วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[Thai Translation] [PRODUCE 101 Season2] BOYS UNDER THE MOONLIGHT – I KNOW YOU KNOW เนื้อไทย แปลไทย

[PRODUCE 101 Season2] BOYS UNDER THE MONLIGHT
     I KNOW YOU KNOW
เนื้อไทย แปลไทย


모르겠어
ชัล โม รือ เกท ซอ
ฉันไม่รู้จริง ๆ
도통 헷갈린 기분
โท ทง เฮท กัล ริน คี บุน
แค่รู้สึกสับสนก็เท่านั้น
모든 감각 총동원해도
โม ดึน คัม กัก ชง โด งอน แฮ โด
ถึงจะระดมใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วน
어려워 내게 신의
ออ รยอ วอ นอน แน เก ชี เน ฮัน ซู
แต่ก็ช่างยากเหลือเกิน เธออยู่ไกลเกินเอื้อม

Baby 알듯 말듯 감당이 안돼
Baby อัล ดึท มัล ดึท คัม ดา งี อัน ดแว
ที่รัก เหมือนฉันจะเข้าใจแต่ก็ไม่เลย ฉันรับมือไม่ไหว
Baby 올듯 말듯 반칙을 하네
Baby อุล ดึด มัล ดึด พัน ชี กึล ฮา เน
ที่รัก เหมือนเธอจะขยับเข้ามาใกล้แต่ก็ไม่เลย เธอขี้โกงนี่นา
마치 끝없는 신기루
นอน มา ชี กือ ทอบ นึน ชิน กี รึล
เธอเป็นเหมือนดังภาพลวงตาไร้จุดจบ
Oh 잡힐 쉽게 잡히지가 않아
Oh ชัม ฮิล ทึด โต ชวิบ เก ชับ ฮี จี กา อัน นา
โอ้ เหมือนฉันจะคว้าเธอเอาไว้ได้แต่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเลย

왠지 흔들린 눈빛에
แวน จี ฮึน ดึล ริน นี นุน บี เช
แต่เหมือนสายตาสั่นไหวของเธอจะมีอะไร
본능적으로 촉이
พน นึง ชอ กือ โร โช กี วา
ฉันมีลางสังหรณ์อย่างนั้น
전부 들킨 같아
ชอน บู ทึล คิน กอด กัท ทา
ฉันโดนจับได้หมดแล้ว
무슨 말을 하려 하는지
มู ซึน มา รึล ฮา รยอ ฮา นึน จี
เธอรู้แล้ว
알고 있는 같아
อัล โก อิท นึน กอด กัท ทา
ว่าฉันจะพูดอะไรออกไป
솔직하게
ซล จิก ฮา เก
จากใจเลยนะ

오늘따라 달라
โอ นึล ตา รา ชม ทัล รา
วันนี้เธอดูแปลกไปนิดหน่อย
자꾸 눈을 슬쩍 바라
ชา กู แน นู นึล ซึล จอก พา รา
เอาแต่แอบสบสายตาฉัน
I know you know
ฉันรู้ว่าเธอน่ะรู้
확실한 느낌
ฮวัก ชิล ฮัน อี นือ กิม
ความรู้สึกที่เป็นอยู่นี้
나와 같다 말해주잖아
นา วา กัท ดา มัล แฮ จู จัน นา
บอกกับฉันว่าเธอเองก็เป็นเหมือนกัน
숨길 없어
ซุม กิล ซู ออบ ซอ
เธอปิดบังเอาไว้ไม่ได้เลย

그런 눈빛으로 빤히
คือ รอน นุน บี ชือ โร ปัน นี
สายตาคู่นั้นที่มองมาที่ฉันอย่างจงใจ
바라보면 그건 반칙
พา รา โบ มยอน คือ กอน พัน ชอก
ดูไม่จริงใจเอาเสียเลย
다룰 아는
นัล ทา รุล ชุล อา นึน
เธอครอบครองแม่กุญแจเอาไว้
Master Key 쥐고 있지
Master Key รึล ชวี โก อิท จี
รู้ดีว่าจะจัดการกับฉันได้อย่างไร

점점 뒤로 빼지 말고 가까이
ชอม จอม ทวี โร แป จี มัล โก คา กา อี
เลิกเดินถอยหลังไปแล้วขยับเข้ามาใกล้กันดีกว่านะ
시치미 떼지 말고 내게 빨리
ชี ชี มี เต จี มัล โก แน เก ปัล รี
เลิกทำเป็นไม่สนใจแล้วรีบมาหาฉันเถอะ
말해 baby I know you know
มัล แฮ baby I know you know
บอกฉันนะ ที่รัก ฉันรู้ว่าเธอน่ะรู้ดี
이게 좋아
อี เก นัน ทอ โช วา
ฉันชอบอย่างนี้มากกว่า
모두 알려줘 baby come on
โม ดู อัล รยอ จวอ baby come on
ให้ฉันได้รู้ทุกอย่างนะ ที่รัก มาสิ

숨결마저 고요한 순간
ซุม กยอล มา จอ โค โย ฮัน ซุน กัน
ณ ช่วงเวลาที่แม้แต่ลมหายใจก็ยังนิ่งสงบ
출구도 없는 네가
ชุล กู โด ออบ นึน นี กา วา
เธอ ผู้ไร้ทางออก เดินเข้ามาหาฉัน
영원히 갇히고
ยอง วอน นี คัด ชี โก พา
ฉันอยากตกอยู่ในหลุมพรางนี้ตลอดไป
답을 모르는 아이처럼
ทา บึล โม รือ นึน อา อี ชอ รอม
เหมือนเด็กน้อยไร้คำตอบใด
너에게 빠져가
นอ เอ เก ทอ ปา จยอ กา
เธอดึงดูดฉันยิ่งกว่าเคย
나도 몰래
นา โด มล แร
ไม่รู้ตัวเลย

