่านความมืดมิดนี้

Credit: music.daum.net/popgasa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น