오늘따라 달라
โอ นึล ตา รา ชม ทัล รา
วันนี้เธอดูแปลกไปนิดหน่อย
자꾸 눈을 슬쩍 바라
ชา กู แน นู นึล ซึล จอก พา รา
เอาแต่แอบสบสายตาฉัน
I know you know
ฉันรู้ว่าเธอน่ะรู้
확실한 느낌
ฮวัก ชิล ฮัน อี นือ กิม
ความรู้สึกที่เป็นอยู่นี้
나와 같다 말해주잖아
นา วา กัท ดา มัล แฮ จู จัน นา
บอกกับฉันว่าเธอเองก็เป็นเหมือนกัน
숨길 없어
ซุม กิล ซู ออบ ซอ
เธอปิดบังเอาไว้ไม่ได้เลย

아닌 척해도
อา นิน ชอก แฮ โด
ถึงเธอจะแกล้งทำเป็นไม่ใช่
Girl I know you know
ที่รัก ฉันรู้ว่าเธอน่ะรู้
I know you know
ฉันรู้ว่าเธอน่ะรู้
나만 보잖아
นอ มัน โพ จัน นา
เธอเอาแต่มองฉัน
Girl I know you know
ที่รัก ฉันรู้ว่าเธอน่ะรู้
티가 나잖아
ทา ที กา นา จัน นา
ชัดเจนเกินไปนะ
피하지는
พี ฮา จี นึน มา
อย่าเฉไฉอะไรเลย
Girl I know you know oh yeah
ที่รัก ฉันรู้ว่าเธอน่ะรู้
그만 애태우고 와줘
คือ มัน แอ แท อู โด วา จวอ
เลิกทำให้ฉันประหม่าแล้วมาหากันสักที
I know you know
ฉันรู้ว่าเธอน่ะรู้

이미 커져버린 맘을
อี มี คอ จยอ บอ ริน มา มึล
หัวใจของฉันพองโต
멈출 수가 없는걸
มอม ชุล ซู กา ออบ นึน กอล
หยุดไม่ได้เลย
굳이 말을 해야 아느냐고
กู ดี มา รึล แฮ ยา อา นือ นยา โก
ฉันต้องบอกออกไปให้เธอรู้จริง ๆเหรอ
묻는 맘을 알아
มุด นึน นี มา มึล ทา อา รา
ฉันเข้าใจว่าเธอถามทำไม

이제 우린 달라
อี เจ อู ริน ชม ทัล รา
ตอนนี้ เราดูแปลกไปนิดหน่อย
분명 너도 원하잖아
พุน มยอง นอ โด นัล วอน ฮา จัน นา
เธอเองก็ต้องการฉันเหมือนกันนั่นแหละ
I know you know
ฉันรู้ว่าเธอน่ะรู้
너와 맞는 느낌
นอ วา มัด นึน อี นือ กิม
ความรู้สึกนี้ที่เหมือนกันกับเธอ
너도 말을 하려 했잖아
นอ โด มา รึล ฮา รยอ แฮท จัน นา
เธอรู้ว่าเธอจะพูดออกมาเหมือนกัน
다가와줘
ทอ ทา กา วา จวอ
ขยับเข้ามาใกล้กันอีกนิด

아닌 척해도
อา นิน ชอก แฮ โด
ถึงเธอจะแกล้งทำเป็นไม่ใช่
Girl I know you know
ที่รัก ฉันรู้ว่าเธอน่ะรู้
I know you know it
ฉันรู้ว่าเธอน่ะรู้
나만 보잖아
นา มัน โพ จัน นา
เธอเอาแต่มองฉัน
Girl I know you know
ที่รัก ฉันรู้ว่าเธอน่ะรู้
전부 느껴지잖아
ชอน บู นือ กยอ จี จัน นา
เธอสัมผัสได้ถึงทุกอย่าง
피하지는
พี ฮา จี นึน มา
อย่าเฉไฉอะไรเลย
Girl I know you know
ที่รัก ฉันรู้ว่าเธอน่ะรู้
이젠 이상
อี เจน ทอ อี ซัง
ตอนนี้ฉันทนไม่ไหวแล้ว
숨이 멎을듯한 지금
ซู มี มอ จึล ดึด ทัน ชี กึม
รู้สึกเหมือนลมหายใจจะหมดลงซะตรงนี้
Talk to me
บอกฉันที
I know you know
ฉันรู้ว่าเธอน่ะรู้
I know you know
ฉันรู้ว่าเธอน่ะรู้
I know you know
ฉันรู้ว่าเธอน่ะรู้


Credit: colorcodedlyrics, KIE-INF

3 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. อยากได้เพลง oh little girl ,never,show time ,open up ด้วยค่ะ🙏
  ถ้าได้เพลง super hot ,hand on me ด้วยจะเป็นพระคุณมากค่ะ เห็นแก่เด็กน้อยตาดำๆนะคะ😋 ทั้งหมดอยู่ใน produce 101 season2 ค่ะ!!

  ตอบลบ